نتایج جستجو

10712

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1072

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قیابکلو زهرا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  3349
 • دانلود: 

  1193
چکیده: 

ترکیب مطلوبی از دمای هوا، مقدار رطوبت نسبی، حرکت هوا و دمای متوسط تشعشعی، محدوده مشخصی را ارایه می کند که اکثریت افراد در آن محدوده احساس آسایش می کنند که این محدوده را زون یا منطقه آسایش می نامند. تعیین و تخمین محدوده آسایش یکی از مهم ترین کارهایی است که باید قبل از ساخت یک بنا انجام شود تا قابلیت بنای طراحی شده برای تامین شرایط آسایش حرارتی استفاده کنندگان ارزیابی شده و در صورت نیاز تغییرات لازم صورت پذیرد. در این مقاله سعی بر آن بوده تا عوامل مهم تاثیر گذار بر آسایش فیزیکی انسان در رابطه با محیط پیرامون مورد بحث قرار گرفته و چهار روش مختلف جهت تخمین و تعیین محدوده آسایش ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3349

دانلود 1193 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

رهبری دادمهر

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  13-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1713
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از نظر فیزیولوژیک، شرایط آسایش حرارتی محدوده ای است از دما و رطوبت که در آن مکانیسم تنظیم حرارت بدن در حداقل فعالیت خود باشد. تعیین محدوده آسایش حرارتی و استفاده از آن در طراحی ساختمان و سیستم های تاسیساتی نه تنها بر اندازه دستگاه های حرارتی و برودتی، بلکه بر ضخامت عایق و مصرف انرژی در ساختمان نیز تاثیر مستقیم دارد. به همین منظور لازم است برای مناطق مختلف اقلیمی کشور محدوده های آسایش حرارتی با دیدگاه تامین آسایش برای انسانها و همچنین کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. در نتیجه می توان در مقیاس وسیع نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی معرفی می شود. رعایت محدوده حرارتی پیشنهادی می تواند ضمن تامین شرایط مناسب داخلی از مصرف سوختهای فسیلی در اوقات سرد و نیروی برق در اوقات گرم سال بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1713

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با توجه به وجود اقلیم های متنوع در ایران، طراحی معماری باید با توجه به شرایط اقلیمی انجام شود، این بویژه در شرایطی که شرایط حرارتی بحرانی باشد اهمیت بیشتری داشته و به مهمترین چالش ذهنی معمار تبدیل می شود. اقلیم سرد یکی از اقلیمهای مهمی است که به طراحی خاص نیاز دارد. در این اقلیم فصل تابستان بسیار کوتاه بوده و در بیشتر زمانها دمای محیط در زیر محدوده آسایش قرار دارد. مهمترین مساله، گرمایش است، زیرا بیشتر زمانها، به افزایش دما تا محدوده آسایش نیاز است. در این مقاله اقلیم سرد و خشک تبریز به عنوان میدان تحقیق انتخاب و تحلیل حرارتی برای آن انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در ماه های آذر تا بهمن همواره باید برای گرمایش از تجهیزات مکانیکی فعال در کنار تجهیزات غیر فعال استفاده شود. در ماه اسفند در طول روز به جز ساعات ظهر نیز همواره به استفاده از تجهیزات مکانیکی نیاز است. این نیاز در ماه های فروردین و اردیبهشت در محدوده دماهای حداقل به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  721-727
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1436
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1436

دانلود 271 استناد 0 مرجع 17
نویسنده: 

HAGHIGHI POSHTIRI AMIN | GILANI NEDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

EMADIAN RAZAVI SEYYEDEH ZEYNAB | AYATOLLAHI SEYYED MOHAMMAD HOSSEIN

نشریه: 

SOFFEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11546
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Earth-Sheltered Architecture is an architectural concept extensively used in traditional Persian architecture of hot arid climates. It is now gaining popularity as a means for energy saving in buildings. This paper explains diverse typologies of subterranean and semi-subterranean buildings. Key advantages of this construction include its energy efficiency, improved building protection, lower maintenance costs and increased privacy. Its main disadvantages include increased excavation and soil solidification costs, drainage and waterproofing problems, claustrophobic spaces and ventilation problems. By presenting scientific data and some case studies showing the impact of depth on the thermal stability of the subterranean spaces, recommendations are made for promotion of this architectural typology in contemporary Iranian situation.

آمار یکساله:  

بازدید 11546

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MOHAN M. | GUPTA A. | BHATI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10441
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10441

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MATZARAKIS A. | MAYER H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9751
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9751

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

SABZEVARI O. | ABDI KH. | AMINI MOHSEN | SHAFIEI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PERFORMANCE OF DIRECT EVAPORATIVE COOLER (DEC) AT VARIOUS OUTDOOR RELATIVE HUMIDITIES WAS NUMERICALLY STUDIED, AND THE GEOMETRIC AND PHYSICAL CHARACTERISTICS WERE OBTAINED BASED ON thermal comfort CRITERIA. FOR THIS, MATHEMATICAL MODEL BASED ON THE CONSERVATION EQUATIONS OF MASS, MOMENTUM AND ENERGY WAS DEVELOPED TO DETERMINE THE HEAT AND MASS TRANSFER CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM. IT IS FOUND THAT DEC CAN PROVIDE thermal comfort CONDITION WHEN THE OUTDOOR AIR TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY (RH) ARE IN THE RANGE OF 29-41OC AND 10-60%, RESPECTIVELY. IN ADDITION, AS THE RH OF AMBIENT AIR RISES, SMALLER DIRECT COOLER IS NEEDED. FINALLY, A DESIGN GUIDELINE WAS PROPOSED TO DETERMINE THE SIZE OF REQUIRED PLATE HEAT EXCHANGERS AT VARIOUS OPERATING CONDITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  93-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1261
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مطالعه و شناسایی محدودیت ها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های طبیعی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در فصل های مختلف سال به منظور لحاظ نمودن آنها در برنامه ریزی های مختلف ملی و استانی، از جمله توسعه صنعت گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مساله مهم برای جهانگردان جدا از مسایلی نظیر میراث فرهنگی و امنیت ملی، مکان یابی نقاط و محل های گردشگری با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی به لحاظ ریزش های رجوی، ویژگی های دمایی، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، یخبندان و باران های شدید و نظایر آن است، تا با آگاهی از آنها نقاط مورد نظر خود را از دیدگاه اقلیم در فصل های مشخص سال انتخاب نموده، مورد برنامه ریز قرار دهند.هدف از این مقاله، بررسی توان سنجی اقلیمی شهرستان بابلسر از لحاظ آسایش حرارتی در فضای آزاد برای اکوتوریسم است و با توجه به اهمیت بابلسر از نظر قطب گردشگری در فصل های مختلف سال اهمیت آن واضح است. در این تحقیق با استفاده از پارامترهای مهم اقلیمی (دما، رطوبت نسبی، باد، تابش و...) مستخرج از سالنامه آماری ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر (1979-2004) و شاخص های زیست - اقلیمی بیکر، ماهانی و ترجونگ، شرایط آسایش حرارتی منطقه در فصول مختلف سال در فضای آزاد بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که شهرستان بابلسر از ماه اردیبهشت تا اواخر آبان ماه دارای شرایط بهینه برای گردشگری در طبیعت و فضای آزاد از نظر آسایش حرارتی است. هر چند که در دو ماه تیر و مرداد به علت افزایش نسبی درجه حرارت و بالا بودن رطوبت نسبی حالت شرجی در این شهرستان حاکم می شود، لیکن با وزش باد این وضعیت قابل تحمل شده، به شرایط بهینه تبدیل می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1261

دانلود 87 استناد 3 مرجع 2
litScript