نتایج جستجو

3235

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

324

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FUJISHIMA A. | RAO T.N. | TRYK D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1652
 • بازدید: 

  49547
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49547

دانلود 20300 استناد 1652 مرجع 0
نویسندگان: 

FUJSHIMA A. | RAO T.N. | TRYK D.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  17569
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17569

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

CARP O. | HUISMAN C.L. | RELLER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  33-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  1648
 • بازدید: 

  51540
 • دانلود: 

  20033
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51540

دانلود 20033 استناد 1648 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  218-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  976
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

امروزه استفاده از فرآورده های ضدآفتاب به جهت جلوگیری از عوارض پرتوهای فرابنفش شامل بروز علائم پیری، آفتاب سوختگی و سرطان پوست توصیه می شود. به طور کلی ضدآفتاب ها به دو دسته شیمیایی (عمدتا جاذب پرتوهای فرابنفشB ) و فیزیکی (مانند اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم) تقسیم می شوند. دسته دوم با مکانیسم بازتابش و منعکس کردن پرتوهای فرابنفش A و B نقش محافظتی خود را ایفا می نمایند. دی اکسیدتیتانیوم (TiO2) یکی از پرمصرف ترین ضدآفتاب های فیزیکی می باشد که امواج فرابنفش B (290–320 nm) و فرابنفش A (320–400 nm) را مسدود می کند. با این که دی اکسیدتیتانیوم یک رنگ دانه ایمن و فاقد عوارض جانبی می باشد، اما استفاده از نوع نانوذره آن می تواند سبب بروز نگرانی هایی شود. نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم می توانند در سلول ها نفوذ کرده و در پی فرآیند فتوکاتالیز در حضور نور خورشید باعث آسیب رساندن به DNA سلول شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 976

دانلود 465 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  12 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می نماید. هدف از این پژوهش تعیین مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ بود. روش بررسی: در این بررسی، از بنتونیت به عنوان پایه برای تثبیت فتوکاتالیست دی اکسیدتیتانیوم استفاده شد و مقدار بهینه نانوذرات تثبیت شده دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه عملکرد فرایند سونوفتوکاتالیستی در حذف رنگ شامل اثر پارامترهای pH، غلظت متیل اورانژ و غلظت نانوکامپوزیت نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: خواص ساختاری فتوکاتالیست های تثبیت شده و نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بدون پایه با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، اسپکتروفتومتر طیف جذبی و پراش پرتوایکس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، امکان استفاده مجدد از فتوکاتالیست در 3 دوره مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی، کم کردن مقدار دی اکسیدتیتانیوم موجب کاهش تعداد نانو ذرات تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت شد. آنالیزهای اسپکتروفتومترطیف جذبی و پراش پرتوایکس نشانگر تشکیل موفقیت آمیز کامپوزیت بود. مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ با نسبت پودر دی اکسیدتیتانیوم به بنتونیت 5: 1/2 بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تحقیق انجام شده نشان داد افزایش مقدار فتوکاتالیست در محیط واکنش باعث افزایش سرعت و راندمان واکنش رنگبری شده اما افزایش بیش از اندازه آن تاثیر منفی بر واکنش داشت. بهترین شرایط به دست آمده در تخریب رنگ مورد مطالعه با استفاده از نانو کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم / بنتونیت شامل pH اسیدی 4 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت رنگزا مدت زمان رنگبری افزایش یافت. در نهایت بازده سونوفتوکاتالیستی کامپوزیت پس از سه بار استفاده مجدد قابل قبول بود.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  88
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  9456
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 9456 استناد 88 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DIEBOLD U.

نشریه: 

SURFACE SCIENCE REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  15166
 • دانلود: 

  19145
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15166

دانلود 19145 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN X. | RAO S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  906-906
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  20996
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20996

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahbazi Yasser | MOOSAVY MIR HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28903
 • دانلود: 

  15849
چکیده: 

Objective(s): Quince seed mucilage (QSM) serves as a new source of hydrocolloid which extracted from outer pericarp of Cydonia oblonga seeds upon wetting. It has been traditionally used for the treatment of diseases such as pharyngeal disorder, common cold, colic ulcer, and diarrhea. The aim of the present study was to evaluate the physico-mechanical and antimicrobial properties of quince seed mucilage supplemented with titanium dioxide (TiO2) and Silicon dioxide (SiO2) nanoparticles. Methods: The antimicrobial property of designated QSM against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Escherichia coli O157: H7 was determined using agar disk diffusion and broth micro-dilution assays. Thickness, tensile strength (TS), puncture force (PF), puncture deformation (PD), swelling index (SI), and color of active QSMs were evaluated using analytical instruments. Results: The films containing TiO2 and SiO2 nanoparticles exhibited good antimicrobial effects against S. aureus, B. subtilis, B. cereus, L. monocytogenes, S. typhimurium, and E. coli O157: H7 ranged 0. 82-6. 88 mm and-2. 78--0. 28 log differences in population (DP) regarding agar disk diffusion and broth microdilution assays, respectively. The presented values, including TS, PF, and PD of QSM films, were in the ranges of 22. 45-35. 81 MPa, 10. 42-15. 49 N, and 15. 53-18. 45 mm, respectively. Conclusions: Application of TiO2 and SiO2 nanoparticles greatly improved the antimicrobial and physico-mechanical properties of the prepared films.

آمار یکساله:  

بازدید 28903

دانلود 15849 استناد 0 مرجع 2370
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  161-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

زمینه و هدف یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می نماید. هدف از این پژوهش تعیین مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ بود. روش بررسی در این بررسی، از بنتونیت به عنوان پایه برای تثبیت فتوکاتالیست دی اکسیدتیتانیوم استفاده شد و مقدار بهینه نانوذرات تثبیت شده دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه عملکرد فرایند سونوفتوکاتالیستی در حذف رنگ شامل اثر پارامترهای pH، غلظت متیل اورانژ و غلظت نانوکامپوزیت نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: خواص ساختاری فتوکاتالیست های تثبیت شده و نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم بدون پایه با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، اسپکتروفتومتر طیف جذبی و پراش پرتوایکس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، امکان استفاده مجدد از فتوکاتالیست در 3 دوره مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی، کم کردن مقدار دی اکسیدتیتانیوم موجب کاهش تعداد نانو ذرات تشکیل شده بر روی سطح بنتونیت شد. آنالیزهای اسپکتروفتومترطیف جذبی و پراش پرتوایکس نشانگر تشکیل موفقیت آمیز کامپوزیت بود. مقدار بهینه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم/بنتونیت جهت رنگ بری سونوفتوکاتالیستی رنگ متیل اورانژ با نسبت پودر دی اکسیدتیتانیوم به بنتونیت 5: 1/2 بدست آمد. بحث و نتیجه گیری تحقیق انجام شده نشان داد افزایش مقدار فتوکاتالیست در محیط واکنش باعث افزایش سرعت و راندمان واکنش رنگبری شده اما افزایش بیش از اندازه آن تاثیر منفی بر واکنش داشت. بهترین شرایط به دست آمده در تخریب رنگ مورد مطالعه با استفاده از نانو کامپوزیت دی اکسیدتیتانیوم / بنتونیت شامل pH اسیدی 4 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت رنگزا مدت زمان رنگبری افزایش یافت. در نهایت بازده سونوفتوکاتالیستی کامپوزیت پس از سه بار استفاده مجدد قابل قبول بود

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
litScript