نتایج جستجو

285

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

29

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BARYEH E.A. | RAIKKANE O.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8596
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8596

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAMIR S.M.K. | HOSSEINI S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16251
 • دانلود: 

  12725
چکیده: 

To achieve a reasonable level of precision in tractor-based field operations, a tractor operator has to guide accurately, monitor and control both the tractor and the attached implement. Since guidance is the most time consuming task among the others, researchers have attempted to automate the guidance task. However, the use of automatic guidance and control in agricultural applications is not always appropriate. Transportation of the vehicle on a public road is an example of this. Some researchers therefore have focused on Vision-Aided methods to give some guidance aid to the driver rather than on eliminating the driver. To investigate the accuracy of such methods, a Vision-Aided tractor guidance belt-type simulator was developed. An experimental prototype of the simulator was constructed. To evaluate the prototype, a completely randomized factorial experiment was conducted with forward speed, heading angle, and camera tilt angle being the major factors under investigation. The simulator performed satisfactorily at 5 and 7km/h and mean deviations of 1.14 and 2.31cm were obtained respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 16251

دانلود 12725 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

رانندگان ماشین­ های کشاورزی در معرض محدوده وسیعی از ارتعاشات غیرمستقیم، از طریق صندلی آن هستند و به مرور زمان آسیب های دائمی برای آن­ ها به وجود می آید. یکی از راه­ های کاهش ارتعاشات منتقل شده، استفاده از مواد مناسب برای نشستگاه صندلی تراکتور است. مطالعه حاضر به منظور انتخاب فوم یا اسفنج مناسب و بررسی عوامل مختلف در کاهش لرزشهای وارد شده به بدن اپراتور به منظور ارتقاء سلامت رانندگان و افزایش کارآیی کار آنها انجام شده است. آزمایش های ارتعاشی در شتاب های مختلف روی دو ماده فوم و اسفنج در ضخامت­ ها و دانسیته­ های مختلف برای جرم­ های متفاوت سرنشین انجام شد و سیگنال های شتاب­ های ورودی و خروجی ثبت و تجزیه و تحلیل ­ شدند. با استفاده از آنالیز تحلیل واریانس میانگین مربعات شتاب ورودی و خروجی، نوع ماده مورد استفاده در نشستگاه صندلی و اثر عوامل مختلف بر آن­ ها بررسی­ شد. نتایج نشان داد که در کاهش ارتعاشات اسفنج برای جرم 90 کیلوگرم و بیشتر و فوم برای جرم 75 کیلوگرم و کمتر، کارایی بالاتری داشتند. همچنین اسفنج، برای شتاب تحریک بالاتر از 6 متر بر مجذورثانیه و فوم، برای شتاب تحریک 3 متر بر مجذورثانیه و پایین تر مناسب بود. لذا با توجه به شرایط کاری ماشین های کشاورزی و خصوصیات انتروپومتریکی رانند ه های ایرانی و محدود مناسب ضخامت کوسن صندلی (6-8 سانتیمتر)، پیشنهاد می شود کوسن صندلی آن ها به صورت ترکیبی از فوم و اسفنج با دانسیته بالا و ضخامت 8 سانتیمتر ساخته شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  298-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1500
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1500

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2569
 • دانلود: 

  330
چکیده: 

تجهیز تراکتورها به ابزارهای اندازه گیر جهت پایش و ثبت تغییرات مکانی عملکرد تراکتور و ادوات در حین عملیات مزرعه ای، می تواند بهره وری و بازده استفاده از آنها را بالا برد. در قالب کشاورزی دقیق، از این اطلاعات می توان برای تهیه نقشه تغییرپذیری مکانی فراسنجه ها و یافتن رابطه آنها با تغییرات در ویژگی های (بافت، رطوبت و درجه فشردگی) خاک در سطح مزرعه استفاده نمود. هدف از این تحقیق، اندازه گیری و ثبت پیوسته فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات از طریق تجهیز یک تراکتور به ابزار اندازه گیر بود. یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن مدل 285 به حسگرهای اندازه گیر سرعت پیشروی، دور موتور و چرخ ها و مصرف سوخت تراکتور، و مقاومت کششی ادوات متصل به آن، باضافه گیرنده سامانه مکان یاب جهانی (GPS) تجهیز شد. بمنظور نمایش و ثبت پیوسته مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگرها، یک سامانه جمع آوری رقمی اطلاعات طراحی و ساخته شد. علاوه بر واسنجی تمامی حسگرها، دستگاه دینامومتر اتصال سه نقطه ای که قبلا در گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شده بود واسنجی دینامیکی (مزرعه ای) گردید. مقایسه سرعت چرخ های تراکتور با چرخ پنجم به ترتیب نشانگر لغزش و سرش چرخ های محرک عقب و غیر محرک جلو بود. نتایج نشان داد که چرخ پنجم و چرخ های غیر محرک جلو برای اندازه گیری سرعت پیشروی تراکتور مناسب هستند. اگرچه گیرنده سامانه مکان یاب جهانی در بیشتر مواقع سرعت پیشروی را با دقت نشان داد، ولی احتمالا به علت موانع موجود در دو طرف مسیر آزمایش و نوع گیرنده، پرش هایی در مقادیر ثبت شده وجود داشت که کاربرد آن را برای اندازه گیری پیوسته سرعت پیشروی تراکتور زیر سوال برد. دورسنج القایی استفاده شده، دور موتور تراکتور را با دقت یک دور در دقیقه اندازه گیری نمود. سو خت سنج اثر - هال نصب شده روی تراکتور با دقت 0.1 لیتر در دقیقه مصرف سوخت تراکتور را در دورهای مختلف موتور نشان داد. واسنجی دینامیکی (مزرعه ای) دینامومتر اتصال سه نقطه نشان داد که روش دو تراکتوری برای اندازه گیری مقاومت کششی ادوات سوار با خطا همراه بوده و فقط تخمینی از مقاومت کششی ادوات را تامین می کند. سامانه جمع آوری اطلاعات طراحی شده قادر به جمع آوری داده ها با دقت کافی از کلیه حسگرها بوده و علاوه بر نمایش آنی اطلاعات بر صفحه نمایشگر، آنها را در یک فایل متنی برای تحلیل های بعدی ثبت می نمود. تراکتور تجهیز شده آماده جمع آوری داده های مکانی فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات متصل به آن به منظور تهیه نقشه تغییرپذیری مکانی آنها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2569

دانلود 330 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ملکی علی | محتسبی سیدسعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  250-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

مقدمه: از ویژگی های سیستم های ارتعاشی، فرکانس های بحرانی آن است که نقش بسزایی در میزان ارتعاشات انتقال یافته به آن دارد. وقتی فرکانس تحریک وسیله ای، در محدوده فرکانسی اندام های بدن راننده باشد، مقدار ارتعاشات وارد بر بدن راننده افزایش یافته و باعث بروز آسیب هایی به بدن او می گردد. این در حالیست که بکارگیری ارتعاشات در دامنه و فرکانس های مناسب، باعث افزایش قدرت دینامیکی عضلات، بهبود دردهای آن ها و کمردردهای مزمن، درمان پوکی استخوان و انعطاف پذیری عضلات شود. لذا هدف از این پژوهش تعیین فرکانس های بحرانی اندام های بدن راننده است.مواد و روش ها: جهت تعیین فرکانس های بحرانی راننده تراکتور در راستاهای مختلف طولی، جانبی و عمودی، سه راننده با جرم های 55، 70، 85 کیلوگرم در این آزمایش ها شرکت نمودند. آزمایش ها در چهار شتاب تحریک 0.5، 1، 1.5 و 2 متر بر مجذور ثانیه و فرکانس های مختلف انجام شد و مقادیر شتاب های انتقال یافته به اندام های بدن راننده ها اندازه گیری شد. سپس فرکانس های بحرانی اندام های بدن راننده در راستای های مختلف تعیین گردید. همچنین توسط آنالیز رگرسیون چند متغیره، مقادیر فرکانس های بحرانی اندام ها برآورد و محاسبه شدند.نتایج: نتایج بیانگر افزایش مقدار ارتعاش طولی در فرکانس های 3-4 هرتز برای اندام های بدن بودند. در راستای عمودی دو مد فرکانسی ظاهر شد که فرکانس مد اول برابر 17-13 هرتز و فرکانس مد دوم 11-9 هرتز بدست آمد. در راستای جانبی نیز دو مد فرکانسی 17-14 هرتز و 2.5-4.5 هرتز بدست آمد.نتیجه گیری: با توجه به فرکانس های بحرانی بدست آمده در این پژوهش، اعمال ارتعاشات به منظور افزایش پارامترهای عملکردی عضلات اندام های مختلف بایستی در فرکانس های بیش از 20 هرتز صورت پذیرد تا به بافت های بدن آسیب نرساند. همچنین روش محاسبه فرکانس های طبیعی اندام های بدن راننده از طریق جرم راننده و فرکانس تحریک، بیشترین تطابق را با نتایج حاصل از آزمایش های ایستگاهی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

SAFETY SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  430-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 114 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  571-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

ارتعاش کامل و جزیی بدن باعث کاهش سلامتی مانند درد کمر و آسیب ستون فقرات می شود که می تواند از مواجهه با ارتعاش صندلی منتج شود. همچنین مواجهه با ارتعاش می تواند مزاحم سیستم عصبی مرکزی شده و بر سیستمهای گردش خون و ادرار تاثیر بگذارد. در این تحقیق، ارتعاشات صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام و تاثیر آن بر راننده در 5 سطح دور موتور 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800 در راستای عمودی و در حالت حمل و نقل بر روی جاده آسفالت بررسی گردید. همچنین مقادیر rms (جذر میانگین مربعات) شتاب و VDV (اندازه دوز ارتعاش) نیز اندازه گیری شد. نتیجه آزمایش ها نشان داد که فرکانس غالب ارتعاش در تمامی دورهای موتور در صندلی تراکتور برابر با دو برابر فرکانس دور موتور یا برابر با ضربات پیستون موتور در مرحله توان (انفجار سوخت در سیلندر) است و با افزایش دور موتور فرکانس ارتعاش صندلی افزایش می یابد. همچنین مقادیر شتاب برای دورهای آزمایشی از 1000 تا 1800rpm بترتیب 2.5, 2.4, 2.26, 1.93 و 3.65 m/s2 بود که روند افزایشی داشت. مقادیر VDV نیز در دورهای 1000 تا 1800rpm بترتیب 3.1, 2.74, 2.49, 2.34 و 4.29 m/s1.75 بدست آمد و نشان داد که با دور نسبت مستقیم دارد. با مقایسه این اعداد با استانداردها مدت زمانی که راننده می تواند در معرض ارتعاش قرار گیرد بدون آنکه به سلامتی وی خدشه ای وارد شود برای دورهای 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800rpm بترتیب 4.72, 7.47, 11.1, 20.8 و 2.1 ساعت بود که نشان می داد زمان مواجهه برای دورهای بالای موتور باید کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در تحقیق حاضر سوخت بیودیزل از روغن چربی طیور به روش ترانس استریفیکاسیون تولید شده و سپس خصوصیات مهم آن با استاندارد ASTMD-6751 مقایسه شد. پس از اطمینان از کیفیت بالای سوخت تولید شده، عملکرد موتور تراکتور MF-399 با استفاده از مخلوط های 5 تا 20 درصد بیودیزل و دیزل مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها نشان می دهد گشتاور و توان موتور مذکور توسط این ترکیبات افزایش می یابد. دلیل این موضوع به خاطر به سوزی بیودیزل در اثر اکسیژن دار بودن آن می باشد. همچنین مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه به دلیل ارزش حرارتی و چگالی نزدیک بیودیزل به دیزل به میزان حداقل افزایش یافت. نتایج آزمایش ها در این پژوهش نشان می دهد مخلوط B20 بهترین عملکرد و کمترین افزایش مصرف سوخت ویژه را داراست. بنابراین ترکیب B20 برای استفاده در موتور تراکتور MF-399 پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
litScript