نتایج جستجو

15550

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1555

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BADER M.S. | HAWBOLDT J.

نشریه: 

POSTGRADUATE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  13404
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13404

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پی در پی 50)
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  11287
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

عفونتهای دستگاه ادراری (urinary tract Infetions,UTIS) شایع ترین عفونتهای باکتریایی بوده که ممکن است افراد در طول زندگی به آن مبتلا گردند. عفونت ادراری در تمام سنین بخصوص در جنس مونث شایع تر است. لذا جهت بررسی باکتریهای مولد  UTI:737 بیمار مبتلا به عفونتهای ادراری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش باکتریولوژیک با نمونه گیری از ادرار میانی (Clean Voided Midstream) و تعیین باکتریوری با ارزش (وجود بیش از 105 باکتری از یک نوع در هر میلی ادرار) و کشت انجام گردید.شایع ترین عامل باکتریایی عفونتهای ادراری در جنس مونث، ارگانیسم های گرم منفی و در راس آنها اشریشیاکلی (69.6%) بود. سایر باکتریهای جدا شده به ترتیب استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (2.02%) بود. بیشترین ارگانیسم ایزوله شده از ادرار افراد مذکر به ترتیب اشریشیاکلی (45%) و استافیلوکوکوس کواگولاز منفی (1.4%) بود.از باکتریهای جدا شده حساسیت آنتی بیوتیکی به روش (Bauer-Kirby) به عمل آمد موثرترین آنتی بیوتیکها برای اشریشیاکلی که شایع ترین موارد آن بود، آمیکاسین (88.8%) و نیتروفورانتوئین (79%) و نالیدیکسیک اسید (57.7%) و سایر باکتریهای جدا شده حساسیت های متفاوتی نسبت به آنتی بیوتیکهای بکار رفته داشتند.در طی این مطالعه اشریشیاکلی مسوول موارد بسیاری از عفونتهای ادراری بود، اغلب سویه های اشریشیاکلی توسط فاکتورهای ویرولانس خود باعث افزایش کلونیزاسیون، تهاجم به دستگاه ادراری و ایجاد بیماری می گردند که با نتایج بدست آمده در طی این مطالعه اشریشیاکلی، در 57.3% موارد به عنوان اولین عامل مولد عفونتهای ادراری جدا گردید. هدف ما از این مطالعه مشخص شدن عوامل اتیولوژیک عفونتهای ادراری و تعیین حساسیت و درمان سریع آنتی بیوتیکی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 11287

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC INFECTIOUS DISEASES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  8041
 • دانلود: 

  18617
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8041

دانلود 18617 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

شکرالهی سیدمحمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پی در پی 5)
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم کشف آنتی بیوتیک های جدید و موثر هنوز مرگ و میر و ناتوانی های حاصل از عفونت دستگاه ادراری قابل توجه می باشد و پیلونفریت مزمن یکی از علل مهم نارسایی کلیه است. این بررسی بر اساس مطالعه پرونده های کودکان بستری در بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه قم که مبتلا به عفونت دستگاه ادراری بودند انجام شده است.روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی مقطعی و روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. اطلاعات بر اساس چک لیست جمع آوری و به کمک نرم افزار SPSS آنالیز شد.یافته ها: شیوع عفونت دستگاه ادراری در جنس مونث شایع تر و در (%74.2) سن زیر دو ماهگی در جنس مذکر بیشتر دیده شد. در گروه سنی 6-1 سال نیز (%41.6) بیشتر مشاهده شد. شایع ترین میکروارگانیسم مولد عفونت دستگاه ادراری E.coli (%68) بود و کلبسیلا در مرتبه بعدی قرار داشت. ابتلا با پروتئوس فقط در %1.1 موارد دیده شد، %29.3 از بیماران دارای اختلال زمینه ای بودند که %57 آن ها در مذکر و %43 در مونث مشاهده گردید. شایع ترین اختلال زمینه ای همراه، ریفلاکس مثابه به حالب بود. شایع ترین آنتی بیوتیک دریافتی سفتریاکسون (%65) بود و در %87.7 از موارد پس از 2 روز درمان آنتی بیوتیکی کشت ادرار منفی شد.نتیجه گیری: اگر چه در این مطالعه E.coli و کلبسیلا شایع ترین ارگانیسم های عامل عفونت ادراری بودند، ولی ابتلا با پروتئوس در مقایسه با سایر مطالعات به صورت بارزی کمتر بود. هم چنین سایر بررسی های اپیدمیولوژیک با مطالعات دیگر هم خوانی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  305-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  1872
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1872

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MCDERMOTT S. | DAGUISE V. | MANN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  433-437
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  12356
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12356

دانلود 12934 استناد 364 مرجع 0
نویسندگان: 

ANGELES GARAY U. | ZACATE PALACIOS Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  615-622
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  6705
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6705

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

SHANTHI J. | KAYATHRI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  3410-3414
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  9562
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9562

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  101-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26127
 • دانلود: 

  15225
چکیده: 

Background: Uropathogenic Escherichiacoli (UPEC) are among the most common agents of urinary tract infection (UTI) worldwide. UPEC resistance to commonly used antibiotics represents a major health problem all over the world. Antimicrobial susceptibility testing provides information that allows physicians to select the most appropriate antimicrobial agents for treating a specific infection. This study aimed to assess the Antimicrobial susceptibility pattern of Escherichia coli causing urinary tract infections in Tehran, Iran.Methods: A total of 103 UPEC isolates were collected from in and out-patients attending various hospitals in Tehran between March 2013 and February 2014. The samples were cultured on LB Broth media and the bacterial isolates were tested against antibiotics Trimethoprim-sulfamethoxazole, Nitrofurantoin, Nalidixic acid, Gentamycin, Cephalexin, Norfloxacin, Ceftazidime, Amikacin, Ofloxacin, Ceftriaxone and Ticarcillin using Kirby Bauer disk diffusion method according to the CLSI.Results: Up to 65% of the isolates were resistant to Trimethoprim- sulfamethoxazole and about 90% of the isolates were susceptible to Ticarcillin, Amikacin and Ofloxacin; and 80% of the isolates were susceptible to Cephalexin, Nalidixic acid, Gentamycin, Norfloxacin, Ceftazidime, Ceftriaxone and Nitrofurantoin.Conclusion: The obtained results suggest that antibiotic selection for empirical treatment should be based on individual drug-sensitive test results. There is also an urgent need to develop a new combination of chemotherapeutic agents and awareness on antibiotic use should only be issued when prescribed by physicians for the effective UTI management in hospitals.

آمار یکساله:  

بازدید 26127

دانلود 15225 استناد 0 مرجع 0
litScript