نتایج جستجو

508

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

51

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Gulen Dumrul | safak Birol | Erdal Berna | Gunaydin Betul

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  345-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14897
 • دانلود: 

  5235
چکیده: 

Background and Objectives: The frequency of multiple resistant bacterial infections, including carbapenems, is increasing worldwide. As the decrease in treatment options causes difficulties in treatment, interest in new antimicrobials is increasing. One of the promising natural ingredients is curcumin. It is known to be effective in bacteria such as Pseudomonas aerugi-nosa, Escherichia coli, Burkholderia pseudomallei through efflux pump inhibition, toxin inhibition and enzymes. However, because its bioavailability is poor, it seffectiveness occurs in combination with antibiotics. In the study, the interaction of meropenem and curcumin in carbapenemase producing strains of Klebsiella pneumoniae was tested. Materials and Methods: Thirty-nine Klebsiella pneumoniae isolates, resistant to meropenem, were used in this study. From those 15 MBL, 6 KPC, 17 OXA-48 and 1 AmpC resistance pattern were detected by combination disk method. Meropenem and Curcumin MIC values were determined by liquid microdilution. Checkerboard liquid microdilution was used to deter-mine the synergy between meropenem and curcumin. Results: Synergistic effects were observed in 4 isolates producing MBL, 3 isolates producing KPC, 4 isolates producing OXA-48, and 1 isolates producing AmpC (totally 12 isolates) according to the calculated FICI. No antagonistic effects were observed in any isolates. Conclusion: Curcumin was thought to be an alternative antimicrobial in combination therapies that would positively con-tribute to the treatment of bacterial infection. The effectiveness of this combination should be confirmed by other in vitro and clinical studies.

آمار یکساله:  

بازدید 14897

دانلود 5235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فرج وند اسفندیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1452
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

هدف از این مقاله معرفی مفهومی جدید در مدیریت تحت عنوان هم آفرینی است. این واژه در برابر هم افزایی یا سینرژی مطرح گردید. سینرژی یا هم افزایی دلالت بر آن دارد که برآیند کار جمعی، بسیار فراتر از برآیند کار تک تک افراد یا به عبارتی روشن تر «کل بزرگ تر از جمع اجزاست». بر اساس هم آفرینی برآیند نوآوری جمعی یا نوآوری سیستمی بیش از جمع نوآوری های فردی است. مفهوم هم آفرینی از جمع آوری و تحلیل داده های متنی و نمونه برداری نظری از آثار و متن مصاحبه های خبرگان مدیریت و اندیشمندانی چون گری همل، رالف استیسی و تام پیترز و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ظهور یافت. بر اساس این مفهوم، نوآوری های تک تک کارکنان در بستر ارتباطات و گفتمان جمعی خاصیت سینرژیک می یابد و به نوآوری های فزاینده می انجامد و مدیریت ارشد سازمان باید بسترهای لازم را جهت هم افزایی نوآوری ها و نبوغ کارکنان برای بقا، استمرار حیات، رشد و بالندگی سازمان فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1452

دانلود 554 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1701
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1701

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZHAO F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

یکی از مسایلی که به عنوان دغدغه اساسی برای اکثر حکومت ها و دولتهای دنیای امروز مطرح است، مبحث به کارگیری و اشتغال منابع، مخصوصا منابع نیروی انسانی در راستای توسعه و پیشرفت می باشد. این مشکل با توجه به عواقب چند وجهی اش حتی در کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز به عنوان محکی برای اندازه گیری قابلیتهای این دولتها در توسعه اقتصادی و شاخصی در تعیین قدرت مدیریت اجتماعی آنها در نظر گرفته می شود. این موضوع در کشورهای در حال تتوسعه و مخصوصا کشورها ما با توجه به درصد بالای منابع انسانی و شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی در چند سال اخیر، به موضوعی قابل تامل تبدیل شده است که به آن بسیار پرداخته شده و راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NEWHOUSE R.P. | SPRING B.

نشریه: 

NURSING OUTLOOK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  309-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7111
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7111

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

THACKRAY V.G. | MELLON P.L. | COSS D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  314
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  192-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6792
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6792

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HUMAN MOVEMENT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  184-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  65-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

مقاله ی حاضر که می­ توان آن را نوعی مدیریت­ پژوهی فلسفی تلقی کرد، بر فرضیه ی امکان تعامل فلسفه و مدیریت و در نتیجه افزایش توانمندی و کارایی آن­ ها، مبتنی است. بر اساس این فرضیه، مدیریت می­ تواند برای تأملات فلسفی، موضوعات جدیدی مهیا سازد و فلسفه نیز می­ تواند مطالعات مدیریتی و سازمانی را تنوع و عمق بیشتری بخشد. ادعای نقش­ آفرینی فلسفه در حوزه ی مدیریت، به مطالعات مدیریتی و سازمانی محدود نیست، بلکه در مقاله ی حاضر بر این امر تأکید شده است که علاوه بر ساحت نظر، مدیرانی که از بصیرت­ های فلسفی برخوردارند، در مقام عمل نیز مدیران خردمندتر، تاثیرگذارتر و موفق­ تری خواهند بود. هستی­ شناسی، معرفت­ شناسی و اخلاق، سه شاخه از شاخه­ های اصلی فلسفه­ اند. این سه شاخه، در پژوهش حاضر به عنوان سه متغیر مستقل تعیین شده و تاثیر آن­ ها بر متغیر وابسته ی مدیریت، مورد بررسی قرار گرفته است. در بحث هستی­ شناسی سازمانی، نشان داده شده که درک مدیران از نحوه ی وجود سازمان تحت مدیریت آنان، می­ تواند بر تلقی آنان از ماموریت سازمانی خود مؤثر باشد. مبحث معرفت­ شناسی سازمانی، به این نتیجه منتهی شده که شاخه معرفت­ شناسی، می­ تواند به مدیران کمک کند تا فاصله موجود میان دانش و عمل را پر کنند. مهم­ ترین نتیجه­ ای که در بحث اخلاق سازمانی، بر آن تأکید شده این است که مدیران، معلمان اخلاق سازمان خود هستند. ارتباط میان خرد و بلوغ سازمانی، آخرین مبحثی است که در مقاله ی حاضر بدان پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
litScript