نتایج جستجو

38619

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3862

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فتاحی زاده فتحیه

نشریه: 

سفینه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20 (ویژه کتاب کافی)
 • صفحات: 

  68-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1125
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

شناخت فنون بلاغت در فهم متون دینی، از اهمیت خاصی برخوردار است. معصومان (ع)سخنوران زبردستی بودند که با تکیه بر اصول و قواعد بلاغت، مقاصد خود را ایراد فرموده اند. غفلت از شناخت قواعد معانی و بیان در آموزه های دینی، موجب کج فهمی مقاصد حقیقی و راویان معصوم خواهد شد. در این نوشتار، مطابقت با مقتضای حال و علو مضمون، از میان قواعد علم معانی، گلچین شده و در روایات به بحث نهاده شده است. همچنین از قوانین فن بیان، به استعاره و تشبیه و نیز کنایه و تعریض پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1125

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADI M. | ESHGHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  724
 • بازدید: 

  10691
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10691

دانلود 12698 استناد 724 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 295 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZAVOS C. | KOUNTOURAS J. | KATSINELOS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1034-1034
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  11548
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11548

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  28 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  399-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

بررسی ضدقهرمانان از زوایای مختلف باعث آشنایی هرچه بیشتر ما با قسمت عمده ای از شخصیتهای داستانهای حماسی و در نتیجه شناخت دقیقتر حماسه های ملی ایران می شود. از این رو نگارنده بر آن است که در این مقاله بخش عمده ای از دلایل برخی از رفتارهای سپاهیان شر را در میدان نبرد با قهرمان و سپاهیان او مورد بحث قرار دهد.سرآغاز این نوشتار به تعریف ابزارها و عواملی اختصاص دارد که در میدان نبرد وسیله برانگیختن سپاهیان و جنگجویان قرار می گیرد که آنها را ابزارهای واداری نامیده ایم. این دسته از عوامل خود به دو بخش عمده مثبت و منفی تقسیم می شود. در گروه ابزارهای مثبت با سه زیر مجموعه تحریک، دلداری دادن و تطمیع روبه رو هستیم. هر کدام از این زیر مجموعه ها نیز خود به زیر شاخه های دیگر تقسیم می شود که در مقاله به طور مبسوط به آنان پرداخته شده است. پایان بخش این مقاله نیز دو نوع از ابزارهای واداری منفی، یعنی سرزنش و ترساندن (بیم دادن) و نتایج این پژوهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 214 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

براتی محمود | نافلی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  175-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1571
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

صور خیال گوهر اصلی شعر است و معیار ارزش و اعتبار هنری شعر را تعیین می کند. سبک شعر انقلاب و دفاع مقدس که تنها چند دهه از عمر آن می گذرد؛ از جهت نامگذاری هنوز در هاله ای از ابهام به سر می برد. شاید بتوان این سبک را به پیروی از سبک مشروطه سبک جمهوری نامید. بررسی آثار شاعران انقلاب و دفاع مقدس از جمله راهکارهای مهم و تاثیرگذار در شناخت شعر انقلاب است. مطالعه اشعار فرید، شاعر برجسته انقلاب و دفاع مقدس علاوه بر آشنایی مخاطبان با سبک شاعر، شناخت بهتر و دقیق تر شعر انقلاب و دفاع مقدس را نیز به همراه خواهد داشت. از جمله سطوحی که در بررسی سبک یک اثر ادبی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سطح ادبی است. در این مقاله اشعار فرید در سه دفتر پری ستاره ها، پری بهانه ها و پری شدگان، از نظر صور خیال بررسی و نتایج حاصل از آن به صورت های مختلفی مثل ترسیم جدول و نمودار برای خواننده به تصویر کشیده شد. عناصری، همچون تشخیص، تشبیه بلیغ (بویژه به صورت ترکیب اضافی) استعاره بالکنایه و نماد در اشعار فرید نمود قابل توجهی دارد. کاربرد این نوع تشبیهات علاوه بر ایجاد نوعی فشرده گویی در حوزه خیال، همانندسازی را به یکسان سازی نزدیک و نوعی اغراق در حوزه تشبیه عرضه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1571

دانلود 318 استناد 0 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

فولادی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

مفهوم فرآیند، ثابت ها و متغیرها را به یک اندازه پوشش می دهد و از دو مفهوم فرم و ساخت که تنها بر ثابت ها تکیه دارند، عام تر است. تحلیل فرآیند تا امروز یک فرضیه بیش نیست، زیرا هرچند در برخی علوم و فنون، کاربرد فزاینده یافته است، هنوز مبانی روش شناختی فراگیری ندارد. بااین حال، به دلیل همخوانی بیشتر مفهوم فرآیند با واقعیت پدیده های جهان که از دو وجه ثابت و متغیر تشکیل شده اند، تحلیل فرآیند امکان دقیق تری برای معرفت این پدیده ها ایجاد می کند و در کنار مفاهیم بنیادینی مانند فرم و ساخت، به کار توسعه و تعمیق معرفت انسان می آید. مقالة حاضر به معرفی روش تحلیل فرآیند اختصاص دارد و طبقه بندی آرایه های شعری را از این چشم انداز پیش می برد. این مقاله سرانجام با کاربرد روش تحلیل فرآیند، تمام این آرایه ها را ذیل بیست طبقة زبانی، منطقی، خیالی، فراروانی، صناعی، حسابی، تقارنی، التزامی، صوتی، تصویری، اقتراحی، مهارتی، اطلاعی، وزنی، قافیه ای (و ردیفی)، قالبی، سبکی، موسیقایی، بینامتنی و نوعی می گنجاند.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آذرانداز عباس

نشریه: 

زبان شناخت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1096
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

بخش زیادی از اشعار دوره میانه ایران را مانویان پارسی، پارتی و سغدی زبان سروده اند. این اشعار یا ستایشی و آیینی اند، یا سرودهایی عرفانی که سرگذشت غریبانه نور را در زندان ماده روایت می کنند. سرودهای اخیر چون با انسان پیوند بیشتری دارند، عنصر عاطفه و خیال در آنها آشکارتر است و هنر سخنوری شاعران مانوی را در آنها بهتر می توان دید. در این اشعار از صنایع ادبی در هر دو حوزه بدیع لفظی و معنایی استفاده چشمگیر شده است، که گذشته از آرایه هایی که وجودشان از هر شعری انتظار می رود و در ذات شعر است، نمونه هایی می توان یافت که حتی با تعریفات کتب بلاغی دوره اسلامی، که گاه در تقسیمات هر مقوله بدیعی راه افراط پیموده اند سازگار است. آرایه های ادبی در سرودهای مانوی ایرانی به دو گروه موسیقی اصوات (بدیع لفظی) و موسیقی معنوی (بدیع معنوی) قابل تقسیم است، در زمینه بدیع لفظی آرایه تکرار (تکرار واژه، جمله و واج)، و در زمینه بدیع معنوی از آرایه هایی چون تضاد، ایهام و التفات استفاده شده است. در این مقاله چگونگی استفاده شاعران مانوی از آرایه های ادبی در سرودهای بازمانده به زبان های فارسی میانه، پارتی و سغدی با ذکر نمونه نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1096

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

منطق پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها 15 ضرب منتج از ضروب 24گانه ی منتج منطق حملی ارسطو دارای خاصیت مبناپذیری هستند. ارسطو چهار ضرب شکل اول قیاس را مبناپذیر می داند زیرا وی اشکال دیگر قیاس را به وسیله ی شکل اول اثبات می کند. از آنجایی که اثبات مبناپذیری چهار ضرب ارسطو تعمیم داده شده است به پانزده ضرب می توان نشان داد که منظور ارسطو از بدیهی بودن شکل اول قیاس مبناپذیری صرف چهار ضرب اول شکل اول نیست. این نتیجه ی مهم منطقی در سیستم ارسطو تنها از رهیافت معرفی مفهوم مبناپذیری ضروب قیاس ممکن گردیده است؛ به عبارت دیگر نشان خواهیم داد که برخلاف دیدگاه رایج در سنت ارسطویی به هیچ وجه مبناپذیری ضروب شکل اول نمی بایست خاستگاهی برای تببین بدیهی بودن ضروب شکل اول قیاس باشد. صرف نظر از اینکه راز بداهت شکل اول قیاس در چه چیزی نهفته است، این مقاله به وجه سلبی، یکی از گزینه های ممکن یعنی مبناپذیری ضروب منتج شکل اول قیاس را به شکلی منطقی در پاسخ به راز بداهت ضروب منتج شکل اول قیاس حذف خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSANIAN MOGHADDAM HOSSEIN | ZAMANI NASIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1042
 • بازدید: 

  34549
 • دانلود: 

  28270
چکیده: 

Objective: Data on national rates of suicide is limited in Iran, preventing an action plan for health scope of suicide prevention. The current brief study was conducted to review available national published data on suicide and to interpret the probable discrepancies. Method: We evaluated all 20-year recent published original articles on committed suicides searching Iranian scientific databases, PubMed, and Google Scholar with the keywords of suicide, mortality, and Iran. Results: Articles showed an overall increased trend of suicidal deaths in Iran. Discrepancies existed regarding suicide rate and demographic characteristics among 9 English and Persian published articles. Although a suicide rate of 6. 2 per 100 000 was reported in 2003, almost 31 times greater than 1991, an average suicide rate of 9. 9 per 100 000 was calculated based on data interpretations. Conclusion: Apparently, Iran has had the highest increase in suicide-related deaths among Eastern Mediterranean Region (EMR) and Islamic countries during the recent decades. National policies to prevent suicide have not been efficient enough, and urgent intervention is needed.

آمار یکساله:  

بازدید 34549

دانلود 28270 استناد 1042 مرجع 0
litScript