نتایج جستجو

53097

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5310

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وکیلی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  313-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

دایره ی المعارف جنبش های دینی نوظهور، ویراست پیتر بی کلارک، دیدگاهی به راستی جذاب و معتبر از جنبش های دینی نوظهور در پس زمینه ای جهانی ارائه می کند. این دایره ی المعارف حاوی 428 مقاله از دانشگاهیان برجسته است که نمونه هایی قابل توجه از جنبش های دینی نوظهور در هریک از قاره ها را بررسی می کنند. کلارک به عنوان ویراستار درآمدی عالی با عنوان «ادیان جدید به عنوان پدیده ای جهانی»، «راه نمای منابع مطالعات جُدِن»، و مقاله ای مفید با عنوان «گونه شناسی ادیان جدید» در این دایره ی المعارف گنجانده است. این دایره ی المعارف مرجعی برجسته، تحقیقی، روزآمد، مهم، و ارزش مند برای کتاب خانه های دانشگاهی به شمار می رود. با این حال، این دایره ی المعارف از اشکالات و معایبی رنج می برد: از جمله، وجود تناقضات آشکار در نمایه ها، بروز اغلاط تاریخی، چاپی و غیره در متن آن، و یکی دانستن جُدِن ها با فرقه ها، گروهک ها، و گروه های ضد فرهنگ.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  431-455
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

در میان انواع برنامه های دینی تولیدشده در گروه معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه های گفت وگومحور دینی با بیشترین فراوانی از جمله برنامه های شاخص رسانة ملی محسوب می شوند. با این حال، نتایج نظرسنجی های اخیر چه داخل سازمان صداوسیما و چه در مؤسسه های پژوهشی فعال در خارج از صداوسیما نشان می دهد این برنامه ها منتخب بخش وسیعی از مخاطبان گروه سنی جوانان نیستند. براین اساس، در پژوهش حاضر با انتخاب روش تحقیق کیفی از میان دانشجویان سنین 18 تا 28 سال که بینندة این برنامه ها بوده اند، به روش نمونه گیری هدفمند و گلولة برفی 35 نفر انتخاب شد و از طریق مصاحبه های عمیق بررسی آسیب شناسانة برنامه های گفت وگومحور دینی از نگاه آن ها صورت گرفت. طبق نتایج این پژوهش، برنامه های گفت وگومحور دینی سیما با ضعف های جدی مانند نبود مؤلفة جذابیت، اصرار بر ارائة محتوا در قالبی یکنواخت و کلیشه ای، عدم انتخاب موضوعات کاربردی برای جوانان و نادیده گرفتن انتظارات و علایق نسل جوان در فرایند تهیه و تولید مواجه اند. بدیهی است آگاهی از کاستی های موجود و سعی بر رفع موانع جذب مخاطبان جوان، به آشنایی بیشتر جوانان با معارف عمیق دینی و درنهایت به کارگیری آموزه های دین در بطن زندگی فردی و اجتماعی آن ها منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  19942
 • دانلود: 

  4476
چکیده: 

The present paper aims for the most part to prove the fact that religious and spiritual places and above all, mosques play major roles within Islamic urban areas. They are in fact the basis of civil infrastructures. A historical analysis focusing on where mosques stand in Islamic urban areas reveals that mosques have always been the center of development and growth and that they must be studied as a cultural and historical component of Islamic cities. The study also argues that considering mosques as works of architecture in isolation would be a far cry from reality. There are indisputable ties between mosques and historical –cultural developments in such cities.

آمار یکساله:  

بازدید 19942

دانلود 4476 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

مفهوم رایج علم و دانش در ایران و کشورهای اسلامی از مفهوم نوین علم در جهان صنعتی متمایز شده است. بر این مبنا در این مقاله، توضیح داده می شود که چرا کشورهای اسلامی هنوز مفهوم نوین علم را نپذیرفته و در این زمینه توسعه نیافته اند. در این مقاله این عدم پذیرش و توسعه نیافتگی علمی همراه با مصداق های رایج توضیح داده شده است. در ادامه بر اساس تلقی های مختلف از علم به معرفی علم دینی پرداخته و ضمن مفهوم علم دینی تفکیک علم دینی تخصیصی و علم دینی انحصاری توضیح داده می شود، چرا علم دینی تخصیصی مطلوب و علم دینی انحصاری مذموم است.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOULD P.

نشریه: 

NANOTODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6844
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6844

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دستوری مژگان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

هیات های مذهبی، به عنوان مهم ترین کانون نمایش مناسک سوگ واری تشیع، با زندگی اجتماعی، فرهنگی، و اخلاقی مومنان کاملا آمیخته اند و هم واره،با به ترین شکل، حالت های روحی و شیوه زندگی پیروان تشیع را با جهان بینی و اخلاق هم آهنگ با آن پیوند می دهند. رخ داد انقلاب اسلامی آغاز ورود گسترده زنان به گستره اجتماع، و هم زمان با آن، هم کاری جدی تر و پویاتر آنان در مراسم و آداب سوگ واری بود. جنگ و پیدایش دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی پس از آن و نیز دگرگونی های ناشی از گسترش نوگرایی سبب پدید آمدند گرگونی در باورها و نگرش های دینی مردم، به ویژه زنان،ونیز دگرگونی فهم آنان از سازه های اصلی مناسک دینی و سوگ واری شد و این مراسم را با دگرگونی محتوایی و صوری بسیارروبه رو کرد، به گونه یی که در سال های پایانی دهه 70، اشکالی تازه از هیات های دینی و مداحی گسترش یافت، که ساختار و عناصر سازنده آن با انواع سنتی دیگرگون بود.در این پژوهش، به بررسی دگرگونی ها، دلایل، و چه گونگی آن ها می پردازیم

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مسایلی صدیقه

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

در تفکر اسلامی اصل، رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان فطرتا وجود دارد. مسکن سنتی به علت جوابگویی به این نهاد فطری با انسان انس دارد. لذا مسکن سنتی را نمی توان تنها به لحاظ کالبدی، هندسی و فرمی توصیف کرد، بلکه معانی ورای آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند. معانی پنهان ناشی از حقایق مکتوم در مشیت الهی و غیرقابل رؤیت است و تنها از طریق جلوه های جهان کون و مکان به وسیله خدا بر ما آشکار و قابل رویت می گردد. اجزای مختلف مسکن سنتی نه به کمک عملکرد فضاها و نه به دلیل اقلیم، اطراف حیاط قرار گرفته اند؛ بلکه بر اساس معانی حاصل از فراآگاهی معماران، شکل گرفته اند. معماران سنتی با در نظر آوردن معانی بی شکل و تجسم بخشیدن به آن ها در قالب اشکال معماری، تصورات خود را از عالم و در نتیجه مشیت الهی در بناها و دست ساخته های خود، به منصه ظهور رسانده اند. این معانی و ویژگی های درونی و فطری انسان که در مسکن سنتی تاثیرگذار است، عبارتند از گرایش به حقیقت جویی، خلاقیت و ابداع، خیر و فضیلت، جمال و زیبایی و عشق روحانی و پرستش. تحلیل گرایش های فوق می تواند نقشه پنهان را به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی تبیین نماید و از طریق آن امکان دستیابی به لایه های پنهان تفکر را فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 65 استناد 3 مرجع 4
نشریه: 

فقه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11-12
 • صفحات: 

  15-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

مقدمه و هدف: تهذیب اخلاق، توجه به مبدأ و دقت در هدف داری در خلقت موجودات و از جمله انسان، در سرلوحه فعالیت های مرتبط با تحقیق، تعلیم و تعلم عرفا، شعرا، ادبا و دانشمندان افتخارآفرین میهنمان قرار داشته و رکن اصلی موفقیت ها و افتخار آفرینی های آنان را تشکیل می داده و آنان نیز در مطالعات و پژوهش های خود، تمامی پدیده های گیتی را با دید اعتقادی و هدفدار، ارزیابی نموده نهال قامت رعنای آفریدگار قادر متعال را در ذره ذره جامدات و قطره قطره مایعات و لحظه لحظه اوقات مشاهده و بلکه با تمام وجود خود لمس می نموده از مطالعه نمودهای هستی، لذت می برده، توفیق آگاهی های بیشتر و کشف حقایق و دقایق جاری را از خالق بی مانند، طلب می کرده اند و جای هیچگونه تعجبی نیست که این ارتباط، متقابل بوده خداوند نیز طبق قولی که به رهجویان راه حقیقت داده است، طرق دستیابی به رموز هستی را به آنان تعلیم می داده و ثمره این ارتباطات دوطرفه و با شکوه مکتب انسان ساز اسلام، چیزی جز رشد و ارتقای امثال ابن سینا، رازی، فردوسی .... و جرجانی در هزاره دوم میلادی نبوده است و بنابراین هدف از انجام این پژوهش، جستجوی سبک نگارش منابع اصلی طب سنتی، می باشد.روش مطالعه: به منظور افزایش دقت مطالعه، پس از رایانه ای کردن منابع اصلی طب سنتی و تشکیل بانک اطلاعاتی الکترونیک این منابع، به جستجوی سبک نگارشی این آثار پرداخته، با گلواژه های ایزد، پروردگار، آفریدگار، جل و علا، عز و جل، عزاسمه، الله، قادر، متعال، معین و ... به جستجو پرداخته و پس از جمع آوری و کدگذاری، به تجزیه و تحلیل محتوایی پرداخته ایم.یافته ها: با ده ها واژه و جمله توحیدی و تعداد زیادی متن کوچک و بزرگ مرتبط با ادبیات توحیدی، مواجه گردیدیم. به طوری که رازی به عنوان نویسنده اولین دایره المعارف طب سنتی، بخش های مختلف کتاب حاوی را با نام و یاد پروردگار بخشنده مهربان و درود بر پیامبران الهی آغاز کرده، بیش از 570 مرتبه کلمه جلیله الله، بیش از 215 بار جمله دعاییه انشاءالله و ... را در متن کتاب به کار برده است، اهوازی به عنوان نویسنده دومین دایره المعارف طب سنتی، نیز کتاب کامل الصناعه را با استفاده از ادبیات توحیدی به رشته تحریر درآورده است به طوری که هر دو جلد کتاب را با نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر پیامبران الهی آغاز کرده، در مقدمه جلد اول از خداوند منان به خاطر عقل و خردی که به انسان عنایت کرده است، تشکر نموده در متن کتاب بیش از 230 بار از کلمه الله استفاده کرده که بیشترین آن ها را عبارات «اگر خدا بخواهد»، «خدا داناتر است» و «به کمک خداوند» تشکیل می دهد. وی وصیت نامه معروف بقراط را نیز در کتاب خود درج کرده و مطالب دیگری در خصوص اخلاق پزشکی به آن افزوده است. ابن سینا به عنوان نویسنده سومین دایره المعارف طب سنتی، نیز کتب پنجگانه قانون در طب را با یاد پروردگار قادر متعال و درود بر پیامبران الهی آغاز کرده در متن کتاب، هرگاه به نکات مرتبط با هدفداری در ساختمان و فعالیت ارگان ها مواجه گردیده است، بلافاصله به ستایش خداوند پرداخته است و جرجانی به عنوان نویسنده چهارمین و آخرین دایره المعارف اصلی طب سنتی نیز رویکردی همچون سه دانشمند موحد قبل از خود داشته است.نتیجه گیری: دریافتیم که هرچند هرکدام از خردمندان شاعر و عارف و عالِم، از زاویه ای به طبیعت نگاه کرده اند ولی درنهایت یک چیز را دیده اند! جلوه جمال حق را! حضور همیشگی پروردگار را، نظارت و مراقبت دایمی وی را!... شعرا از زاویه نمودهای عینی و زیبایی های طبیعت نگریسته، عرفا از زاویه مسائل ذهنی نگاه کرده و دانشمندان علوم طبیعی نظیر رویر، رازی، اهوازی، ابن سینا... و جرجانی از زاویه فیزیولوژی و آناتومی بدن نظاره کرده اند، ولی همگی زیبایی، عظمت، شکوه، نظم و هدفداری در خلقت و جلوه آثار خالق توانا را دیده اند و لذا آثار نفیس خود را با بهره گیری از اندیشه های مذهبی و ادبیات توحیدی، نگاشته و نتایج تحقیقات خود را با رعایت آنچه که امروزه اخلاق در پژوهش می نامیم، همراه با پیام خداجویی استدلالی به تمامی انسان ها ابلاغ و راه را برای نسل های بعدی خود هموار نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 396 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VERSCHOOR C.C.

نشریه: 

STRATEGIC FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  13-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5003
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5003

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript