نتایج جستجو

166171

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16618

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AHMADI ADEL | TALEBI SIAMAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (19)
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10537
 • دانلود: 

  6442
چکیده: 

An important technique in image and video processing is global motion estimation (GME). The common GME methods can be classified in direct and indirect categories. Whereas the direct global motion estimation techniques boast reasonable precision they tend to suffer from high complexity. As with indirect methods, though presenting lower complexity, they mostly exhibit lower accuracy than their direct counterparts. In this paper, the authors introduce a robust algorithm for GME with near identical accuracy and almost 50-times faster than MPEG-4 verification model (VM). This approach entails two stages in which, first, motion vector of sampled block is employed to obtain initial GME then Levenberg-Marquardt algorithm is applied to the subsampled pixels to optimize the initial GME values. As will be shown, the proposed solution exhibits remarkable accuracy and speed features with experimental results distinctively bearing them out.

آمار یکساله:  

بازدید 10537

دانلود 6442 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 109 استناد 0 مرجع 10
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  502
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه مطالعه: شناخت پتانسیل های دامی و گیاهی هر منطقه راهی برای جبران کمبود منابع علوفه ای و استفاده بهینه از منابع خوراکی آن کشور می باشد، خارمریم از جمله گیاهان دارویی است که برای دام های بومی خوزستان مصرف علوفه ای نیز دارد.هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر جیره های حاوی مقادیر مختلف خارمریم بر فعالیت قارچ ها و کل میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستان در جیره های حاوی دانه با سرعت تجزیه شکمبه ای متفاوت انجام شد.روش کار: اثر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (0 g/kg DM، 100 و 200) بر کل میکروارگانیسم ها و قارچ های شکمبه ی گاومیش با استفاده از روش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط کل میکروارگانیسم ها تفاوت معنی داری نداشت. پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط قارچ های شکمبه گاومیش تفاوت معنی دار داشت و در جیره های حاوی خارمریم افزایش یافتند (p<0.05). در جیره بر پایه جو افزودن خارمریم باعث افزایش عددی قابلیت هضم ماده خشک و NDF گردید در حالی که در جیره بر پایه ذرت، باعث کاهش ناچیز هضم ماده خشک و NDF شد. در محیط کشت اختصاصی قارچ ها، قابلیت هضم NDF، در هر دو جیره پایه در زمان 9 روز و کل دوره تحت تاثیر جیره های حاوی خارمریم قرار گرفت و با افزایش سطح خارمریم، هضم NDF کاهش یافت (p<0.05). صرف نظر از نوع جیره پایه، قابلیت هضم (p>0.05) NDF و ماده خشک (p<0.05) در هر دو جیره پایه در زمان 6 روز، با ازدیاد مقدار خارمریم افزایش داشت.نتیجه گیری نهایی: در کل استفاده از خارمریم اثر منفی بر میکروارگانیسم ها و هضم مواد مغذی توسط آنها نداشت، بنابراین نتایج نشان می دهد که می توان از خارمریم تا %20 جیره گاومیش بدون اثرات منفی بر هضم و تخمیر توسط کل میکروارگانیسم ها و قارچ ها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 502

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  13-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

هدف: به علت خاص بودن برخی از مسائل زبانی، لازم است که مدل های بومی نمایه سازی خودکار را با توجه به ویژگی های هر زبان طراحی کرد. این مدل ها باید به گونه ای طراحی شود که جامعیت و مانعیت نمایه سازی مورد توجه باشد. هدف این مقاله معرفی و سنجش توانمندی مدل دو مرحله ای شکاف- گلچین برای نمایه سازی خودکار مقالات فارسی است. ابتدا الگوریتم کار به تفصیل توضیح داده می شود و سپس همخوانی نتایج حاصل از این الگوریتم با کلیدواژه های نویسنده سنجیده خواهد شد.روش: مدل نمایه سازی خودکار فارسی به همراه توضیح مراحل و مسائل مرتبط با آن معرفی خواهد شد. ارزیابی مدل از طریق شاخص دربردارندگی انجام می شود که برای تعیین درصد همخوانی بین نمایه سازان مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار، میزان همخوانی اصطلاحات نمایه ای که از پیاده سازی الگوریتم این مدل حاصل شده اند، با کلیدواژه های نویسندگان مقالات بررسی می گردد.یافته ها: یافته ها نشان داد که در 90 درصد از موارد، اصطلاحی که این مدل در یک مقاله به عنوان پروزن ترین اصطلاح تشخیص داده است، مشابه اولین کلیدواژه نویسنده آن مقاله است. در کل، بین نتایج این مدل و کلیدواژه های نویسندگان 76 درصد همخوانی وجود داشت که در مقایسه با کارهای قبلی، قابل قبول به نظر می رسد.اصالت/ ارزش: ارزش اولیه این کار پرداختن به نمایه سازی خودکار با توجه به ویژگی های زبان فارسی است. برای پیاده سازی مدل ارائه شده، فرض بر استفاده از زبان عبارات الگودار است که توسط بسیاری از زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می شود و نیاز به نصب و استفاده از جدول های بانک اطلاعاتی را برای پردازش متن کاهش می دهد. همچنین، مشکل تعیین آستانه بالایی اصطلاحات اصلی را حل می کند. علاوه بر آن، با الگوریتمی خاص، حد پایینی را نیز تعیین می کند؛ به گونه ای که دیگر تعداد اصطلاحات گلچین شده به طول متن بستگی ندارد. این امکان، جامعیت و مانعیت نمایه سازی را تضمین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  127-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RINCON B. | PORTILLO M.C. | GONZALEZ M. | BORJA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  635-644
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16520
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The microbial communities in a two-stage anaerobic digestion process treating olive mill “solid” residues were studied by molecular identification techniques. The microbial species identification in the hydrolytic-acidogenic step and in the methanogenic step was carried out by polymerase chain reaction amplification of 16S ribosomal RNA genes, denaturing gradient gel electrophoresis, cloning, and sequencing. This study revealed that Firmicutes (from 31.1 to 61.1%, average 42.1%) mainly represented by Clostridiales, and the Chloroflexi (from 29.4 to 53.3%, average 47.35%) were the most abundant species for the hydrolytic-acidogenic reactor. Other microorganisms such as Gamma-Proteobacteria (Pseudomonas species as the major representative; from 3.9 to 9.7%; average 5.7%), Actinobacteria (from 1.0 to 10.2%; average 4.6%) and Bacteroidetes (from 1.1 to 3.1%; average 1.7%) were also detected. The methanogenic communities detected in the methanogenic reactor were mainly represented by members of the obligate acetotrophic methanogenic genus Methanosaeta. Methanosaeta was the crucial Archaea to obtain a high methane yield in the methanogenic stage.

آمار یکساله:  

بازدید 16520

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1413
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

امروزه فولادهای نانوساختار بینیتی به دلیل خواص مکانیکی ویژه، از جمله استحکام، سختی بالا، چقرمگی قابل قبول و هم چنین هزینه های تولید نسبی پایین مورد توجه قرار گرفته اند. مشکل اصلی برای صنعتی شدن این نوع فولادها مدت زمان طولانی استحاله هم دمای بینیتی است که به موجب آن، زمان و هزینه های تولید افزایش می یابد. در این پژوهش برای کاهش زمان تولید و تسریع استحاله هم دمای بینیتی از فولاد کربن متوسط به جای فولاد پرکربن، و برای جلوگیری از رشد صفحات ضخیم از عملیات آستمپرینگ دومرحله ای استفاده شده است. برای انجام عملیات حرارتی، نمونه ها ابتدا در دمای 1000 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه آستنیته شده و سپس در کوره حمام نمک قرار داده شدند تا در بازه های زمانی 1 تا 12 ساعت در دمای بین 250 تا 300 درجه سانتی گراد در طی یک یا دومرحله، استحاله هم دمای بینیتی انجام شود. نمونه ها تحت بررسی های ریزساختاری، آزمون کشش، سختی سنجی ویکرز و پراش پرتو ایکس قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش مقدار کربن و اعمال آستمپرینگ دومرحله ای به سبب کاهش زمان استحاله و هم چنین کاهش دمای استحاله در مرحله دوم، موجب می شود صفحات بینیتی هرچه ظریف تر شده و از تشکیل آستنیت های ناپایدار جلوگیری کند که این خود باعث بهبود خواص مکانیکی در این فولاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1413

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16919
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The purpose of this work was to study the anaerobic co-digestion of all the by-products generated during the processing of used vegetable oils (UVO) with the objective of proposing a solution for the treatment of these wastes. More specifically, this study investigates the advantages of two-phase anaerobic digestion for treating a mixture (1/5 v/v) of UVO processing wastes (OW) and pig manure (PM) using two semi-continuous digesters operated at mesophilic temperature (37 ± 1oC). The experiments were conducted at hydraulic retention time (HRT) of 0.5, 1, 2 and 4 days in the first stage (acidifier) and at HRT of 11.5, 15, 18 and 20 days in the second stage (methaniser). The results revealed that the HRT had a high influence on the soluble chemical oxygen demand (sCOD) and total dissolved solids (TDS) removal. The maximum total sCOD removal efficiency of 86.4 % and TDS removal efficiency of 81.9 % was achieved at 20 days of global HRT. The maximum biogas production of 0.65 m3 per kilogramme of volatile dissolved solids (VDS) was removed, corresponding to a methane production of 0.42 m3 CH4 kg-1. VDS removed (65 % CH4) was also achieved at 20 days of HRT. The two-phase digestion system showed good stability, which was mainly attributed to the strong buffering capacity with the two-phase system and the high alkalinity from PM when co-digested with OW. The results obtained from this study provide fundamental information for scaling up a high-performance two-phase anaerobic system in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 16919

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript