نتایج جستجو

15553

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1556

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GUPTA K. | HOOTON T.M. | STAMM W.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  135
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  22000
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22000

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری به دلیل وجود و رشد میکروارگانیسم ها در مجاری ادراری ایجاد می شود و شاید شایع ترین عفونت های باکتریایی انسان است. زنان باردار به دلیل حساس بودن به راحتی به عفونت های مجاری ادراری آلوده می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقاومت دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه ستادی مرکز بهداشت شهرستان سلماس می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده که 2285 نفر از زنان باردار که طی سال 98 به آزمایشگاه مراجعه کرده بودند. بعد از نمونه گیری و کشت در محیط های عمومی و اختصاصی، آنتی بیوگرام گردید. جهت تجزیه داده ها از Spss ورژن 21 استفاده گردید. نتایج: از مجموع 2285 نفر مراجعه کننده 357 نفر آلوده بودند که از این تعداد نمونه، بیشترین تعداد نمونه را اشریشیاکالی با 166 نمونه و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس با 125 نمونه به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان مقاومت دارویی در اشریشیا کالی با تتراسایکلین و در استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس با اوکسازالین بود. همچنین در بین گروه های سنی، گروه سنی 29-24 با 149 مورد ابتال به عنوان گروه پرخطر شناسایی شد. نتیجه گیری: میزان مقاومت ایجاد شده در پاتوژن های ادراری رو به افزایش می باشد و داشتن دانش الگوی مقاومت میکروبی برای پزشکان و عوامل درمانی یک امر ضروری است و بیش ترین مقاومت ایجاد شده در اشریشیا کالی همچنان به عنوان معضل درمانی حساب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEYEDJAVADI S.S.

نشریه: 

JOURNAL OF ACUTE DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  6078
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6078

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53015
 • دانلود: 

  86490
چکیده: 

Background: urinary tract infections (UTIs) are one of the most common infectious diseases diagnosed all over the world. Meanwhile most episode of UTIs are caused by Escherichia coli (up to 85%) and frequently fluoroquinolones are preferred as initial agents for empiric therapy of UTIs. Widespread use of fluoroquinolones has resulted in an increasing incidence of resistance these agents all over the world. The aim of this study was to assess, susceptibility of Escherichia coli strains from UTI patients against common fluoroquinolones. Methods: Antimicrobial susceptibility testing was determined by disk agar diffusion (DAD) and Minimal Inhibitory Concentration methods as described by the National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Results: One hundred sixty four clinical isolates of E. coli were collected by urine cultures from patients with UTI. The extent of resistant to nalidixic acid, ofloxacin, norfloxacin and ciprofloxacin, by disk diffusion method was 49.3%, 44.5%, 41.4% and 40.2%, respectively. Resistance to ciprofloxacin by MIC method was 4.9%.Conclusion: This study represents high level resistant of E. coli isolates from UTI patients. It is because of inappropriate and incorrect administration of antimicrobial agents in blind cases. This problem remarks significance of performing antimicrobial susceptibility testing before empiric antibiotic therapy. To overcome this problem use of unnecessary antibiotics therapy should be limited.

آمار یکساله:  

بازدید 53015

دانلود 86490 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  3963
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3963

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

MONIRI R. | KHOURSHIDI A. | AKBARI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70486
 • دانلود: 

  62667
چکیده: 

The emergence of multidrug resistant strains of Escherichia coli has complicated treatment decision and may lead to treatment failures. From April to November 2001 we prospectively evaluated the prevalence of resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), gentamicin, cephalothin, ciprofloxacin, and nitrofurantoin in 220 Escherichia coli isolates from patients with urinary tract infections in kashan, Iran. To assess the current breadth of multidrug resistance among urinary isolates of E. coli. of total isolates, 10.9% were resistant to three or more agents and considered multidrug resistant. Among the multidrug resistant isolates, 91.7% were resistant to SXT, 75% to gentamicin, 58.3% to cephalothin, 54.2% to ciprofloxacin and 45.8% to nitrofurantoin. The predominant phenotype among multidrug resistant isolates (29.2%) included resistance to SXT, gentamicin, and cephalothin. Rates of multidrug resistance were demonstrated to be higher among males (13.2%) than females (10.4%). There was no significant association between gender and reduced susceptibility. Continued local surveillance studies are urged to monitor emerging antimicrobial resistance and to guide interventions to minimize its occurrence.

آمار یکساله:  

بازدید 70486

دانلود 62667 استناد 0 مرجع 4779
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11640
 • دانلود: 

  8399
چکیده: 

Background: urinary tract infections (UTIs) with non-Escherichia coli (E. coli) species are associate with urological abnormalities. Objectives: To compare the prevalence of non-E. coli infections in patients with urological anomalies, neurogenic bladder dysfunction, and those with apparently normal urinary systems. Methods: Pediatric nephrology clinic at a tertiary-care center in east of Iran. Children affected by UTI enrolled from 2003 to 2016. The results of urine culture were noted at enrolment. Cases with nephrolithiasis who had normal voiding cystourethrogram were excluded. After the implementation of imaging and urodynamic examinations, 832 patients enrolled according to the following inclusion criteria: cases with vesicoureteral reflux, urinary obstruction, neurogenic bladder, and patients with apparently normal urinary tract. The prevalence of infections with E. coli vs. non-E. coli pathogens were compared between different groups of enrolled cases. Results: In this study, 62. 26% of the subjects had a normal urinary system, while 33. 77%, 3. 97%, and 2. 4% of whom had vesicoureteral reflux, neurogenic bladder, and obstruction, respectively. Non-E. coli pathogens were responsible for infections in 17. 29%, 19. 39%, 33. 74%, and 17. 15% of these cases, respectively. infections with non-E. coli pathogens were significantly more prevalent in cases with neurogenic bladder (P = 0. 003). Pseudomonas species were responsible for 4/125, 5/118, 5/28, and 0/6 episodes of non-E. coli infections in cases with apparently normal urinary system, patients with vesicoureteral reflux, cases with neurogenic bladder, and those with urinary obstruction, respectively (P = 0. 004). Conclusions: infections with non-E. coli and also Pseudomonas species are significantly more prevalent in patients with neurogenic bladder dysfunction rather than those with urological abnormalities and/or cases with apparently normal urinary system.

آمار یکساله:  

بازدید 11640

دانلود 8399 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  234-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63273
 • دانلود: 

  35909
چکیده: 

Introduction. Escherichia coli are the most frequent pathogens in acute urinary infections. They are classified based on various types of O antigen.Escherichia coli strains that cause urinary tract infections possess several genes encoding urovirulent factors. To assay the relation of virulent factors ofE coli in acute urinary infections, the serotypes and virulence factor genotypes were determined.Materials and Methods. We studied 96 E coli isolates from children with acute urinary infections. Four urovirulence determinants were analyzed by DNA colony hybridization, including the genes for type 1 fimbriae (pil), P fimbriae (pap), S fimbriae (sfa), hemolysin (hly), and cytotoxic necrotizing factor 1 (cnf1). O serotypes were also determined.Results. The most frequently found virulence factor-encoding gene in theE coli strains studied was the gene for type 1 fimbriae (27.4%).The prevalence ofpap, sfa, hly, and cnf1 were higher in serotypes causing pyelonephritis than cystitis. The most common type of O antigen was O1 (12.2%). There was a significant correlation between serotype and genotype in uropathogenicE coli.Conclusions. The high prevalence of O6 serotypes in children urinary tract infections and the high percentage of virulent genes in serotype O6 suggested a close relation between serotype and genotypes of uropathogenE coli.

آمار یکساله:  

بازدید 63273

دانلود 35909 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  505-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در بهار 1383، 65 سویه E.coli جدا شده از نمونه های ادرار بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری از بیمارستانهای قائم شهر و ساری به منظور تعیین الگوی مقاومت دارویی و انتقال فاکتور مقاومت مورد بررسی قرار گرفتند. جداسازی و تشخیص سویه ها بر اساس روشهای استاندارد انجام گرفت.سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها طبق روش disk-diffusion انجام شد. بالاترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به آمپی سیلین (%87.7) و پس از آن نسبت به تتراسیکلین (%73.8) و سفالوتین (%61.5) بود.مقاومت به سه یا بیشتر عوامل ضد میکروبی (MDR=Multiple Drug Resistance) در %75 نمونه ها مشاهده شد. MIC با استفاده از Macrodilution Method تعیین شد. MIC آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید برای تمام سویه های حساس به این آنتی بیوتیک و MIC تمام آنتی بیوتیکهای مورد استفاده برای سویه پذیرنده در پروسه کانجوگاسیون محاسبه شد.کانجوگاسیون با استفاده از روش کشت مخلوط برای بررسی انتقال فاکتور مقاومت انجام شد و سویه E.coli DH5α F- lac+ Nar به عنوان سویه پذیرنده مورد استفاده قرار گرفت.(%60) از سویه های E.coli حساس به نالیدیکسیک اسید دارای فاکتور مقاومت قابل انتقال بودند. بیشترین میزان انتقال مربوط به تتراسیکلین (%45) و پس از آن آمپی سیلین، کلرامفنیکل، تریمتوپریم - سلفامتوکسازول که به ترتیب با میزان 37.1، 33.3 و 23.1 درصد انتقال یافتند و کمترین انتقال مقاومت مربوط به سفالوتین با %7.1 بود.در این مطالعه سویه های E.coli جدا شده درصد بالایی از مقاومت به آنتی بیوتیک های به کار رفته را نشان دادند. نتایج به دست آمده نشان دادند که افزایش قابل توجه در ظهور سویه های مقاوم به دارو ناشی از استفاده کنترل نشده از آنتی بیوتیک ها در انسان و حیوانات و انتقال فاکتور مقاومت بین باکتری های مختلف است و بنابراین محدود کردن استفاده از آنتی بیوتیک ها در حیوانات و انسان، انجام تستهای حساسیت آنتی بیوتیکی برای انتخاب داروی مناسب و رعایت دوز دارو و طول درمان میتواند گسترش سویه های مقاوم را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2301
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

عفونت های دستگاه ادراری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی انسان در تمام سنین بوده و استفاده از سوندهای ادراری به عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز آنها، بویژه هنگامی که به مدت طولانی باقی بمانند، محسوب می گردد. عوارض ناشی از استعمال سوندها، گاهی خطرات جدی از جمله "عفونت های خونی" و یا مرگ و میر را به دنبال خواهند داشت. این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونتهای باکتریال مجاری ادراری پس از سوندگذاری وتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران انجام گرفت.در این بررسی جمعا 226 نمونه از 119 بیمار که به منظور جراحی های مختلف به بخش های متفاوت از دو بیمارستان رازی و گلستان اهواز مراجعه و سوندگذاری شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر بیمار حداقل 2 نمونه ادرار، قبل و بعد از سوند گذاری، اخذ و پس از انتقال آنها به آزمایشگاه، جهت شمارش کلنی ها، به روش استاندارد به محیط های کشت مناسب تلقیح شدند. با جداسازی و تعیین هویت باکتریها، سوسپانسیونی از هر کلنی شناخته شده تهیه و از طریق "دیسک- دیفوژن" (و به روش Kirby-Bauer)، از نظر حساسیت یا مقاومت نسبت به 8 آنتی بیوتیک مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از 87 بیماری که قبل از دریافت سوند هیچگونه علامت یا نشانه ای از عفونت ادراری نداشتند، 38 نفر (6/43 درصد) در خاتمه سوندگذاری به باکتری اوری مبتلا گردیدند، ضمن اینکه بیشترین میزان باکتری اوری در سنین 39-30 سال (9/28 درصد) و کمترین در سنین 69-60 سال (6/2 درصد) بود. نتایج حاصل از کشت نمونه های ادراری منتهی به جداسازی 50 سویه باکتری گردید که در بین آنها،E. coli  با 17 سویه (34 درصد) بیشترین میزان و, Kl. pneumoniae, Staph. aureus Edwardsiella tarda  و Ent. sakazakii کمترین درصد (2درصد) ایزوله ها را به خود اختصاص دادند. اشریشیاکلی، انتروباکترآئروژنز و کلبسیلا رینواسکلروماتیس بالاترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، پنی سیلین و سفالکسین و کمترین مقاومت را نسبت به نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین و نیتروفورانتوئین نشان دادند. استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس نیز بیشترین مقاومت را نسبت به پنی سیلین و آمپی سیلین (هرکدام با 100%) و کمترین مقاومت را نسبت به جنتامایسین (با7/66%) و کوتریموکسازول و نیتروفورانتوئین (با50%) نشان دادند. سایر باکتریهای ایزوله شده، مقادیر متفاوتی از مقاومت یا حساسیت را نسبت به آنتی بیوتیک های مورد آزمایش نشان دادند. نتایج این بررسی بیانگر افزایش مقاومت باکتریهای ذکر شده نسبت به آمپی سیلین و پنی سیلین G، لزوم جایگزینی آنها با آنتی بیوتیک های دیگرو در صورت امکان عدم استفاده از سوندهای ادراری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2301

دانلود 315 استناد 3 مرجع 0
litScript