نتایج جستجو

32

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KAVEH M.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  789-792
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  8643
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8643

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

پروتکل مدیریت آسان شبکه (SNMP) برای مدیریت و مانیتورینگ شبکه از راه دور بکار میرود و اغلب از ارتباطات udp بر روی پورتهای 161 و 162 استفاده میکند. با استفاده از این پروتکل می توان کنترل و پیکربندی روترها را از راه دور بدست گرفت. در این پژوهش آسیب پذیریهای پروتکل مدیریت آسان شبکه بررسی شده و نتایج حاصل از نفوذ به یکی از روترها در یک شبکه از طریق این آسیب پذیریها نشان داده شده است. همچنین یک نمونه از حملات انسداد سرویس (DoS) که موجب اختلال در شبکه میشود انجام شده و در انتها راه حل هایی جهت جلوگیری از این نوع حملات ارائه داده شده است. هدف از این کار تحقیقاتی یافتن برخی ضعفها و آسیب پذیریهای موجود و ارائه راهکار برای جلوگیری از خطرات احتمالی میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 18
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2152-2162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7311
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7311

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMSEN B. | HORN P. | PANITZ F.

نشریه: 

GENOME RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4003
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4003

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 8
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: HEPATIC ISCHEMIA-REPERFUSION (IR) INJURY IS AN UNDERLYING COMPLICATION, WHICH MAY BE ASSOCIATED WITH A RANGE OF FUNCTIONAL AND STRUCTURAL ALTERATIONS IN THE LIVER. HOWEVER, THE EFFECT OF THIS INJURY ON GLUCURONIDATION PATHWAY IS NOT WELL UNDERSTOOD. …

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

 شرایط جدید محیط و اقتضائات ناشی از آن پویایی ها و پیچیدگی های خاصی را برای دانشگاه ها ایجاب نموده است. در چنین شرایطی، لازمه پویایی، و ارتقا کیفیت و توسعه دانشگاه ها وجود تفکر پویای برنامه ریزی و تدوین و اجرای برنامه های متناسب با شرایط درونی و بیرونی دانشگاه ها است. در واقع، لازم است خطوط کلی حرکت آینده دانشگاه مبتنی بر یک فرایند تشخیص - جهتگیری راهبردی پویا ترسیم و عملی شود، به گونه ای که منجر به توانمند سازی دانشگاه برای پویش اثربخش در محیط و در عین حال حفظ سلامت سازمانی آن گردد (برنامه ریزی توسعه دانشگاهی). در این پژوهش، وضعیت موجود برنامه ریزی توسعه دانشگاهی در دانشگاه های دولتی ایران بر اساس شاخص های ششگانه ذیل ارزیابی شده است: 1) وجود درک روشن و مشترک نسبت به فرایند برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، 2) وجود برنامه های مدون توسعه در دانشگاه ها، 3) انطباق برنامه های توسعه دانشگاه ها با شرایط محیطی آنها، 4) انطباق برنامه های توسعه دانشگاه ها با توانایی ها و شرایط درونی آنها، 5) وجود امکانات، منابع و ساختارهای لازم برای برنامه ریزی در دانشگاه ها، و 6) کیفیت تصمیم گیری و تصمیم سازی در دانشگاه ها. نتایج پژوهش حاکی از وضعیت نامناسب برنامه ریزی توسعه دانشگاهی در دانشگاه های قلمرو پژوهش می باشد. شاخص های پژوهش در کل دانشگاه های نمونه پژوهش و هر یک از گروه های برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار به طور معناداری از معیار حداقل مطلوب (Q3) کمتر بوده است. حتی در اکثر موارد از چارک دوم مربوط نیز کمتر بوده است. وضعیت شاخص ها در دانشگاه های برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار به جز در یک مورد (به سود دانشگاه های غیربرخوردار)، تفاوت معناداری نداشته است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش مبین وجود ضعف قابل ملاحظه در مبانی اساسی لازم برای شکل گیری یک نظام رفتاری اثربخش برنامه ریزی توسعه دانشگاهی در دانشگاه های قلمرو پژوهش می باشد. نهایتا، مدیران گروه های آموزشی نمونه پژوهش، به اتفاق، تمرکززدایی در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی در کشور را تا حد زیادی مفید و لازم ارزیابی نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 77 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

محمدیان روشن ناصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  37-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در گیاهان عالی، ساکارز سینتاز (SuS, EC 2. 4. 1. 13) به عنوان آنزیم کلیدی در متابولیسم ساکارز شناخته می شود. این آنزیم صورت برگشت پذیر و در حضور یوریدین دی فسفات (udp)، ساکارز را به فروکتوز و udp-گلوکز تبدیل می کند. در این مطالعه 22 ژن ساکارز سینتاز با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در ژنوم گندم شناسایی شد که براساس جایگاه کروموزومی از TaSUS1 تا TaSUS22 نامگذاری شدند. آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که ژن های ساکارز سینتاز گندم و سایر گیاهان از نظر تکاملی به سه گروه SUSI، SUSII و SUSIII تقسیم می شوند. ژن های TaSUS هر گروه از نظر ویژگی های ساختاری مانند تعداد، طول و توزیع اگزون ها حفاظت شده هستند. ناحیه بالادست ژن های TaSUS دارای فراوانی متفاوتی از عناصر تنظیمی cis است که دلیلی بر پیچیدگی تنظیم بیان این ژن ها در مراحل نموی و یا پاسخ به تنش ها می باشد. همچنین 21 ژن TaSUS هدف miRNA مربوط به 16 خانواده متفاوت قرار می گیرند که اهمیت تظیم بیان ژن پس از رونویسی در این خانواده را نشان می هد. پروفایل بیانی مکانی/زمانی این ژن ها مشخص کرد که ژن های TaSUS مربوط به زیرگروه SUSI نقش مهمی در رشد و نمو گندم بر عهده دارند. این نتایج نگاه جدیدی به تکامل ژن های TaSUS بوده و اطلاعات پایه از نظر تکاملی و کارکردی احتمالی، برای انتخاب و ارزیابی نقش این ژن ها در متابولیسم ساکارز در شرایط رشدی مختلف در گندم را فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript