نتایج جستجو

179144

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17915

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SEENIVASAN D. | SELLADURAI V. | SENTHIL P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2662
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2662

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1253
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در صنعت پر رقابت امروز، دستیابی به شرایط بهینه در مدت زمانی کوتاه با صرف هزینه کم، از عوامل مهم در صحنه اقتصادی است. از طرف دیگر، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، دسترسی به روشهایی را که با کمترین تعداد آزمایش، نتایج دقیقی را ارایه کند ضروری ساخته است. استفاده از روشهای مختلف طراحی آزمایش برای رسیدن به این هدف از دو دهه پیش، گسترش زیادی داشته است. در مقایسه با سایر روشهای موجود، روش تاگوچی ضمن دارا بودن این ویژگی به دلیل جامع تر بودن، کاربرد وسیع تری پیدا کرده است. در مقاله حاضر، با به کارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی در عملیات فلوتاسیون سنگ معدنی ـ که در آن کانی کالکوپیریت غالب است ـ تاثیر عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه تغییر هفت عامل تاثیرگذار بر فلوتاسیون مشخص شد که اگر عوامل قابل کنترل شناسایی شده، از جمله مقدار کلکتورهای Z11 (نوعی گزنتات)،R407  (نوعی تیوفسفات)، کف سازهای روغن کاج، A65  (نوعی الکل)، میزان خردایش و pH در سطح بالای خود (مقدار بیشینه عملیاتی) قرار گیرند، بالاترین بازیابی عملیات (89.17%) حاصل خواهد شد. زمان ماند بهینه برای این عملیات یازده دقیقه تعیین شد. در این تحقیق علاوه بر کاهش قابل توجه در هزینه ها، زمان لازم برای انجام آزمایشها نسبت به سایر روشها و بازیابی عملیات حداقل 5% نسبت به مقدار متوسط بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1253

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  155-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

فولادهای منگنزی (هادفیلد) به دلیل خواص ویژه از جمله مقاومت در برابر سایش توام با توان ضربه پذیری مناسب و انعطاف پذیری خوب و قابلیت کار سختی بالا، بخش مهمی از قطعات مصرفی در صنایع معدن و راهسازی را به خود اختصاص داده است. انجام سیکل عملیات حرارتی به نحوی که زمینه کاملا آستنیتی به دست آید، منجر به حداکثر مقاومت به ضربه در این فولادها می گردد. عدم اجرای کامل سیکل عملیات حرارتی و باقیماندن کاربید در مرزدانه های آستنیت باعث کاهش خواص مکانیکی از جمله مقاومت به ضربه می گردد. دما و زمان آستنیته و سرعت کوئنچ فاکتورهای اصلی در عملیات حرارتی می باشند. برای انحلال کامل کاربیدها محدوده دمایی و زمان آستنیته بسیار مهم می باشد. سرعت کوئنچ نیز باید به قدر کافی باشد تا مقدار کاربیدها به حداقل برسد. در این تحقیق روش طراحی آزمایشات تاگوچی برای تعیین عملیات حرارتی بهینه جهت کاهش میزان کاربیدهای مرزدانه ای همراه با اندازه دانه آستنیت و سختی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. از اورتوگونال L9، با سه سطح آزمایش برای هر فاکتور استفاده گردید. نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان داده است، ابتدا دمای آستنیته و سپس سرعت کوئنچ مهمترین فاکتور تاثیر گذار روی میزان کاربید مرز دانه ای و اندازه دانه و میزان سختی می باشد و این نتایج، بهترین سیکل عملیات حرارتی را مشخص نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پی در پی 3)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر کاربرد سیستم های راکتورهای زیستی با بستر متحرک در تصفیه زیستی فاضلاب های شهری و صنعتی توسعه یافته است. آزمایش طراحی شده آزمونی است که در آن تغییرات هدف داری در متغیر های ورودی فرآیند اعمال می گردد و معمولا برای شناسایی عوامل مهم و موثر بر روی یک فرآیند و بهینه سازی مدل تجربی فرآیند استفاده می شود. روش تاگوچی از سال 1980 به عنوان یک روش کنترل کیفیت به منظور بهینه سازی فرآیند آزمایش های مهندسی، به کار گرفته شده  است. هدف از انجام این مطالعه بررسی و تعیین شرایط بهینه جهت افزایش کارایی یک راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) با کمک روش تاگوچی است.مواد و روش ها: در ابتدا راه اندازی راکتور با کمک لجن فعال برگشتی تصفیه خانه فاضلاب چنبیه اهواز انجام گردید. پس از راه اندازی و سازگارسازی، با ثابت بودن زمان ماند 9ساعت بارگذاری آلی در سه میزان COD برابر با 1000، 2000 و 3000 میلی گرم بر لیتر انجام شد. در این مطالعه برای تعیین شرایط بهینه رشد میکروارگانیسم های سازگار شده، در 9 مرحله تغییرات پارامترهای pH، نوع منبع نیتروژن، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و نهایتا میزان شوری در سه سطح مختلف اندازه گیری شد و نتایج توسط نرم افزار  Qualitek-4 (w32b)تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: در این مطالعه، مقدار حذفCOD  محلول در زمان راه اندازی 97 درصد و بهترین شرایط بهینه رشد راکتورMBBR  به ترتیب در میزان COD ورودی برابر 1000 میلی گرم در لیتر، pH برابر 8، منبع نیتروژن NH4Cl و شوری %5 به دست آمد.نتیجه گیری: بر اساس تحلیل نتایج می توان با استفاده از روش تاگوچی شرایط بهینه و مناسب را برای افزایش کارایی یک راکتور MBBR به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIAO H.C. | CHEN Y.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  825-837
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3842
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3842

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی آیند 53) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  54-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در تولید انبوه توکسین دیفتری، باکتری دیفتری باید در یک محیط مغذی و مناسب کشت داده شود تا در شرایط مناسب کشت، باکتری توان تولید توکسین دیفتری را یافته و بتوان به مقدار زیاد توکسین دیفتری را که ماده اولیه واکسن دیفتری است به دست آورد. برای یافتن حالتی که اجزا مختلف محیط کشت در آن به گونه ای با یکدیگر ترکیب شده باشند تا حداکثر تولید توکسین دیفتری را داشته باشیم، نیاز به انجام آزمایش های مختلفی داریم. این آزمایش ها باید دارای یک طرح آماری مشخص و اصولی باشند تا بتوان عوامل موثر بر تولید توکسین و خطاها را شناسایی کرد. برای این منظور در میان طرح آزمایش های مختلف از طرح های متعامد تاگوچی بهره گرفته ایم. با در نظر گرفتن عوامل: غلظتAmine (gr/lit) N.Z. ، غلظت آهن (ml/lit)، غلظت کلسیم (mg/lit)، غلظت محلول فسفات (ml/lit) و حجم محلول فاکتورهای رشد (ml/lit)، هر یک در چهار سطح، با استفاده از یک آرایه متعامد 16 َL آزمایش هایی طرح و اجرا شد. پس از تحلیل نتایج، شرایط بهینه تولید و پاسخ آن برآورد گردید. با به کارگیری شرایط بهینه تولید در عمل پاسخ بهینه، توکسین تولیدی از 120 lf/ml به مقدار 200 lf/ml )بیش از (%60 افزایش یافت و در سطح استانداردهای جهانی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18055
 • دانلود: 

  9414
چکیده: 

This paper presents a methodology, based on the taguchi parameter design approach, for the optimization of process parameters for bismuth recovery from aqueous solutions. The process parameters considered are [Bi3+], [NaCl], temperature, and cathodic current density. In addition, cell voltage and current efficiency as two responses have been considered. An orthogonal array L9, the signal-to-noise (S/N) ratio, and the analysis of variance were used to analyze the effect of selected process parameters and their levels. From a metallurgical point of view, the separation and recovery of bismuth from a bismuth glance concentrate through leaching, purification and electrowining of chloride solutions were carried out. The optimum conditions for the selected parameter values were found as [Bi3+] (75 g/L), [NaCl] (25 g/L), temperature (65oC) and current density (100 A/m2). Finally, a mathematical model has been proposed and the results of a confirmatory run are reported to verify the results, which indicate that this methodology is more efficient in optimizing the process parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 18055

دانلود 9414 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13031
 • دانلود: 

  12087
چکیده: 

In this work, characteristics of various ball bearing parameters are studied under different loads androtational speeds. By using Dimensional Analysis (DA), dimensionless parameters are computed which providessolution for a group of parameters. This analysis can be accomplished by using the Buckingham π-theorem. DAleads to reduction of the number of independent parameters involved in a problem. These independent parametersget expressed as dimensionless groups. These dimensionless groups are always ratios of important physicalquantities involved in the problem of interest. In modeling and experimentation, its main function is to reduce theamount of independent variables, simplify the solution, and generalize the results. It becomes an effective method, especially if a complete mathematical model of the investigated process is not known. Moreover, in the presentwork the Buckingham π-theorem is applied to find the influencing parameter π 5 by using the taguchi method.

آمار یکساله:  

بازدید 13031

دانلود 12087 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2210
 • دانلود: 

  494
چکیده: 

تولید آنتی بیوتیک ها یکی از زمینه های مهم در بیوتکنولوژی (فناوری حیاتی) است و تلاش های زیادی برای بهینه سازی فرایند تولید آنتی بیوتیک های متفاوت صورت گرفته است. نئومایسین یکی از آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی مهم است که در صنایع دارویی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، تولید آنتی بیوتیک نئومایسین از استرپتومایسس فرادیا مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهایی که بررسی شده اند عبارت اند از: ترکیب محیط کشت که محیط نشاسته ای به دلیل وجود منبع کربن پلی ساکاریدی مناسب تر تشخیص داده شد، مقدار pH بهینه برابر 7، دما 30 درجه سانتی گراد به دست آمد و شدت هم زدن در تکان دهنده الکتریکی 150 دور در دقیقه به مدت 72 ساعت ولی در فرمانتور 5 لیتری دور هم زن معادل 400 دور در دقیقه با شدت هوادهی 0.5 VVM در مدت 144 ساعت (با شرایط بهینه یکسان) در بهترین شرایط، بیشترین تولید به 3760 میلی گرم در لیتر. برای بهینه سازی شرایط تولید از روش آماری تاگوچی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان دادند که فاکتورهای محیط کشت (کنجاله سویا، منیزیم سولفات 7 آبه، نشاسته) و pH موثرترین فاکتورها در تولید این آنتی بیوتیک هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2210

دانلود 494 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  443-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

زمینه و هدف: بهینه سازی تجزیه زیستی مازوت بوسیله متغیرهای مختلف یکی از کاربردهای مهندسی زیستی در صنایع نفت است. هدف از این مطالعه تعیین کمیت های بهینه برای بالا بردن بازده تجزیه زیستی مازوت توسط میکروارگانیسم های بومی بوده است.روش بررسی: به منظور بهینه سازی تجزیه مازوت، هفت متغیر میزان تلقیح میکروبی، pH اولیه، ماده فعال سطحی، گلوکز، منبع فسفر، منبع نیتروژن و نمک دریایی هر یک با چهار سطح و متغیر نوع میکروارگانیسم با دو سطح برای طراحی آزمایش به روش تاگوچی در نظر گرفته شدند که با استفاده از آنها 32 آزمایش طراحی گردید.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند مخلوط میکروبی، تلقیح میکروبی به میزان OD 600 0.016، 8.3pH، توئین 80 با غلظت2g/L ، گلوکز با غلظت4g/L ، فسفات با غلظت5g/L ، آمونیوم با غلظت 9g/L و نمک دریایی با غلظت 0.5g/L شرایط بهینه فرایند تجزیه زیستی مازوت محسوب می شوند.نتیجه گیری: سطح بهینه هر متغیر الزاما بیشترین و یا کمترین سطح متغیر نبوده است. بر اساس تحلیل واریانس نتایج، منبع فسفر با 15.8% و pH با 14.8% بیشترین اثر را در میان متغیرها داشته اند؛ هرچند در کل، عامل خطا با 31.6% بیشترین تاثیرگذاری را داشته است. میزان تلقیح میکروبی در بهینه کردن تجزیه مازوت با 0.63% کمترین اثر را داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
litScript