نتایج جستجو

17860

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1786

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

گندمکار امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

چگونگی توزیع فشار در سطح زمین و ارتفاع خطوط هم فشار (ارتفاع ژئوپتانسیل) در لایه های مختلف جو، بر بسیاری از پدیده های اقلیمی و هواشناختی سطح زمین اثر دارد. یکی از پدیده های اقلیمی با اهمیت، باد است که اثرات قابل توجهی بر دیگر پدیده های اقلیمی دارد. همچنین باد عامل مهمی در زندگی انسان است و فرصت هایی را در اختیار انسان قرار می دهد ضمن این که محدودیت هایی را برای زندگی بشر ایجاد می کند.در این پژوهش ابتدا وضعیت آماری میانگین روزانه وزش باد در ایستگاه زابل مورد بررسی قرار گرفت و رژیم سالانه باد در این ایستگاه مشخص شد، پس از آن الگوهای توزیع متوسط فشار روزانه در سطح زمین و همچنین الگوهای هوا در لایه های 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال در آسیا و اروپا ترسیم و شناسایی شد و سپس ارتباط بین رژیم باد در زابل با توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه های مختلف جو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین رژیم باد در ایستگاه زابل و توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه های 850، 700، 500، 300 و 250 هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 47 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  53-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

بادگیرهای شهر یزد بعنوان نمونه بارزی از صرفه جویی انرژی توسط طراحی ساختمان در اقلیم گرم و خشک به شمار می آیند، از این رو بررسی و شناخت دقیق، کمی و عددی از نحوه عملکرد و الگوی رفتاری بادگیرها می تواند به عنوان گامی موثر در دستیابی به راهکارهای طراحی همساز با اقلیم کمک نماید. مقاله حاضر براساس مطالعات میدانی و اندازه گیری بلند مدت عوامل اقلیمی مداخله گر در عملکرد بادگیرها بر روی یک بادگیر سنتی در شهر یزد صورت گرفته است. در این تحقیق نتایج حاصل از اندازه گیری بلند مدت مشخصات جریان باد در اطراف و داخل کانال های بادگیر خانه مرتاض بعنوان نمونه موردی در بافت تاریخی شهر یزد به منظور بررسی نحوه عملکرد بادگیرها در به کارگیری انرژی باد به روشی کاملا جدید ارایه گردیده است. در این روش یک ایستگاه هواشناسی محلی جهت استخراج اطلاعات اقلیمی خرد اقلیم منطقه مطالعاتی نصب و راه اندازی گردیده و بادگیر مورد مطالعه به دستگاه ها و سنسورهای اندازه گیری اقلیمی مجهز شده است. نتایج مقایسه پروفیل سرعت جریان های خروجی از بادگیر با پروفیل سرعت جریان باد محلی منطقه در گرمترین و سردترین روزهای سال نشان دهنده هماهنگی بیشتر الگوی جریان هوای خروجی از بادگیر با الگوی جریان باد محلی در اوقات گرم سال می باشد. همچنین بررسی شدت وزش بالای بادهای تابستانی نسبت به بادهای زمستانی منطقه و در پی آن افزایش سرعت جریانات داخل بادگیر در فصول گرم سال نیز تایید کننده عملکرد بهتر بادگیرها در ایجاد تهویه طبیعی در دوره های گرم سال است که موضوع تهویه شبانه نیز در این خصوص قابل بررسی می باشد. تطبیق کالبدی بادگیر مورد مطالعه با شرایط اقلیمی منطقه نیز در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است. بر این اساس جهت گیری بادگیر نسبت به الگوی جریانات باد محلی به گونه ای است که قابلیت بادگیر در بکارگیری80 درصدی از بادهای غالب منطقه در فصل تابستان را فراهم آورده که در این میان 48 درصد از بادهای غالب محلی را بادهای مطلوب شامل می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوهای رفتاری باد در بادگیر مورد مطالعه سعی در بررسی تطبیقی همسازی بادگیر با شرایط اقلیم محلی را داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فلاح اکرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 26
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

در نوشتار حاضر رفتار آلودگی هوا در سطح شهر تهران، با در نظرگرفتن الگوی باد با استفاده از یک مدل میان مقیاس مرسوم به مدل آلودگی هوا (TAPM) شبیه سازی شده است. در این زمینه سه دامنه با تفکیک افقی 30، 15 و 5 کیلومتر در نظر گرفته شده و خروجی های آن با درجه تفکیک 5 کیلومتر لحاظ شده است. شبیه سازی براساس آلاینده های PM-10 و CO و داده های باد در تراز ده متری از پنج نقطه شهر با در نظر گرفتن دو حالت (با حضور شرایط سینویتیک و بدون حضور شرایط سینوپتیک) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این شبیه سازی حاکی از آن است که الگوی باد در شرایط درنظر گرفتن سینوپتیک همگن تر است و با افزایش ارتفاع، سرعت نیز افزایش می یابد. در مقابل، در وضعیت بدون حضور شرایط سینوپتیک الگوی باد نا همگن است و با افزایش ارتفاع سرعت نیز کاهش می یابد، همچنین غلظت عناصر آلاینده از شمال به جنوب و از شرق به غرب افزایش می یابد. حداکثر غلظت در مناطق شهری واقعی همخوانی خوبی دارد. از لحاظ سرعت نیز شاخص توافقی 602 درصد وجود دارد. مدل به کار گرفته شده، در خصوص آلودگی تا 51 درصد شبیه سازی را به درستی انجام داده است. ضمن اینکه مدل برای یک سطح شبیه سازی انجام می دهد در صورتی که اندازه گیری های واقعی به صورت نقطه ای هستند. سرانجام آنالیز واریانس بین مناطق مختلف شهر، حاکی از آن است که میانگین آلودگی در مناطق هستند. سرانجام آنالیز واریانس بین مناطق مختلف شهر، حاکی از آن است که میانگین آلودگی در مناطق 11 و 12 اختلاف معنی داری با سایر مناطق نشان می دهد. با توجه به اینکه سرعت باد جز در موارد بسیار محدود از 20 گره (10 متر بر ثانیه) کمتر بوده است، در نتیجه آلودگی در سیکل بسته ای در تهران گرفتار می آید و برای مدت طولانی از سطح شهر تخلیه نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 324 استناد 6 مرجع 0
نشریه: 

ARMANSHAHR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18345
 • دانلود: 

  15676
چکیده: 

Natural ventilation is one of the most essential issues in the concept of high-performance architecture. The porosity has a lot to do with wind-phil architecture to meet high efficiency in integrated architectural design and materialization a high-performance building. Natural ventilation performance in porous buildings is influenced by a wide range of interrelated factors including terrace depth, porosity distribution pattern, porosity ratio, continuity or interruption of the voids and, etc. The main objective of this paper is to investigate the effect of porosity distribution pattern on natural ventilation performance in a mid-rise building. One solid block and six porous residential models based on unit, row and combined relocation modules with different terrace depths (TD = 1. 2, 1. 5 m) were analyzed by computational fluid dynamics (CFD). The evaluations are based on grid sensitivity analysis and a validation of wind tunnel measurements. Investigations indicated that introducing the velocity into a solid block would enhance the building natural ventilation performance up to 64 percent compared to the solid case. However, it is demonstrated through simulations that the porosity distribution pattern as an architectural configuration has a significant effect on ventilation efficiency. Unit-Relocation models (U-RL) have approximately 1. 64 times the mean airflow of the solid block, 1. 1 times of Row-Relocation (R-RL) and 1. 22 times of Combined-Relocation models (CO-RL). U-RL models are also able to achieve approximately 1. 26 times the maximum air velocity inside the blocks compared to the solid case. This value is about 1. 05 times of R-RL cases and 1. 1 times of CO-RL cases. The results clearly indicated that porosity distribution pattern is a factor that could be modified by architects to fulfill most of architectural and environmental requirements.

آمار یکساله:  

بازدید 18345

دانلود 15676 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قنبری حسین

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  197-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1787
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از یک مدل میان مقیاس موسوم به TAPM نحوه انتشار آلاینده PM10 در هوای شهر تهران به صورت ناحیه ای در مدل و برای تمام سال 2006 شبیه سازی شده است. در این راستا سه دامنه با تفکیک افقی 30، 10 و 3 کیلومتر در نظر گرفته شده و خروجی های آن با درجه تفکیک 3 کیلومتر لحاظ شده است. شرایط همدیدی در این مدل لحاظ نشده است. داده های pm10 از ده ایستگاه مختلف سطح شهر وابسته به شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران و همچنین سازمان محیط زیست گردآوری شده اند. نتایج حاصل از این شبیه سازی حاکی از آن است غلظت عنصر آلاینده PM10 از شمال به جنوب و از شرق به غرب در شهر تهران افزایش می یابد. حداکثر غلظت در مناطق شهری یازده و دوازده و حداقل آن در مناطق چهار و بیست و یک مشاهده شده است. که این مساله با جهت باد چه در مدل و چه از طریق رسم گلباد، همخوانی دارد. خروجی مدل نشان می دهد که در رابطه با سطح اطمینان یا شاخص IOA مدل تا 61 درصد شبیه سازی را بدرستی انجام داده است که این میزان بر اساس استاندارد طراحان مدل خوب و معنی دار تلقی می شود. لازم است در اینجا یادآور شویم که مدل برای یک سطح (ناحیه) شبیه سازی انجام می دهد در صورتی که اندازه گیری های واقعی به صورت نقطه ای هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1787

دانلود 295 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 80
نویسندگان: 

SAMALI B. | KWOK K.C.S. | WOOD G.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  447-450
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8660
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8660

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

در این مطالعه مدل سازی سه بعدی الگوی جریان در حوضه جنوب شرق دریای خزر با استفاده از نرم افزار مایک 3 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اعمال شرایط مرزی در مرزهای باز غربی و شمالی حوضه به دست آمده از نتایج مدل دوبعدی مایک 21 در دریای خزر شامل مولفه های سرعت و نوسانات سطح آب استفاده شده است. در اجرای مدل مایک 21 از داده های باد به دست آمده از مدل عددی جوی سایت نوآ با دقت 2.5 درجه و به صورت متغیر در مکان و زمان به همراه اثرات ورودی رودهای مهم به دریای خزر (ولگا، ترک، سفید رود، اورال و کورا)، اصطکاک بستر، تبخیر، نیروی کوریولیس و خروج آب از طریق خلیج قره بغازگل در نظر گرفته شده است. ابعاد حوضه حل جنوب شرق دریای خزر 90×60 شبکه مربعی به اضلاع 1000 متر و در 17 لایه عمودی می باشد. در اجرای مدل مایک 3 برای اعمال اثر باد از داده های ایستگاه همدیده ای بندرترکمن پس از تبدیل به باد دور از ساحل به همراه ورودی رودهای مهم (اترک و گرگان رود)، تبادل آب با خلیج گرگان، اصطکاک بستر، تبخیر و نیروی کوریولیس استفاده گردیده است. به منظور صحت سنجی نتایج مدل، خروجی های مدل با داده های میدانی مقایسه گردید که این نتایج بیانگر توانایی و دقت مدل مایک 3 در شبیه سازی جریانات دریایی می باشد. الگوی جریان به دست آمده از مدل بیانگر وجود جریانات موازی با ساحل در کرانه ساحلی و دو حلقه جریان در لایه میانی است. با حرکت به سمت اعماق جریانات با اختلاف فاز 180 درجه نسبت به جریانات سطحی از حوضه حل خارج می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Kalantari Mohammadhosein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Increasing the penetration of renewable energy sources (RES) in energy systems has had an impressive impact on the design and scheduling of future energy networks and the transition from traditional networks. Sizing and placement of these resources has important technical and economic impacts on the network. However, utilization of these resources in Active Distribution Network (ADN) has several advantages and so, the undesirable effects of these resources on ADN need to be investigated and improved. In this paper, a hybrid ADN includes wind/ PV/ESS, which has been located in 33 IEEE standard bus, is investigated. Optimal energy management and sizing of the RES and ESS are the purposes. Demand Response (DR) is another good option in active networks for regulating production and demand. In this paper, an incentive-based DR program is used. However, this method has uncertainty because it is dependent on customer consumption patterns and the use of inappropriate incentives will not be able to stimulate customers to reduce their consumption at peak times. The optimization problem, which is formulated as optimal programming, is solved to calculate size and placement of each RES as well as ESS condition considering with power losses, voltage profile and cost optimization. The results show the effectiveness of energy management and cost reduction in the studied grid.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript