نتایج جستجو

14869

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1487

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

متان یکی از منابع اصلی انرژی و از اجزای اصلی گاز طبیعی است. تبدیل متان به عنوان یک گاز گلخانه ای به synthesis-gas (H2CO) و هیدروکربن های با ارزش بالاتر متان را تبدیل به یک محصول ارزشمند و بدون اثر گلخانه ای می کند. همچنین syngas تولید شده می تواند به سوخت های مایع و ترکیبات شیمیایی با ارزش توسط فرایند Fischer-Tropsch تبدیل شود. بهینه سازی متان با اکسیژن به syngas یکی از روش های این تبدیل است. در بین روشهای موجود یکی از روش های مطلوب، تبدیل پلاسمایی متان است که در آن دما بر خلاف روش های کاتالیستی بالا نیست. در این مطالعه، یک راکتور پلاسمایی به جای روش های کاتالیستی رایج برای تولید syngas طراحی و آزمایش می شود. راکتور پلاسمایی شامل منبع پلاسمای مایکروویو، لوله گازی، سرد کننده و قسمت نمونه گیری برای تولید موثر syngas از متان، اکسیژن و آرگون می باشد. آزمایش ها توسط یک سیستم غیر کاتالیستی و تحت فشار اتمسفر انجام می شود. توان منبع پلاسمای مایکروویو در گستره 100 تا 300 وات ثابت نگه داشته می شود. پس از آن که گاز تولید شده از قسمت سرد کننده عبور می کند، مخلوط گاز سنتز شده توسط سرنگ گازی، GC “Gas Cromatography” و یک سل گازی برای آنالیز FT-IR”Fourier Transform infrared Spectroscopy” جمع آوری می گردد. بهینه کردن شرایط انجام واکنش به کمک تغییر فشار جزیی گازهای ورودی، زمان انجام واکنش گازها و تغییر توان منبع مایکروویو مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 239
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9203
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9203

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  385-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  37776
 • دانلود: 

  43034
چکیده: 

Silver nanoparticles (NPs) have been the subjects of researchers because of their unique properties (e.g.,size and shape depending optical, antimicrobial, and electrical properties). A variety of preparation techniques have been reported for the synthesis of silver NPs, notable examples include, laser ablation, gamma irradiation, electron irradiation, chemical reduction, photochemical methods, microwave processing, and biological synthetic methods. This review presents an overview of silver nanoparticle preparation by physical, chemical, and biological synthesis. The aim of this review article is, therefore, to reflect on the current state and future prospects, especially the potentials and limitations of the above mentioned techniques for industries.

آمار یکساله:  

بازدید 37776

دانلود 43034 استناد 910 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

TORKLARKI MARYAM | SHALBAF HAJI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: VICINAL AZYDOALCOHOLS ARE AN IMPORTANT CLASS OF ORGANIC COMPOUNDS AND THEY SERVE AS PRECURSORS IN THE synthesis OF VICINAL AMINOALCOHOLS, CARBOHYDRATES, NUCLEOSIDES, LACTAMES [1].

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  437-440
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه یکی از عوامل مرگ و میر بیماریهای قلبی- عروقی است که مهم ترین علت آن تصلب شرایین می باشد. از جمله علل شایع در ایجاد تصلب شرایین کشیدن سیگار، استرس، چاقی و بالا بودن چربی خون است. رژیم غذایی و دارویی از روشهای معمول برای کاهش چربی خون می باشد. یکی از مهمترین دسته های دارویی که برای کاهش چربی خون به کار می رود، کلوفیبرات و آنالوگهای آن می باشد.مواد و روشها: تحقیق به روش اکتشافی (Explorative) انجام گرفت. پس از خرید ایزوبوتیریک اسید، 1 و 3 دی برموپروپان، 2 و 5 دی متیل فنل از شرکت Fluka و ایزوبوتانل، دی اکسان، دی متیل سولفوکسید، دی ایزوپیل آمین و تتراهیدروفوران از شرکت Merch آزمایشات مورد نظر صورت پذیرفت.یافته ها: جم فیبروزیل با نام شیمیایی 5- (2 و 5 دی متیل فنوکسی) 2 و 2 دی پنتانوییک اسید یک اتر بوده و در این مطالعه از روش ویلیامسون (Willianmon synthesis) سنتز شد. بازده واکنش 70% وخلوص آن حدود 80% تعیین شد.نتیجه گیری و توصیه ها: روش معرفی شده در این مقاله در مقایسه با سایر روشها به علت کم بودن مراحل انجام کار، سهولت، مقرون به صرفه بودن از لحاظ مواد اولیه به کار گرفته شده، بازده بهتر (70%)، خلوص مناسب (80%) و توانایی پیاده شدن در مقیاس های بزرگ تر مناسب ترین روش جهت تهیه جم فیبروزیل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  31687
 • دانلود: 

  8165
چکیده: 

Functionalized morpholines have attracted much attention due to their potential biological activities. Despite wide importance of morpholine derivatives in drug design of various pharmacological agents, the development of new approaches to their synthesis remains relatively unexplored. Given the low cost and easy availability of N-propargylamines, the synthesis of functionalized morpholines from these versatile building blocks have undergone an explosive growth in recent years. This review provides concise overview on the synthesis of morpholine cores from N-propargyalamines in recent years.

آمار یکساله:  

بازدید 31687

دانلود 8165 استناد 315 مرجع 4725
strs
نویسنده: 

HAJJAMI MARYAM | MAJIDI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WIDE VARIETY OF IMPORTANT BIOLOGICAL ACTIVITIES HAVEBEEN FEATURED BY HETEROCYCLES CONTAINING INDOLENUCLEUS. INDOLE FRAMEWORKS HAVE ATTRACTED A PLETHORA OFRESEARCH AREAS DUE TO THE VAST APPLICATIONS IN MATERIALSCIENCESAND PHARMACEUTICALS. PARTICULARLY, ANTIINFLAMMATORY AND ANTITUMOUR ACTIVITIES OF SOME INDOLEDERIVATIVES HAVE BEEN PROVED [1]. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

تولید نانوساختارهای خاص از واحدهای حلقوی کربن در زغال سنگ، آن را به عنوان یک منبع کربنی مناسب در سال های اخیر مورد توجه قرار داده است. با بررسی شرایط تولید مستقیم در فاز جامد که برای نخستین بار در این مطالعه انجام شده است، می توان مسیر فرآیندهای پیرولیز و کربوناسیون را به سمت تولید نانوساختارهای کربنی تغییر داد. در این مطالعه، نانولوله های کربنی آمورف حفره دار و نانومیله ها از کربونیزه کردن هم زمان و مستقیم زغال سنگ بیتومینوس در حضور 7 درصد وزنی از کاتالیزور های فروسن و نانوذرات مگنتیت تولید شد. دما و مدت زمان کربوناسیون به ترتیب º C800 و 60 دقیقه می باشد. نانولوله های کربنی آمورف با قطر خارجی 50 تا 200 نانومتر و دیواره 1 تا 2 نانومتر در حضور فروسن به عنوان کاتالیست تولید شد، در حالی که نانوذرات مگنتیت با قطر 70-50 نانومتر منجر به ساخت نانومیله ها با میانگین قطر بیرونی 80 نانومتر و در حد اندازه نانوذرات کاتالیست شد. نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری و پراش اشعه ایکس آنالیز شدند. نتایج نشان می دهد که نانوذرات آهن ناشی از تجزیه فروسن و نانوذرات مگنتیت در دمای º C800 منجر به رشد نانوساختارهای کربنی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2121
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

زمینه و هدف:استروژن ها دسته ای از هورمونهای جنسی زنانه، با ساختار استروئیدی هستند. تحقیقات نشان داده است که پایین بودن شیوع بیماری های قلبی- عروقی در زنانی که به سن یایسگی نرسیده اند، بخاطر اثر حفاظتی استروژن ها روی قلب و عروق است، ولی این ترکیبات دارای بعضی عوارض جانبی خطرناک و اثرات سرطانزایی می باشند. روشها: بمنظور بررسی نقش گروه های عاملی در ویژگی های دارویی و کاهش یا افزایش خاصیت هورمونی در ترکیبات استروییدی، سنتز مشتقات جدید استروییدی با اسکلت اصلی اتینیل استرادیولی که در موقعیت 2- اتینیل، گروههای عاملی مختلف نظیر کربوکسیلیک اسید، استر، آمید و نیتریل استخلاف شده باشند مورد نظر قرار گرفت. نتایج: برای رسیدن به ترکیبات هدف دو مسیر سنتزی مورد توجه قرار گرفت. در مسیر اول، طی یک سنتز چند مرحله ای، ابتدا از واکنش اتینیل استرادیول با گاز CO2 در حضور  بوتیل لیتیم و در -15oC محصول کربوکسیلیک (R2=COOH) با راندمان 40% بدست آمد. سپس از واکنش اسید حاصله با اتانول مطلق در حضور کاتالیست اسیدی و دردمای رفلاکس، محصول استری (R2=COOEt) با راندمان 70% سنتز گردید. با عبور گاز آمونیاک از محلول استر در حلال اتانول مطلق در دمای رفلاکس محصول آمیدی مربوطه با راندمان 65% به دست آمد.نتیجه گیری: در مسیر دوم از واکنش اتیل پروپیولات با استرون محافظت شده، در حضور قلیاهای قوی (نظیر سدیم آمید، لیتیم آمید و بوتیل لیتیم) با تغییر شرایط دمایی، زمان و تغییر نسبتهای مولی واکنشگرها راندمان حداکثر 10% می باشد. در اجرای مسیر دوم روش مناسبی با راندمان کمی جهت تهیه 3- متوکسی استروژن بدست آمد. مشتق سیانو اتینیل استرادیول (R2=CN) در طی دو مرحله سنتز گردید. ابتدا از واکنش اتینیل استرادیول با بنزوییل کلرید مشتق 3 و 17- دی بنزوات به دست آمد سپس از واکنش این ترکیب حد واسط با سیانوژن برمید در حضور بوتیل لیتیم و در دمای پایین (-78oC) مشتق نیتریلی سنتز شد. پیشرفت کلیه واکنشها از طریق TLD در مخلوط حلالهای هگزان- اتیل استات و تولوئن- استون دنبال شد و ساختار مواد حد واسط و محصولات نهایی توسط FT-IR و 1H NMR مورد شناسایی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 2121

دانلود 340 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDEEN S. | GEO S. | SUKANYA - | PRASEETHA P.K. | DHANYA R.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  155-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  1365
 • بازدید: 

  123179
 • دانلود: 

  57143
چکیده: 

Silver is composed of a large percentage of silver oxide due to their large ratio of surface to bulk silver atoms. Silver nanoparticles have been a potent antibacterial, antifungal, anti-viral and anti-inflammatory agent. A simple, eco-friendly, inexpensive biosynthetic method was employed to synthesize silver nanoparticles. The present study aimed at the comparative study of silver nanoparticles synthesized through microbial and chemical methods. A microbial route to synthesize silver nanoparticles by Actinomycetes sp. was done. Actinomycetes are aerobic, Gram-positive bacteria, generally exhibiting branched filamentous growth and contain high guanine plus cytosine content in their DNA. Chemical methods were employed to synthesize silver nanoparticles. Chemical reduction of silver ions (Ag+) using sodium borohydride in aqueous solution generally yields silver nanoparticles with particle diameters of several nanometers. It is observed that reduction is slow in chemical methods as compared to rapid microbial synthesis of silver nanoparticles. The obtained silver nanoparticles were characterized using UV-vis spectroscopy and TEM. TEM images of microbially synthesized silver nanoparticles were of smaller size (10-20 nm) compared to chemical methods (60-80 nm). The microbially synthesized silver nanoparticles using Actinomycetes were found to be highly toxic to bacteria and it was found that smaller silver nanoparticles synthesized by microbial route had a greater antibacterial activity when compared to their chemical moieties.

آمار یکساله:  

بازدید 123179

دانلود 57143 استناد 1365 مرجع 3552
litScript