نتایج جستجو

3702

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FUJISHIMA A. | RAO T.N. | TRYK D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  15821
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15821

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

FUJSHIMA A. | RAO T.N. | TRYK D.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5005
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5005

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CARP O. | HUISMAN C.L. | RELLER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  33-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  12995
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12995

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DRUG DELIVERY IS AN INTERDISCIPLINARY AND INDEPENDENT FIELD OF RESEARCH THAT IS GAINING THE ATTENTION OF PHARMACEUTICAL RESEARCHERS, MEDICAL DOCTORS AND INDUSTRY. A SAFE AND TARGETED DRUG DELIVERY COULD IMPROVE THE PERFORMANCE OF SOME CLASSIC MEDICINES ALREADY ON THE MARKET, AND MOREOVER, WILL HAVE IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT AND SUCCESS OF NEW THERAPEUTIC STRATEGIES SUCH AS ANTICANCER DRUG DELIVERY, PEPTIDE AND PROTEIN DELIVERY AND GENE THERAPY. NANOTUBES (NTS) HAVE BEEN DEVELOPED AS AN IMPORTANT STRATEGY TO DELIVER CONVENTIONAL DRUGS, RECOMBINANT PROTEINS, VACCINES AND MORE RECENTLY, DRUGDELIVERY SYSTEMS MODIFY THE KINETICS, BODY DISTRIBUTION AND DRUG RELEASE OF AN ASSOCIATED DRUG. THIS RESEARCH FOCUSES ON THE POTENTIAL OF NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE. titanium dioxide NANOTUBE ARRAYS (TNT) USED AS DRUG-CARRIES WAS PREPARED BY SELF-ORDERING ELECTROCHEMICAL ANODIZATION [1]. BACTERIAL INFECTION, EXTENSIVE INFLAMMATION AND POOR OSSEOINTEGRATION HAVE BEEN IDENTIFIED AS THE MAJOR REASONS FOR ORTHOPAEDIC IMPLANT FAILURES BASED ON titanium. CREATING IMPLANTS WITH DRUG-ELUTING PROPERTIES TO LOCALLY DELIVER DRUGS IS AN APPEALING WAY TO ADDRESS SOME OF THESE PROBLEMS. TO IMPROVE PROPERTIES OF titanium FOR ORTHOPAEDIC APPLICATIONS [2]. NANOTUBE ARRAYS ON titanium SURFACES WERE FABRICATED BY ANODIZATION METHODS AND THEIR POTENTIAL FOR STORAGE AND RELEASE OF DRUGS WAS EVALUATED. THE TREATMENT OF THE TI SURFACES IN NH4F/ETHYLENE GLYCOL ELECTROLYTELED TO THE FORMATION OF TIO2 NANOTUBES. THE PREPARED TNT-TI SUBSTRATES WERE LOADED WITH DRUG VIA A SIMPLE METHOD, PUTTING DRUG SOLUTION AND DRYING IT [3]. DRUGRELEASE EXPERIMENTS WITH THE MODEL ANTIBIOTIC CIPROFLOXACIN. SIGNIFICANT SURFACE-DEPENDENT DIFFERENCES IN THE RELEASE KINETICS OF CIPROFLOXACIN WERE OBSERVED. THE MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL STRUCTURES OF TIO2 FILMS WERE CHARACTERIZED USINGSCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM).THE AMOUNT OF THE DRUG WAS DETERMINED BY UV-VIS SPECTROSCOPY. THERE WAS A LINEAR RELATION BETWEEN ABSORPTION AND CONCENTRATION OF THE DRUG. ALL THE MEASURING WAS DETERMINED IN PHOSPHATE BUFFERED SALINE.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: DRUG DELIVERY IS AN INTERDISCIPLINARY AND INDEPENDENT FIELD OF RESEARCH THAT IS GAINING THE ATTENTION OF PHARMACEUTICAL RESEARCHERS, MEDICAL DOCTORS AND INDUSTRY. A SAFE AND TARGETED DRUG DELIVERY COULD IMPROVE THE PERFORMANCE OF SOME CLASSIC MEDICINES ALREADY ON THE MARKET, AND MOREOVER, WILL HAVE IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT AND SUCCESS OF NEW THERAPEUTIC STRATEGIES SUCH AS ANTICANCER DRUG DELIVERY, PEPTIDE AND PROTEIN DELIVERY AND GENE THERAPY. NANOTUBES (NTS) HAVE BEEN DEVELOPED AS AN IMPORTANT STRATEGY TO DELIVER CONVENTIONAL DRUGS, RECOMBINANT PROTEINS, VACCINES AND MORE RECENTLY, DRUG-DELIVERY SYSTEMS MODIFY THE KINETICS, BODY DISTRIBUTION AND DRUG RELEASE OF AN ASSOCIATED DRUG.METHODS: titanium dioxide NANOTUBE ARRAYS (TNT) USED AS DRUG-CARRIES WAS PREPARED BY SELF-ORDERING ELECTROCHEMICAL ANODIZATION [1]. THE PREPARED TNT-TI SUBSTRATES WERE LOADED WITH DRUG VIA A SIMPLE METHOD, PUTTING DRUG SOLUTION AND DRYING IT [3]. DRUG-RELEASE EXPERIMENTS WITH THE MODEL ANTIBIOTIC CIPROFLOXACIN. SIGNIFICANT SURFACE-DEPENDENT DIFFERENCES IN THE RELEASE KINETICS OF CIPROFLOXACIN WERE OBSERVED. THE MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL STRUCTURES OF TIO2 FILMS WERE CHARACTERIZED USINGSCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM).THE AMOUNT OF THE DRUG WAS DETERMINED BY UV-VIS SPECTROSCOPY. THERE WAS A LINEAR RELATION BETWEEN ABSORPTION AND CONCENTRATION OF THE DRUG. ALL THE MEASURING WAS DETERMINED IN PBS (PHOSPHATE BUFFERED SALINE).RESULTS: THERE IS A RELATION BETWEEN DIAMETER AND LENGTH OF NANOTUBES AND VOLTAGE, TIME AND CONCENTRATION OF ELECTROLYTE. THE PARAMETERS OF THE NANOTUBES AFFECT ON THE RATE OF RELEASING OF THE DRUG.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  218-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

امروزه استفاده از فرآورده های ضدآفتاب به جهت جلوگیری از عوارض پرتوهای فرابنفش شامل بروز علائم پیری، آفتاب سوختگی و سرطان پوست توصیه می شود. به طور کلی ضدآفتاب ها به دو دسته شیمیایی (عمدتا جاذب پرتوهای فرابنفشB ) و فیزیکی (مانند اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم) تقسیم می شوند. دسته دوم با مکانیسم بازتابش و منعکس کردن پرتوهای فرابنفش A و B نقش محافظتی خود را ایفا می نمایند. دی اکسیدتیتانیوم (TiO2) یکی از پرمصرف ترین ضدآفتاب های فیزیکی می باشد که امواج فرابنفش B (290–320 nm) و فرابنفش A (320–400 nm) را مسدود می کند. با این که دی اکسیدتیتانیوم یک رنگ دانه ایمن و فاقد عوارض جانبی می باشد، اما استفاده از نوع نانوذره آن می تواند سبب بروز نگرانی هایی شود. نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم می توانند در سلول ها نفوذ کرده و در پی فرآیند فتوکاتالیز در حضور نور خورشید باعث آسیب رساندن به DNA سلول شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  12 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می نماید. هدف از این پژوهش تعیین مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ بود. روش بررسی: در این بررسی، از بنتونیت به عنوان پایه برای تثبیت فتوکاتالیست دی اکسیدتیتانیوم استفاده شد و مقدار بهینه نانوذرات تثبیت شده دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه عملکرد فرایند سونوفتوکاتالیستی در حذف رنگ شامل اثر پارامترهای pH، غلظت متیل اورانژ و غلظت نانوکامپوزیت نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: خواص ساختاری فتوکاتالیست های تثبیت شده و نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بدون پایه با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، اسپکتروفتومتر طیف جذبی و پراش پرتوایکس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، امکان استفاده مجدد از فتوکاتالیست در 3 دوره مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی، کم کردن مقدار دی اکسیدتیتانیوم موجب کاهش تعداد نانو ذرات تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت شد. آنالیزهای اسپکتروفتومترطیف جذبی و پراش پرتوایکس نشانگر تشکیل موفقیت آمیز کامپوزیت بود. مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ با نسبت پودر دی اکسیدتیتانیوم به بنتونیت 5: 1/2 بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تحقیق انجام شده نشان داد افزایش مقدار فتوکاتالیست در محیط واکنش باعث افزایش سرعت و راندمان واکنش رنگبری شده اما افزایش بیش از اندازه آن تاثیر منفی بر واکنش داشت. بهترین شرایط به دست آمده در تخریب رنگ مورد مطالعه با استفاده از نانو کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم / بنتونیت شامل pH اسیدی 4 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت رنگزا مدت زمان رنگبری افزایش یافت. در نهایت بازده سونوفتوکاتالیستی کامپوزیت پس از سه بار استفاده مجدد قابل قبول بود.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIEBOLD U.

نشریه: 

SURFACE SCIENCE REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4812
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4812

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN X. | RAO S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  906-906
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7148
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7148

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
litScript