نتایج جستجو

2933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

294

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ناصری عبدعلی | ارواحی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1172
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با به کار گیری چهار نمونه از پوشش های زهکش های زیرزمینی شامل پوشش شن و ماسه موجود در منطقه، پوشش شن و ماسه استاندارد شده، پوشش مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 700 و پوشش مصنوعی پلی پروپیلین با شاخص منافذ 450 میکرون و مقایسه با زهکشی سنتی بر پایه پدیده جزر و مد در نخیلات آبادان بوده است. تعداد 16 لاترال (زهکش زیرزمینی) در مزرعه ای به وسعت 12 هکتار از جنوبی ترین اراضی طرح آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان در سال 1383 اجرا و نصب گردید. تعداد چهار خط زهکش زیرزمینی با هر یک از این پوشش ها، اجرا شده و پیزومترهای لازم برای اندازه گیری مقاومت هیدرولیکی، منحنی سطح ایستابی و سایر پارامترهای مورد نیاز روی زهکش ها و در بین دو خط زهکش در فواصل 0.25، 0.50 و 0.75 در طول لاترال نصب گردید و در آنها بررسی های زیر انجام گردید: الف- بررسی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی معمولی بر نوسانات سطح ایستابی، شوری خاک و کنترل سطح ایستابی و ب- بررسی پارامترهای طراحی سیستم زهکش زیرزمینی. در ارزیابی های مختلف، گزینه هایی که عملکرد بالاتری نسبت به زهکشی سنتی در کنترل سطح ایستابی و شوری نشان دادند، به ترتیب اولویت عبارت بودند از: اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی با به کارگیری فیلتر مصنوعی پلی پروپیلین 450 و اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی با به کارگیری فیلتر شن و ماسه استاندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1172

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SATELLITE ALTIMETRY AND tide GAUGE OBSERVATIONS BOTH HAVE THE TRACE OF OCEAN tide AND SO CAN BE USED TO DIAGNOSE AND RESOLVE TIDAL CONSTITUENTS. THE PRESENT PAPER APPLIES SOME PROCEDURES TO MAKE A COMBINED TIDAL MODEL. SEA SURFACE DATA FROM SATELLITE ALTIMETRY MISSIONS (TOPEX- POSEIDON, JASON 1 AND JASON 2) ALONG WITH NCC'S tide GAUGE DATA AND SOME SEA LEVEL DATA FROM UNIVERSITY OF HAWAII SEA LEVEL CENTER (UHSLC) IS USED IN THIS STUDY. THEREAFTER, TIME SERIES ARE PRODUCED AND ANALYZED USING LEAST SQUARE SPECTRAL ANALYSIS (LSSA) TECHNIQUE TO RECOVER EFFECTIVE FREQUENCIES. RESIDUALS ARE THEN USED FOR DATA CLEANING AND SO OUTLIERS ARE DETECTED AND ELIMINATED IMPLEMENTING A SIMPLE 3SIGMA TEST. THE EFFECT OF TEMPORAL ALIASING PHENOMENA ASSOCIATED WITH SATELLITE ALTIMETRY IS CONSIDERED AND THEN, CLASSICAL HARMONIC ANALYSIS METHOD IS USED FOR TIDAL ANALYSIS OF SATELLITE ALTIMETRY AND tide GAUGE TIME SERIES AND CONSEQUENTLY AMPLITUDE AND PHASE OF CONSTITUENTS IS ESTIMATED. THE NEW DERIVED MODEL TM-IR01 IS EVALUATED BY COMPARING TO tide GAUGE STATIONS AND GLOBAL tide MODELS. VALIDATING WITH tide GAUGE STATIONS RESULTED IN ROOT MEAN SQUARE ERROR AS FOLLOWS: FOR MAIN TIDAL FREQUENCIES M2 WITH 0.372 RMSE, S2 WITH 0.130 RMSE, AND K1 WITH 0.141 RMSE AND O1 WITH 0.084. VALIDATING WITH GLOBAL tide MODELS. FES2004, FES2012 AND TPXO7.2 IS THEN CONSIDERED. ROOT MEAN SQUARE ERROR BETWEEN TM-IR01 AND FES2004 ARE AS FOLLOWS: FOR MAIN TIDAL FREQUENCIES M2 WITH 0.231 RMSE, S2 WITH 0.087 RMSE, AND K1 WITH 0.027 RMSE AND O1 WITH 0.042. ABOVE VALUES FOR THE MODEL FES2012 IS THE SAME. ROOT MEAN SQUARE ERROR BETWEEN TM-IR01 AND TPXO7.2 ARE AS FOLLOWS: FOR MAIN TIDAL FREQUENCIES M2 WITH 0.234 RMSE, S2 WITH 0.085 RMSE, AND K1 WITH 0.018 RMSE AND O1 WITH 0.044.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

Yousefpour Masoumeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  412
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

In recent years, there have been some reports of seawater discoloration in the coastal part of the Persian Gulf. Red tide is a natural phenomenon that occurs due to the proliferation, growth and accumulation of phytoplankton and their dense aggregation in water and as a result, the color of the water turns red. Red tides are not necessarily always red, and this term is more closely related to the nature of the blooms phenomenon. In recent decades, the Harmful Algal Blooms (HABs) has increased in the coastal waters of the world, endangering human health and marine ecosystems. Approximately 75% of HABs species are “ dinoflagellates” and many of their toxic species produce resistant cysts. The transport of dinoflagellate cysts in the ballast water of ships is the main method of its transport and the global increase of HABs. Also, strong winds, coastal upwelling currents, heavy rains, fertilizer application and some physical and chemical factors such as changes in salinity, temperature and pollution are effective in the occurrence of this phenomenon. So far, no specific method has been identified to prevent the red tides phenomenon. Also, the duration of its occurrence, the time of its disappearance and the new place of its occurrence are not predictable. The effect of red tide on aquatic and human life is important and can be studied. HABs cause toxins and poisoning in humans, fish and other aquatic animals. The health of scuba divers is threatened and the food basket of the people on the shores is destroyed. The socio-economic consequences of the red tide on the breeding, fishing and tourism industry and wildlife are significant.

آمار یکساله:  

بازدید 412

دانلود 194 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

خلیل آبادی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  645-656
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

بخش عمده ای از انرژی جزرومدی از طریق اندرکنش جریانهای جزرومدی با توپوگرافی بستر مستهلک می شود. دریای عمان یک دریای حاشیه ای است که مولفه جزرومدی غالب در آن مولفه نیمه روزانه M2 است و دارای توپوگرافی متغیری است. لذا مطالعه جزرومد درونی و انرژی حاصل از آن اهمیت پیدا می کند. جزرومد درونی یک پدیده بزرگ مقیاس و باروتروپیک است که باعث نوسان ستون آب با طول موج بلند می شود. با توجه به اینکه در خلیج عمان، مولفه جزرومدی نیمه روزانه M2 مولفه غالب است، لذا عامل اصلی شکل گیری جزرومد درونی در خلیج عمان، این مولفه است. در این مقاله، اندر کنش یک جریان جزرومدی باروتروپیکی با توپوگرافی بستر ارزیابی می گردد. این کار به وسیله مدل عددی itides که یک مدل باروتروپیکی است و اعمال یک جریان جزرومدی نوسانی با پریود نیمه روزانه انجام گرفته است. نتایج مدل سازی، شکل گیری جزرومد درونی با طول موجی از مرتبه 10 کیلومتر را نشان می دهد که وقتی به آب کم عمق می رسد طول موج آن به مرتبه کیلومتر کاهش می یابد. در نتایج این تحقیق، اتلاق انرژی روی توپوگرافی قابل مشاهده است. بیشترین انرژی جزرو مد درونی مربوط به مدهای اولیه است. این پدیده در نواحی عمیق، بسیار مشهود است اما در نواحی کم عمق، انرژی جزرومد درونی به مدهای 140 تا 160 نیر می رسد، قابل توجه است. این پدیده ممکن است ناشی از بازتاب های پی در پی پرتوهای جزرومد درونی از آبهای کم عمق و نواحی فلات قاره باشد. بیشینه شار انرژی مدهای اولیه در آب عمیق (با عمق حدود 3000 متر) به 20 کیلووات بر متر می رسد، در حالی که با کاهش عمق آب، این مقدار نیز کاهش می یابد. مقدار انرژی جزرومد درونی در تنگه هرمز به زیر 5 کیلووات بر متر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  112
 • صفحات: 

  137-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

بندر ماهشهر یکی از بزرگترین بنادر جنوب کشور است که در معرض خطرات ناشی از پیشروی آب دریا از طریق خور ماهشهر قرار دارد. به منظور کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی، مدیران بحران و طراحان شهری نیازمند یک طرح مناسب بر اساس نقشه پهنه بندی خطر در منطقه مورد مطالعه هستند. به هرحال نقشه پهنه بندی ریسک ناشی از فرآیند جزر و مدی به تنهایی کافی نیست؛ یک سیستم مفید به منظور افزایش کارایی نتایج ریسک ناشی از جزر و مد نیازمند مشخص کردن نقاط حساس و آسیب پذیر است. در این تحقیق، جهت کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی به کمک نرم افزار Hecgeoras حداکثر گسترش پهنه تحت پوشش در زمان مد مشخص شد. به منظور نیل به اهداف مورد نظر از داده های هیدروگرافی بستر و آمارواطلاعات ایستگاه های هیدرومتری با دقت بالا استفاده شد. این پهنه مساحتی در حدود 944 هکتار را احاطه می کند که با توجه به شرایط خاک شناسی منطقه که طی بازدیدهای صحرایی مشاهده شد، عملا در هنگام فرآیند مد و در زمان بروز حوادث، کمک رسانی زمینی به دلیل چسبندگی بالای خاک منطقه مورد مطالعه، مختل می شود. با توجه به شرایط خاک شناسی منطقه، غرقاب شدن خاک منطقه باعث افزایش حالت چسبندگی خاک و به نوبه خود عاملی مضاعف در هنگام پیشروی آب دریا در کمک رسانی ها خواهد بود. در این مطالعه مناطق حساس در معرض آسیب پیشروی آب، شناسایی و معرفی گردید. همچنین با بررسی نتایج و بازدیدهای زمینی، صحت نتایج بدست آمده با قطعیت بیشتری ارائه شد. بدین منظور در دو فصل زمستان 1395 و تابستان 1396 اقدام به بازدیدهای زمینی صورت گرفت تا با توجه به تغییرات اقلیمی نتایج بهتر و دقیق تری حاصل شود. در واقع تهیه نقشه پهنه جزر و مدی در مناطق ساحلی، برای کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی بسیار موثر و مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20604
 • دانلود: 

  12677
چکیده: 

Background: Aerial firing is shooting, using fire arm, into the air usually during a celebration.Objectives: This observational study aimed to quantify magnitude and impact of stray bullet injuries by aerial firing at surgical emergencies of the Liaquat University Hospital (a university hospital), Hyderabad, Sindh, Pakistan from January 2009 to December 2010 (2 years).Patients and Methods: During the study period, 144 firearm injuries due to stray bullet reported to the A and E departments of the university hospital. All patients referred to surgical unit providing emergency cover on that day irrespective of the severity of the injury for medico-legal reasons. For this study, the cases were divided into those having trivial injury and do not require any active surgical intervention and those having serious injury mandating surgical intervention. One hundred and two cases of stray bullet injury sustained trivial injury and followed as outpatients after an overnight period of indoor hospitalization; however, 42 patients with stray bullet injuries requiring surgical intervention were hospitalized.Results: The most common events leading to aerial firing and stray bullet injuries were marriage ceremonies, followed by a political rallies and New Year celebrations. Stray bullet injury also reported after aerial firing on cricket/hockey team victories, Pakistan Independence Day (14th August), cultural day in Sindh and Basant (Kite) festival in Punjab. The most frequent sites with serious stray bullet injury were chest (15), head and neck (10), abdomen (9) and limbs (8), respectively. Surgical interventions performed included chest intubation, exploration of wound tract to retrieve bullet if lodged superficially and was palpable, laparotomy to managed intra-abdominal injury, reduction of fracture site followed by reconstruction, flap reconstruction and graft for nonhealing wound. The mean duration of hospital stay was 19 days. No mortality was observed in this series of patients.Conclusions: We conclude that the prevalence of aerial firing resulting in stray bullet injuries is alarmingly on rise in our country. Above all, those doing aerial firing do not considered it as crime, instead taken it as they are privileged to do anything when celebrating. Awareness of the consequences must be propagated by every means to condemn this social crime.

آمار یکساله:  

بازدید 20604

دانلود 12677 استناد 0 مرجع 1332
strs
نویسندگان: 

ISHIZAKA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  264-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4350
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4350

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  75 (ویژه نامه فیزیک)
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2399
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر نگهداری و بهبود کیفیت آب رودخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. یکی از این رودخانه ها رودخانه کارون می باشد. رود کارون پرآب ترین و بزرگ ترین رودخانه ایران است. رودخانه کارون در انتها به دو شاخه بهمن شیر و حفار منشعب می گردد. شاخه بهمن شیر وارد خلیج فارس شده و شاخه حفار با اروندرود یکی شده و سپس وارد خلیج فارس می شود. بدلیل طرح های کنترل آب در بالا دست رودخانه های کارون در ایران و اروندرود در عراق و ترکیه و وجود جریان های جذر و مد خلیج فارس، وضعیت شوری در این رودخانه ها به حدی رسیده است که مطالعه و بررسی آن بویژه از نظر علمی امری اجتناب ناپذیر می باشد.هدف: از انجام این مقاله مقایسه وضعیت شوری در رودخانه کارون در حالت واقعی و نتایج حاصل از شبیه سازی، با مدل کامپیوتری MIKE11 می باشد.جبهه شوری در زمان مد به سمت بالادست رودخانه و در زمان جزر و مد به سمت دریا حرکت می نماید. این موضوع سبب اختلاط آب شور و آب شیرین در طول رودخانه می شود.نتایج: مدل نشان می دهد در ایستگاه اندازه گیری دارخوین تاثیر شوری حاصل از جزر و مد وجود ندارد. در ایستگاه سلیمانیه در دبی m3/hr  1000هم در نتایج مدل و هم در اندازه گیری های واقعی، نفوذ شوری در اثر جریان جزر و مد ضعیف است. ماکزیمم شوری گزارش شده در دبی200 m3/hr ، در تاریخ 75.12.12، 960 psu و نتایج حاصل از اجرای مدل با شرایط مشابه 880 psu می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مدل که تطابق قابل قبولی با داده های اندازه گیری شده دارد، مدلسازی می تواند به عنوان ابزاری مطمین برای پیشبینی رفتار شوری در رودخانه ها بکار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 2399

دانلود 530 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کدخدایی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  60-61
 • صفحات: 

  171-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5269
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

زمینه و هدف: درن لوله سینه ای به عنوان یک سیستم بسته و به منظور تخلیه حفره جنب در بیماران ترومایی و یا پس از اعمال جراحی قفسه سینه مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه که در حال حاضر به عنوان محفظه تخلیه(Chest bottle)  کاربرد دارد، عموما از جنس مواد مصنوعی سخت ساخته شده و امکان شکسته شدن آن نیز وجود دارد. همچنین برای عملکرد مناسب محفظه لازم است همواره مقداری مایع استریل (نرمال سالین) درون آن ریخته شود، که این موضوع علاوه بر آنکه موجب فشار قابل توجه به جدارسینه بیمار ودردناک شدن آن می گردد، از امکان تحرک و جابجایی بیمار نیز به نحو قابل ملاحظه ای می کاهد. هدف از انجام این پژوهش، استفاده از وسیله ای جدید موسوم به کیسه تخلیه (drainage bag) است، تا ضمن تخلیه مایع و هوا از حفره جنب، سایر اشکالات موجود در محفظه تخلیه (Chest bottle) معمولی را نیز نداشته باشد.روش بررسی: مطالعه حاضراز نوع مداخله ای با کارآزمایی بالینی بوده که در آن تعداد 50 بیمار از بین بیماران بستری در بخش های مجتمع آموزشی پژوهشی رسول اکرم (ص) که نیاز به لوله سینه ای داشته، انتخاب و، پس از توضیح کافی و اخذ رضایت برای شرکت در طرح، به صورت تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار داده شدند. برای یک گروه از محفظه تخلیه (Chest bottle) معمولی و در گروه دوم از کیسه تخلیه (drainage bag) استفاده شد. هر دو گروه مورد مطالعه از نظر شدت درد جدار قفسه سینه (با روش VAS)، رضایتمندی از وسیله و مدت زمان بستری مقایسه شده اند. در نهایت کلیه اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. برای متغیرهای کمی از آزمون آماری Independent Samples Test و برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کیفی از آزمون Chi square استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین شدت درد در بیماران با کیسه تخلیه4.2 (drainage bag)  واحد در مقابل 5.5 واحد در گروه با محفظه تخلیه (Chest bottle) بوده است. همچنین از نظر رضایتمندی بیماران که شامل امکان جابجایی بیمار و نیز سهولت در تعویض وسیله بوده، در گروه با کیسه تخلیه (drainage bag) معادل 81% در مقابل 43% در گروه با محفظه تخلیه (Chest bottle) بوده است. از نظر مدت زمان بستری نیز که از دیگر شاخص های مورد نظر طرح می باشد، برای بیماران با کیسه تخلیه به طور میانگین 5.3 روز و برای گروه با محفظه تخلیه 8.7 روز بوده است.نتیجه گیری: با انجام این مطالعه به نظر می رسد که استفاده از کیسه تخلیه (drainage bag) به جای محفظه تخلیه (Chest bottle)، برای کلیه بیمارانی که لوله سینه ای داشته به شرط آنکه نیاز به ایجاد فشار منفی بیشتر (ساکشن) در فضای پلور نداشته باشند، می تواند با درد کمتر و احساس رضایتمندی بیشتر بیماران، موجب تسریع در مراحل بهبودی و کاهش مدت زمان بستری آن ها گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 5269

دانلود 318 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10093
 • دانلود: 

  5098
چکیده: 

To extract valid results from time series analysis of tides observations, noise reduction is vital. This study aimed to use a precise statistical model to investigate noise types. Noise component amplitude of the proposed model was studied by Least Square Estimation (LS-VCE) through different statistical models: (1) white noise and auto-regressive noise, (2) white noise and Flicker noise, (3) white noise and random walk noise, (4) white noise and Flicker noise and random walk, and (5) auto-regressive noise and Flicker noise. Based on the values obtained for the Likelihood Function, it was concluded that the noise model that can be considered for observations of the Buoy time series includes two white and Flicker noises. In addition, tide forecasting for all stations was done by extracting important frequency calculated in two cases: (1) the first case in which matrix of observation weight matrix was considered as the unit matrix or the noise model was just a white noise (2) the case in which matrix of observation weight matrix was considered as a combination of white and Flicker noises. The results show that use of precise observation weight matrix resulted in 11 millimeter difference compared to the case in which observation with unit weight matrix was used.

آمار یکساله:  

بازدید 10093

دانلود 5098 استناد 0 مرجع 0
litScript