نتایج جستجو

4846

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

485

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی نتایج تحقیق های گذشته در جهت قابل دستیابی بودن تخریب زیستی هیدروکربن نفت در خاک با متابولیسم میکروبی است. زیست پالایی با استفاده از متابولیسم میکروبی در حضور شرایط محیطی بهینه و مواد مغذی کافی به تخریب آلودگی ها به ویژه هیدروکربن های نفتی می پردازد. در این تحقیق به بررسی فن آوری هایی برای انجام زیست پالایی پرداخته ایم و مشاهده کردیم که رویکردهای بیوتکنولوژی که برای انجام زیست پالایی طراحی شده اند در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده اند. مطالعات تحریک زیستی (Biostimulation ) به معنی افزایش مواد مغذی محدود برای حمایت از رشد میکروبی و تشدید زیستی ( Bioaugmentation ) به معنی افزایش سلول های زنده که قادر به تخریب هستند حضور گسترده ای در ادبیات موضوع داشته اند. بررسی این فن آوری ها بر روی جنبه های فنی تمرکز بسیار کم داشته یا هرگز در دسترس نبوده است. در بعضی موارد، استفاده از مواد مغذی به تنهایی و یا تقویت با میکروب ها به اندازه کافی برای تصفیه بطور همزمان کافی نیست. مطالعات اخیر نشان می دهد که ترکیبی از هر دو رویکرد به طور مساوی امکان پذیر است، اما به اندازه کافی سودمند نیست. بدیهی است، انتخاب تکنولوژی بستگی به شرایط خاص سایت مانند دسترسی به میکروارگانیسم هایی که قادر به تخریب در مقادیر کافی، در دسترس بودن مواد مغذی برای حمایت از رشد و تکثیر میکرب و همچنین پارامترهای محیطی مانند دما در ترکیب با طول مدت در معرض قرار گرفتن دارد. بررسی ها بر این تکنولوژی ها متمرکز شده و تلاش ها نهایتا در جهت دستکاری فرآیندهای تصفیه سوق داده شده است و همه به سمت ایجاد زیست پالایی فنی و اقتصادی برای تصفیه کامل خاک های آلوده به هیدروکربن نفت صورت می گیرد. همچنین راهکار های مناسب تصفیه آلاینده ها و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سیستم های تصفیه که جای خالی آن در صنعت نفت احساس می شود ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

زمینه و هدف: تعیین کیفیت پساب تصفیه خانه شهری جهت استفاده مجدد و یا دفع همواره با اهمیت بوده و بدین منظور آزمایشات گوناگونی صورت می گیرد. تدوین شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری امکان بررسی سریع و آسان جهت انتخاب بهترین گزینه استفاده مجدد و دفع پساب را فراهم می کند. بدین منظور شناخت پارامترهای کیفی مهم و موثر و تعیین میزان اهمیت هر پارامتر با توجه به کاربری پساب مورد نظر امری ضروری است. روش بررسی: در این مطالعه پس از تشخیص پارامترهای کیفی مهم در پساب شهری با استفاده از روش دلفی با بهره گیری از ابزارهای تصمیم گیریچند معیاره، اوزان این پارامترها به منظور تدوین شاخص کیفی پساب تعیین شده است. سپس با تهیه زیرشاخص های هر پارامتر با استفاده از استانداردهای موجود در استفاده مجدد و دفع پساب و بهره گیری از روش های تجمیع، ماتریس شاخص کیفی پساب تهیه شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای BOD, COD, TSS, TDS, NH4, PO4و کلی فرم های مدفوعی، مهم ترین پارامترهای کیفی پساب بوده و تدوین شاخص کیفی پساب با توجه به روش های استفاده مجدد و دفع پساب و استفاده از اوزان متفاوت برای هر متغیر روش بسیار دقیق تری محسوب شده و امکان بررسی سریع و ساده برای پساب هر تصفیه خانه و یا مقایسه بین تصفیه خانه های فاضلاب شهری مختلف را ممکن می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLIVER J.H. | HYUNOOK K. | PEN CHI C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  499-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  34-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  179967
 • دانلود: 

  151331
چکیده: 

Background: Hospitals generate relatively large quantities of wastewater that may contain various potentially hazardous materials; therefore the proper management of hospital wastewater is essential.Methods: In this cross-sectional study, the quality and quantity of wastewater in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran, were studied and the suitable method for wastewater management in the hospitals was determined.Results: Monitoring of pH, TSS, BOD5, COD and total coliforms indicated that the quality of wastewater in the hospitals was similar to domestic wastewater. The wastewater production in the hospitals was determined to be in the range of 398 to 1090 L/d/(occupied bed). The study on wastewater treatment and disposal methods demonstrated that discharge to municipal wastewater collection system is the best alternative for wastewater management in the hospitals, but this approach is not applicable for all of the hospitals. Baharloo, Cancer Institute, Children, Farabi, Imam Khomeini, Razi, Roozbeh, Shariati and Valiasr hospitals can be connected to municipal wastewater collection system at present.Conclusion: It is recommended that these hospitals’ wastewater be discharged to municipal wastewater collection system. Amir Alam, Bahrami, Mirza Koochak Khan and Sina hospitals will be able to discharge their wastewater into sewerage network at second phase of Tehran sewerage project (in 2010) and Arash Hospital will be able to discharge its wastewater into sewerage network at third phase of Tehran sewerage project (in 2015). These hospitals have to select onsite separate wastewater treatment alternative.

آمار یکساله:  

بازدید 179967

دانلود 151331 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  305-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

روش لجن فعال در تصفیه پساب روشی پرهزینه است و مشکل هایی همچون تولید لجن زیاد، مصرف انرژی بالا، کدورت زیاد در خروجی، و تطبیق نداشتن با شرایط متغیر پساب را دارد. استفاده از پساب شهری برای تولید ریزجلبک و تبدیل آن به فراورده های همچون بیودیزل همزمان با تصفیه پساب به کمک ریزجلبک دیدگاه نوینی است که در صنعت تصفیه پساب وارد شده است اما هنوز به دلیل نبود اطلاعات کافی در مقیاس بزرگ جنبه عملی پیدا نکرده است و فعالیت های انجام شده به طور عمده مطالعاتی هستند. به طور ویژه در زمینه تصفیه همزمان پساب و تولید بیودیزل از ریزجلبک به دست آمده در حالت نیمه صنعتی، هیچ مطالعه ای گزارش نشده است. در این مطالعه، برای اولین بار فرایند همزمان تصفیه پساب شهری و تولید ریزجلبک و تبدیل آن به بیودیزل در مقیاس نیمه صنعتی به حجم 500 لیتر مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی از یک سو ارزیابی پتانسیل روش تصفیه مبتنی بر جلبک برای اصلاح پارامترهای پساب شامل مقدار نیتروژن، فسفات و COD و از سوی دیگر ارزیابی پتانسیل پساب مورد استفاده برای تولید ریزجلبک در مقیاس نیمه صنعتی با استفاده از راکتور زیستی نور استخر روباز و تبدیل آن به بیودیزل بود. نتیجه ها نشان داد که در طی یک فرایند یک هفته ای میزان زیست توده تولید شده از کشت ریزجلبک در پساب حدود 25/1 گرم بر لیتر بود که میزان لیپید ریزجلبک حدود 25% بود. جداکردن ریزجلبک با استفاده از روش انعقاد 83% راندمان داشت. ریزجلبک خشک شده در طی واکنش ترانس استریفیکاسیون اسیدی مستقیم با درصد تبدیل 76% به بیودیزل تبدیل شد که دارای پروفیل اسید چرب مناسب شامل اسیدهای پالمتیک، اولئیک، و لینولئیک به میزان 5/49 % کل مقدار لیپید بود. نتیجه تصفیه همزمان پساب نیز نشان داد که COD حدود 50%، نیتروژن کل حدود 25%، و میزان فسفات حدود 50% کاهش داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PASZTOR I. | THURY P. | PULAI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (21)
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  64354
 • دانلود: 

  82234
چکیده: 

When a new wastewater treatment plant is being designed by computer simulation, detailed data about organic fractions of influent wastewater (measured as chemical oxygen demand) are usually not available, but knowledge of the typical ranges of these fractions is indispensable. The influent chemical oxygen demand fractions can substantially influence the results of simulation-based design such as reactor volumes, solids residence time, effluent quality, oxygen demand, sludge production, etc. This article attempts to give an overview of wastewater organic fractions as modeling parameters and presents new chemical oxygen demand fractionation results from Hungary. According to the data from literature, the ratio of chemical oxygen demand components in raw wastewater is very different and the average composition is as follows: Inert particulate = 17.1 %, slowly biodegradable = 57.9 %, inert soluble = 7.8 % and readily biodegradable = 17.5 %. The Hungarian wastewater samples were analyzed according to STOWA (Dutch foundation for applied water research) protocol and the obtained results were not much different from those of literature (inert particulate = 23.7 %, slowly biodegradable = 49.8 %, inert soluble = 4.6 % and readily biodegradable = 21.9 %), but some typical characteristics were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 64354

دانلود 82234 استناد 910 مرجع 444
strs
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 68)
 • صفحات: 

  67-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

تثبیت آهکی لجن یکی از روشهای تثبیت شیمیایی لجن های فاضلاب به شمار می آید. این روش توان قابل ملاحظه ای در کاهش پاتوژن ها دارد و از تجزیه میکربی مواد آلی جلوگیری می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تثبیت آهکی لجن تصفیه خانه غرب اهواز به روش آهک زنی و مقایسه آن با استانداردهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زست آمریکا (USEPA) برای استفاده و دفع لجن می باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی است که به صورت پایلوت به مدت 12 ماه از تیر ماه سال 84 تا خرداد ماه سال 85 در پنج مرحله در آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز انجام گرفت. در این تحقیق پس از راه اندازی و بار گذاری یک راکتور 30 لیتری توسط لجن، نسبت به اختلاط مقدار معینی آهک هیدراته با توجه به درصد جامدات خشک موجود در لجن اقدام گردید. پارامترهای لازم برای تعیین میزان تثبیت در این طرح شامل pH، کلیفرم های کل، کلیفرم های مدفوعی و تخم انگل بود که درطول دوره آزمایش این پارامترها تعیین شدند. نتایج نشان داد که آهک هیدراته، با نسبت 265 گرم آهک به کیلو گرم جامدات خشک لجن، به عنوان نسبت بهینه برای تثبیت لجن تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز می باشد و قادر به برآورد مقررات کاهش پاتوژن ها در کلاس B می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آرامی مختار | اکبری احمد

نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  554-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در بین روش های معمول برای تصفیه پساب های نساجی،تکنولوژی الکتروشیمیایی را شاید بتوان ادعا کرد تنها روشی است که به تنهایی قادر به حذف مؤثر و اقتصادی انواع آلاینده های موجود در پساب مخصوصاً مواد رنگزا می باشد.در اثر عمل سل الکتروشیمیایی با عبور جریان مستقیم برق از بین الکترودهای آند و کاتد،واکنش های اکسیداسیون و احیاء صورت می گیرد،که در نتیجه باعث حذف مواد رنگزا پساب می گردد.مطالعات نشان می دهد که مکانیزم خذف رنگ شامل تشکیل کمپلکس های سطحی،جذب الکترواستاتیکی،تخریب شیمیایی و رسوب می باشد در این تحقیق امکان رنگبری پساب های حاصل از رنگینه های مستقیم،دیسپرس،اسیدی،راکتیو و مخلوط این رنگینه ها و عوامل مؤثر بر راندمان رنگبری از جمله زمان،جریان،ولتاژ،سطح تماس و فواصل بین الکترودها،pH ،الکترولیت و... مورد ارزیابی قرارمی گیرد و در نهایت شرایط مطلوب تری برای تصفیه الکتروشیمیایی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان به بیش از 90 درصد حذف رنگینه و بیش از 60 درصد COD از جریان پساب دسترسی پیدا نمود.همچنین مطالعات طیف دستی،تجزیه مواد رنگزا به اجزا ساده را ثابت می نماید.  

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نحوی زهرا | حسینی سیدولی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

پساب حاصل از تولید سوریمی، مهمترین مشکل در کارخانجات تولید کننده آن می باشد. بنابراین داشتن استراتژی های بلند مدت به منظور تصفیه پساب حاصله از جمله بازیابی/کاهش پروتئین های موجود در آن و همچنین هزینه هایی که برای چنین عملیاتی صرف می-شود، ضروری است. در این میان بازیابی پروتئین های میوفیبریل/ساختاری در پساب سوریمی و سپس بازگرداندن آن به محصول اصلی و همچنین حذف و استفاده پروتئین های دیگر موجود در پساب نظیر پروتئین های میوژن/سارکوپلاسمیک و ترکیبات زیست فعال هم می-تواند استراتژی دیگری برای افزایش بازدهی اقتصادی تصفیه پساب حاصل از سوریمی باشد. بدین منظور لازم است در ابتدا هدف از بازیابی پساب به طور واضح مشخص شود، زیرا این موضوع به طور مستقیم در تکنولوژی مورد استفاده برای تصفیه و همچنین هزینه هایی که برای آن صرف می شود، بسیار مؤثر می باشد. به طور مثال، تکنولوژی های تأیید شده برای بازیابی مواد جامد به منظور مصارف انسانی بسیار گران تر از مصارف حیوانی یا دفع پساب است. بنابراین یک استراتژی می تواند ترکیبی از تکنولوژی ها مختلف برای دستیابی به اهداف مختلف به منظور توسعه عملیات بهره برداری از ضایعات با ارزش افزوده و سودآور و همچنین کاهش مقدار انواع ترکیبات آلی موجود در پسابِ هدف باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  64-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3129
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3129

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript