نتایج جستجو

1007

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

101

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفری سیداکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  831-834
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مخروط دیراک در ماده چگال را میتوان کج کرد. این کج کردن باعث تقلیل تقارن لورنتس میشود. اما هنوز درجه با یی از تقارنی شبیه لورنتس در سیستم باقی میماند. در این مقاله تبدی ت لورنتس-کج شده را معرفی میکنیم که تقارن این سیستم هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NOORIZADEH S. | JAMALEDIN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE MUST ACCEPTED DEFINITION OF AROMATICITY REFERS TO ELECTRONIC CYCLIC DELOCALIZATION WHICH EXIST IN ALL AROMATIC SPECIES.SINCE THIS CHARACTERISTIC IS NOT MEASURABLE, USUALLY IT IS RELATED TO A MOLECULAR PROPERTY.BASED ON THE MOLECULAR PROPERTY FROM WHICH THE AROMATICITY INDEX IS DERIVED, ALL EXISTENT CRITERIA CAN BE DIVIDED INTO A FEW BASIC CATEGORIES SUCH AS MAGNETIC (NICS), ELECTRONIC (SA), ENERGETIC (ASE), STRUCTURAL (HOMA).IT IS ATTEMPTED TO CALCULATE THEAROMATICITY NATURE OF FLUORINATED PYRIDINES USING SA INDEX AND RELATE THIS CHARACTER TO THE symmetry OF THE COMPOUND.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

KASHANI S.M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS EXPOSITORY PAPER, WE PRESENT A REVIEW ON G -MANIFOLDS, I.E., (PSEUDO) RIEMANNIAN MANIFOLDS UNDER THE ACTION OF A CLOSED CONNECTED LIE SUBGROUP GÌISO (M). WE STUDY TOPOLOGICAL AND/OR GEOMETRIC PROPERTIES OF SUCH MANIFOLDS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

BABAEI ESMAEIL | ZAMANI YOUSEF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

symmetry CLASSES OF POLYNOMIALS IS INTRODUCED IN [4]. IN THIS PAPER, WE GIVE A NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITION FOR THE NON-VANISHING symmetry CLASSES OF POLYNOMIALS ASSOCIATED TO FULL SYMMETRIC GROUP. THEN WE OBTAIN THE DIMENSIONS OF THESE CLASSES.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

WHITE R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  513-530
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8923
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8923

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

پرچگانی رحمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  241-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  679
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

نگاهی به هنر و عرفان اسلامی از جمله، معماری مساجد، نگارگری، خوشنویسی اسلامی، تذهیب، هنرهای نمایشی (پرده خوانی، تعزیه خوانی) نقاشی قهوه خانه ای و سقاخانه ای از جمله هنرهای قدسی تلقی می شوند که با به کارگیری صحیح و اصولی از تکنیک ها و عوامل مختلف و ارزش های هنری همه و همه بیانگر این آمیختگی میان فرم و محتوا و تعامل میان هنر با افکار و اعتقادات انسانی است. در اینجا پرسش اساسی این است که امروزه چرا در میان بزرگ ترین آثار جاویدان ادبی و هنری که به جهت سهولت انتقال پیام و معنا و سرعت نمایش رسانه ای آن، جهانی می شوند، سهم آموزه های دینی اندک است؟ در حالی که در گذشته استفاده از رسانه ها و هنر کمتر امکان پذیر بود، اما با این وجود هنر بیشتر، مورد استفاده فرهیختگان اسلامی قرار می گرفت، به طوری که کهن ترین و با ارزش ترین آثار دینی و تاریخی سرزمین های اسلامی به جهت آمیختگی با هنر پایدار مانده است. با توجه به این نکته که استفاده از ابزار هنری وابسته به خالق اثر هنری است و در هر مسیری می تواند از آن بهره برداری نماید لذا هنرهای تجسمی، ادبیات و کلیه رسانه ها توانائی این را دارند که بر خلاف کاربرد آن ها در مسیر انفعال، در جهت حیات روحی، احیای فطرت و در مسیر حکمت معنوی و حقیقت استفاده گردند

آمار یکساله:  

بازدید 679

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  124-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در چارچوب تقریب نیمه-کلاسیکی توماس-فرمی که مبتنی بر یک رهیافت آماری است، ضریب اشغال نوکلئونی در فضای فاز برای ماده هسته ای، با به کارگیری نظریه مایعات کوانتومی لاندائو به دست می آید. با بهره گیری از برهمکنش های نوکلئون-نوکلئون مایرز و شواتکی، موسوم به TF(96) و TF(90)، در ابتدا معادله حالت ماده هسته ای نامنقارن بدست می آید. سپس، توجه ویژه ای به بررسی رفتار کمیتهای انرژی تقارنی و انرژی آزاد تقارنی که در معادله حالت تاثیر زیادی دارند، می شود. از این رو، سخت تر شدن معادله حالت در برهمکنش TF(90) نسبت به TF(96) به تاثیر کلیدی این کمیتها برمی گردد. قابلیت تعمیم پذیری مدل کنونی با تعیین چگالی اشباع و ضریب تراکم ناپذیری اشباع ماده هسته ای به ازای دماها و پارامترهای مختلف عدم تقارن، به خوبی نشان داده شده است. همچنین، علاوه بر مقایسه ضرائب مربوط به انرژی آزاد تقارنی، چگالی اشباع و ضریب تراکم ناپذیری اشباع برای ماده هسته ای سرد با نتایج حاصل از مدلهای دیگر، تاثیر دما بر روی این کمیتها نیز بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAKERIPOUR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12980
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

To understand the mechanism of superconductivity in unconventional super onductors is one of the big challenges in the field of superconductivity. Based on the BCS theory, there is a direct relation between the pairing mechanism and the symmetry of the order parameter. Therefore, identification of the structure of the superconducting gap or the order parameter provides key information on the pairing mechanism. The s-wave conventional superconductors have full point symmetry of the crystal lattice, thus they have full gap symmetry around the Fermi surface. This leads to the exponential temperature dependence of many physical properties in the superconducting state at low temperature. However, the presence of nodes imposed by symmetry in the gap function of unconventional superconductors implies a different order parameter other than conventional s-wave, which may lead to a different pairing mechanism. Here, we show how thermal conductivity measurements in CeIrIn5 at very low temperatures detect the superconducting gap structure.

آمار یکساله:  

بازدید 12980

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAVEH A. | LAKNEGADI K. | ZAHEDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  659-676
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15492
 • دانلود: 

  7502
چکیده: 

In recent years special methods have been presented for eigensolution of symmetric structures. Therefore, an automatic approach for detecting the symmetry axis and/or planes was inevitable. In this paper a simple automatic approach is developed for symmetry detection in structural graph models. This is achieved by a special coloring of graph utilizing the dominant eigenvector of a special matrix known as the inner-product matrix, and imposing some constraints. Combining the present method and some canonical forms, an efficient tool is obtained for graph factorization. The efficiency of the present method is illustrated through some examples.

آمار یکساله:  

بازدید 15492

دانلود 7502 استناد 0 مرجع 888
نویسندگان: 

ASHRAFI A.R. | AHMADI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21711
 • دانلود: 

  12584
چکیده: 

On analyzing the Euclidean graph of fullerene C60, we have obtained the automorphism group of the Euclidean graphs of this molecule. It is proven that this group has order 120 and is isomorphic to Z2 x A5, where Z2 is a cyclic group of order 2 and A5 is the alternating group on five symbols.

آمار یکساله:  

بازدید 21711

دانلود 12584 استناد 0 مرجع 0
litScript