نتایج جستجو

2007

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

201

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کریمی قاسم | هاتفی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5574
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اوتیت سروز یا اوتیت مدیای با افیوزیون از بیماریهای نسبتا شایعی است که در صورت عدم درمان به موقع منجر به بروز عوارض و مشکلاتی از قبیل آتروفی پرده تمپان، کلستاتوم، اختلالات رفتاری، نکروز استخوانی و کاهش شنوایی حسی عصبی می گردد. از جمله اقدامات درمانی اوتیت سروز انجام (ventilation Tube) V.T است که دارای عوارضی نظیر اتوره چرکی، پرفوراسیون و تمپانو اسکلروز میباشد. زمان دفع V.T ارتباط نزدیکی با محل قرارگیری آن در روی پرده تمپان دارد و همچنین عوارض ناشی از V.T بستگی به طول مدت ابقا آن در محل، وضعیت فرهنگی بیمار، سن و مراقبت او از ورود آب به داخل گوش دارد. این تحقیق از نوع تحلیلی و به روش Out Come Study و همراه با پیگیری یکساله بر روی 174 نفر از کودکانی که در نیمه اول سال 1377 در بیمارستان شهید رهنمون یزد به علت اوتیت سروز تحت عمل V.T قرار گرفته بودند انجام پذیرفت. در این تحقیق اکثریت دفع V.T در تمام گروههای سنی در بین ماههای 9-7 بعد از عمل صورت گرفته اما زمان دفع در بین گروههای سنی مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشته است. در بررسی تاثیر جنس بر زمان دفع V.T نتایج نشان داد که بیشترین زمان دفع V.T مربوط به سه ماهه دوم بعد از انجام عمل بوده 47.7% که این میزان برای مردان 44.3% و برای زنان 51.9% بوده است ولی در مقایسه بین دو گروه جنسی تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نگردید. 33.9 درصد از افراد مورد مطالعه بعد از عمل دچار اتوره گردیده در حالیکه این میزان برای اسکلروز 35.1 درصد و پرفوراسیون 3.4 درصد بوده است و 27.6 درصد فاقد عارضه بوده اند. 7.7% بیماران عوارض پرفوراسیون V.T در ناحیه قدامی فوقانی داشته اند در حالیکه این میزان برای افرادی که V.T آنها در محل قدامی تحتانی نصب گردیده 2.7 درصد بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت. سن و جنسیت بیماران بر زمان دفع V.T در جامعه مورد بررسی تاثیر نداشته است. همچنین احتمال ابقا V.T در نوع شیپارد بیشتر از نوع ریچارد می باشد. V.T هایی که در ربع قدامی تحتانی پرده صماخ قرار داده شدند نسبت به V.T هایی که در ربع قدامی فوقانی نصب گردیده بودند زودتر دفع می گردند و در جامعه مورد بررسی در تمام رده های سنی میزان پرفوراسیون کمتر از سایر عوارض بوده و تفاوت قابل ملاحظه ای بین عوارض ایجاد شده در دو جنس مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 5574

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  357-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زمینه مطالعه: توراکوسکوپی روشی کم تهاجم با کاربردهای تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی در گونه های مختلف است، اما مطالعاتی که به استفاده از این روش در گونه های کوچک تر حیوانات پرداخته باشند کمتر به چشم می خورند. این مسئله می تواند به دلیل چالش ها و سختی های انجام موفقیت آمیز این روش در گونه های کوچک باشد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی عملی بودن و معرفی بهترین رهیافت برای انجام توراکوسکوپی در خرگوش با هدف بافت قلب و همچنین تأثیر پروتکل تنفسی بر میزان تلفات پس از جراحی صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه از تعداد 20 سر خرگوش سفید نژاد نیوزیلندی استفاده شد. رهیافت هایی که برای تروکار دوربین مورد ارزیابی قرار گرفتند رهیافت پارازایفوئیدال و اینترکاستال بودند. همچنین امکان ورود تروکار دوم و بهترین مکان برای ورود آن نسبت به دوربین بررسی شد. شدت آسیب به ریه و میزان تلفات تحت دو مد تنفسی Volume-Controlled و Pressure-Controlled-بررسی شد. نتایج: دید حاصل از رهیافت پارازایفوئید نسبت به رهیافت اینترکاستال فضایی تر است و همچنین برای ورود تروکار دوم تسلط بیشتری در اختیار جراح قرار می دهد. برای تروکار دوم فضای بین دنده ای 5 و 6 امکان مانور بیشتری برای کار روی قلب در اختیار جراح قرار می دهد. در استفاده از مد تنفسی PCV ریه ها تا انتهای جراحی سالم و بدون علائم کبدی شدن باقی مانده و استفاده از این مد با تلفات کمتر همراه است. نتیجه گیری نهایی: استفاده از رهیافت پارازایفوئیدال و پروتکل تنفسی صحیح امکان کار در قفسه صدری را تحت دیدی واضح مهیا ساخته است و توراکوسکوپی در خرگوش را به مدلی عملی تبدیل می کند که می تواند در بسیاری از مطالعات تحقیقاتی قلب به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  519
 • صفحات: 

  237-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

مقدمه: آمبولی ریوی (Pulmonary embolism یا PE) یک انسداد در یکی از رگ های ریه است و اسکن V/Q (ventilation/Perfusion scan) به عنوان یکی از روش های تشخیصی آن در زنان باردار است که بررسی دز رسیده به جنین و مقایسه ی آن با مقادیر توصیه شده، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین دز رسیده به جنین در اسکن V/Q با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بود. روش ها: در این روش، از یک فانتوم زن باردار بزرگسال و تمام اندام های جابه جا شده ی بدن او برای انجام شبیه سازی استفاده شد. اعضای چشمه برای هر یک از رادیوداروهای مورد استفاده در دو اسکن تهویه و پرفیوژن ریه شامل ریه و مثانه برای رادیوداروهای (Xenon)133Xe، (Krypton) 81mKr و آئروسل 99mTc-DTPA (Technetium diethylene-triamine-pentaacetate aerosol) برای اسکن تهویه ی ریوی و نیز ریه، مثانه و کبد برای رادیوداروی 99mTc-MAA (Technetium Macroaggregated Albumin) برای اسکن پرفیوژن ریه بودند. یافته ها: برای 99mTc-MAA در دز تجویزی 200 مگا بکرل، مقدار دز رسیده به جنین 01/1 میلی گری و بیشینه ی دز 97/1 میلی گری بود که هر دو بیشتر از حد مجاز (1 میلی گری) توصیه شده توسط International Commission on Radiological Protection (ICRP) بودند. برای 99mTc-DTPA مقدار دز و بیشینه دز رسیده به جنین زیر 1 میلی گری بود و برای 133Xe و 81mKr مقدار دز رسیده به جنین ناچیز بود. نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن مقدار دز رسیده به جنین برای رادیوداروی 99mTc-MAA، باید به زن باردار در صورت لزوم اسکن، آگاهی لازم داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAJADI B. | SAIDI M.H. | AHMADI G.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (Transactions B: Mechanical Engineering)
 • صفحات: 

  2394-2406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26902
 • دانلود: 

  23892
چکیده: 

The surgical site infection (SSI) is one of the most important infectious problems in hospitals which may be happened in 2. 6% of all surgeries. According to the literature, the primary source of SSI is the flakes released from the exposed skin of surgical staffs or patients. It is well known that appropriate ventilation strategy is the most effective way to control bacteria-carrying airborne particles responsible for SSI. In this research, the effect of the most dominant design parameter, namely inlet air velocity, on the ultra-clean ventilation (UVC) systems performance is evaluated in detail using the computational fluid dynamics (CFD). The results show an optimum value for the inlet air velocity which is mainly due to formation of a thermal plume over the wound tissue. This thermal plume protects the wound from contaminants deposition like a shield and may be disturbed at too high inlet air velocity. In addition, the effect of critical factors including the particle size the wound temperature, the operating lights boundary condition, and the existence of fixed and removable partitions on the optimum inlet air velocity is also investigated and discussed extensively.

آمار یکساله:  

بازدید 26902

دانلود 23892 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HETLAND B.

نشریه: 

HEART LUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  416-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Mekik Ece | ERDEVE OMER | Okulu Emel | Atasay Begum | Arsan Saadet

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16866
 • دانلود: 

  21757
چکیده: 

Background: High-frequency oscillatory ventilation (HFOV) has been shown to result in less lung injury. HFOV is also used in critically ill newborns when conventional mechanical ventilation (CV) fails, especially in units with lack of nitric oxide (NO) and extracorporeal membrane oxygenation. Objectives: There are no recent data on the response of newborns to rescue HFOV (rHFOV) in the literature. The aim of this study was to evaluate the risk factors that affect the response to rHFOV in newborns who had CV failure in respiratory support. Methods: Newborns who still had a respiratory failure in case of CV and switched to rHFOV were grouped as survived and died. The characteristics of the patients such as birth weight (BW), gestational age (GA), and disease, in addition to ventilator settings, arterial blood gas analysis, ventilation duration, and side effects were compared between the groups. Results: 84 patients with a mean GA of 32. 1 5. 3 weeks and a mean BW of 1901 1135 g were enrolled in the study. The patients were switched to rHFOV at median 28. 5 hours of life. Infants who died had lower BW (1345 935 g vs. 2557 1035 g, P = 0. 0001) and lower GA (31. 7 4. 9 weeks vs. 34. 8 4. 4 weeks, P = 0. 03) in comparison with infants who survived. Prematurity (OR: 7. 73, 95% CI: 2. 1-24. 7, P = 0. 001) and having BW < 1500 g (OR: 7. 02, 95% CI: 2. 6-18. 6, P < 0. 001) increased mortality significantly. Cut-off values for BW and GA were found to be 1875 g and 32. 5 weeks with 75% sensitivity and 78% specificity. There were no differences in the initial ventilation settings between the groups and no correlation between the side effects such as intraventricular hemorrhage, retinopathy of prematurity, and bronchopulmonary dysplasia could be demonstrated with the duration of rHFOV. Conclusions: rHFOV in case of CV failure is more effective in patients with greater GA andBW, independent of the disease and initial rescue ventilator settings.

آمار یکساله:  

بازدید 16866

دانلود 21757 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ARABI AKRAM | TAVAKOL KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22316
 • دانلود: 

  10268
چکیده: 

BACKGROUND: Endotracheal or tracheostomy tube in mechanically ventilated patients disturb verbal communication with others. Therefore, patients are frustrated of requesting for their needs or problems related to artificial breathing. Therefore investigating self-experiences of these patients can be applied in providing them with a better care by clinical personnel.METHODS: This is a qualitative phenomenological survey. The study population was patients who were mechanically ventilated at least for one time and were more than 12 years old. Data were collected during five months by deep interview and then were analyzed by Collizi's seven–stage method.RESULTS: The findings of this research were classified in 139 codes and 3 categories as: 1) Interpersonal experiences, 2) Extra personal experiences and 3) Intrapersonal experiences.CONCLUSION: Mechanically ventilated patients tolerate many stressors, which many of them are externally sustained. Better care will reduce these stressors, and make it easier for the patients to get along with the artificial breathing. Meanwhile some pleasure experiences had been mentioned by patients in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 22316

دانلود 10268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LANGERON O. | MASSO E.

نشریه: 

ANESTHESIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1229-1236
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2891
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2891

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MORETTI C. | PAPOFF P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  26-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4903
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4903

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAZI EBRAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27233
 • دانلود: 

  15645
کلیدواژه: 
چکیده: 

Traumatic chest injury is one the most important factors for total morbidity and mortality in traumatized emergency patients (1). Chest trauma is the cause of 20% to 25% of the trauma-related deaths per year in the United States and is the leading cause of death in the first four decades of life (2). Traumatic chest injuries often occur in combination with other severe injuries, such as head, brain, extremity and abdominal injuries (3). Traumatic chest trauma can occur after car and motor accident, assaults, falls and explosive blasts via a variety of different mechanisms. Overall, car and motor accidents account for 70% to 80% of all thoracic injuries (4).

آمار یکساله:  

بازدید 27233

دانلود 15645 استناد 0 مرجع 0
litScript