نتایج جستجو

59

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1737
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقدمه: با توجه به نادر بودن شکستگی تالوس و نتایج متناقض درمان این شکستگی ها در مقالات مختلف، برآن شدیم تا نتایج جراحی شکستگی تالوس را در یک مرکز آموزشی درمانی مشهد بررسی نماییم. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج درمان جراحی شکستگی های گردن و جسم تالوس بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر، 16 بیمار (12 مرد، 4 زن) با شکستگی جسم و گردن تالوس که طی سال دو سال (1386-1385) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن بیماران 24.8 سال (50-15 سال) و میانگین زمان پیگیری 18 ماه (24-12 ماه) بود. سن، جنس، نوع و مکانیسم شکستگی، صدمات همراه، وضعیت جوش خوردگی، وجود نکروز بدنه تالوس، میزان درد و ناتوانی در پرسشنامه ارزیابی شدند. یافته ها: در طی پیگیری جوش خوردگی در تمام بیماران به دست آمد. 5 بیمار (%31) دچار نکروز تنه تالوس بودند. میانگین نمره بیماران به روش «هاوکینز» 8.25 (Hawkins) بود. نتیجه گیری: در پایان دوره پیگیری، در تمامی بیماران درد و ناتوانی مشاهده گردید و می توان نتیجه گرفت که این شکستگی ناتوان کننده است و همیشه درجاتی از درد و محدودیت حرکتی برای بیمار به همراه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1737

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMZADEH MOHAMMAD HOSSEIN | SADRI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23167
 • دانلود: 

  21547
چکیده: 

A 7-year-old boy was referred to us with a 3-month history of swelling and pain on his left ankle. On laboratory evaluation, he only had an elevated erythrocyte sedimentation rate. X-ray showed an extensive lytic lesion of the talus bone. Chest roentgenogram was normal. The Mantuex skin test was negative. Histological examination of the biopsy tissue showed granuloma and caseating necrosis of tuberculosis. Talectomy with 6 months of antituberculous chemotheraphy resulted in a good clinical outcome.

آمار یکساله:  

بازدید 23167

دانلود 21547 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARDANPOUR K. | RAHBAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12271
 • دانلود: 

  5918
چکیده: 

Case: Isolated talus osteomyelitis caused by Koch's bacillus (BK) is extremely rare. In this paper we report an isolated talus bone tuberculosis in a 52 year-old man who presented a 2-month history of swelling, pain and functional disability of his right ankle. Surgical bone curetting and histological examination showed granuloma with central caseating necrosis. Acid fast stain and PCR examination of the sample showed Koch's bacillus which confirms TB of the talus.

آمار یکساله:  

بازدید 12271

دانلود 5918 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STEIJN H.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1189-1199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9580
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9580

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SOBHANI ERAGHI AMIR | TAGHAVI ROOZBEH | RADMEHR ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21453
 • دانلود: 

  50266
چکیده: 

Introduction: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the bone (PLB) represents about 3% - 5% of all extranodal non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) cases and 7% of primary bone tumors. It may occur at any age. The peak incidence for PLB is in the fifth and sixth decades of life, and it has a slight male predominance. The most commonly affected sites are the long bones. A palpable mass due to soft tissue extension of the bony disease is seen in almost half of all cases.Case Presentation: We report the case of an NHL (diffuse large B-cell lymphoma) in the talus bone of a 17-year-old boy who was referred to our center in 2011 - 2012, which had an odd presentation. The patient’s first diagnosis was a simple ankle sprain, and he underwent conservative treatment. Given the patient’s deteriorating symptoms, further paraclinical evaluations were conducted, and fracture of the talus was diagnosed, which was thought to be a cause of further osteonecrosis. Finally, because of lack of pain relief and due to MRI images, the suspicion of malignancy was raised. Open biopsy of the talus showed NHL (diffuse large B-cell lymphoma).Conclusions: The present case is interesting because it expresses how such lesions can be met with diagnostic confusion.

آمار یکساله:  

بازدید 21453

دانلود 50266 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوکلی سعید | بخشی طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

استیویید استیوما از تومورهای خوش خیم استخوانی است که درگیری استخوان تالوس در آن نادر است. مورد گزارش شده پسری 17 ساله بود که سابقه درد و کاهش حرکات مچ پای راست را از یکسال قبل داشت. بعد از انجام معاینات تخصصی، انجام رادیوگرافی، CT-Scan و MRI مچ پا و تشخیص اولیه استیویید استیوما، با اپروچ قدامی مچ پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. بیمار بعد از دو روز ترخیص گردید. درد بیمار بعد از عمل از بین رفت و حرکات طبیعی مچ پا بعد از دو ماه مانند پای مقابل سالم بود. تشخیص قطعی استیویید استیوما با بیوپسی بود. به علت نادر بودن درگیری تالوس با استیویید استیوما و مشکلات تشخیصی بالینی و تظاهرات غیرمعمول رادیوگرافیک آن، این مورد گزارش شد تا استیویید استیوما تالوس در درد مزمن مچ پا در بیماران به خصوص جوان در لیست تشخیص های افتراقی مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1808
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1808

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LOOZE C.A.

نشریه: 

CARTILAGE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Foot Ankle Orthopaed

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  251-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

پیش زمینه: رایج ترین روش درمان برای تالوس عمودی جراحی گسترده بافت نرم است. یک روش با حداقل تهاجم بر پایه قالب گیری سریالی یا پشت سر هم «دوب» (پونستی معکوس) 15 سال پیش معرفی شد و نتایج قابل توجهی به دست آورد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه ی نتایج میان مدت قالب گیری با روش گچ گیری است. مواد و روش ها: 12 بیمار مبتلا به تالوس عمودی در یک مطالعه آینده نگر قرار گرفتند، 6 بیمار با 10 فوت مبتلا به پونستی معکوس و 6 نفر دیگر با 10 فوت با جراحی بافت نرم خارجی تحت درمان قرار گرفتند. در یک پیگیری 18 تا 24 ماهه، نتایج با استفاده از محدوده حرکت مچ پا، پرسشنامه اکسفورد و اندازه گیری های رادیوگرافی مقایسه شدند. یافته ها: میانگین حرکات مچ پا در دو گروه قابل مقایسه بود (0. 35 = p)؛ نمره پرسشنامه اکسفورد بین دو گروه به لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشت (p = 0. 876). نتیجه گیری: با توجه به نتایج قابل مقایسه بین جراحی گسترده و گچ گیری «پونستی معکوس» در این مطالعه میان مدت، تکنیک قالب گیری به دلیل ماهیت و طبیعت غیرتهاجمی این روش درمانی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript