نتایج جستجو

7198

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

720

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ملکیان روح اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63-64
 • صفحات: 

  40-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7929
 • دانلود: 

  1304
چکیده: 

نویسنده در این مقاله سعی کرده با تکیه بر شواهد متقن قرآنی و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتی از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایی از قرآن به معنای «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانی و مجنی علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معنای جدیدی از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 7929

دانلود 1304 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رودگر محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4807
 • دانلود: 

  1337
چکیده: 

معنویت بر اساس اعتقاد به عالم غیب و جهان ماوراء و اصالت را به عالم باطن دادن شکل می گیرد و معنویت گرایی یعنی غیب گروی که خدا، قیامت، روح مجرد الهیِ انسان و... از مصادیق بارز آن هستند و لذا معنویت منهای خدا و جهان غیب نداریم و معنویت گرایی انسان چه انسان سنتی و چه انسان مدرن، یا قدیم و جدید که البته با توجه به هویت وجودی انسان چنین تقسیمی غیر منطقی است و در جغرافیای معرفت راه ندارد بر مبادی و اصولی استوار است که عبارتند از: اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غیب و اصالت شریعت و دارای مولفه هایی است که عبارتند از: عقلانیت، اعتدال، عبودیت و کارکردهایی دارد که در ساحت های فردی، اجتماعی و مادی و معنوی می تواند تجلی یابد و ...نوشتار حاضر معنویت در قرآن را با توجه به چنان مبانی، مولفه ها و کارکردهایی در سه محور مورد پژوهش و پردازش قرار داده است تا ضمن تبیین ایجابی به نقد ضمنی و سلبی معنویت های سکولار نیز پرداخته شود.در نوشتار حاضر اثبات شده است که معنویت پایه تکامل و دارای جامعیت است تا همه ساحت های زندگی انسان را پوشش دهد و معنویت قرآنی قلمرو گسترده ای دارد که روح حاکم بر زندگی مبتنی بر عقل و اراده و عشق و ایمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 4807

دانلود 1337 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3.2
 • صفحات: 

  103-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  3213
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3213

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رستمی نسب عباسعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5459
 • دانلود: 

  1768
چکیده: 

دفاع، مفهومی مقدس، ارزشی و مبتنی بر آفرینش بشر و یکی از ارکان بقا، حفظ نوع و سعادتمندی دنیا و آخرت اوست. فهم حقیقی و التزام عملی به آن، سبب امنیت، عدالت و رفاه عمومی می شود.اسلام در مورد دفاع مقدس، برخوردار از نظریه ای است که بر دو مبنای توحیدی استوار است: -1 خواست و مشیت الهی و خارج از اراده انسان -2 خواست و مشیت الهی که بر فطرت یعنی آگاهی، اراده و انتخاب انسان مبتنی است. در این مقاله پس از بررسی معنا و مفهوم دفاع مقدس در قرآن کریم و پاره ای از اسناد دیگر، به تبیین مبانی نظری آن پرداخته شده است. اهمیت شناختی دفاع برای ایجاد جوامع سالم بیان گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 5459

دانلود 1768 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

DABBAGH ALI | RAJAEI SAMIRA

نشریه: 

quran AND MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  72-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14005
 • دانلود: 

  5455
کلیدواژه: 
چکیده: 

One of the most important and primary steps in the process of understanding cardiopulmonary resuscitation (CPR) is the historical steps evolving to the present situation.

آمار یکساله:  

بازدید 14005

دانلود 5455 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3.2
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  2866
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2866

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نکونام جعفر

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

ترادف در واژگان قرآن از دیرباز یکی از موضوعات اختلافی در میان دانشمندان علوم قرآن بوده است. اختلافات آنان به نظر برخی لفظی و ناشی از بی توجهی آنان به مقاصد یکدیگر بوده و ریشه اختلافات آنان نداشتن تلقی و تعریف واحدی از ترادف دانسته شده است. در این مقاله تلاش می شود، ضمن تعریف توصیفی ترادف، دیدگاه های آن دانشمندان بررسی و نقد شود و از رهگذر آن پیشینه، شروط، انواع، ادله، اسباب و فواید ترادف تبیین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ناطقی پور بهارک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (مسلسل 11)
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

مدیریت به صورت کلی از دشوارترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که برای خود ویژگی هایی دارد. چه بسا فقدان یکی از این خصوصیات، مایه رکود کار و نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت می شود. افراد ناوارد، مدیریت را کاری ساده تلقی می کنند و تصور می کنند تنها داشتن مدرک مدیریت برای مصدر کار شدن کافی است و در چشم انداز این گروه، مدیران لایق بر سر هر کوی و برزن، به فراوانی پیدا می شوند، در صورتی که از نظر کارشناسان مسائل مدیریت، واقعیت به گونه ای دیگر است.مدیر شایسته و کارساز کمتر از آن است که تصور می شود و راز آن این است که بخشی از ویژگی های مدیریت، موهبتی است که باید آفرینش در نهاد انسان به ودیعت بگذارد و هرگز با آموزش و دوره دیدن و درس خواندن، قابل تحصیل نیست. ما در مجموعه یادداشت هایی درباره شرایط عمومی مدیریت سخن می گوییم و از شرایط مدیریت های صنفی چون مدیریت بیمارستان، مدیریت ارتش، سخن به میان نمی آوریم و تا آنجا که امکان دارد به گزیده گویی می پردازیم و اعتراف می کنیم که در این نوشتار بخشی از شرایط لازم را متذکر شده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5745
 • دانلود: 

  911
چکیده: 

جان هیک (1922م) نماینده برجسته فرضیه کثرت گرایی دینی بر این باور است که حقیقیت و رستگاری منحصر به دین خاصی نیست و پیروی ازهمه ادیان باعث رستگاری دینداران خواهد شد. فضای دینی، فکری و اجتماعی نقش چشمگیری در شکل گیری این فرضیه داشته اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است پس از بیان و بررسی دیدگاه هیک در مورد ادیان دیگر، چشم انداز قرآن کریم را درباره ماهیت پدیده وحی و مساله سایر ادیان ترسیم کند.از نگاه این پژوهش کثرت گرایی دینی دارای زمینه های مخصوص به خود و مبانی آن محل مناقشه است. از منظر قرآن کریم وحی تشریعی نوع خاصی از معرفت است که به صورت علم حضوری مقرون به حفظ وصیانت الهی برای انسان های خاص وبا شرایط ویژه حاصل می شود و رمز و راز آن برای دیگران پنهان است اما علائم و شواهد لازم برای اثبات آن وجود دارد. از دیدگاه قرآن کریم کثرت گرایی دینی مردود ورویکرد قرآن کریم به مساله سایر ادیان ناظر به جنبه های گوناگون آن است: از جنبه حقانیت، سایر ادیان منسوخ و آمیزه ای از حق و باطل اند و تنها اسلام حق مطلق است، از جهت نجات کسانی که آگاهانه از اسلام پیروی نکنند عذاب خواهند شد و مسلمانان نسبت به پیروان سایر ادیان توحیدی و کفار غیر معارض، با مدارا، احترام و سعه صدر رفتار خواهندکرد و رعایت حقوق آن ها را وظیفه خود می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 5745

دانلود 911 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نعمتی پیرعلی دل آرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

ارض مقدس که بر اساس قرائن موجود در قرآن کریم و تورات عبارت از سرزمین فلسطین است، سرزمینی حاصلخیز و بهرهمند از نعمات مادی است و یکی از وجوه اتصاف آن به قدسیت و برکت همین است، اما به تصریح قرآن کریم و اشاره تورات، وجه قوی در قدسیت یافتن آن، تاثیر این سرزمین در خیزش و انتشار جریانهای رسالی و الهی در طول تاریخ بشر بوده است. در فرهنگ قرآن، اعطای نعمات الهی به قوم بنی اسرائیل در راستای تحقق مشیت خداوند در پیگیری خط رسالات پیشین و ایجاد جامعه توحیدی بوده است. این مطلب را به روشنی در فقرات فراوانی از تورات نیز میتوان پی جویی کرد اما به دلیل ظهور و تعمیق اندیشه تفضیل نژادی در میان بنی اسرائیل، وجه قدسیت ارض مقدس در انگاره های این قوم دچار تغییر و تحویل شده و به سطح نازل «محل اسکان قوم برتر خدا» تنزل یافته است. چکیده عربی: تتصف الأرض المقدسهة، وهی فلسطین وفقا للقرائن الموجودهة فی القرآن و التوراه،ة بالخصب والنعمات المادیهة، وهذا هو وجه من وجوه اتصافها بالقدسیهة والبرکهة. أما التصریح القرآنی والإشارات فی التوراه فاعتبر الوجه الأقوی لقدسیهة هذه الأرض، أنها کانت ذات تأثیر فی نهضهة الدیانات السماویهة وانتشارها طوال التاریخ. وکانت النعمات الإلهیهة النازلهة علی بنی إسرائیل امتدادا لتحقیق الإرادهة الإلهیهة فی مواصلهة طریق الأنبیاء وإیجاد المجتمع التوحیدی، وهذا الأمر یمکن فهمه فی فقرات کثیرهة من التوراه غیر أن ظهور فکرهة العنصریهة لدی بنی إسرائیل وتعمیقها أدّی إلی تحریف وجوه قدسیهة هذه الأرض المبارکهة بحیث تدنّت عندهم هذه الوجوه إلی أدنی المستویات، وهی: »محلّ إسکان شعب الله المختار«.

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
litScript