نتایج جستجو

24733

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2474

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  274
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 274

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10281
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10281

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  801-809
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  6-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9434
 • دانلود: 

  13748
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Parkinson disease is one of the most prevalent degenerative nervous system diseases. Some recent studies show the possible effects of uric acid on this disorder. The aim of this study was to evaluate serum level of uric acid in patients with Parkinson disease.Material & Methods: Serum uric acid were determined in 50 patients with Parkinson's disease and compared with 50 healthy persons, which were matched with age and sex. Data were analyzed with software SPSS-16 and statistical descriptive methods (mean-percentage, SD) and t-test.Results: In this study, 26 men (52%) and 24 women (48%) were evaluated. The mean serum uric acid in patients was 4.79±1.21 and in the control group was 5.85 ±1.41. This difference was statistically significant (p£0.001). Also, the mean serum uric acid in both men (4.87±1.20) and women (4.7±1.23) in patients group was statistically lower than both men (5.42±1.25) and women (5.91±1.62) in control group (p£0.001).Conclusion: The findings of this study show that low serum uric acid increase the risk of Parkinson's disease

آمار یکساله:  

بازدید 9434

دانلود 13748 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10566
 • دانلود: 

  7146
کلیدواژه: 
چکیده: 

As a chronic, immune-mediated skin disorder, psoriasis affects approximately 2-4% of people 1. Pustular, erythrodermic, guttate psoriasis, and psoriasis vulgaris comprise frequent forms of the disease, while psoriatic arthritis has been described as a rare form. Patients might suffer from itchy and/or painful lesions and although its exact pathogenesis is not well established, abnormal differentiation and hyperproliferation of keratinocytes, increased epidermal cell turnover, and infiltration of inflammatory cells have been suggested as its characteristics, with inflammatory cytokines also having been implicated to be involved in psoriatic lesions 2. Greater risks of cardiovascular disease (CVD) 3, metabolic syndrome (MetS) 4, dyslipidemia, type 2 diabetes mellitus (T2DM), obesity, and hypertension are associated with psoriasis 5. . . .

آمار یکساله:  

بازدید 10566

دانلود 7146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  610-618
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  27836
 • دانلود: 

  11762
چکیده: 

Background: Acute heart failure (AHF) is defined as the new onset or recurrence of gradual or rapidly worsening signs and symptoms of heart failure, requiring urgent or emergent therapy.Objectives: This study attempts to assess the association of liver function tests (LFT) and uric acid level with in hospital outcome and echocardiography parameters, in patients with acute decompensated heart failure.Patients and Methods: A total of 100 patients (aged 16-90 years, 60% men) admitted with AHF were enrolled. LFTs and uric acid levels were assessed on first day and before discharge, and patients were followed for 3 months.Results: In-hospital outcomes were considered. Mean Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) was 35% (20-45%). Mean uric acid level was 8.4 mg/dL, significantly higher than chronic HF and normal groups (P<0.02). Elevated liver enzymes were seen in 52% patients, mostly (87%) in transaminases. Liver enzymes were decreased in 85% patients before discharge. LFT and uric acid levels were inversely and significantly correlated with LVEF on echocardiography (P=0.02), but not with diastolic parameters. Although there was no significant correlation between uric acid level and in-hospital mortality, risk of intubation and rehospitalization in 3 months, enzyme levels increased in these groups. Increased aspartate transaminase (AST level) was associated with inotrope infusion in AHF patients (42 vs. 82 mg/dL, P=0.03).Conclusions: Abnormal transaminases and uric acid levels are seen in AHF patients. Increased AST levels may be a predictor of the need for inotrope during hospital course in these patients.

آمار یکساله:  

بازدید 27836

دانلود 11762 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1204-1211
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3552
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3552

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WARING W.S. | CONVERY A. | MISHRA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  425-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9984
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9984

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

OBJECTIVE: SERUM uric acid (UA) IS AN IMPORTANT MARKER OF METABOLIC SYNDROME, CARDIOVASCULAR DISEASE, AND DIABETES. THERELATIONSHIP BETWEEN UA AND FASTING PLASMA GLUCOSE (FPG) AND HBA1C IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS IS NOT WELL KNOWN. ITSEEMS THAT DIABETIC SUBJECTS HAVE LOW UA LEVELS.THIS STUDY WAS INVESTIGATED IN TYPE 2 DIABETIC POPULATIONS.METHODS ANDMATERIALS: 1276 PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES WITHOUT HISTORY OF OTHER SYSTEMIC DISEASE AND USAGE OF DRUGS THAT INTERFEREWITH SERUM uric acid MEASUREMENT WERE SELECTED. BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS INCLUDING FBS, HBA1C, LIPID PROFILES, CREATININE AND uric acid WERE DETERMINED BY STANDARD LABORATORY PROCEDURES. THE CORRELATION BETWEEN uric acid LEVEL AND LABORATORY VARIABLES WAS DETERMINED THEN WE STRATIFIED uric acid TO FOUR QUARTILE AND VARIABLES COMPARED IN QUARTILES WITHOTHER. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript