نتایج جستجو

92445

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9245

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صادقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  32-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  972
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

درماتیت تماسی بیماری التهابی پوست و ناشی از تماس پوست با مواد مختلف می باشد که با دو مکانیسم تحریکی و آلرژیک ایجاد می شود. این بیماری یکی از بیماریهای شایع پوستی و شایعترین نوع درماتوز شغلی می باشد. افتراق دو نوع تحریکی و آلرژیک بیماری از نظر شناخت عامل بیماری و در نتیجه کنترل و پیش آگهی آن اهمیت دارد. این مهم تنها بوسیله Patch test امکان پذیر است. اما متاسفانه اغلب ازانجام این آزمایش ساده، کم ضرر و مثمر ثمر غفلت می گردد. در این مقاله مروری بر اصول Patch test، روش انجام آن، نحوه خوانده و تفسیر نتایج، عوارض احتمالی و نیز یافته های مطالعات مختلف انجام شده با Patch test در کشورهای گوناگون صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 972

دانلود 199 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

افخمی علی | جمالی فردوس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  160
 • صفحات: 

  509-523
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

در تحقیق حاضر، گونه های مختلف C - test بعنوان آزمونهایی برای سنجش توانایی عمومی زبانی مورد بررسی قرار گرفتند. در آغاز C - test بعنوان گونه اصلاح شده آزمون بسته (cloze) به رشته آزمون سازی زبان وارد شد و جایگاه خود را پیدا کرد. اولین C - test از طریق حذف نیمه دوم کلمات (بصورت یک کلمه در میان) در یک متن چند پاراگرافی ساخته شد، عمل حذف از جمله دوم متن آغاز می شد. بررسی های متعدد نشان دادند که این آزمون می تواند توانایی عمومی زبانی را هماند تافل و آزمون بسته اندازه بگیرد. هدف تحقیق حاضر این بود که یکبار دیگر روی نتایج تحقیقات قبلی صحه بگذارد. بدین منظور، ده گونه مختلف C - test با استفاده از روشهای حذف گوناگون ساخته شدند که یکی از این ده نوع بر اساس همان قاعده اول ساخته شد. این ده نوع C - test بهمراه یک تافل و آزمون بسته استاندارد در میان حدود 500 نفر دانشجوی سال آخر رشته زبان انگلیسی اجرا شد. نتایج تجزیه و تحلیهای آماری نشان داد که C - test می تواند تواناییهای متعددی را اندازه بگیرد که یکی از آنها احتمالا توانایی عمومی زبانی است و در این راستا، نمی توانند این توانایی را بطور یکسان اندازه بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1399
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه فارنژیت استرپتوکوکی شایعترین فارنژیت باکتریال حاد محسوب می شود و نظر به عوارض شناخته شده، عدم درمان آن بخصوص در کودکان و نیز عوارض شناخته شده درمان آنتی بیوتیکی در افراد غیر مبتلا و وجود گزارشات مبنی بر قدرت بالای Rapid test در تشخیص سریع این بیماران و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی و به منظور بررسی تجربی آن، این تحقیق انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی تعداد 320 نفر که به طور مستمر با شکایت گلو درد مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. از همه بیماران آزمایشRapid test  با استفاده از کیت مخصوص انجام و برای تشخیص قطعی آن از کشت با آگار خوندار گوسفند استفاده شد. در پایان ارزش پیش بینی مثبت و منفی این روش تعیین گردید.یافته ها: از 320 نفر مورد بررسی، 46.8% مرد و 53.2% زن با میانگین سنی 7 ±21 سال بودند. ارزش پیش بینی مثبت 66% و ارزش پیش بینی منفی آن 98.5% بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به عوارض شناخته شده عدم درمان و درمان آنتی بیوتیکی در مبتلایان و غیر مبتلایان بکارگیری روش Rapid test را در بیماران مبتلا به گلو درد توصیه می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 1399

دانلود 151 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  15
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

مقدمه: عوامل محیطی متعدد می توانند سبب ایجاد یا بدترشدن اکزمای دست شوند.روش اجرا: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار مبتلا به اکزمای دست که به بیمارستان های لقمان و بوعلی تهران ارجاع داده شده بودند، با استفاده از patch test حاوی 23 آلرژن (شرکت Hermal) مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: 240 واکنش مثبت در 86 بیمار مشاهد شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات(30 مورد، 13.5%) و پتاسیم دی کرومات (28 مورد، 11.7%) بود. در گروه دارای واکنش مثبت 28 نفر مرد و 58 نفر زن و در گروه فاقد واکنش 3 مرد و 11 زن وجود داشتند(p>0.05).میانگین سن گروه دارای واکنش مثبت11.9 ± 31.7 سال و میانگین سن گروه فاقد واکنش 9.2 ± 24.8 سال بود (0.05>p). چهل و نه نفر از واکنش دهندگان اکزمای تحت حاد و37 نفر اکزمای مزمن داشتند. در گروه فاقد واکنش 11نفر مبتلا به بیماری تحت حاد و3 نفر مبتلا به بیماری مزمن بودند (P>0.05) نتیجه گیری: با انجام patch test آلرژن های دخیل در اکزمای دست شناسایی می شود. بعد از معلوم شدن نوع آلرژن، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که موجب بهبود درماتیت در فرد مزبور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 146 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  522-529
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  851
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

زمینه: استافیلوکوک طلایی یکی از مهمترین عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت خطیر در انسان است. مصرف بی رویه وانکومایسین به عنوان خط اول درمان عفونتهای ناشی از این ارگانیسم سبب افزایش ایجاد استافیلوکوک و انتروکوکهای مقاوم به وانکومایسین به عنوان یک معضل مهم بهداشتی، شده است. توصیه های مجامع بین المللی جهت کنترل عفونت بیمارستانی در مورد سیاست گذاری مصرف وانکومایسین در مراکز بهداشتی درمانی به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش موارد استاف طلایی و انتروکوک مقاوم به وانکومایسین میباشد. هدف این مطالعه تعیین حساسیت استافیلوکوکهای طلایی جدا شده از نمونه های بالینی از بیماران بستری در بیمارستان با استفاده از روش E-test در جهت تعیین روش درمانی مناسب اولیه می باشد.روش کار: در این مطالعه که به صورت توصیفی تحلیلی طراحی شده، تاثیر 14 آنتی بیوتیکی مختلف با روش E-test بر روی استافیلوکوکهای به دست آمده از نمونه های بالینی بیمارستانی در بیمارستان الزهرای اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت. کنترل کیفی با استفاده از استافیلوکوک ATCC29213 انجام شد. اطلاعات پس از ویرایش و ورود به رایانه توسط نرم افزار SPSS نسخه 13 و WHOnet 5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: این مطالعه بر روی 72 بیمار انجام گرفته که 25 نفر زن و بقیه مرد می باشند. بین جنس بیماران و محل جدا سازی ارگانیسمها رابطه معنی دار آماری وجود نداشت ولی در مورد بخش بستری و میزان مقاومت، بیشترین مقاومت در بخشهای ICU و جراحی (p<0.05) دیده شد. بیشترین حساسیت به وانکومایسین (%93.5) و پس از آن ریفامپین (%87) و آمیکاسین (%71.4) می باشند. بیشترین مقاومت به داکسی سیکلین و اگزاسیلین با %75 می باشد و سپس کوتریموکسازول وافلوکساسین با %69 مقاومت در رتبه بعدی قرار دارند.نتیجه گیری: به علت استفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها، به خصوص در بیمارستانها و بخشهای جراحی و ICU، مقاومت باکتری خطرناک و بالقوه کشنده ای مانند استافیلوکوک طلایی بالا است و هم اکنون فقط دارو های معدودی مانند وانکومایسین وجود دارند که این باکتری را می توانند پوشش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 851

دانلود 206 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 111
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

مقدمه: اگزمای تماسی بیماری شایع التهابی پوست است که از تماس پوست با مواد مختلف با دو مکانیسم تحریکی و آلرژیک ایجاد می شود. هر چند شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل ایجاد بیماری کمک کننده است ولی به علت گستردگی عوامل، مواد حساسیت زای موجود در محیط به آسانی شناسایی نمی شود. Patch tesx مناسب ترین روش تشخیصی اگــزمای تماسی آلرژیک است و استفـــاده مناسب از آن می تواند اشتبــاهات تشخیصی را در این بیماران کاهش دهد.هدف: تعیین فراوانی مواد حساسیت زای پوستی در مبتلایان به درماتیت تماسی و آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت.مواد و روش ها: طی یک بررسی توصیفی – مقطعی تعداد 100 بیمار مبتلا به درماتیت تماسی و آتوپیک که مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت طی 22 ماه توسط 24 ماده حساسیت زا سری استاندارد اروپایی Patch test شدند و بعد از 24، 48، 72 ساعت واکنش ها ارزیابی شد. سپس داده ها جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.نتایج: در 100 بیمار مورد ارزیابی، 36 مورد واکنش مثبت Patch test مشاهده شد که میانگین سنی آنها 30.67 سال با انحراف معیار 10.85 سال بود. شایع ترین محل، دست (%86) و شایع ترین مواد حساسیت زا، نیکل سولفات (%20) و پتاسیم دی کرومات  بود، در این بررسی تنها 6 ماده حساسیت زا (%25) از مجموع 24 ماده حساسیت زا در جمعیت مورد مطالعه مثبت شد.نتیجه گیری: نیکل سولفات و پتاسیم دی کرومات شایع ترین مواد حساسیت زای تماسی در بیماران مورد مطالعه بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 191 استناد 0 مرجع 4
همکاران: 

مرتضی-مقدمی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1383
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
کلیدواژه: 
چکیده: 

دستگاه Sunlight test که در مجموعه کنترل کیفیت شرکت مهرکام پارس مورد استفاده است. یک کابین با اشعه مادون قرمز و دمای کنترل شده دارد. کنترل دما و کنترل اشعه مادون قرمز بر عهده کنترلر EPC-906D ساخت شرکت Eurothern Controls است. از این دستگاه و برای کنترل کیفیت قطعات خودرو در برابر آثار مخرب نور خورشید استفاده می شود. قسمت کنترلر این دستگاه فاقد برنامه ریزی لازم برای انجام آزمایش های طبق استاندارد PSAD 455232 بود و در ضمن هیچ گونه Manual و یا اطلاعات مفید دیگری از دستگاه کنترلر در اختیار نبود. در این پروژه ابتدا مدارک لازم از طریق منابع اینترنتی تهیه گردید و سپس دستگاه کنترلر برنامه ریزی گردید تا بتوان آزمایشها را طبق استاندارد  PSAD 455232با دستگاه انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

litScript