نتایج جستجو

16802

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1681

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MUSAVI ROKNI SEYYED MOHAMMAD HADI

نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27968
 • دانلود: 

  11132
چکیده: 

The last supper, as a great work of art in religious scope and in the world, is one of the main scales for most of the artists who worked after Da Vinci; as if many great painters have tried to paint their works with the theme of the last supper based on Da Vinci’s work. Here a question raises whether Leonardo Da Vinci was successful in creation of this great painting that is whether he could paint these great event based on Holy Bible successfully. Obviously, this event was described in Bible based on four narratives told by four gospel writers. Accordingly, Da Vinci should paint his last supper based on one or a combination of these four narratives. Although Leonardo Da Vinci tried to paint the apostles’ total reaction based on the content of Bible in the climax of the story, he painted their facial expressions and details of their reactions based on the totality of their characters depicted throughout Bible. Thus, this part of the painting seems to be based on Vinci’s extraordinary imagination. Many of art historians have different opinions about the origin of the last supper inspiration. Some of them have not mentioned or referred to its origin while others have investigated the origin of the last supper inspiration and told their opinion about it. Some art historians believe that Matthew’s narrative was da Vinci’s source of inspiration while others believe he combined the four narratives and painted a combination of the narratives on the mural based on his imagination; so that, from each narrative some signs can be found in the mural. In this article, it has been tried to find out whether Leonardo Da Vinci was successful in painting this great event. In so doing, the art work would be analyzed through both its artistic style and scrutinized review of all four narratives of the Holy Bible. First, It would be tried to assess the details of the painting and the da Vinci’s style in painting this mural and scrutinize the four narratives. Then the details would be matched with the four narratives to find out based on which narrative the mural was pained or whether it was pained based on a combination of all narratives. According to the analysis, it was found that Gospel of John was da Vinci’s source of inspiration in painting the last supper. This is based on five reasons: First is in the mural, there is no sign of performing Eucharist by Jesus and this has only been mentioned in John’s narrative. Second is the seating arrangement of the Apostles is exactly based on what John narrated in his Gospel. Third is John’s head turning to the Saint Peter has only been mentioned in John’s narrative. Fourth reason is in the mural, it is clear that Saint Peter is whispering in John’s ear and this is also among the points that has only been mentioned in John’s narrative and the last one is the details of Jesus and Apostles’ reactions have only been mentioned in John’s narrative. Based on these reasons it can be concluded that Saint John’s narrative was Leonardo Da Vinci’s source of inspiration in painting the last supper. But Da Vinci’s imagination and ingenuity in creating faces and reactions should not be ignored.

آمار یکساله:  

بازدید 27968

دانلود 11132 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAFFARI SOMAYEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE CONTENT OF “THE last supper” HAS BEEN CONSIDERED BY MANY ARTISTS, AND IN EACH REPRESENTATION WE SEE THEIR CONTEMPORARY THEOLOGY AND ARTISTIC STYLE. FOR INSTANCE, IN MEDIEVAL ERA, ITS DIVINE ASPECT WAS MORE CONSIDERED, BUT NOWADAYS, FROM MODERN ERA AFTERWARD, THIS CONCEPT FUNDAMENTALLY INVOLVES WITH CHALLENGES STEMMING FROM PHILOSOPHICAL CONFRONTATION OF MODERNISM. THEREFORE, THIS STUDY IS MAINLY AIMED AT EXAMINING THE ATTITUDE OF CONTEMPORARY ARTISTS ABOUT THE CONTENT OF “THE last supper” ALIGNED WITH CULTURAL, IDEOLOGICAL, CLASSIC, RACIAL FRAGMENTATION, AS WELL AS REALITIES OF CONTEMPORARY HUMAN BEINGS. ON THIS BASIS, IN ORDER TO CLARIFY THE EMERGENCE OF THE TOPIC, THE CONTENT OF “THE last supper” IS ANALYZED IN ARTWORKS OF SOME CONTEMPORARY ARTISTS WITH AN ICONOGRAPHICAL LOOK. FINALLY, IN REVIEWING FINDINGS AND AS A CONCLUSION FOR THE STUDY, IT IS NOTED THAT CONTEMPORARY PAINTINGS USE “THE last supper” IN ORDER TO CHALLENGE THIS THEOLOGICAL CONTENT FOR HIGHLIGHTING CRISES FACING CONTEMPORARY HUMAN BEINGS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی و مقایسه ساختار بصری آثاری است که بعد از مسیحیت طی قرون متمادی، با موضوع شام واپسین یا شام آخر زیر چتر سبک ها و شیوه های متعدد شکل می گیرد، و بسیار از «پارودی» یا «نقیضه» تأثیر می پذیرد. در این پژوهش سعی شده است، تا ابتدا به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ داده شود که، آیا انتخاب موضوع شام واپسین توسط هنرمندان تنها به اوج دوران مسیحیت و توجه به امور مذهبی برمی گردد یا اینکه نقاشان، چاپگران و عکاسان در دوران افول مسایل دینی نیز به این مهم می پردازند؟ و آیا برگزیدن این موضوع توسط هنرمندان سراسر جهان به برداشتی یگانه منجر می شود یا با توجه به دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی گوناگون و سودجستن از ُسنن و آداب و رسوم متعدد، به نظریات و رویکردهای مختلف راه می گشاید؟ به عنوان یافته های این پژوهش می توان چنین اظهار کرد که با گذشت زمان و سپری شدن قرون متمادی از یک سو، و با توجه به گونه گونگی فرهنگ ها، جوامع بشری، تغییر و تحولات تکنیکی از دیگر سو، این موضوع دستخوش تغییرات شگرفی می شود که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است؛ و متعاقباً در این گونه آثار، تفاوت ها و همسانی های قابل توجهی دیده می شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که ابتدا، این موضوع از رویکردی کاملاً قدسی و مذهبی سرچشمه گرفته است؛ اما بعدها با بهره گیری از دستاورد های «پارودی» و برداشت های طنزآلود و ُمضحک، این موضوع جدی و عمیق مذهبی، به نگاهی پارادوکسال (متناقص و خلاف عقیده عمومی) تبدیل شده است؛ در واقع، استفاده از پارودی یا به دیگر سخن، نقیضه، همیشه برای به طنز کشیدن و نفی ارزش های آثار مطروحه نبوده است؛ بلکه گاهی هنرمندان از پارودی در قالب تراژدی و ُکمدی، برای بیداری و آگاه سازی جامعه استفاده کرده اند. در این پژوهش، روش تحقیق اتخاذ شده، توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است؛ و گردآوری منابع کتابخانه ای بوده، و در برخی موارد از مآخذ و سرچشمه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1618
 • دانلود: 

  2907
چکیده: 

واقعه شام آخر حضرت مسیح همواره به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای آیین مسیحیت مورد توجه بوده است. هنرمندان بسیاری این واقعه را نقاشی کردند که از میان آنها مهم ترین و شناخته شده ترین اثر، نقاشی دیواری شام آخر لئوناردو داوینچی در صومعه سانتا ماریا دله گراتسیه است. اهمیت این نقاشی به حدی است که در دوره معاصر نیز بازخوانی های جدیدی از این اثر شکل گرفته است. تصاویر متعدد بازنمایی شده شام آخر در دوره معاصر، بیانگر تغییرات مفهومی و محتوایی، ویژگی ها و مسایل جامعه معاصر است. هدف، مطالعه آثار بازنمایی شده از نقاشی شام آخر داوینچی در دوره پست مدرنیسم، با توجه به ویژگی ها و شرایط زمانی این دوره است. محتوا و معانی در آثار بازنمایی شده از شام آخر تغییر کرده است. نمونه های بازنمایی شده بسیاری از شام آخر داوینچی وجود دارد که در این پژوهش دو نمونه تصویر از وجه هنری (انتزاع-مینیمالیسم) مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای است و در نهایت به تحلیل و توصیف تصاویر، که ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه را برای مخاطب بازنمایی می کنند پرداخته می شود. در حقیقت تصاویر ابژه های فرهنگی معاصر هستند که مفاهیم جدیدی را بیان می کنند. نوع بیان متفاوت است اما معانی مانند معنویت، تقدس به واسطه وجود نشانه هایی در هر دو اثر بیان شده است. بنابراین یک اثر هنری جاودان، با قرار گرفتن در بافت های موقعیتی گوناگون معانی جدیدی را خلق می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1618

دانلود 2907 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DOROODMAND MOHAMMAD MEHDI | OWJI SINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ELECTRICAL DOUBLE LAYER CAPACITORS (EDCLS) ARE PART OF NEW ELECTROCHEMICAL CAPACITORS CALLED "SUPER CAPACITORS" OR "ULTRA CAPACITORS" [1]. EDCLS ARE DIFFERENT FROM NORMAL CAPACITORS BECAUSE THEY ARE ABLE TO HOLD A MUCH GREATER CHARGE. THEREFORE COMPARED TO THE CONVENTIONAL CAPACITORS THE POTENTIAL IS GREATER, AND THE TOTAL ENERGY STORED CAN BE MUCH HIGHER [1]...

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسندگان: 

جعفری مذهب محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1408
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

مرگ سلطان ابوسعید مغول در ربیع الاول سال 736 هجری را سال انحلال دولت ایلخانی در ایران به شمار آورده اند. اما امیران و وزیران ایلخانان که برای یافتن مشروعیت، هر مدعی فرزندی چنگیز را به ایلخانی نشانده و خود به نام او فرمانروایی می کردند، کسانی که به حکومت آورده و سکه به نامشان زده و در تاریخ سیاسی ایران وارد کردند مه به ایلخانان دست نشانده معروف شده اند و تاکنون 9 نفر آنها شناسایی شده است. آخرین ایلخان دست نشانده ای که تاکنون شناخته و شناسانده شده، انوشیروان است. از این انوشیروان یا نوشیروان کمتر نامی در منابع و سکه های به جای مانده هست. از آخر کار او نیز چندان خبری نداریم.در دهه 80 میلادی، چند سکه جدید در جراحی های اروپایی پیدا شدند که پس از مدتی در کاتالوگ های سکه و سرانجام در کتاب های راهنمای دولت های اسلامی و کتاب های تاریخ ایلخانان ثبت گردیدند. نقش این سکه ها کاملا شبیه سکه های ایلخانی و چوپانی است. نام نویی بر یان سکه ها یافته می شود که موضوع این نوشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1408

دانلود 246 استناد 0 مرجع 3
strs
نویسندگان: 

OWEN M.J. | CRADDOCK N.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  518-525
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3913
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3913

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ماهیار عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

حکیم نظامی در میان شاعران سده ششم هجری در ابداع مضامین دقیق و مبتنی بر ایجاز جایگاه ویژه ای دارد. درک و فهم بعضی از اشعار او نیازمند آشنایی با علوم بلاغی و اصطلاحات علمی آن روزگار است.از جمله ابتکارات پیچیده و دور از ذهن او دو بیت زیر است:دلو از گله های آفتابی خاموش لب از دهن پرآبیبنوشته دو بیت زیرش از زر کاین هست مقدم آن موخرنظامی (لیلی و مجنون: 176)این مقاله برآن است در کندو کاو مشکلات این دوبیت بکوشد تا فهم آن را برای دانشجویان و دانش پژوهان آسانتر کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوبهار رحیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

چکیده فارسی:این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارامدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالا آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.   چکیده عربی:هذه الدراسة ترمی إلی معالجة مضمون مبدأ التجریم آخر سلاح و کذلک إلی مبانیه و ما یصلح أن یکون مستندا له. و حصیلة هذا المبدأ أنه لا یجوز الرجوع إلیه إلا إذا اقتضت الضرورة أو لم تؤثر المناهج والضمانات القانونیة الأخری لمکافحة و قمع هذه الظاهرة السیئة. کما یشیر إلی بعض التساؤلات والشبهات الواردة علی هذا المبدأ، لکن یرتأی الباحث أن هذه الشبهات لا تخفض و لا تنقص من شأن هذا المبدأ شیئا بل أکثر ما تفید هذه التساؤلات هو الإیعاز إلی شبهات حول قوة هذا المبدأ و استعداده لمکافحة التضخم الجنائی. کما یناقش کاتب هذا المقال هذا المبدأ من وجهة نظر إسلامیة و یصل فی نهایة المطاف إلی أن هذا المبدأ لا یلائم التعالیم الإسلامیة إجمالا.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی مقصود

نشریه: 

تاریخ فلسفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  11-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1156
 • دانلود: 

  578
چکیده: 

ابوالعباس، فضل بن محمد لوکری، ادیب، ریاضیدان و فیلسوف برجسته قرن پنجم هجری است. وی به یک واسطه، شاگرد شیخ الرئیس ابوعلی سینا، یعنی شاگرد بلاواسطه بهمنیار و به سه واسطه، استاد خواجه نصیر طوسی بوده است. لوکری ادیب صاحب نامی بود که به دو زبان فارسی و عربی شعر میسرود. او دیوانی داشته که تنها ابیات معدودی از آن بجا مانده است. علاوه بر این وی رساله یی دارد که در آن، اصول همه علوم حکمی، یعنی منطق، طبیعیات، الهیات، ریاضیات و حکمت عملی را بزبان فارسی به نظم کشیده و به نثر سلیس فارسی شرح داده است.لوکری ریاضیدان برجسته یی بود که با همکاری چند نفر از ریاضیدانان و ستاره شناسان معروف مانند: خیام نیشابوری، خازنی، اسفزاری و واسطی مامور زیج و تنظیم تاریخ جلالی ملکشاهی شد و در رمضان سال 471 ﻫ. ق آغاز فروردین را به اول «حمل» بردند.او یکی از فلاسفه بزرگ قرن پنجم هجری بود که به فلسفه مشاء تسلط کامل داشت و موجب اشاعه فلسفه در خراسان بزرگ شد و شاگردان برجسته و صاحب نامی را مانند قطب الزمان طبسی مروزی، عبدالرزاق ترکی و شرف الزمان ایلاقی و غیره آموزش داد. وی بعنوان کتاب درسی یک مجموعه کاملی از همه علوم حکمی فلسفه مشاء بنام بیان الحق بضمان الصدق تالیف کرد. این کتاب تلخیصی است از همه مسائل اصلی فلسفه مشاء از ارسطو تا بهمنیار و البته در عین تلخیص، شرح کاملی از همه این مسائل است که دانشجویان فلسفه را از همه کتب مفصل و مختصر بینیاز میکند.حیات لوکری مقارن با دوران حکومت غزنویان و سلجوقیان یعنی دوره انحطاط علوم عقلی بود و درنهایت با ظهور ابوحامد محمد غزالی دشمن قسم خورده فلسفه، سلسله فلاسفه مشاء با لوکری بپایان رسید و او آخرین فیلسوف مشائی بمعنای اخص بود. البته باید افزود با اینکه علوم عقلی از این حادثه آسیب فراوان دید ولی پس از مدتی مجهزتر بمیدان آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1156

دانلود 578 استناد 0 مرجع 0
litScript