نتایج جستجو

77577

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Camara M. | Jamil N.R.B. | Abdullah F.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18532
 • دانلود: 

  13173
چکیده: 

Rapid development and population growth have resulted in an ever-increasing level of water pollution in Malaysia. Therefore, this study was conducted to assess water quality of Selangor River in Malaysia. The data collected under the river water quality monitoring program by the Department of environment from 2005 to 2015 were used for statistical analyses. The local water quality indices were computed and a trend detection technique and cluster analysis were applied, respectively, to detect changes and spatial disparity in water quality trends. The results showed that the river water is of good quality at all stations, with the exception of 1SR01 and 1SR09 located upstream, which recorded moderate water quality indices of 68 and 71, respectively. The results of trend analysis showed downward trends in dissolved oxygen, biochemical oxygen demand and ammonia nitrogen, for most water quality stations, as well as increasing trends in chemical oxygen, suspended solids, pH and temperature for most stations. In addition, the results of cluster and time series analyses showed that the trend variation in dissolved oxygen, pH, and temperature between the station clusters is relatively low as compared to chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, suspended solids, and ammonia nitrogen. With the peak concentration of 13 mg/L for dissolved oxygen observed in cluster 2 in 2014, and the highest decrease in suspended solids (8 mg/L) observed in cluster 1 for 2015. This finding demonstrates that these combined statistical analyses can be a useful approach for assessing water quality for adequate management of water resources.

آمار یکساله:  

بازدید 18532

دانلود 13173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  359-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

در امر مدیریت پایدار منابع آب تجدید پذیر در سطح یک آبخوان، تخمین بیلان آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بهره برداری های بیش از حد از این منابع آبی برای مصارف کشاورزی و خانگی، بیشتر در جوامعی همانند ایران رخ می دهد که اقتصادشان به طور عمده بر مبنای تولیدات کشاورزی می باشد. استفاده از تغییرات سطح آب زیرزمینی در دو دوره خشک و مرطوب سال  2یک روش معتبر برای محاسبه بیلان آب زیرزمینی می باشد. در این روش، وجود یک شبکه پیزومتریک که سطح آب زیرزمینی را با دقت خوبی اندازه گیری نماید، لازم و ضروری بوده، لذا در این تحقیق، روشی جهت بهینه نمودن شبکه پایش به طوری که بتوان بیلان آب زیرزمینی را با دقت مناسب تخمین زد، ارایه شده است. در این روش با استفاده از زمین آمار درجه اهمیت هر چاه مشاهده ای بررسی گردیده و تاثیر آن در تعیین بیلان آب زیرزمینی به دست می آید. به این ترتیب با استفاده از تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته، می توان شبکه بهینه را به دست آورد. به منظور کاربرد و آزمایش روش پیشنهادی، دشت آستانه - کوچصفهان در استان گیلان به مساحت 1173 کیلومتر مربع انتخاب گردید. تعداد 57 چاه موجود بررسی زمین آماری شده و نیم تغییر نمای از نوع کروی بهترین نتیجه را نشان داد. نتیجه حاکی از این بود که شبکه بهینه حاصل با استفاده از نقاط اندازه گیری کمتر یعنی 33 چاه، می تواند مقدار بیلان آب زیرزمینی را بدون تغییر قابل ملاحظه ای به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جباری ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  93-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

نخستین گام برای مدیریت، کنترل و کاهش آلودگی رودها، پایش دقیق کیفیت آب آنهاست که به طور معمول این امر به کمک شبکه گسترده ای از ایستگاه ها انجام می گیرد. ولی تاسیس چنین شبکه ای در اغلب حوضه های ایران به دلایل گوناگون عملی نیست و به شبکه پایشی کم تعدادی نیاز است که با هزینه کم و در مسیر های قابل دسترس، بتواند تغییرات وضعیت آلودگی رود را که متاثر از فعالیت های انسانی در کل سامانه حوضه زهکشی است، آشکار کند. در این مطالعه تلاش شد یک چنین شبکه پایشی در مسیر جریان اصلی حوضه زمکان رود در شمال غرب استان کرمانشاه طراحی شود. بدین منظور، منابع آلاینده حوضه مورد بررسی شناسایی و میزان آلایندگی آنها به وسیله شاخص هایی نشان داده شد. با ترکیب این شاخص ها و با توجه به نقش توپوگرافی و هیدروگرافی در هدایت آلاینده ها به رودخانه اصلی، بازه های آسیب پذیر مشخص شد و با تطبیق اولویت آلودگی این بازه ها با نتایجی که از اندازه گیری شاخص های کیفیت آلودگی و فلزات سنگین نمونه های آب به دست آمد، از میزان آسیب پذیری بازه ها اطمینان حاصل شد. با توجه به آسیب پذیری بازه ها، نه محل پایشی در سه وضعیت پیشنهاد شد: محل تلاقی شعبه های فرعی که در معرض دخالت های شدید انسانی قرار می گیرند، اثر دو شعبه مهم زمکان رود که در قسمت انتهایی حوضه به هم می رسند و سرانجام، قبل و بعد از محل ورود آلاینده های اصلی که سنجش میزان آلایندگی آنها را امکان پذیر کند. در این نوع مکان یابی می توان با کمترین ایستگاه اندازه گیری، اقدامات پایشی را در سطوح مختلف و با انعطاف بیشتر انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 320 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NING S.K. | CHANG N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7695
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7695

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اهمیت آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک بر کسی پوشیده نیست. بطوری که پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی برای برنامه ریزی بهره برداری تلفیقی در چنین مناطقی یک ضرورت اساسی به نظر می رسد. دشت نیشابور با داشتن بیش از 45 چاه مشاهدهای که اکثرا دارای بیش از 12 سال طول آماری هستند، برای این پژوهش انتخاب گردید. بدین منظور ابتدا ویرایش و تولید داده های مورد نیاز در مقیاس ماهیانه، برای 15 پیزومتر انتخابی در سطح دشت و در شبکه تیسن معرف آنها با استفاده از اطلاعات خام اولیه و در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت گرفت. سپس عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) مختلفی مانند شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، پیشخور عمومی و بازگشتی برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی به منظور یافتن ساختار مناسب ANN که بتواند روند تغییرات سطح آب زیرزمینی را شبیه سازی کرده و یک پیش بینی سطح قابل قبولی نیز در طی ماه های آینده فراهم نماید بررسی شده است. نتایج آزمایشهای مختلف نشان داد که شبکه عصبی پیشخور عمومی آموزش داده شده با الگوریتم مومنتم بهترین را برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی در طی 6 ماه آینده داشته است به طوریکه معیارهای عملکرد در نظر گرفته شده مانند R2=0.937 و NRMSE=0.378 در دوره آزمون نیز حاکی از این مساله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  Special issue on Statistical Processes and Statistical Modeling
 • صفحات: 

  15-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18513
 • دانلود: 

  20183
چکیده: 

In some statistical process monitoring applications, quality of a process or product is described by more than one ordinal factor called ordinal multivariate process. To show the relationship between these factors, an ordinal contingency table is used and modeled with ordinal log-linear model. In this paper, a new control charts based on ordinal-normal statistic is developed to monitor the ordinal log-linear model based processes in Phase II. Performance of the proposed control chart is evaluated through simulation studies and a real numerical example. In addition, to show the efficiency of ordinal-normal control chart, performance of the proposed control chart is compared with an existing Generalized-p chart. Results show the better performance of the proposed control chart in detecting the out-of-control condition.

آمار یکساله:  

بازدید 18513

دانلود 20183 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HORE A. | DUTTA S. | DATTA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  101-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

در سال های اخیر سطح تراز آب های زیرزمینی در اثر تغییرات اقلیمی و همچنین شیوه و میزان بهره برداری از آن ها، روند نزولی داشته است. با توجه به افزایش تقاضای آب و افت شدید آب های زیرزمینی، مدیریت پایدار این منابع از اهمیت شایانی برخوردار است. پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از مدل های ریاضی و آماری می تواند کمک قابل توجهی به برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب جهت تامین آب در درازمدت، داشته باشد. در این مطالعه تلاش شده است تا سطح آب های زیرزمینی با استفاده از شبکه ی عصبی گرادیان دیسکنت و تابع انتقال Hyperbolic Tangent پیش بینی شود. مدل تابع انتقال Tanh با تعداد 40 نرون در لایه پنهان با ضریب همبستگی 99/0 و مجذور مربعات خطا 01/0 برای پیش بینی سطح ایستابی پیاده سازی شد. با تعمیم این مدل به ده چاه مشاهده ای و برون یابی در محیط سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، مدل مکانی پیوسته سطح ایستابی در دشت سرخون برای سال 1400 تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سطح ایستابی در قسمت های غربی دشت با مقدار 98/72 متر بیشترین و در بخش شرقی دشت با توجه به تراکم جمعیتی بیشتر مقدار با 72/18 متر کمترین سطح ایستابی را خواهند داشت. با توجه به میزان خطای پایین مدل، می توان نتیجه گرفت که با اجرای این مدل در دیگر حوزه ها می توان پیش بینی صحیحی از سطح آب های زیرزمینی به دست آورد و در برنامه ریزی و مدیریت پایدار آب های زیرزمینی از آن استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANG C.L. | LIN Y.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  303-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20729
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

water quality monitoring stations play critical roles for analyzing the information of water quality conditions in a watershed. The understanding of water quality conditions of a river system is very important for water resource management. This study applied the VIKOR method, a commonly used method in multiple criteria analysis, to evaluate the design of the water quality monitoring network in the Taipei water Resource Domain (TWRD). Five criteria were selected for multiple criteria analysis: non-point source pollution, green cover ratio, landslide area ratio, over-utilization area ratio of hillsides, and density of water quality monitoring stations. This study recommended several areas where there is a need for sufficient monitoring records of water quality. The result shows that more monitoring stations are needed in the Bei-Shih Creek Basin. Although the Nan-Shih Creek Basin covers larger area than the Bei-Shih Creek Basin and the Sin-Dian Creek Basin, it can accept less density of water quality monitoring stations.

آمار یکساله:  

بازدید 20729

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1255-1266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  815
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

شبکه های نظارت طولانی مدت آب های زیرزمینی می توانند اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را فراهم کنند. محدودیت های بودجه در سازمان های مدیریت منابع آب اغلب به معنای کاهش تعداد چاه های مشاهده ای موجود در یک شبکه ی پایش آب زیرزمینی است. به دلیل ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینه های پایش، هدف بهینه سازی در پژوهش حاضر، کاهش ایستگاه های پایش است. در پژوهش حاضر از الگوریتم فوق ابتکاری ژنتیک در طراحی شبکه ی بهینه ی پایش سطح آب استفاده شد. هدف از انجام بهینه سازی، تعیین یک ترکیب بهینه از میان شبکه ی اصلی چاه های مشاهده ای بود، به طوری که امکان کمترین خطای اندازه گیری و کمترین فقدان داده و بهترین پراکنش چاه ها فراهم شود. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک شبکه ی پایش آب زیرزمینی منطقه بهینه سازی شد. از بین 15 حلقه چاه پیزومتری موجود در دشت کوهدشت، 13 حلقه چاه دارای داده بودند. برای انجام تحقیق حاضر از داده های 36 ماه متوالی، یعنی داده های 1392 1394 استفاده شد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک شبکه ی پایش آب زیرزمینی از نو طراحی شده و چاه های مد نظر از بین نقاط پتانسیل انتخاب شدند. درنهایت، نتیجه ی مطلوب و بهینه ی مد نظر از بین نتایج به دست آمده از تکرارهای مختلف در الگوریتم ژنتیک انتخاب شد و از بین تعداد کل نقاط پتانسیل، 28 چاه کمترین RMSE یعنی 11/0 و بهترین پراکنش را داشتند. موقعیت چاه های به دست آمده با تعدادی از چاه های موجود نزدیکی داشت. همچنین، نتیجه ی به دست آمده با ضوابط طراحی شبکه ی پایش کمی آب زیرزمینی مطابقت دارد که کارآمدی این روش را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 815

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
litScript