نتایج جستجو

1869

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

187

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  9797
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9797

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

Jafar Muhammad | Faizullah Faizullah | Naveed Amir

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12622
 • دانلود: 

  3825
چکیده: 

We lived in uncertain word and prediction in this uncertain word is a major issue. Prediction in cricket is very complex because there are many factors which are effecting on results. Weather, pitch, Conditions, Home grounds are some of these factors. In this article it is aimed to predict the results of PSL-2020 by using topsis and Fuzzy topsis methods. It will be interesting because first time in PSL history it is going to be held in Pakistan. But we use some serious factor to predict the winner of PSL-2020.

آمار یکساله:  

بازدید 12622

دانلود 3825 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی اثرات محیطزیستی صنایع چدن با استفاده از روش topsis و topsis فازی انجام شد. بدین منظور صنایع چدن پارس ساوه واقع در 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان ساوه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در این پژوهش، در ارزیابی پیامدهای محیط زیستی از مدل های topsis و F-topsis که از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره هستند استفاده شد. نتایج رتبه بندی آثار حاکی از آن است که در هر دو روش افت کیفیت هوا با شاخص شباهت برابر با 0.748 و میزان CLi برابر با 0.743؛ کاهش سطح آب زیرزمینی با شاخص شباهت برابر با 0.737 و میزان CLi برابر با 0.548؛ و افزایش تراز صوت و ارتعاش با شاخص شباهت برابر با 0.732 و میزان CLi برابر با 0.529 هر سه با ماهیت منفی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در روش topsis، ایجاد شغل و رفاه با میزان CLi برابر 0.436 با ماهیت مثبت و اختلالات تنفسی و ریوی با میزان CLi برابر با 0.429 با ماهیت منفی و در F-topsis، بیماری های چشمی با شاخص شباهت برابر با 0.732 و اختلال در مهاجرت حیات وحش با شاخص شباهت برابر با 0.731 هر دو با ماهیت منفی در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند. مزیت topsis در ارزیابی آثار محیط زیستی، رتبه بندی آثار مثبت و منفی با استفاده از معیارهای متفاوت است. هنگامی که قضاوت ها و نظرات مبهم و نادرست است، F-topsis، تکنیک ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NADABAN S. | DZITAC S. | DZITAC I.

نشریه: 

PROCEDIA COMPUTER SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  823-831
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6297
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6297

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ATAEI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  4200
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the most critical and complicated steps in mine design is to select an suitable mining method based upon geological, geotechnical, geographical and economical parameters. Since there are many factors involved for the selection of mining method, which is decision-making process, the problem is very difficult to solve. In this paper, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (topsis) with 12 criteria is used to develop a suitable mining method for the Ghale-zari copper deposit in Birjand. Three alternatives (Shrinkage stopping, Sublevel stopping and cut and fill stopping) are evaluated. The studies show that the suitable mining method appropriate mining technique for this deposit with regard to the present situation is shrinkage method.

آمار یکساله:  

بازدید 4200

دانلود 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی اقتصاد، نقش اساسی در تامین مواد اولیه صنایع دارد و توسعه سرمایه گذاری در این بخش می تواند موجب کسب ارزش افزوده مناسب در بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی کشور شود. بنابراین لازم است مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور مشخص شود.در این مقاله از روش شباهت به گزینه ایده آل که برای رتبه بندی و انتخاب گزینه های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مختلف به کار می رود و یکی از مهم ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. برای رتبه بندی 33 ماده معدنی کشور جهت سرمایه گذاری استفاده شد. برای این منظور بر اساس مصاحبه های حضوری از صاحب نظران بخش معدنی کشور ابتدا 29 معیار با شاخص ارزیابی تعیین و وزن های آنها محاسبه گردید و سپس امتیاز هر یک از مواد معدنی مورد مطالعه در دو حالت مختلف شامل وزن دهی بر مبنای نظرسنجی های صورت گرفته و وزن دهی یکسان به همه معیارها با روش مذکور مشخص شد. بر اساس بررسی های انجام شده، مواد معدنی مس، زغال، آهن، طلا، کرومیت و سرب و روی، مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 64 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحویل می بایستی برای تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می توان برای تعیین نرخ ها و وزن ها از متغیرهای گفتاری استفاده نموده و آنها را به صورت اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقه ای بیان نمود. بنابراین هدف از این مقاله توسعه روش topsis در مسایل تصمیم گیری با داده های فازی می باشد تا تیم تصمیم گیری در محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب گزینه مناسب را به دست آورد.  بر اساس مفهوم تکنیک topsis در مسایل تصمیم گیری چند معیاره گروهی، شاخص ضریب نزدیکی بوسیله محاسبه فاصله از حل ایده آل فازی و حل ضد-ایده آل فازی توسط رویکرد رتبه بندی اعداد فازی به صورت همزمان برای هر گزینه تعریف گردیده تا بدین وسیله تمام گزینه ها رتبه بندی گردند. در نهایت، یک مثال عددی برای بیشتر روشن شدن روش پیشنهادی آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 286 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG Y.J. | LEE H.S. | LIN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  367-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5017
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5017

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TSAI HUI YIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13784
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13784

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAYADI A.R. | MONJEZI M. | HAYATY M.

نشریه: 

INDAN LANDSLIDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript