نتایج جستجو

1556

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

156

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

FARZANEH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

VALIDATION: BEFORE USING A NEW METHOD TO ASSAY PATIENT’S SAMPLES, THE METHOD MUST BE VALIDATED; MEANING THAT THE METHOD’S PERFORMANCE MUST BE EVALUATED TO GET SURE THE METHOD COULD ADDRESS THE CLINICALLY NEEDEDQUALITY STANDARDS.PERFORMANCE SPECIFICATIONS TO BE VALIDATED INCLUDE: - LINEARITY/UPPER LIMIT OF THE ASSAY, -VARIATION, -…

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

افرا بهرام | گرایلو هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  471
چکیده: 

یکی از روش های تشخیص هویت افراد، امضا یا دست خط هر فرد می باشد. در این مقاله روشی برای تشخیص امضای یک فرد بر مبنای اطلاعات پویای موجود در ویدئوی دست فرد امضاکننده در حین امضا ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل چهار مرحله است. در مرحله اول تصویر پیش زمینه که شامل دست و قلم فرد امضاکننده است، در هر فریم استخراج می شود. در مرحله بعد مختصات نوک قلم تصویر پیش زمینه در هر فریم تعیین می شود تا بتوان شکل امضا را با پیوند دادن این نقاط تشکیل داد. در این مرحله روشی برای تشخیص و رفع خطا در یافتن مختصات نوک قلم ارائه شده است. در مرحله سوم، تعدادی ویژگی مربوط به شکل امضا و تصویر انرژی حرکتی از امضای هر فرد استخراج می شود. در مرحله آخر مدل امضای هر فرد تشکیل می شود که توسط آن امضاهای اصلی از جعلی تمیز داده شود. به منظور آزمایش روش پیشنهادی از پایگاه داده ای که در کار این مقاله تهیه شده و شامل امضاهای 50 فرد است استفاده می شود. از 13 امضای اصلی هر فرد برای آموزش و تشکیل مدل امضا و از 8 امضا اصلی دیگر و 8 امضای جعلی برای آزمایش روش پیشنهادی استفاده می شود. دقت و نرخ خطای برابر، معیارهای ارزیابی کمی روش پیشنهادی هستند. مقادیر این دو معیار برای روش پیشنهادی به ترتیب 95.02 و 3.8 درصد به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 471 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MUNTEANU D.P. | TOMA S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  107-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3887

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POURHOSSEIN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  16682
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16682

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NEEBA N.V. | JAWAHAR C.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3965
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3965

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

XI R. | YUN X. | JIN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3174
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3174

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23640
 • دانلود: 

  20453
چکیده: 

Introduction: In this study, we intend to use diffuse optical Tomography (DOT) as a noninvasive, safe and low cost technique that can be considered as a functional imaging method and mention the importance of image reconstruction in accuracy and procession of image. One of the most important and fastest methods in image reconstruction is the boundary element method (BEM). This method is introduced and employed in our works.Method: Generally, to image a biological tissue we must obtain its optical properties. In order to reach this goal we benefit from diffusion equation because tissue is highly scattering medium. Diffusion equation is solved by boundary element equation (BEM) in our research. First, we assume a double layer phantom with different scattering and absorption coefficients to simulate and verify precession and accuracy of image reconstruction by BEM. Light absorption can be affected by volume fraction of blood in skin. For a specific skin species the volume fraction is calculated and then the results are compared with the reconstructed values obtained by BEM. Since the depth of tissue is important in light absorption a two layer phantom with known values is made and the depths of layers are reconstructed by BEM then they are compared with the expected values. A homogenous phantom with known scattering and absorption coefficients was made and then these coefficients were reconstructed by BEM. Finally, an inhomogeneous phantom (phantom with defect) whose defect was in a known position was made and the absorption and scattering coefficients were reconstructed and compared with real values.Results: Comparison between real or simulated values and reconstructed values of scattering and absorption coefficients, volume fraction of blood and thickness of phantom layers by BEM shows maximum errors of 24%, 7% and 35%, respectively.Conclusion: Comparison between BEM data and real or simulated values shows an acceptable agreement. Consequently, we can rely on BEM as a beneficial method in diffuse optical tomography image reconstruction.

آمار یکساله:  

بازدید 23640

دانلود 20453 استناد 0 مرجع 2664
نویسندگان: 

PRABHAKAR S. | PANKANTI S. | JAIN A.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  744-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3338
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3338

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OBERKAMPF W.L. | TRUCANO T.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  209-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3079
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3079

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript