نتایج جستجو

4563

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

457

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

یاری م. | وظیفه دوست ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

EDENSOR T.

نشریه: 

TOURIST STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9670
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9670

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  343-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقدمه: فناوری اطلاعات، بسترساز و توسعه دهنده گردشگری سلامت است. هدف مطالعه حاضر، ارائه بسته فناوری اطلاعات به عنوان زیرساختارهای الکترونیکی صنعت گردشگری سلامت می باشد. روش: در مطالعه مروری حاضر، برای یافتن ابعاد مختلف گردشگری الکترونیک سلامت، جستجوی موضوعی از بانک های اطلاعاتی PubMed، Science Direct و Scopus و نیز Google Scholar و وب سایت های تخصصی گردشگری سلامت انجام گردید. کلیدواژه های جستجو شامل Medical tourism، Health tourism با ترکیب "AND" با Information Technology، Information and Communication Technology، e-tourism و Electronic tourism بود. معیارهای انتخاب مقالات، دسترسی به متن کامل مقاله و نیز پوشش جنبه ای از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری سلامت بود. از 117 مقاله استخراج شده، پس از اعمال معیارهای ورود، در نهایت 32 مقاله انتخاب شد و بسته فناوری گردشگری سلامت پس از مطالعه دقیق محتوای این مقالات ارائه گردید. نتایج: یک بسته فناوری اطلاعات که شامل انواع ابزارهای فناوری، قابلیت ها و ظرفیت های حاصل و پیامدهای متعاقب فناوری بود، ارائه گردید. در این مدل، اینترنت به عنوان اصلی ترین ابزار بسترساز و در عین حال توسعه دهنده گردشگری سلامت؛ طراحی وب سایت های مراکز درمانی به عنوان مهم ترین قابلیت این فناوری ها و رقابتی و تعاملی کردن نظام سلامت از اصلی ترین پیامدهای استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری سلامت بود. نتیجه گیری: بسته ارائه شده نشانگر وابسته بودن بسیاری از پیامدهای مثبت توسعه گردشگری سلامت به فناوری های اطلاعات و ارتباطات است که با ایجاد پتانسیل های فرصت ساز، زمینه را جهت کسب سهمی از بازار گردشگری سلامت و در عین حال اصلاح ساختار نظام سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت در سطح جهانی فراهم می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  133-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15647
 • دانلود: 

  9581
چکیده: 

گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنه ای بسیار گسترده را شامل می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از آشنایی با مفهوم گردشگری سلامت و توریسم درمانی آن را در چهار زیر مجموعه مهم مورد نظر قرار داده و قابلیت ها و توانمندی های ایران را در هرکدام از این چهار قسمت مورد تحلیل قرار دهیم. در ابتدا ضمن تعریف گردشگری سلامت و توریسم درمانی به چشم اندازها و زیرمجموعه های گردشگری سلامت و توریسم درمانی اشاره می کنیم. سپس با بررسی سابقه و زمان توجه به توریسم درمانی در ایران، سهم ایران از توریسم درمانی و جایگاه ایران در توریسم درمانی را مورد بحث قرار می دهیم. در زمینه پتانسیل ها و توانمندی های ایران در زمینه گردشگری سلامت و توریسم درمانی چهار مقوله مطرح می شود: 1- چشمه های آب گرم و آب های معدنی؛ 2- گنبد های نمکی؛ 3- طبیعت گردی (اکوتوریسم) و 4- توریسم پزشکی. در ادامه راجع به ماهیت و مفهوم هرکدام از مقوله ها مطالبی ایراد خواهد شد و قابلیت ها و توانمندی های ایران در هر کدام از مقوله ها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و درنهایت بحث را با نتیجه گیری به پایان می بریم.

آمار یکساله:  

بازدید 15647

دانلود 9581 استناد 0 مرجع 19
strs
نویسندگان: 

PORIA Y.

نشریه: 

tourism REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  51-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12409
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12409

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHANNESSON GUNNAR THOR

نشریه: 

TOURIST STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8203
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8203

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Khodapanah Kuomars

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  59-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1499
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

tourism planning requires understanding the interaction between supply and demand and the impact of each in relation to the other; Therefore, planning the destination of tourism is one of the important factors of development planning. In the meantime, network analysis is one of the most up-to-date and efficient analytics that enhances their power over superior centers by linking small centers. Given the weakness of the attraction and the diffusion of many tourism destinations, their arrangement in the form of a network helps to synchronize the potential of these destinations; Therefore, network analysis and its applications in regional tourism development are essential. This study aimed to increase the competitiveness of these attractions within the framework of network theory by using a descriptive-analytical method, and the research data were collected by field survey method. The statistical population of the study consisted of 79 villages around 5 tourism centers of Ardebil district. Data are analyzed using NODEXL software, and density, degree, contrast, self-centered computational networks and gravity relations graph. According to the study of tourism network and presenting the spatial pattern in Ardebil area, the research findings show that most single cell villages were studied in south east and southwest part of the region. The central and western part of the region, large multicellular villages, are located in the central, western and northeastern parts of the region. The region's multi-celled villages are located around the tourist centers of the region (Ardebil and Sareen). Therefore, regional development and tourism management should strive to strengthen the link between the region's attractions, and establish a complete network and linkage for optimal use of the region's attractions.

آمار یکساله:  

بازدید 1499

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CARRERA P.

نشریه: 

HEALTH AFFAIRS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1453-1453
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3903
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3903

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript