نتایج جستجو

412

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

42

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

باغوند اکبر

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

فناوریهای متعارف اصلاح و بهبود زواید، شامل تصفیه و روشهای دفع گران و در پاره ای از موارد دارای بازده پایین می باشد و به خاطر چنین محدودیت هایی، فناوری های خاص در هر محل باید به عنوان راهکارهای احتمالی مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق به منظور تصفیه آبهای زیرزمینی که با اورانیوم آلوده شده اند، تلاش گردیده است که تحرک یون اورانیل از طریق انتقال آن به یک فاز پایدار توسط واکنشهای تبدیلی (احیا و ترسیب) بیولوژیکی و شیمیایی به حداقل رسانده شود. فرآیند احیا توسط آهن خنثی (صفر ظرفیتی) برای مدت زمان طولانی است که شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ولی با توجه به برخی مشکلات نظیر خورندگی با شرایط خاصی روبرو بوده است که کاربرد آن را با محدودیت روبرو نموده است. با توجه به عدم شناخت کافی و واقعی از مکانیزم فرآیند آلودگی زدایی، اشکال مختلف مواد (ZERO VALENT IRON) ZVI جهت اصلاح و بهبود آبهای زیرزمینی، ساخته شده اند و این در حالی است که مقادیر قابل ملاحظه ای از ضایعات آهن صنایع فولاد نظیر فولاد کربن دار، فولاد با آلیاژ پایین، چدن خشک و دیگر آلیاژهای حاوی آهن هر ساله دور ریخته می شوند و یا بازیافت می گردند. در این مطالعه تلاش گردیده است که مواردی نظیر موضوعات زیر مورد بررسی قرار گیرند. 1- آزمایش ضایعات آهن به منظور استفاده مستقیم مانند عامل متحرک سازی اورانیوم در آبهای زیرزمینی. 2-  بررسی رفتار اورانیوم جذب شده همراه با ادامه روند خورندگی و در نظر گرفتن اثرات شیمیایی آب زیرزمینی بر فرآیند آلودگی زدایی. 3- بررسی امکان ترکیب مواد جاذب اورانیوم و ZVI جهت شتاب بخشیدن به فرآیند آلودگی زدایی. لازم به ذکر است که هر یک از موارد فوق با توجه به انجام آزمایشها و مطالعات ستونی و بررسی اثرات پارامترهای مختلف نظیر pH  صورت پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (مسلسل 15)
 • صفحات: 

  967-974
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

سابقه و هدف: اورانیوم ضعیف شده که یکی از فرآورده های زاید اورانیوم غنی شده می باشد. چندین مورد مصرف نظامی و غیرنظامی دارد. اثرات DU بر محیط زیست بستگی به خصوصیات شیمیایی خاک ها و صخره ها دارد. اگر محل برخورد ماسه کوارتز باشد، این گلوله به سرعت فرسایش پیدا کرده و آب های سطحی را آلوده می کنند. در این مقاله ضمن بحث در مورد تولید و استفاده از اورانیوم ضعیف شده و اثرات آن بر محیط زیست، راه های آلودگی زدایی و پاکسازی محیط را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد مطالب متعدد موجود در خصوص اثرات زیست محیطی سلاح های اورانیومی، با جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفت. با کلمات کلیدی، Depleted uranium(DU), impact environmental, natural resource در اینترنت در سایت rose-net و google از سال 1997 تا 2005 جستجوی مقالات و تحقیقات انجام شد. تعداد 20 مقاله به صورت تمام متن بدست آمد و از آنها در تنظیم مقاله استفاده گردید.نتیجه گیری: بررسی نشان می دهد که ذرات معلق اکسید اورانیوم که در زمان برخورد DU به هدف ایجاد می شوند، دارای درصد بالایی (96-50%) از ذرات قابل استنشاق می باشند و از این مقدار ذرات قابل استنشاق حدود 52-83% در مایعات ریوی نامحلول هستند. این ذرات قطری به اندازه 5 میکرون یا کمتر دارند و به راحتی با تنفس یا غذاخوردن وارد بدن می شوند. یکی دیگر از راه های انتشار این ذرات پراکنده شده آن ها در آب، هوا و خاک است و پس از آن DU آن قدر در خاک می ماند تا توسط عامل دیگری جابجا شده و باعث گسترش آلودگی شود. جهت پیشگیری و کاهش عوارض این سلاح ها این موارد توصیه می گردد: نمونه برداری سالیانه از آب مناطق آلوده؛ پاکسازی محیط؛ اطلاع رسانی؛ حمایت سیاسی از کشورهای درگیر؛ مشارکت سازمان های مسوول؛ تحریم تولید این گونه سلاح ها.

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مدل سازی درست واریوگرام غیرجهتی و کلی عیار یک کانسار، نقش بسیار مهمی را در نتایج مربوط به تخمین سه بعدی عیار و در نتیجه در توزیع آن در بلوک های تخمینی، ایفا می کند. کانسارهای اورانیم با توجه به تغییرپذیری زیاد عیار، اهمیت مدل سازی مناسب واریوگرام را بیش تر نمایان می سازند. در این تحقیق، براساس مجموعه ای از مدل های برازش شده بر روی واریوگرام تجربی داده های عیار اورانیم مربوط به کمپوزیت های 0.5 متری، حاصل از تجزیه مغزه های حفاری بر روی کانسار اورانیم خشومی و انجام آزمون اعتبار متقابل، مناسب ترین مدل انتخاب و تاثیر نتایج مناسب حاصل از مدل های چندساختاری در مقایسه با سایر مدل های معمول، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی اعتبار مدل ها، آزمون اعتبار متقابل به کار رفت، طی آن و براساس مجموعه ای از شاخص ها چون میانگین اختلاف ها، اختلاف دو واریانس مقادیر تخمینی و واریانس داده های خام، به منظور تعیین صحت اعتبار مدل برازش شده، نتیجه گیری شد که مدل کروی دو ساختاری اعتبار بیش تری دارد و لذا اهمیت توجه به ساختارهای کوچک در مدل سازی واریوگرام، به ویژه برای کانسارهای اورانیم، بیش تر نمایان شد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZAHERI A. | MOHEB A. | KESHTKAR A.R. | SHIRANI A.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  429-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15589
 • دانلود: 

  16699
چکیده: 

uranium is a toxic and radioactive heavy metal found in nuclear effluents and should be treated by considering economic and environmental aspects. In this study, uranium separation from synthetic effluents by electrodialysis was investigated. Taguchi method was used to plan a minimum number of experiments. An orthogonal L9 array (three factors in three levels) was employed to evaluate the effects of flow rate (5, 15 and 30 mL/min), voltage (10, 20 and 30 V) and feed concentration (200, 500 and 1000 mg/L) on performance of uranium separation. ANOVA method was applied to evaluate the relative effect of each factor. Results showed that increasing voltage and decreasing flow rate improves performance, and initial concentration does not affect it considerably. The effect of flow rate was more significant. Electrodeionization was applied for final treatment of dilute solutions. The effect of magnesium ions in the feed solution caused a decrease in uranium removal. The relation between current and voltage was linear. A comparison between actual and theory energy consumption showed a considerable difference due to concentration polarization. Based on the results, electrodialysis was found to be very effective for uranium removal from wastewaters.

آمار یکساله:  

بازدید 15589

دانلود 16699 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (مسلسل 4)
 • صفحات: 

  241-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

سابقه و هدف: اورانیوم ضعیف شده که یکی از فرآورده های زائد اورانیوم غنی شده می باشد. چندین مورد مصرف نظامی و غیرنظامی دارد. در دهه اخیر، اورانیوم ضعیف شده برای نفوذ در تجهبزات زرهی در جنگ ها استفاده شده است. برخی محققین، علل بیماریهای بوجود آمده در بین نظامیان که تحت عنوان سندرم جنگ خلیج و سندرم بالکان معروف می باشند را به اورانیوم ضعیف شده نسبت می دهند.در این مقاله ضمن بحث در مورد تولید و استفاده از اورانیوم ضعیف شده و اثرات آن بر سلامت، راههای پیشگیری و کاهش عوارض این سلاحها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.مواد و روشها: تحقیق به روش مروری (Review article) با جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفت. با کلمات کلیدی Depleted uranium (DU) و uranium weapons در اینترنت در سایت pub med از سال 1999 تا 2004 جستجوی مقالات و تحقیقات انجام شد. تعداد بیش از 17 منبع بدست آمد و از آنها در تنظیم مقاله استفاده گردید. نتیجه گیری و توصیه ها: تعدادی از سربازان و غیرنظامیان بویژه کودکان مناطق آلوده ممکن است صدمات کلیوی ناشی از اورانیوم ضعیف شده را در صورت تنفس مقادیر کافی یا خوردن آب یا مایعات آلوده نشان دهند. خطر ایجاد کانسر در اثر اورانیوم ضعیف شده با سایر فلزات سنگین کارسینوژنیک قابل مقایسه است. علاوه بر این مردم مناطق آلوده به دلیل ماندگاری اورانیوم در فضا و اجسام سالها با مشکلات عدیده ژنتیکی روبرو خواهند بود. جهت پیشگیری و کاهش عوارض این سلاحها این موارد توصیه می گردد: نمونه برداری سالیانه از آب مناطق آلوده، بررسی سلامت نظامیانی که در معرض اورانیوم ضعیف شده بوده اند، پاکسازی محیط، بررسی شیوع کانسر بویژه لوکمیا و لنفوما در افراد در معرض خطر، اطلاع رسانی، حمایت سیاسی از کشورهای درگیر، مشارکت سازمانهای مسئول و تحریم تولید اینگونه سلاحها

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 52 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (18)
 • صفحات: 

  263-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22591
 • دانلود: 

  48436
چکیده: 

The uranium isotopes during their course of their disintegration decay into other radioactive elements and eventually decay into stable lead isotopes. The cause of environmental concern is the emanation of beta and gamma radiation during disintegration. The present study tends to estimate uranium in groundwater trapped in granite and gneiss rocks. Besides, the study aims at estimating the radiation during natural disintegration process. The water samples were collected and analyzed following inductively coupled plasma mass spectrometric technique while water sample collection was given to the regions of Kolar District, South India, due to the representation. The significant finding was the observation of very high levels of uranium in groundwater compared to similar assays reported at other nearby districts. Also, the levels were considerable to those compared to groundwater levels of uranium reported by other scientists. On the basis of this study, it was inferred that the origin of uranium was from granite strata and there was a trend of diffusion observed in the course of flow-path of water in the region.

آمار یکساله:  

بازدید 22591

دانلود 48436 استناد 0 مرجع 1776
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

در این تحقیق پارامترهای عملیاتی بازیافت اورانیوم از پسماند راکتور فلوریناسیون کارخانه فرآوری اورانیوم با استفاده از روش استخراج حلالی بصورت تجربی بررسی گردید. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از دما، زمان تماس، نوع رقیق کننده، غلظت اسید و غلظت اولیه اورانیوم موجود در محلول آزمایش های استخراج در محدوده غلظت اورانیوم 450 تا 2200 میلی گرم بر لیتر با نسبت فاز آلی به آبی 2 انجام گردید. آزمایش ها در دماهای مختلف انجام شده و نتایج نشان داد که در پایین ترین دما درصد استخراج اورانیوم دارای بیشترین مقدار می باشد. در آزمایش ها از رقیق کننده های مختلف استفاده شد و نتایج نشان داد که استخراج با رقیق کننده کروزن در مقایسه با رقیق کننده های دیگر دارای بالاترین مقدار می باشد. آزمایش های عاری سازی با استفاده از عاری کننده های مختلف صورت گرفت و نتایج تجربی نشان داد که محلول 1.5 مولار اسید فسفریک موجب بالاترین بازیافت اورانیوم در فرآیند عاری سازی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHMI G. | NOVASEQHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5289
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5289

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ABBASISIAR F. | HOSSEINI T. | FATHIVAND A. | HERAVI GH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40448
 • دانلود: 

  13374
چکیده: 

Background: Due to the potential public health effects of releases of uranium to the environment, isotopic determination and measurement of this radionuclide in environmental samples is very important. Achieving this goal, monitoring programs for this radionuclide seems necessary to be applied in many countries. Materials and Methods: The uranium was separated from the water samples using anionexchange resin (Dowex 1×8 Cl- form) and then purified by electrodeposition or co-precipitation method with Lanthanide fluorides such as Lanthanum fluoride (LaF3) and finally the prepared source it is counted by Alpha spectrometry. Results: The activity of 234U, 238U and natural uranium (U-nat) in 4 water samples, sent by Analytical Quality Control Services (AQCS) center of International Atomic Energy Agency (IAEA), were determined and the results were compared with the AQCS laboratories data. The ranges of measured activities for low and high activity samples were from 3.217×10-3 to 597 Bq/kg respectively. Conclusion: Since the results were relatively close to the AQCS data, the applied procedure seems to be proper for isotopic uranium determination. It was observed that in case of low activity level samples, preparing source by co-precipitation method showed more accurate results.

آمار یکساله:  

بازدید 40448

دانلود 13374 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  SUPPLEMENT
 • صفحات: 

  90-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14714
 • دانلود: 

  12242
چکیده: 

Depleted uranium (DU) is an important by product in uranium enrichment process. Due to its applications in civilian and also military activity, DU emerged as environmental pollutant. The exposure to DU can occur via external or internal pathways. In external exposure, mainly beta radiation from the decay products contributes to DU toxicity. Internal exposure to DU is more important and can occur through ingestion of DU-contaminated water and food and inhalation of DU aerosols. There is limited information about health effects and mechanism of DU after environmental exposure. Kidney is reported as the main target organ for the chemical toxicity of this metal that was reported in Persian Gulf syndrome. Alterations in behavior, some neurologic adverse effects, immunotoxicity, embryo-toxicity and hepatotoxicity were observed in chronic exposure to DU. Also, the increased risk of cancer was revealed in epidemiological and experimental studies. Several mechanisms were suggested for DU toxicity such as oxidative stress, mitochondrial toxicity and inflammation. In fact, uranium like other toxic heavy metals can induce oxidative damage and apoptosis via mitochondrial pathway and inflammatory response. In this review, we have discussed the kinetic of DU including source and exposure pathway. In addition, the health effects of DU and also its toxic mechanism have been highlighted.

آمار یکساله:  

بازدید 14714

دانلود 12242 استناد 0 مرجع 0
litScript