نتایج جستجو

15551

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1556

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

زمینه و اهداف: عفونت ادراری یکی از شایعترین بیماری های دوران کودکی می باشد که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند منجر به عوارض شدیدی نظیر اسکار کلیه شود. شناسایی سریع و درمان به موقع و جدی برای پیشگیری از ایجاد این عارضه لازم است. هدف از این مطالعه بررسی وجود اسکار دائمی کلیه در کودکان مبتلا به عفونت ادراری می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 50 کودک 37 روزه تا 15 ساله مبتلا به عفونت ادراری انجام شد. روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی یا مبتنی بر هدف بود. در تمامی کودکان تشخیص عامل میکروبی زمینه ساز، سونوگرافی از کلیه ها و سیستم ادراری و سیستویورتروگرام پس از وجود یک کشت منفی ادرار و اسکن دایمرکاپتوسوکسینیک اسید 6 ماه پس از تشخیص عفونت ادراری جهت بررسی اسکار کلیه صورت گرفت.یافته ها: 9 نفر از بیماران پسر و  41نفر دختر و در کل تعداد 22 بیمار دارای اسکار کلیه بودند. شیوع تب در کل بیماران  66درصد بود. عامل عفونت ادراری در 84 درصد موارد ایکولای و میکروب عامل عود نیز در 71.9 درصد موارد اشریشیاکولی بود. شیوع ریفلاکس در کل بیماران 55.6 درصد و شیوع ریفلاکس اتساعی (درجه III و بالاتر) 44.4 درصد گزارش شد. متوسط تعداد دفعات عود Uniary tract Infection در گروه دارای اسکار 3.9 و در گروه فاقد اسکار 1.93 بود. در نهایت ارتباط میان جنس پسر، عوامل میکروبی غیر معمول (غیر ایکولای) در عود UTI، وجود ریفلاکس ادراری، ریفلاکس اتساعی و تعداد دفعات عود با اسکار کلیه از نظر آماری تایید گردید (.(P<0.05نتیجه گیری: برای پیشگیری از اسکار کلیه شناسایی فاکتورهای مرتبط ضروری است. این مطالعه جنس مذکر، عوامل میکروبی غیر اشریشیاکولی، وجود ریفلاکس ادراری، ریفلاکس درجه III و بالاتر و تعداد دفعات عود UTI از عوامل مرتبط اسکار کلیه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 40
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2075
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

عفونت مجاری اداری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریال در دوران کودکی است. عفونت مجاری ادراری می تواند تظاهری از یک ناهنجاری یا اختلال عملکرد سیستم ادراری من جمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد. در پیگیری کودکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار در 50 - 29% موارد برگشت ادرار مشاهده می شود. عوارض دراز مدت عفونت در چنین زمینه ای اسکار کلیه، هیپرتانسیون و نهایتا نارسایی مزمن کلیه است. طی مدت دو سال از 126 بیمار سیستویورتروگرافی حین ادرار (VCUG) و سونوگرافی از کلیه و مجاری ادراری به عمل آمد و به مدت 24 - 6 ماه پیگیری و مورد بررس قرار گرفتند. از این میان، 100 نفر (79%) دختر و 26 نفر (21%) پسر بودند. از بیماران 38 نفر (30%) شیرخوار زیر یکسال، 59 نفر (47%) یک تا 5 سال و 24 نفر (19%) پنج تا ده سال و پنج نفر (4%) ده تا پانزده سال بودند. شایعترین علائم در بین آنها تب (83%) و سوزش ادرار (43%) بود. عامل مسبب در 88% موارد اشرشیاکلی بود. در مجموع 50 بیمار 39% برگشت ادرار (دختران 39% و پسران3/42%) داشتند که در 32 نفر (25%) یکطرفه (دختران 24% و پسران 30%) و 18 نفر 14% دو طرفه (دختران 15% و پسران 12% ) بودند. ناهنجاری و یا عامل مستعد کننده در مجموع در 26 نفر یا 21% موارد (20% دختران و 23% پسران) مشاهده گردید. ترکیبی جنسی و سنی بیماران با مطالعات دیگران مطابقت داشت. شایعترین علامت بیماران به ویژه در شیرخواران تب بدوع علت واضح بود وشایعترین باکتری مسبب اشرشیاکلی و سپس کلبسیلا بود. حدود 40% مبتلایان به عفونت ادراری، برگشت ادرار از مثانه به حالب داشتند که در پسران شایعتر بود که با مطالعات داخل کشور بیشتر سازگار بود. در 26% موارد برگشت ادرار از مثانه به حالب درجه3 یا بالاتر بود که با مطالعات غربی مطابقت داشت. عفونت ادراری علامت دار میتواند تظاهر مشکل زمینه ای مسیر ادراری منجمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد که ممکن است شدید، دو طرفه و خطر ساز باشد. لذا انجام VCUG و سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری در کلیه مبتلایان به عفونت ادراری تب دار ضروری است همچنین پیگیری بیماران و بررسی وجود اسکار به کمک اسکن کلیه (3 تا 6 ماه بعد) توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2075

دانلود 231 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  211-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

زمینه: عفونت مجاری ادراری (UTI)، شایع ترین بیماری دستگاه ادراری و دومین عفونت شایع در کودکان است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین نمای بالینی و آ‍زمایشگاه عفونت ادراری در کودکان بستری در بیمارستان رازی کرمانشاه طی سال های 1380-84 بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی، پرونده های 462 بیمار مبتلا به UTI از سال 1380-84 بررسی و اطلاعات استخراج شده در چک لیست های مربوطه ثبت گردید. UTI به صورت آنالیز ادراری فعال همراه کشت ادراری مثبت یا آنالیز ادراری غیرفعال با علایم بالینی مشخص و کشت ادراری مثبت تعریف شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss(13) تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: 66 درصد بیماران مونث بودند. در 26.7 درصد همراهی UTI و رفلاکس مثانه به حالب دیده شد.Ecol، پروتئوس و کلبسیلا به ترتیب 53، 5 و 4 درصد عوامل پاتوژن UTI را تشکیل می دادند. تب، شایع ترین یافته بالینی بود (%48) و در 11 مورد، یک عفونت همراه با UTI وجود داشت که گاستروانتریت با 45 مورد، شایع ترین عفونت همراه بود. پیوری در 80 درصد موارد و هماچوری در 25 درصد موارد آنالیز ادراری مبتلایان گزارش گردید. در 25 درصد بیماران UTI راجعه دیده شد و شایع ترین فصل ابتلا به UTI، تابستان بود 79 (%32) درصد به رژیم درمانی آمپی سیلین- جنتامایسین پاسخ مناسب دادند و در 13.8 درصد بیماران درمان با سفتریاکسون، نتیجه مطلوب داشت.نتیجه گیری: بررسی آنالیز ادراری در هر کودک تبدار زیر 2 سال برای رد UTI ضروری است. وجود پیوری در آنالیز ادراری، با حساسیت بالایی ابتلا به UTI را تایید می کند. درمان آمپی سیلین- جنتامایسین، پروتکل مناسبی برای درمان UTI است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  57333
 • دانلود: 

  29872
چکیده: 

Purpose: urinary tract infection (UTI) is the most common nosocomial infection among hospitalized patients. Meanwhile, most frequent infections involving enterococci affect the urinary tract. The aims of this study were to investigate the susceptibility pattern of isolated enterococci from UTI and the prevalence of virulence genes.Methods: The study used enterococci isolated from urinary tract infections obtained from 3 university teaching hospitals in Northwest Iran. The antimicrobial susceptibility of the strains was determined using the disc diffusion method. Multiplex PCR was performed for the detection of genus- species specific targets, and potential virulence genes.Results: Of 188 enterococcal isolates, 138 (73.4%) and 50 (26.6%) were Enterococcus faecalis and E. faecium, respectively. Antibiotic susceptibility testing showed high resistance to amikacin (86.2%), rifampicin (86.2%) and erythromycin (73.9%), irrespective of species. In total, 68.1% were positive for gelE, and 57.4%, 53.2%, 56.4%, and 52.1% of isolates were positive for cpd, asa1, ace, and esp, respectively.Conclusion: The study revealed that most of UTI isolates were multidrug resistance against the antibiotics tested and antibiotic resistance was more common among E. faecium isolates than E. faecalis. A significant correlation was found between UTI and the presence of gelE among E. faecalis strains (p<0.001).

آمار یکساله:  

بازدید 57333

دانلود 29872 استناد 543 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20894
 • دانلود: 

  10481
چکیده: 

Background: Uropathogenic E. coli (UPEC) is the primary cause of humanurinary tract infections (UTIs) worldwide. Moreover, there has been renewed and growing interest in using older antibiotics for treatment, such as aminoglycosides.Objectives: The goal of this study was to determine the plasmid profile patterns of UPEC isolates harboring the aminoglycoside resistance geneaac (3) -IIa.PatientsandMethods: Atotal of 276 uropathogenic E. coli (UPEC) samples were isolated from UTI patients at the Tehran heart center in Tehran, Iran. Antimicrobial susceptibility testing against five aminoglycosides was performed by the disk diffusion method, and theaac (3) -IIa gene was detected via PCR. Moreover, plasmid profiling was carried out on those UPEC isolates harboring the aac (3) -IIa gene. Finally, the similarities among these isolates were determined on the basis of their plasmid profiles.Results: The highest level of resistance was seen for tobramycin (24.6%), and the aac (3) -IIa gene was found in 51 isolates. Twentyseven different plasmid profiles were identified among the isolates harboring theaac (3) -IIa gene, with the 15 kb plasmid being the most common. Moreover, no significant correlation was found between the resistance patterns and the number of plasmids. The cluster analysis based on the plasmid profiles grouped the isolates into five different clusters, of which cluster one was the largest (containing 14 of 51 isolates).Conclusions: Ourdata suggest the monitoring of aminoglycoside resistance, andits consideration in the empirical therapy of UPEC infections.

آمار یکساله:  

بازدید 20894

دانلود 10481 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUPTA K. | HOOTON T.M. | ROBERTS P.L. | STAMM W.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2153
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2153

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  767
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 767 استناد 7 مرجع 0
نشریه: 

CURRENT MEDICAL MYCOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15590
 • دانلود: 

  9889
چکیده: 

Background and Purpose: Candida species are reportedly the most common human fungal pathogens. The incidence of urinary tract infections (UTIs) caused by Candida pathogens has increased in recent decades. However, such infections rarely occur in the absence of any predisposing factors. Regarding this, the aim of the present study was to identify the Candida species causing UTIs and determine the predisposing factors for candiduria. Materials and Methods: The current study was conducted on 1, 450 urine samples obtained from patients suspected of UTI. Out of this number, 19 cases were candidiasis, and 2 cases were mixed infections caused by bacteria and fungi. Candida species were diagnosed differentially using the germ tube test, colony staining on CHROMagar medium, intracellular beta-glucosidase enzyme activity, and glucose absorption pattern. Then, the colonies with the same morphology were confirmed by the DNA sequencing of internal transcribed spacer regions. Results: According to the results, 38%, 28. 6%, 14. 3%, and 9. 5% of the isolates were identified as C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, and C. kefir/C. krusei, respectively. The presence of one or more predisposing factors was proved in all patients in whom diabetes was the most prevalent predisposing factor (21. 1%). Conclusion: Based on the obtained results, C. albicans species was the most prevalent fungal species. In addition, urinary fungal infections were less prevalent than bacterial urinary infections.

آمار یکساله:  

بازدید 15590

دانلود 9889 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  516
 • بازدید: 

  65316
 • دانلود: 

  36371
چکیده: 

Background: During the last decade, enterococci have become important nosocomial pathogens, representing the second leading cause of urinary tract infections. This increasing prevalence has been paralleled by the occurrence of multi-drug resistant (MDR) and high-level gentamicin resistant (HLGR) strains. Methods: From September 2005 to 2006, a total of 638 enterococcal isolates were collected from urine samples among 9 medical centers in Tehran (Iran). Confirmation of species and detection of gentamicin resistance genes were done by PCR method. Anti-microbial susceptibility test was determined with disk diffusion and minimal inhibitory concentration of gentamicin among HLGR isolates assayed by microdilution methods. Results: The isolates were found to consist of Enterococcus faecalis (77.8%) and Enterococcus faecium (22.2%). The results obtained from PCR showed a high rate of agreement with phenotypic assays for both species. MDR to most prevalent anti-microbials was present in 29% and 72% of the E. faecalis and E. faecium isolates, respectively. HLGR phenotype was detected in 64% of E. faecalis and 92% of E. faecium isolates. The aac(6')-Ie-aph(2")-Ia gene were identified in 83% of E. faecalis and 100% of E. faecium HLGR isolates. E. faecalis and E. faecium isolates differed in their susceptibilities to different antibiotics. Conclusion: Emergence of multi-resistant enterococci and high level resistance to gentamicin shown by enterococcal strains is of concern because of the decrease in the therapeutic options for treatment of infections caused by enterococci.

آمار یکساله:  

بازدید 65316

دانلود 36371 استناد 516 مرجع 0
نویسندگان: 

TANSARLI G.S. | ATHANASIOU S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  3628-3639
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  5627
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5627

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
litScript