نتایج جستجو

4227

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

423

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1547
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf war Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1547

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

یکی از مباحث پایدار در فلسفه سیاسی بازشناسی ریشه های پیدایش جنگ و ستیز در جامعه بشری است. تحلیل فلسفه جنگ و برقراری نسبت میان فلسفه و جنگ در وهله نخست تلاشی است دشوار. الکساندر موزلی متولد 1943 فیلسوف سیاسی معاصر و سردبیر دایره المعارف اینترنتی فلسفه که سالها عهده دار تدریس دروس فلسفه و اخلاق جنگ در دانشگاه های انگلستان از جمله مدرسه مطالعات اقتصادی لندن بوده مولف کتاب فلسفه ی جنگ (A Philosophy of war) که در سال 2002 منتشر شده می باشد. موزلی در این اثر تلاش می کند نسبت میان جنگ و فلسفه را که در ابتدای امر دو مقوله جدا تصور می شوند تبیین نماید. به باور موزلی جنگ به عنوان یک پدیده مخرب و ویرانگر کرارا اتفاق افتاده و می افتد چون به باور انسانها مربوط می شود. جنگ در همه ابعاد طبیعت، فرهنگ و اندیشه آدمیان ریشه دوانده و به تعبیر موزلی ما می جنگیم چون به جنگ باور داریم و اگر می خواهیم از جنگ فاصله بگیریم باید باورهایمان را تغییر دهیم. روش نگارنده این اثر روشی تحلیلی با رویکردی علی و فلسفی است. پرسش اصلی نویسنده کتاب «فلسفه جنگ» در این اثر بر این موضوع تمرکز یافته که چرا انسانها با یکدیگر می جنگند؟ و چگونه می توان از طریق تغییر باورها و نگرشها با این پدیده شوم و ویرانگر در میان انسانها و دولتها مقابله کرد؟

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RADONJIC MIHOLIC V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10688
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10688

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (23) جنگ تحمیلی و هویت (2)
 • صفحات: 

  7-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از نگارش مقاله حاضر، پاسخ به چند پرسش نظری درباره هویت و جنگ است. هیچ یک از پرسش ها به طور مستقیم به منشا پیدایی هویت نمی پردازند، بلکه چگونگی تداوم حس هویت طی جنگ را آشکار می کنند. این پرسش ها عبارتند از:1 - چرا در بحث های نظری درباره جنگ، پرداختن به موضوع هویت اهمیت می یابد؟2 - چه ارتباطی میان هویت، معنایابی و جنگ می توان یافت؟3 - معنایابی، تا چه حد بحث از هویت را به ابعاد ذهنی مربوط می کند؟برای پاسخ گویی به پرسش های بالا، متغیر مستقل روایت به مثابه ظرفی که مظروف معنا در آن جای می گیرد - در نظر گرفته شده است هم چنین متغیر جنگ به مثابه متغیر درجه دومی که از طریق گزینش یا پررنگ کردن برخی روایت ها و کنار گذاشتن یا کم رنگ کردن برخی دیگر و دخل و تصرف در چینش و آرایش آن ها به منظور سامان دادن به چارچوب نظام غیریت ساز و مرزبندی با محیط، معنای خاصی را شکل می دهد و به مدد تحریک افراد به جست و جوی آن معانی، هویتی یکپارچه و منسجم را از خلال آن به روایت ها و معانی مستتر در آن ها بارور می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

نبوی سیدعبدالامیر

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (23) جنگ تحمیلی و هویت (2)
 • صفحات: 

  85-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جنگ به عنوان رخدادی سرنوشت ساز، زندگی و زبان مردم یک جامعه را تا دهه ها بعد تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از پی آمدهای جنگ با نتیجه آن (پیروزی یا شکست) در ارتباط است و برخی هم ناشی از خود جنگ و استلزامات آن است. در مقاله حاضر، دو موضوع درباره دوره پس از جنگ، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است: اول، پدیده روزمره شدن مرگ که در صورت تداوم و تعمیق می تواند به نهادینه شدن جایگاه مرگ در زندگی (مرگ اندیشی) منتهی شود و آثار خاص خود را به همراه دارد، دوم، تقسیم بندی ناراضیان از منطق و روند حاکم بر زندگی در دوره صلح و آرامش، به ویژه کسانی که می کوشند به نحو آرمان ها و ارزش های دوره گذشته را احیا کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 20 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

SAGHAFINIA M. | KHATAMI S.M. | NAFISI N. | REZAEI YAD ELAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25194
 • دانلود: 

  6955
چکیده: 

BACKGROUND: This study compared the triage of Iran-Iraq war-injured troops within the first two years of the war with that after the first two years.METHODS: This was a retrospective study, which compared the triage of the admissions for abdominal injuries during the first two years of the Iran-Iraq war with that in the next 6 years. Out of nearly 50,000 cases, 1,176 ones were randomly selected and their triage information was recorded and analyzed.RESULTS: About 12.5% of patients were operated on within less than 8 hours during the first two years. From 1982 towards the end of the conflict (1988), the patients were treated within progressively shorter periods of sustaining injury; 68.8% were operated on within less than 4 hours of injury. The mean delay between injury and treatment in the first two years of war was 12 hours while it was 5 hours between 1982 and 1988. The difference was significant (P<0.05) but the mortality rate was not significantly different.CONCLUSIONS: Patient triage was conducted differently at various stages of conflict. Better patient triage after 1982, may have been due to improved care and more specialized triage of injured troops.

آمار یکساله:  

بازدید 25194

دانلود 6955 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 33)
 • صفحات: 

  179-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1269
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

مقدمه: اسارت به عنوان یکی از پراسترس ترین رویدادهای زندگی است که تحول و دگرگونی های عمیق روانی- اجتماعی و جسمانی را برای فرد به دنبال دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان افسردگی در آزادگان است. فرضیه اصلی در این تحقیق بررسی رابطه میزان افسردگی در بین آزادگان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیز رابطه آن با اضطراب، خصومت و جسمانی سازی است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. تعداد 129 نفر از آزادگان شهر اصفهان که در اسارت رژیم عراق در طی جنگ تحمیلی بوده اند، سه ماه پس از آزادی در این تحقیق شرکت کرده اند. آزادگان پرسشنامه های شامل اطلاعات دموگرافیک، آزمون افسردگی بک و زیر مقیاس افسردگی از آزمون SCL-90 را تکمیل کردند. نتایج: نتایج نشان می دهند که اسرا در طی دوران اسارت رنج و محرومیت های متعدد محیطی، روانی و جسمانی را تحمل کرده و شاهد شکنجه همرزمان خود بوده و یا خود شکنجه شده اند. نتایج نشان می دهند که در بدو ورود آزادگان به میهن اسلامی اکثریت آزادگان فاقد افسردگی بوده و تنها 26% آنان از افسردگی رنج می بردند. بحث: انتظار می رود با گذشت زمان مشکلات روان شناختی آزادگان به دلیل محرومیت های دوران اسارت افزایش یابد. به علاوه یافته ها نشان دادند که بین افسردگی، اضطراب، خصومت و مشکلات جسمانی سازی در آزادگان افسرده رابطه معنادار وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1269

دانلود 265 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (22) جنگ تحمیلی و هویت (1)
 • صفحات: 

  71-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جنگ یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی است که جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر آن، تمام نظام ها، خرده نظام ها و نهادهای اجتماعی را در برمی گیرد. لذا جنگ یک ستیزه گروهی است که مهم ترین خصلت آن نظم و سازمانی است که بر آن حاکم می باشد. از طرفی، هویت نیز به عنوان یکی از پیچیده ترین و غامض ترین مفاهیم علوم اجتماعی می باشد که با توجه به سابقه دیرینه آن هنوز رنگ کهنگی به خود نگرفته و همواره در معرض تغییر و دگرگونی است. این مقاله، با استفاده از الگوی پارسونز به تحلیل خرده نظام های زیستی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی و تحلیل جامعه شناختی جنگ ایران و عراق و رابطه هویت و جنگ پرداخته است و این موضوع را که در جریان جنگ هویت در معنای عام و هویت ملی در معنای خاص خود تقویت می شود و افراد یک جامعه از طریق وفاق و وحدت جمعی و ملی و با توجه به منش ملی خود فارغ از احساسات دینی و قومی در کنار هم در برابر دشمنان خارجی ایستادگی می کنند، مورد بررسی قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 20 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

جمشیدی فرانک

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (34)
 • صفحات: 

  79-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه شناسی روایت های جنگ در مقاله حاضر با کار بست چارچوب نظری میشل فوکور در دیرینه شناسی و وام گیری از مفاهیمی که وی برای نشان دادن تعیین حدود معرفت و تاکید بر امکان متفاوت اندیشیدن برای دست یابی به معرفت جدید از آن ها بهره مند شده، صورت گرفته است تا به کمک روش مذکور به چهار مهم اهتمام کند:نخست، وضعیت فعلی روایت های جنگ را در پیوند با آن چه از زمان جنگ تاکنون در روایت گری جنگ گذشته است، نشان دهد.دوم، با ردیابی تاریخی از وضعیت حاضر روایت های جنگ، در عادات عملی و ذهنی مخاطبان خویش درباره بداهت این روایت ها انقطاع ایجاد کند.سوم، به واسطه این انقطاع، امکان ذهنی - به مثابه مقدمه امکان عینی - ظهور و بروز روایت های دیگری از جنگ را فراهم آورد.و چهارم، از این طریق اذهان را به تفکری دیگرگونه درباره جنگ به مدد روایت های جنگ برانگیزد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

MARSHALL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13087
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13087

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript