نتایج جستجو

255137

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25514

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KAPLAN S.ROBERT | ANDERSON R.STEVEN

نشریه: 

HARVARD BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14156
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14156

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KAPLAN S.ROBERT | ANDERSON R.STEVEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20518
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20518

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YUN B.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  765-772
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7085
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7085

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAX MITCHELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  16-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  353-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAMAZI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  457-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18609
 • دانلود: 

  11613
چکیده: 

The aim of this study is to explore the strategic applications and limitations of time-driven activity-based costing (TDABC) and to evaluate the degree of accuracy of the proponents’ arguments concerning its usefulness. In this study, published works directly related to this area from the period 2004-2015 are analyzed. This study reports TDABC's applications in strategic areas such as cost of production, unused capacity, price determination, customer profitability analysis, and modeling complex decisions in various small, medium, and large private, governmental, and nonprofit service and manufacturing organizations. However, since they are not based on any concrete empirical investigations, only future empirical studies can authentically reveal the advantages of this technique. TDABC also severely suffers from the following spheres: it lacks the ability to identify activities in the first implementation step, such as practical capacity costs rate, uniform capacity costs rate, managers’ time estimation for each activity, determination of unused capacity, as well as lack of data accuracy, and limitations of managerial decision makings. As a result of these drawbacks, proponents’ arguments regarding TDABC’s usefulness and its widespread applications -in the future and around the world- are baseless.

آمار یکساله:  

بازدید 18609

دانلود 11613 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1736-1746
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

درک سودآوری مشتری و حفظ مشتریان سودآور، هسته اصلی فعالیت های مدیریت ارتباط با مشتری و بخش مهمی از رشد یک کسب و کار موفق است؛ بنابراین، هدف از انجام این تحقیق ارائه چارچوبی برای اندازه گیری سودآوری مشتریان، بخش بندی آن ها بر مبنای ارزشی که برای سازمان دارند و رتبه بندی آن ها بر اساس اولویت های حفظ مشتری در سازمان است. بدین منظور از تحلیل سودآوری مشتری بر مبنای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا برای محاسبه سودآوری مشتریان و از الگوریتم k-Means برای خوشه بندی مشتریان بر اساس RFM اصلاح شده استفاده شد. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی است که در یکی از مجموعه رستوران های برگر زغالی (شعبه ظفر) از ابتدای آذرماه 1393 تا پایان اردیبهشت ماه 1394 انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نگاشت خوشه های مشتریان به منظور درک بهتر رفتار مشتریان و رتبه بندی آن ها، در چهار طبقه مفهومی دسته بندی شد. خوشه های مشتریان براساس عناوین «وفادار امروز»، «مشتریان رقبا»، «وفادار فردا» و «آماده پذیرش پیشنهاد رقبا» نگاشته و برچسب گذاری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ OPEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1234
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1234

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  249-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript