نتایج جستجو

3701

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  401-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

سابقه و هدف: میکروبیوتا شامل انواع انگل ها، ویروس ها، آرکیی باکترها و باکتری هاست. بین میکروبیوتای افراد و سیستم ایمنی آن ها ارتباط دوطرفه وجود دارد و یکدیگر را تنظیم می کنند. در مطالعه های زیادی پیوندمیکروبیوتای مدفوع Fecal Microbiota transplantation (FMT) درانواع بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده شده و آثار مفیدی در بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل داشته است. هدف از نگارش این مقاله مروری، آشنایی با میکروبیوتای انسان و عوامل تاثیرگذار بر آن، بررسی رابطه بین میکروبیوتا و انواع بیماری های انسانی، آشنایی با روش درمانی FMT وکاربرد آن در برخی از بیماری های گوارشی و غیر گوارشی است. مواد و روش بررسی: برای نگارش این مقاله مروری با استفاده از واژگان کلیدی، Fecal Microbiota transplantation، میکروبیوتا، سیستم ایمنی به جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Google Scholar، Pub Med وScience Direct پرداختیم. در پایان 127 مقاله انگلیسی زبان که در آن ها کلمه های کلیدی موردنظر به کار رفته بود، انتخاب شدند. نتیجه گیری: پیوند میکروبیوتای مدفوع (FMT) یکی از روش های درمانی جدید در حیطه پزشکی است که سبب بهبود و تعدیل میکروبیوتای دستگاه گوارش می شود. به همین دلیل، پزشکان و محققان در تلاش هستند تا از این روش برای درمان انواع بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده کنند. میکروبیوتای دستگاه گوارش در متابولیسم، تعدیل سیستم ایمنی، سنتز انواع ویتامین ها و. . . حایز اهمیت هستند. در حال حاضر FDA، روش FMT را در مورد بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل که به درمان های استاندارد پاسخ نمی دهند، پیشنهاد کرده است. در حال حاضر کاربرد روشFMT در سایر بیماری ها از جمله IBD بسیار کم است اما با این وجود، هنوز یک روش درمانی موثر در برخی از این بیماران است. همچنین هنوز نگرانی هایی در ارتباط با استفاده بالینی از FMT وجود دارد که برطرف کردن آن ها مستلزم اجرای مطالعه های دقیق بیشتری در این زمینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 254 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

KORDESTANI MOGHADAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (SUPPL 1)
 • صفحات: 

  35-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22550
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Bone marrow transplantation (BMT) is a treatment used in some types of cancer.Bone marrow is the soft, spongy area in the center of some of the larger bones of the body. The marrow produces all of the different cells that make up the blood, such as red blood cells, white blood cells, and platelets. All of these cells develop from a type of basic cell found in the bone marrow, called a stem cell.In bone marrow transplantation, the patient is given very high doses of chemotherapy or radiation therapy, which kills cancer cells and destroys all the normal cells developing in the bone marrow, including the critical stem cells. After the treatment, the patient must have a healthy supply of hematopoietic stem cells reintroduced, or transplanted.There are two types of bone marrow transplantation, autologous and allogeneic. An autologous bone marrow transplant uses a patient's own bone marrow or blood. An allogeneic bone marrow transplantat uses a donor's bone marrow or blood. The donor is usually a relative of the patient (eg, sister), although unrelated donors are sometimes used.Most patients who have bone marrow transplantation must remain in the hospital for several days or weeks during their treatment and recovery. It is important to understand and follow the hospital's bone marrow transplantation treatment plan to minimize the risk of complications (eg, infection) and to know what to expect in advance.The treatments required before and during bone marrow transplantation can have serious side effects. Patients should be aware of the most common side effects (eg, diarrhea, nausea, vomiting, mouth sores) as well as the types of treatments that are available to improve comfort.Following bone marrow transplantation, most people stay in the hospital for several weeks. However, even after going home, frequent visits with a doctor or nurse are needed for 3 to 6 months.

آمار یکساله:  

بازدید 22550

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HUBSCHER S.G.

نشریه: 

SEMINAR IN LIVER DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  275-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3311
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3311

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAEED B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18327
 • دانلود: 

  14096
چکیده: 

Although the number of children with end-stage renal disease (ESRD) in need for renal transplantation is small compared with adults, the problem associated with renal transplant in children are numerous, varied, and often peculiar. Pre-emptive transplantation has recently been growing in popularity as it avoids many of the associated long-term complications of ESRD and dialysis. Changes in immunosuppression to more potent agents over the years will have affected transplant outcome; there is also evidence that tacrolimus is more effective than cyclosporine. This review will discuss the short- and long-term complications such as acute and chronic rejection, hypertension, infections, and malignancies as well as factors related to long-term graft function.Chronic allograft nephropathy is the leading cause of renal allograft loss in pediatric renal transplant recipients. It is likely that it reflects a combination of both immune and nonimmune injury occurring cumulatively over time so that the ultimate solution will rely on several approaches. Transplant and patient survival have shown a steady increase over the years. The major causes of death after transplantation are cardiovascular disease, infection and malignancy. transplantation in special circumstances such as children with abnormal urinary tracts and children with diseases that have the potential to recur after transplantation will also be discussed in this review. Non-compliance with therapeutic regimen is a difficult problem to deal with and affects patients and families at all ages, but particularly so at adolescence. Growth may be severely impaired in children with ESRD which may result in major consequences on quality of life and self-esteem; a better height attainment at transplantation is recognized as one of the most important factors in final height achievement.Although pediatric kidney transplantation is active in some parts of many developing countries, it is still inactive in many others and mostly relying on living donors. The lacking deceased programs in most of these countries is one of the main issues to be addressed to adequately respond to organ shortage.In conclusion, transplantation is currently the best option for children with ESRD. Although improvement in immunosuppression demonstrated excellent results and has led to greater 1-year graft survival rates, chronic graft loss remains relatively unchanged and opportunistic infectious complications remain a problem.

آمار یکساله:  

بازدید 18327

دانلود 14096 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Hema Sphere

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  S2
 • صفحات: 

  159-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7128
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7128

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106132
 • دانلود: 

  41650
کلیدواژه: 
چکیده: 

The past decade has witnessed the revival of amniotic membrane transplantation (AMT) in ophthalmology. The importance of amniotic membrane lies in its ability to reduce inflammation and scarring, enhance epithelialization and wound healing, and in its antimicrobial properties. Amniotic membrane has recently been used as a substrate for culturing limbal stem cells for transplantation. It has also been used extensively in corneal conditions such as neurotrophic ulcers, persistent epithelial defects, shield ulcers, microbial keratitis, band keratopathy, bullous keratopathy, and following photorefractive keratectomy and chemical injuries. Other indications for AMT include ocular surface reconstruction surgery for conjunctival pathologies such as squamous neoplasia, pterygium, and symblepharon. In this review we describe the basic structure and properties of amniotic membrane, its preparation process and its applications in ophthalmology.

آمار یکساله:  

بازدید 106132

دانلود 41650 استناد 0 مرجع 17760
نویسنده: 

MAZAHERI SHAHIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ORGAN transplantation HAS LED TO NEWLY RECOGNIZED CNS DISORDERS AND NEW MANIFESTATIONS OF OLD DISORDERS. SEIZURES MAY OCCUR IN UP TO A THIRD TRANSPLANT PATIENTS...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پی در پی 45)
 • صفحات: 

  531-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  1241
کلیدواژه: 
چکیده: 

دهه گذشته، شاهد ظهور مجدد پیوند پرده آمینون در چشم پزشکی بوده است. پرده آمینون به دلیل توانش در کاستن از اسکار و آماس، تحریک ترمیم زخم و ترمیم اپی تلیوم و نیز به دلیل خواص ضد باکتریایی، دارای اهمیت است. به تازگی از پرده آمنیون به عنوان پایه ای برای کشت یاخته های بنیادی لیمبوس و پیوند آن به افراد نیازمند استفاده شده است. پیوند پرده آمنیون هم چنین به طور وسیعی در ضایعات قرنیه مانند زخم های نوروتروفیک، نقص های اپی تلیومی دایم (persistent epithelial defects)، زخم های سپری شکل (shield ulcers)، کراتوپاتی نواری (band keratopathy)، کراتوپاتی تاولی (bullous kratopathy)، کراتیت های میکروبی، به دنبال کراتکتومی فورتورفرکتیو، سوختگی های شیمیایی، بازسازی سطح چشم و نیز در پاتولوژی های ملتحمه مانند برداشتن اسکواموس سل کارسینومای (SCC) ملتحمه، ناخنک و اصلاح سیمبلفارون به کار می رود. در این مقاله به توصیف ساختمان پایه و ویژگی های پرده آمینون، روش های فرآوری پرده آمنیون و کاربردهای بالینی پیوند آن در چشم پزشکی پرداخته شده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 1241 استناد 0 مرجع 0
litScript