نتایج جستجو

119303

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11931

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 82)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  149
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مقایسه اعوجاج های رده بالا پس از فتورفرکتیوکراتکتومی با دو روش PT و PTA در بیماران نزدیک بین و نزدیک بین آستیگمات.روش پژوهش: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 80 چشم با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 40 چشمی تحت فتورفرکتیوکراتکتومی با روش PT یا PTA قرار گرفتند. دید اصلاح نشده، دید اصلاح شده، رفراکشن آشکار، معادل کروی، فاکتور Q، اعوجاج های کروی و اعوجاج های رده بالا در بیماران قبل از عمل و در ماه های 1، 3 و 6 پس از عمل مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در میزان اعوجاج های رده بالا بیماران در دو گروه پیش از عمل، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. میزان اعوجاج های رده بالا نسبت به پیش از عمل در گروه PT به صورت معناداری افزایش (P<0.001) و در گروه PTA کاهش یافت (P<0.001). میزان اعوجاج های کروی نسبت به پیش از عمل در گروه PT افزایش آماری معنی دار (P<0.001) ولی در گروه PTA فاقد تفاوت معنی دار آماری بود (P=0.57).نتیجه گیری: انجام فتورفراکتوکراتکتومی با روش PT، سبب القای اعوجاج های رده بالا و کروی پس از عمل می گردد در حالی که روش PTA سبب درمان اعوجاج ها رده بالای از پیش موجود می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  98-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در مراحل پیشرفته بیماری اغلب به سختی می توانند راه بروند و از مشکلات تعادلی رنج می برند. این بیماران حرکات عملکردی خود را در دامنه کوچکتر و با سرعت کمتری انجام می دهند، که این مسئله مشکلات زیادی را برای آن ها بدنبال خواهد داشت. بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون در خارج شدن از منزل و مشارکت در اجتماع و در عین حال در انجام کارهای شخصی و مهارت های حرکتی ظریف (مانند نوشتن) خود با سختی های بسیاری مواجه هستند و در بسیاری از موارد نیازمند کمک اطرافیان می باشند. برای دو دهه در کشورهای پیشرفته، از یک روش درمانی نوین و مبتنی بر شواهد و اصول نوروپلاستیسیته تحت عنوان (LSVT) Lee Silverman Voice treatment برای درمان اختلالات گفتار و بلع بیماران مبتلا به پارکینسون، توسط گفتار درمانگران استفاده می شد. در سال 2010 روش BIG(به معنای بزرگ) به این روش اضافه شد. در این روش درمانی تمام بدن درگیر می شود و تمرکز اصلی آن بر روی مهارت های حرکتی می باشد که توسط فیزیوتراپیست و کاردرمانگر هدایت می شود. برخلاف روش های قدیمی که سفتی عضلانی را مشکل اصلی این بیماران معرفی می کند، هدف اصلی در این روش جدید بهبود کندی حرکت در بیماران مبتلا به پارکینسون است. در روش BIG، بیمار ملزم خواهد بود تا با یک زمان بندی مشخص و در یک دوره فشرده یک ماهه یکسری تمرینات ویژه را در حالت های مختلف نشسته و ایستاده در دامنه بزرگتر از حالت معمول در داخل و خارج از محیط درمانی انجام دهد. پژوهش ها نشان داده است که انجام درست روش BIG منجر به نرمتر و بزرگتر شدن دامنه حرکات می شود. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که روش BIGدر بهبود الگوی راه رفتن و فعالیت های روزمره بیماران بسیار موثر است و کیفیت زندگی آن ها را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. در نهایت شخص قادر خواهد بود تا حرکات را به صورت خودکار و بدون اختصاص توجه در زندگی روزمره خود انجام دهد. با توجه به نتایج مفید این روش و روند رو به رشد استفاده از آن در سرتاسر جهان لزوم آشنائی درمانگران حیطه توانبخشی با این روش جدید و ارائه خدمات بیشتر و کامل تر و همگام با دانش روز دنیا برای بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 59 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: برای بهبود آلیاژ نیکل - تیتانیوم جهت استفاده در درمان ریشه تلاش های بسیاری صورت گرفته است. خصوصیات سطحی این آلیاژ را می توان با تغییراتی نظیر الکتروپالیش کردن و کاشتن یون در سطح، بهبود بخشید تا بر قابلیت برندگی آن موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عملیات سریع سرمایش بر قابلیت برندگی فایل های چرخشی نیکل - تیتانیوم بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی از 60 عدد فایل چرخشی Hero642 (سایز 25، تقارب 4 درصد) در سه گروه 20 تایی استفاده شد. گروه اول: فایل هایی که تحت عملیات سریع سرمایش قرار نگرفتند. گروه دوم: بلافاصله بعد از عملیات سریع سرمایش (24 ساعت غوطه ورسازی در حمام نیتروژن مایع با دمای -196°c) مورد سنجش قابلیت برندگی قرار گرفتند و گروه سوم: پیش از سنجش قابلیت برندگی دمای نمونه ها طی 24 ساعت به آرامی به دمای محیط رسانده شد. برای ارزیابی قابلیت برندگی، نگارندگان سیستم نوینی طراحی و استفاده کردند. فایل های چرخشی به ماشین آزمون متصل شدند و به مدت 10 ثانیه در طول 16 میلی متر روی پلکسی گلاس حرکت چرخشی انجام دادند. کاهش وزن و عمق شیارهای ایجاد شده روی پلکسی گلاس ها اندازه گیری شد. جهت مقایسه میانگین قابلیت برندگی سه گروه، از آزمون آنالیز واریانس یک و دوطرفه در سطح اطمینان 0.95 استفاده شد.یافته ها: گروه دوم به طور معنی داری شیارهای عمیق تری ایجاد کرده و کاهش وزن بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشت (p value<0.001، p value= 0.022) که به مفهوم بهبود قابلیت برندگی است اما از نظر قابلیت برندگی، بین گروه های اول و سوم اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (p value= 0.23، p value= 0.61).نتیجه گیری: اجرای عملیات سریع سرمایش تا مدت محدودی بعد از عملیات خصوصیات سطحی آلیاژ نیکل - تیتانیوم را بهبود بخشیده و کارایی برندگی فایل های چرخشی نیکل - تیتانیوم را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

IGUNNU E.T. | CHEN G.Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  157-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4968
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4968

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PHILIPPE R. | HAENNI W. | PUPUNAT L.

نشریه: 

CHIMIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  655-658
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9226
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9226

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 187
strs
نویسندگان: 

ZHOU H. | SMITH D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  247-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5481
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5481

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  107-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

سابقه و هدف امروزه به دلیل آلودگی منابع آب، تصفیه آب جایگاه مهمی در زندگی انسان دارد. لذا ارزیابی مداوم عملکرد تصفیه خانه های آب ضروری بوده تا برای ایجاد شرایط بهینه بتوان این مواد را در داخل تصفیه خانه به حداقل رساند. مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی-توصیفی-تحلیلی طی مدت 30 ماه، نمونه گیری از آب واحدهای مختلف تصفیه خانه تهران پارس (پیش کلرزنی، پولساتور، فیلتراسیون و کلرزنی نهایی) انجام گرفت. به این ترتیب که در هر هفته یک روز را به صورت تصادفی انتخاب کرده، نمونه برداشت شد و pH، دمای آب، کدورت، DOC (کربن آلی محلول) و کلروفیل a نمونه ها اندازه گیری و ثبت شد. یافته ها: میانگین درصد حذف کدورت توسط واحدهای پیش کلرزنی، پولساتور، فیلتراسیون و کلرزنی نهایی به ترتیب تقریبا برابر (74/1± 9)، (77/0± 39)، (23/0± 44) و (74/1± 4) درصد و راندمان کلی تصفیه خانه برابر 96 درصد بود. میانگین غلظت DOC در آب خروجی از تصفیه خانه آب تهران پارس در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر (16/0± 37/2)، (32/0± 94/2)، (07/0± 74/1) و (16/0± 17/2) mg/L بود که این مقادیر (به غیر از مقدار DOC در فصل پاییز) بالاتر از حد مجاز توصیه شده (mg/L 2) است. غلظت کلروفیل a در آب ورودی به تصفیه خانه در فصل تابستان و بهار نسبت به دو فصل دیگر بالاتر بود. استنتاج تصفیه خانه آب تهران پارس راندمان قابل ملاحظه ای در کاهش میزان کدورت آب دارد. فرآیندهای پیش کلرزنی و کلرزنی نهایی بیش ترین اثر را بر کاهش غلظت DOC داشته که به دلیل میل ترکیبی بالای ترکیبات آلی با کلر و تشکیل ترکیبات جانبی حاصل از گندزدایی است. بنابراین، پیش ازن زنی به عنوان یک راهکار در جهت کاهش تولید این ترکیبات آلی خطرناک به جای پیش کلرزنی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OIL SPILLS AT SEA ARE A MAJOR PROBLEM TO THE ENVIRONMENT AS THEY SEVERELY DAMAGE THE SURROUNDING ECOSYSTEMS. SINCE CRUDE OIL IS LIGHTER THAN water, IT FLOATS ON THE SEA SURFACE. THE INITIAL treatment OF AN OIL SPILL AT SEA INCLUDES MECHANICALLY SKIMMING THE water'S SURFACE, A MIXTURE OF FLOATING OIL, EMULSIFIED OIL, TAR BALLS, ETC. WILL BE TAKEN ONTO THE RECOVERY BARGE AND DELIVERED FOR treatment AND RECLAMATION. A LAB SCALE EXPERIMENTAL RESEARCH WAS CONDUCTED TO INVESTIGATE THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT OILY-water treatment TECHNOLOGIES. THIS RESEARCH INVESTIGATED THE EFFECTIVENESS OF GRAVITY OIL/ water SEPARATION, COAGULATION/ FLOCCULATION/ SEDIMENTATION, AND SAND FILTRATION TECHNOLOGIES. EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS SUCH AS HYDRAULIC RESIDENCE TIME, TYPE OF COAGULANT, AND COAGULANT DOSE WERE STUDIED. IT WAS CONCLUDED THAT MORE THAN 95% OF OILY COMPOUNDS CAN BE SEPARATED FROM OILY-water WASTE WHICH IS AN EXCELLENT STEP IN PREVENTING SEA-water POLLUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  64-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3129
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3129

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript