نتایج جستجو

5455

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

546

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1876
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

آپاندیسیت حاد در استامپ باقیمانده آپاندیس، یکی از عوارض بسیار نادر آپاندکتومی ها بود که معمولا بدنبال آپاندکتومی ناکامل اتفاق می افتد و این عارضه اخیرا بدنبال رواج آپاندکتومی به روش لاپاراسکوپیک شیوع بیشتری پیدا کرده است ولی بدنبال عمل جراحی آپاندکتومی باز بسیار نادر اتفاق می افتد.در این گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد در استامپ آپاندیس در یک جوان 14 ساله که حدود 9 ماه قبل بدلیل آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی آپاندکتومی به روش باز و از طریق برش مک برنی قرار گرفته بود معرفی می گردد. این بیمار 7 ماه پس از عمل جراحی اول یکبار نیز بدلیل آبسه رتروپریتوان تحت عمل جراحی درناژ آبسه قرار گرفته بود. ولی 2 ماه بعد از آن به علت عود علایم آبسه تحت عمل قرار گرفت و مشخص گردید که باقیمانده آپاندیس باعث عود علایم شده است. بر این اساس و بر اساس مرور سایر موارد مشابه گزارش شده توصیه می شود که در صورت عود علایم به صورت آپاندیسیت حاد یا آبسه در محل قبلی، احتمال آپاندکتومی ناکامل مدنظر قرار گیرد بخصوص اگر آپاندکتومی به روش لاپاراسکوپیک انجام شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1876

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG YANLING | LIU YANG | LI GUILIN | LI LEI | GENG PENG | SONG HONGJUAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1332-1337
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25967
 • دانلود: 

  12634
چکیده: 

Background: We aimed to investigate the effect of vaginal stump ligation in laparoscopic cervical cancer surgery on the prevention of cancer cell detachment. Methods: The study was conducted from 2010 to 2015, in Xuzhou Maternity and Child Health Care Hospital, Jiangsu Province, China. Seventeen cases of laparoscopic surgery of cervical cancer in control group were observed, and the vaginal stump was irrigated with normal saline after the operation and the washing fluid was searched for cancer cells. Moreover, 43 cases of cervical cancer patients received the same operational procedure, and the vaginal stump was ligated in the surgery and the vagina was incised below the ligature. Results: The number of cancer cells in the vaginal washing fluid of the experimental group was significantly more than that of the control group. Furthermore, there was no significant difference in the operation time, intraoperative blood loss, the number of pelvic lymph node dissected, vaginal resection length and parametrium resection length. By comparing the postoperative recovery indicators and complications, we found no significant difference in anal exsuf-flation time, the incidence of vaginal stump infection, the recovery time of postoperative urinary function and inci-dence of lymphocysts. Finally, there was no significant difference in the quality of life scores between the two groups. Conclusion: Vaginal stump ligation can reduce cancer cell detachment in cervical cancer surgery, and therefore can help preventing cancer cell implantation and tumor recurrence caused by cancer cell detachment.

آمار یکساله:  

بازدید 25967

دانلود 12634 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  68-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  734
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

زمینه: با وجودی که احتمال وقوع آپاندیسیت استامپ نادر است، ولی هنوز می تواند به عنوان یک رویداد کلینیکی مهم قلمداد شود. وقوع آپاندیسیت استامپ اخیرا افزایش یافته است.معرفی بیمار: در این مطالعه یک مورد آپاندیسیت استامپ در یک مرد 18 ساله با درد ربع تحتانی راست شکم که 7 ماه قبل سابقه آپاندکتومی داشته، توصیف می شود. آپاندیسیت استامپ، پیدایش تغییرات التهابی در استامپ آپاندیس پس از آپاندکتومی قبلی می باشد.نتیجه گیری: این گزارش تاکید می کند که یک جراح همیشه باید احتمال آپاندیسیت استامپ را در یک فرد با علایم درد شکمی حاد با سابقه قبلی آپاندکتومی مدنظر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 734

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAN H.S. | RENZIE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

قرخلو مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  15
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه پایگاه داده های چندبعدی در حال گسترش هستند و به طور وسیعی در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایگاه داده ها اشیا هندسی نظیر نقاط، مربع، دایره و ... مطرح میشوند که به شی های فیزیکی در جهان واقعی مانند شهرها، رودخانه ها، کوه ها و ... اشاره دارند. این مجموعه از شی های هندسی جهت مرتب سازی باید افراز گردند تا جوابگو پرسوجوهای خاص همانند پیدا کردن اشیا در مساحت موردنظر باشند. در این زمینه متدهای زیادی معرفی شده اند و در این بین  R-treeبه عنوان یکی از متدهای شاخص گذاری معتبر و پایه مطرح است. با این همه جهت بهبود ساختار شاخص گذاری محققان به دنبال ساختارهای بهتر و موثرتر در این زمینه هستند. در این مقاله یک تغییر از  R-treeبه نام  OSR-treeرا معرفی میکنیم که هدف آن کاهش تجزیه گره ها و بهره گیری از فضای کامل ذخیره سازی است.نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از فضای حافظه 30% و ارتفاع درخت40 % و زمان جستجو در حدود 10% نسبت به  R-treeبهبود یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 31
نویسنده: 

کلی حجت | محمدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  29-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

کاهش مازاد مقطوعات از اصول اولیه و اساسی بهره برداری جنگل است. در این تحقیق تاثیر عوامل شیب زمین، گونه و قطر درخت بر ارتفاع و حجم کنده در پارسل 38 سری 2 جنگل ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از هر کلاسه شیب زمین (کمتر از 20، 20 تا 50 و بیش تر از 50 درصد) تعداد 68 اصله درخت نشانه گذاری شده به صورت تصادفی انتخاب و ارتفاع همراه با حجم کنده درختان به روش نیوتن اندازه گیری و محاسبه شد. میانگین های به دست آمده برای ارتفاع کنده درختان قطع شده در شیب ها، گونه ها و قطرهای مختلف از طریق تجزیه واریانس، آزمون F و دانکن مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین ارتفاع کنده درختان قطع شده در منطقه مورد بررسی 37.9 سانتی متر است. 77 درصد کنده ها ارتفاع بیش تر از 32.5 سانتی متر داشتند. نسبت ارتفاع کنده به قطر سطح در 37 درصد کنده ها کمتر از 0.5 بود. هر سه عامل شیب زمین، گونه و قطر درختان بر ارتفاع کنده تاثیر معنی داری داشتند. با افزایش شیب زمین و قطر درختان ارتفاع کنده افزایش یافته بود. میانگین ارتفاع کنده در گونه های راش، ممرز، افرا و توسکا به ترتیب 38.7، 39.9، 26.5 و 25.6 سانتی متر به دست آمد. 0.75 ± 4.34 درصد از حجم درختان نشانه گذاری شده به صورت کنده در جنگل باقی مانده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که می توان ارتفاع قطع درختان را از طریق آموزش و نظارت بر عملیات قطع به میزان قابل توجهی کاهش داده و بر حجم چوب های صنعتی افزود.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 24 استناد 455 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  133-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

ارتفاع کم کنده، نقش بسزایی در افزایش حجم چوب خروجی و افزایش درآمد ناشی از آن به دنبال دارد. به همین دلیل ارتفاع کنده 254 درخت مقطوعه در جنگل های سری یک ناو در حوضه هفت جنگل های شمال به روش تصادفی انتخاب و اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش آنالیز واریانس سه عاملی با متغیرهای نوع گونه، شیب دامنه و قطر کنده استفاده شد تا اثر آنها بر روی ارتفاع کنده مورد مطالعه قرار گیرد. در مقایسه با ارتفاع ایده آل کنده (15 سانتی متر)، متوسط ارتفاع کنده درختان موردمطالعه 25.45 سانتی متر بود. نتایج نهایی نشان داد که قطر کنده مهم ترین عامل تاثیرگذار بر روی ارتفاع آن است و به ازای هر درخت مقطوعه، حجم چوبی معادل 0.02691 مترمکعب و 47167 ریال در ازای ارتفاع بیش از اندازه کنده از بین می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 32 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14310
 • دانلود: 

  9257
چکیده: 

Background: Coverage of the bronchial stumps (BSs) with adjacent tissues can improve healing and reduce bronchial complications in complex thoracic surgery. There is no evidence for the application of human amnion allograft for prevention of air leak from the BS. The comparison of the amniotic membrane (AM) and pleural patch for BS healing after lobectomy in dogs was our aim in this study.Materials and Methods: A total of eight males and females 12-24-month-old dogs between 17 and 22 kg body-weight were used in this study in 2010, Isfahan University of Medical Sciences. Animals were separated into two groups: group A (n=4; amniotic membrane) and group P (n=4; pleural patch) according to the BS closure technique performed. After lobectomy of the right middle lobe, the BS was closed, while a small bronchopleural fistula (BPF) was created by inserting a catheter via edges of closed stump. Then, it was covered with a piece of AM3×3 cm in group A and with a pedicle graft of pleura in group P. Rethoracotomy was performed after 15 days of observation, and the BS was removed for histological examination. Histological healing was classified as complete or incomplete healing. Neoangiogenesis was measured by Von Willebrand expression using immunohistochemistry (IHC). Data were analyzed by SPSS version 15 using Fisher’s exact test, Mann-Whitney test, and T tests.Results: BPF complications were not seen during observation period. There was no significant difference in histological healing between two groups. Similarly, no significant difference was observed between the groups in terms of neoangiogenesis based on IHC examination (P value=0.69).Conclusion: Human amnion allograft could be as effective as pleural patch for BS wrapping following pulmonary resections.

آمار یکساله:  

بازدید 14310

دانلود 9257 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SADRIZADEH A. | GOLMOHAMMADI RAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Bronchopleural fistula (BPF) after Pneumonectomy occurred in 1-4% of patients and to the lesser degree after lobectomy which can be associated with high morbidity and mortality. Bronchial stump coverage can reduce this complication especially in patients who are at risk.Bjective The role of bronchial stump coverage with autologus tissue flaps in preventing bronchopleural fistula (BPF) after major pulmonary resections in patients without any accepted risk factors for developing BPF.Methods: Eighty patients who were planned to undergo pneumonectomy or lobectomy at the Valiasr hospital thoracic surgery ward from September 2001to mar 2004 and didn't have any known accepted risk factors for developing BPF were selected and randomly assigned in two equal groups. Simple closure of bronchial stump versus bronchial stump closure and coverage with supportive autologus tissue flaps.Results: Bronchopleural fistula was occurred in two patients of simple closure group (one after lobectomy and the other after pneumonectomy) that were resolved without any surgical manipulation. There was no significant difference in BPF between two groups (chi-square p=0.4) Also there were no further complications occurring in these groups and there were no significant difference between hospital stay in these groups. (Independent samples t-test p=0.4).Conclusions: Bronchial stump coverage had no benefits in preventing BPF in patients who hadn't any accepted risk factors for developing BPF after pulmonary resections.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript