نتایج جستجو

4887

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

489

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دیباج سیدموسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

هل هناک علاقة بین القرآن الکریم، کلام الله المنزل علی سیدالمرسلین و کتابه لکافة المسلمین، و علم الهرمینوطیقا بمعناه العام، هذا العلم الذی یتناول التفسیر و إمکانیة التفسیر؟ فمن خلال هذه الدراسة نجیب عن هذا التساؤل، فإذا کانت الاجابة بنعم، وسلمنا أن ثمت علاقة وطیدة بین القرآن وتفسیره، فهل لنا أن نقول: إن هذه الهرمینوطیقیا، أی: فهم کلام الله و تفسیره، من خصائص القرآن وحده؟و عندئذ علینا أن نبحث عن مکانة هذه الهرمینوطیقیا القرآنیة الخاصة فی العلوم المتعلقة بالقرآن الکریم.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GALEDAR M.

نشریه: 

JOURNAL HOLY quran

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7072
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7072

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  476
چکیده: 

بر قرآن کریم به عنوان آخرین حجت خدا بر بندگان و سند جاودانه وحی از آغاز تا کنون، هزاران تفسیر و شرح با روش ها، سبک ها و صیغه های متنوع نگاشته شده است. یکی از استوارترین این مناهج، روش تفسیری قرآن به قرآن است که دلایل گوناگونی بر صحت و اتقان آن گواهی می دهد.از سوی دیگر، طرح روایاتی چند مبنی بر مذمت ضرب قرآن به قرآن و کافر شمردن ضارب قرآن، عده ای را بر آن داشته که مقصود از آن روایات را تفسیر قرآن به قرآن دانسته و بدین گونه شیوه تفسیری یاد شده را زیر سوال برده و تخطئه نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 476 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سیدی سیدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  196 (ویژه نامه ادبیات)
 • صفحات: 

  137-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

مثنوی را قرآن منظوم هم نامیده اند. به این اعتبار که سرشار از آیات قرآن کریم است و ذهن و زبان مولوی را بیش از هر چیز قرآن شکل بخشیده است. رویکرد مولوی به آیات به چهار گونه بوده است: 1- اقتباس لفظی 2- اقتباس معنوی 3- تفسیر 4- تاویل. در این مقاله به دو گونه اخیر اشاره می شود که آیا مولوی تماما دست به تاویل زده است یا تفسیر؟ تاویل از نگاه مولوی چه شرایط و خاستگاه هایی دارد؟

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 285 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

EZHEHEI J.

نشریه: 

Journal of Psychology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (24)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23773
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This explorative study tries to explore the concept of human needs from the quran's perspective. Human needs is an important issue in personality psychology and theoreticians like H. Murray, K. D. Horney, and A. Mazlow have paid considerable attention to the issue. The author be lives that in a long and continual process of criticizing and reorganizing such studies, gradually different parts of psychology from an Islamic perspective, could be provided. Therefore, if researchers start to explore different aspects of psychology with the same perspective, then in long term it would be possible to create a gestalt of the Islamic psychology.

آمار یکساله:  

بازدید 23773

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

استنطاق قرآن یعنی طرح پرسش در پیشگاه قرآن و طلب نطق و پاسخ از آن. این تعبیر، نخستین بار از سوی امام علی (ع) مطرح گردیده است. عالمان دینی آن را بر تفسیر قرآن به قرآن، تاویل، تفسیر موضوعی و استنباط از قرآن اطلاق کرده اند که هر یک، بعدی از ابعاد استنطاق را در بر می گیرد. استنطاق قرآن، دارای مبانی محکم و روشنی مانند جامعیت قرآن، جاودانگی قرآن و نظام مندی قرآن است، اما از جهت این که پرسش ها در چه حوزه ای می تواند باشد و هم از این جهت که استنطاق قرآن، از عهده چه کسی بر می آید، میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. با تامل در سخن هر گروه، معلوم می شود که اختلاف موجود، ناشی از تفاوت نگاه است. ظرفیت گسترده قرآن کریم، این امکان را به وجود آورده است که هم گستره طرح سوال در برابر قرآن بسیار وسیع باشد و هم غیر معصوم (ع)، بتواند با کسب شایستگی لازم، از عهده مراتبی از استنطاق قرآن برآید.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 134 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

معارف مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  دفتر 74
 • صفحات: 

  133-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1802
 • دانلود: 

  626
چکیده: 

آثار شهدی مطهری با مباحث قرآنی عجین است. مباحث از گوناگونی و تنوع ویژه ای برخوردار می باشد. قرآن نخستین منبع مطهری در شناساندن فرهنگ اسلامی است و از این جهت مباحث تفسیری و استنباطهای قرآنی در آثار شهید مطهری امری شاخص و نمایان است. شهید مطهری از جهت وسعت مباحث قرآنی آنهم با توجه به نیازهای فکری دوران معاصر از پیشگامان تفسیر عصری و منادیان بازگشت به قرآن به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1802

دانلود 626 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یداله پور بهروز

نشریه: 

علوم حدیث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (44)
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1444
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از ادله مخالفان روش تفسیر قرآن به قرآن و نیز تفسیر موضوعی قرآن، روایات ضرب قرآن به قرآن است. در نگاه آنان، این روایات گویای ناهمگونی این روش تفسیری با فهم درست آیات و ایجاد اختلاف و مشکلات جدی در عرصه تفسیر قرآن خواهد بود و شاید، پیروی از روش پیروان دیگر ادیان آسمانی در تحریف و به انزوا کشاندن آیات در عرصه زندگی باشد.تلاش راقم این سطور آن است که با گردآوری روایات ضرب قرآن به قرآن در کتاب های فریقین، به بحث سندی و فقه الحدیثی این روایات پرداخته گردد و تفاوت تفسیر قرآن به قرآن و مساله ضرب قرآن به قرآن مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شده است تا فهم درستی از روایات ضرب قرآن به قرآن را ارایه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1444

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

طالب تاش عبدالمجید

نشریه: 

تاریخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  121-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1022
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

الفاظ و عبارات قرآن کریم تولید شده از جانب آفریدگار هستی است که توسط فرشته امین وحی بر پیامبر عظیم الشان اسلام فرود آمده است تا انسان ها در سایه تعلیمات و آموزه های حیاتبخش آن، طریق مستقیم زندگی را دریابند و با به کار گیری دستورات آن به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت نایل آیند. اما از آنجا که این کتاب آسمانی در سیر نزولی خود از جایگاه «عند اله» به میان انسانها که ساکن در این کره خاکی هستند، فرو فرستاده شده، در قالب متن بشری درآمده است تا برای انسان ها قابل دسترسی و بهره برداری باشد. بدیهی است که چنین متنی نیاز به توضیح و تبیین دارد که بر اساس فرمان الهی این مهم بر عهده شخص پیامبر اسلام نهاده شده است. لذا می فرماید: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون نحل/44 » این مساله سبب شده است که پیامبر اسلام از نخستین روزهای نزول قرآن، به تبیین و توضیح برخی آیات بپردازد که برخی از کاتبان وحی و صحابه به نوشتن آن توضیحات در حاشیه متن قرآن اقدام می نمودند و این امر خاستگاه نوعی تدوین در نگارش قرآن شد که امروزه با عنوان «حاشیه گذاری قرآن» شناخته می شود. لذا حاشیه گذاری بر قرآن از زمان صدر اسلام آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با پیشرفت چاپ و نوع کتاب نویسی این امر وضعیت جدیدی به خود گرفته است که رایج ترین نوع آن را می توان در چاپ قرآنهای مترجم دنبال نمود. اما پژوهشگران قرآنی تنها به ترجمه متن قرآن اکتفا نکرده اند و به نگارش ترجمه واژگان، شان نزول آیات، توضیح واژگان و آیات و سایر اطلاعات مرتبط اقدام نموده اند. این مقاله که بر گرفته شده از طرح پژوهشی «قرآن مترجم» است تاریخ این گونه پژوهش های قرآنی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است و به بررسی شیوه حاشیه گذاری قرآن مترجم و ویژگی های آن پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1022

دانلود 539 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فاکرمیبدی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  111-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2889
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

سخن گفتن از شخصیت واقعی امیرالمومنین (ع) و معرفی حقیقی آن حضرت، برای همگان امری بس دشوار، بلکه ناممکن است و تنها کسانی می توانند به معرفی شخصیتی چون علی (ع) بپردازند که از همه ابعاد وجودی اش اطلاع کامل داشته باشند. در گردونه هستی، جز خدا و پیامبر (ص) کسی را نمی توان یافت که به درستی چنین احاطه ای داشته باشد، چنان که پیامبر (ص) کسی را نمی توان یافت که به درستی چنین احاطه ای داشته باشد، چنان که پیامبر (ص) نسبت به آن حضرت فرمود: «... و لا عرفک الا اله و انا» و نیز فرمود: «... له ]علی[ حق لا یعلمه الا اله و انا». این سخن بلند نبوی (ص) درباره علی (ع) که فرمود: «علی مع القرآن و القرآن مع علی: علی با قرآن است و قرآن با علی است» در همین باره بررسی می شود. سخنی که حکایت از دو ویژگی مهم و رفیع علوی دارد: یکی همراهی علی (ع) با قرآن، و دیگری معیت قرآن با علی (ع). با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده در صدد تبیین این حدیث شریف برآمده است.وی در ابتدا، معیت را طرح و پس از ماخذشناسی این حدیث در منابع شیعه و اهل سنت به شرح معیت از دیدگاه لغت و اصطلاح می پردازد، سپس به نوع معیت در عوالم مختلف اشاره می کند، بدین معنی که معیت علی (ع) و قرآن هم می تواند در عالم ملک محقق شود و هم در عالم ملکوت تحقق یابد.مقاله حاضر پس از تفسیر معیت در عالم ملک و بیان وجوهی به عنوان تفسیر آن، از جمله: معیت علی (ع) و قرآن در هدایت، علی (ع) و قرآن یاریگر یکدیگر، معیت علی (ع) و قرآن در دلالت، یگانگی علی (ع) و قرآن در اقتدا، معیت به رابطه، یعنی رابطه علی (ع) با قرآن رابطه قیم با متولی علیه است، ارتباط علی (ع) با قرآن، هماهنند ربط عالم به معلوم است و بالاخره علی (ع) و قرآن معرف یکدیگرند.در انتها به عنوان یکی از معانی معیت، به معرفی متقابل قرآن و علی (ع) می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2889

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
litScript