نتایج جستجو

88293

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8830

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAMAR ALI S. | KANNAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  451-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  48485
 • دانلود: 

  29533
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 48485

دانلود 29533 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  469-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این مقاله، به منظور مدل سازی داده های سری زمانی گسسته مقدار، فرایند خودبازگشتی گسسته مقدار جدید بر اساس توزیع نمایی-وایبل گسسته معرفی شده است. نظر به اهمیت توزیع های گسسته در مدل سازی داده های شمارشی، همتای گسسته توزیع نمایی-وایبل معرفی و برخی ویژگی های آماری آن از قبیل تابع ﺑ, ﻘ, ﺎ, ، ﻧ, ﺮ, خ ﺧ, ﻄ, ر، تابع مولد گشتاور، چولگی و کشیدگی بررسی می شود. شاخص های پراکندگی فیشر، چولگی و کشیدگی، بیانگر انعطاف پذیری و کارایی توزیع نمایی-وایبل گسسته در برازش انواع مختلف داده های شمارشی است. توزیع نمایی-وایبل گسسته، برازش داده هایی با ویژگی های مختلف پراکندگی (کم پراکندگی، بیش پراکندگی و همسان)، دم راست بلند (چوله به راست) و دم سنگین را پوشش می دهد. پارامترهای مدل با استفاده از سه رویکرد ماکسیمم درستنمایی شرطی، کمترین توان های دوم شرطی تعمیم یافته و یول-واکر برآورد شده است. در پایان، کارایی و برتری فرایند مدنظر در برازش داده های تعداد فوت ناشی از بیماری COVID-19 نیز، در مقایسه با سایر مدل های رقیب بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A new generalized family of distributions called the odd power generalized weibull-G family of distributions is developed. Some properties of the new family of distributions including quantile function, moments, incomplete and probability weighted moments, distribution of the order statistics and Ré, nyi entropy are derived. Estimation of model parameters using maximum likelihood estimation technique and simulation study to examine the bias and mean square error are discussed. Applications to real data sets to illustrate the applicability of the generalized family of distributions is also given.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

We develop a generalized distribution, namely, exponentiated half logistic log-logistic weibull distribution. Several structural properties of the distribution including expansion of density, distribution of order statistics, Ré, nyi entropy, moments, probability weighted moments, quantile function, generating function, and maximum likelihood estimates were derived. A simulation study to examine the consistency of the maximum likelihood estimates was conducted. Finally, real data examples are presented to illustrate the applicability and usefulness of the proposed model.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36987
 • دانلود: 

  31195
چکیده: 

In this paper we focus on two topics. Firstly, we propose $U$-statistics for the weibull distribution parameters. The consistency and asymptotically normality of the introduced $U$-statistics are proved theoretically and by simulations. Several of methods have been proposed for estimating the parameters of weibull distribution in the literature. These methods include: the generalized least square type 1, the generalized least square type 2, the $L$-moments, the Logarithmic moments, the maximum likelihood estimation, the method of moments, the percentile method, the weighted least square, and weighted maximum likelihood estimation. Secondly, due to lack of a comprehensive comparison between the weibull distribution parameters estimators, a comprehensive comparison study is made between our proposed $U$-statistics and above nine estimators. In our knowledge, this work is the most comprehensive comparison study for the estimators for the weibull distribution. Based on simulations, it turns out that different estimators may appeal for different range of the parameters. So, practitioners are allowed to chose the best estimator that is suggested by the goodness-of-fit criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 36987

دانلود 31195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI M. | KHODADADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93277
 • دانلود: 

  31179
چکیده: 

In this paper we introduce a new scheme of censoring and study it under the weibull distribution. This scheme is a mixture of progressive Type II censoring and self relocating design which was first introduced by Srivastava [8]. We show the superiority of this censoring scheme (PSRD) relative to the classical schemes with respect to “asymptotic variance”. Comparisons are also made with respect to the total expected time under experiment (TETUE) as an important feature of time and cost saving. These comparisons show that TETUE(SRD)<TETUE(PSRD)<TETUE(PC2) if 0<b<1, TETUE(PSRD)=TETUE(SRD)<TETUE(PC2) if b=1 and TETUE(PSRD) is the best among all the designs if b = 2 (Rayleigh distribution case).

آمار یکساله:  

بازدید 93277

دانلود 31179 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Chipepa Fastel | Oluyede Broderick | Divine Wanduku

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A new family of distributions referred to as the exponentiated half logistic odd weibull-Topp-Leone-G family of distributions is developed. We derive statistical properties of the new family of distributions. The distribution can be expressed as a linear combination of the exponentiated-G distribution. Five special cases for the new family of distributions are also presented. Estimation and Monte Carlo simulation study was also conducted. Two real data examples for a selected special case are also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35216
 • دانلود: 

  25304
چکیده: 

This paper deals with the problem of reconstructing missing data in a left type-II censoring scheme, where the underlying distribution is the weibull distribution. Frequentist and Bayesian approaches are adopted in order to provide some point reconstructors for the past failure times. The problem of determining reconstruction intervals for the past failure times is also considered. The investigation includes an example of application to real data and various comparisons based on Monte Carlo simulations.

آمار یکساله:  

بازدید 35216

دانلود 25304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6 (مسلسل 66)
 • صفحات: 

  538-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

مقدمه: بیماری های قلبی ـ عروقی اولین علت مرگ و میر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران می باشند. تعیین عوامل خطرساز این بیماری ها و اهمیت آن ها در بروز سکته قلبی نقش مهمی در برنامه ریزی برای کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری ها دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل خطرساز سکته قلبی و نقش آن ها در تعیین زمان نسبی سکته قلبی با استفاده از توزیع وایبول بود.مواد و روش ها: در پژوهش کوهورت قند و لپید تهران، 5187 مرد و زن فاقد بیماری قلبی ـ عروقی و بالای 30 سال مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای سن، جنس، فشار خون سیستولی، دیاستولی، سیگار، قند خون ناشتا، تری گلیسرید و کلسترول ـ LDL در شروع پژوهش اندازه گیری شدند و سکته قلبی در طول 6.5 سال پیگیری به عنوان پی آمد اصلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از توزیع وایبول و مدل خطرات نسبی کاکس آنالیز شدند.یافته ها: در طول دوره پیگیری 83 نفر (53 نفر مرد و 30 نفر زن) دچار انفارکتوس میوکارد شده بودند، میزان چگالی بروز سکته قلبی در نمونه مورد پژوهش 0.0025 بود. در مدل چند متغیره رگرسیونی وایبول، متغیرهای قند خون ناشتا، جنس مرد، فشار خون سیستولی و سیگار به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده سکته قلبی بودند. مدل رگرسیونی وایبول، نشان داد افرادی که دارای قند خون ناشتایی بالاتر از 126 میلی گرم در صد میلی لیتر می باشند، زمان بروز سکته قلبی در آن ها 2.87 برابر زودتر از افراد طبیعی رخ می دهد.نتیجه گیری: شاخص های قند خون ناشتا، جنس، سن، کلسترول، فشار خون سیستولی و دیاستولی، و سیگار مهم ترین فاکتورهای پیش بینی کننده حمله قلبی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAHMOUDI EISA | ROZEGAR RASOOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

IN THIS PAPER WE INTRODUCE THE GENERALIZED INVERSE weibull-GEOMETRIC (GIWG) DISTRIBUTION, WHICH IS OBTAINED BY COMPOUNDING GENERALIZED INVERSE weibull AND GEOMETRIC DISTRIBUTIONS. THIS NEW DISTRIBUTION CONTAINS SEVERAL LIFETIME modelS SUCH AS: INVERSE weibull-GEOMETRIC (IWG), GENERALIZED INVERSE RAYLEIGHGEOMETRIC (GIRG) AND INVERSE RAYLEIGH-GEOMETRIC (IRG) DISTRIBUTIONS AS SPECIAL CASES.THE HAZARD RATE FUNCTION OF THE GIWG DISTRIBUTION CAN BE DECREASING AND UNIMODAL AMONG OTHERS.WE OBTAIN SEVERAL PROPERTIES OF THE GIWG DISTRIBUTION SUCH AS MOMENTS, MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION PROCEDURE VIA AN EM ALGORITHM AND INFERENCE FOR A LARGE SAMPLE. SUBmodelS OF THE GIWG DISTRIBUTION ARE STUDIED IN SOME DETAIL. IN THE END, APPLICATION TO A REAL DATA SET IS GIVEN TO SHOW THE EXIBILITY AND POTENTIALITY OF THE NEW DISTRIBUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 216
litScript