نتایج جستجو

18022

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1803

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  8642
 • دانلود: 

  4222
چکیده: 

بخش کشاورزی سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد به طوریکه در سال 1387 بیش از 20 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. دستیابی به امنیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و اقتصادی از عمده ترین ضرورت های توجه به بخش کشاورزی است. توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب بروز مسایل و مشکلاتی گردیده است که مصرف بی رویه مواد شیمیایی و تخریب محیط زیست از عمده ترین آن هاست. براین اساس از سال 1980 موضوع توسعه کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفت. کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی بدان وابسته است را بهبود می بخشد. مدل کشاورزی پایدار، تناسب اکولوژپکی، ماندگاری اقتصادی، مقبولیت اجتماعی و مسوولیت سیاسی را به عنوان چهار بعد تفکیک ناپذیر از اهداف بلندمدت پایداری را مورد بحث قرار می دهد که یکی از اهداف اساسی توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی در جهت افزایش رفاه و کاهش فقر روستاییان است که باید مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله با مرور مبانی نظری توسعه پایدار، ابعاد اقتصادی کشاورزی پایدار (با مولفه ایجاد درآمد کافی و مناسب برای کشاورزان) بررسی می گردد. شاخص های مورد بررسی برای پایداری درآمد کشاورزی در این مطالعه، بیمه محصولات کشاورزی، درآمد و اشتغال غیر زارعی، حاشیه سود و میزان بهره وری تولید برای محصولات منتخب طی دوره 1386 - 1382 بوده است. نتایج بررسی های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که پرداخت یارانه های دولتی به نهاده های تولیدی باعث پایداری اقتصادی فعالیت های کشاورزی در بازار داخلی و رقابت پذیری این محصولات در بازارهای جهانی شده است که این پایداری ساختگی بوده و واقعی نمی باشد. از طرفی حذف یکباره یارانه ها بدون اصلاحات و اتخاذ تدابیر لازم موجب کاهش ارزش افزوده این بخش در اقتصاد ملی و بیکار شدن تعدادی زیادی از کشاورزان خواهد شد. هم چنین پایین بودن سطح عملکرد در هکتار نسبت به روند روز افزون هزینه تولید محصولات مورد بررسی، پایداری اقتصادی کشاورزان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در پایان راهکارهایی برای پایداری اقتصادی بخش کشاورزی از حیث درآمدی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 8642

دانلود 4222 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1946
 • دانلود: 

  698
چکیده: 

و مثل (صدقات) کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند، همچون مثل باغی است که بر فراز پشته ای (بلندی، ناهمواری) قرار دارد (که اگر) رگباری بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد و اگر رگباری هم بر آن نرسد (باران ریزی) برای آن بس است (و خداوند) به آنچه انجام می دهید بیناست (بقره، 265). با توجه به کوهستانی و ناهمواربودن کشور و پراکنش نامناسب بارندگی، تخمین زده می شود حدود 65 درصد بارش ها در کشور به علت استفاده از شیوه های سنتی آبیاری هدر می رود. شرایط اقلیمی و توپوگرافی ایران از مهم ترین کارمایه ها برای توسعه باغات است. به دلیل اهمیت تامین آب برای درختان میوه و محدودیت منابع آب، در سیستم کشت دیم استفاده از روش هایی که به طور طبیعی از بارندگی موجود حداکثر بهره برداری را می نمایند بسیار حائز اهمیت هستند. در سیستم کشت دیم با توجه به بارندگی و آبیاری محدود، یکی از نقاط کلیدی در مدیریت باغ، افزایش حفظ توانایی خاک در نگهداری آب جذب شده می باشد. در نتیجه در این روش، هدف اصلی مدیریت نزولات آسمانی در جهت کاهش تبخیر و تعرق و افزایش راندمان جذب آب توسط گیاه می باشد. بیشتر منابع علمی موجود در کشور ترجمه هایی از کتب دانشگاه های اروپا و امریکا هستند که شرایط کاملا متفاوتی با اقلیم کشور ما دارند و عدم توجه به این موضوع باعث خسارت های هنگفت به صنعت کشاورزی مملکت شده است. در حالیکه توجه به قرآن کریم به عنوان یک رفرنس جهان شمول و همیشه روزآمد می تواند مشکلات عدیده کشاورزی پایدار را کاهش دهد. به عنوان مثال مطابق نص صریح آیات الهی با انتخاب صحیح محل کشت، انتخاب گونه های مقاوم یا متحمل به خشکی (زیتون، انجیر، انگور و میوه های خشک) و استفاده بهینه از آب باران، می توان در مکان های شیب دار کم بازده اقدام به کشت باغ به صورت دیم نمود. لذا این تحقیق با هدف آشنایی با مفاهیم کشاورزی پایدار در قرآن کریم با استفاده از تکنیک Grounded Theory انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1946

دانلود 698 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PRETTY J. | TOULMIN C. | WILLIAMS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2272
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2272

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عزیزی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  113-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2732
 • دانلود: 

  1326
چکیده: 

آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. با توجه به خشک سالی های پی در پی استفاده پایدار از آب در جهان، به ویژه ایران، اهمیت خاصی دارد. در این مطالعه، آثار عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، نهادی و نیز عوامل مدیریتی بر میزان اتلاف آب کشاورزی تعیین شده است. همچنین بهترین ترکیب از ویژگی های مدیر که کمترین اتلاف آب را در مزرعه در پی داشته باشد، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که کشاورزانی که در گروه سنی 40 تا 60 سال قرار دارند و محصول خود را بیمه نکرده اند و بر منبع آبی خود مالکیت نداشته و رفتار مصرفی همسایگان را در مصرف خود موثر دانسته اند. همواره در جهت ناپایداری آب کشاورزی عمل کرده اند. همچنین مشخص شده است که سیاست افزایش قیمت آب کشاورزی در استفاده پایدار از آن اثری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2732

دانلود 1326 استناد 10 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  69-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  552
چکیده: 

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی وجود دارد. فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی از آن دسته از فعالیت هایی هستند که بنا به ویژگی های خاص خود در شرایط طبیعی و غیرقابل پیش بینی و پیشگیری جوی انجام می شوند و بنابراین با وجود مدیریت تولید، کماکان خطر آسیب پذیری به تولید محصولات در ضریب بالایی از ناامنی قرار دارد، بنابراین ضرورت بهره مندی از خدمات بیمه عنوان یک اصل در بخش کشاورزی کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می باشد. از طرفی با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی کشور، مخاطراتی که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تهدید می کند بسیار جدی است. امروزه با مطرح شدن توسعه پایدار در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه کشاورزی پایدار، باید مخاطرات فعالیتهای کشاورزی را به حداقل رسانده و زمینه تولید مداوم و با کیفیت محصولات تولیدی آن را فراهم نماید. این موضوع با توجه به تامین امنیت غذایی خانوارها و ایجاد استقلال اقتصادی و همچنین حفظ روستاها بعنوان مرکز اصلی تولیدات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه موضوع بیمه کشاورزی که یکی از پارامترهای اساسی توسعه کشاورزی پایدار محسوب می گردد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نقش آن در طی سالهای 1386-1380 در ایجاد پایداری فعالیتهای کشاورزی مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد که بررسی میزان پایداری کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی در طی سالهای مورد بررسی تغییر نموده است. این موضوع نشان می دهد که فعالیت کشاورزی در کشور بشدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است. همچنین بررسی شاخص پایداری درآمد از طریق بیمه محصولات کشاورزی برای محصول گندم و چغندر قند نشان می دهد که پایداری درآمدی از طریق بیمه محصولات ناچیز بوده است. در این مقاله برای تحلیل موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 552 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

LAL R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5479
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5479

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FAROQUE M.A.A. | KASHEM M.A. | BILKIS S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3590
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3590

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش تولید کننده مواد غذایی کشور نه تنها مصرف کننده انرژی است بلکه مهمترین عرضه کننده انرژی نیز محسوب می شود. نظر به اینکه بخش کشاورزی از یک طرف با محدودیت منابع تولید روبرو بوده و از سوی دیگر تامین کننده امنیت غذایی جمعیت در حال رشد می باشد، باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهره برداری از منابع تولید و تولید محصولات کشاورزی ایجاد شود. در مطالعه حاضر جهت تدوین سیستم کارآمد انرژی در محصولات عمده زراعی استان خراسان به نحوی که موضوع پایداری کشاورزی ملحوض شده باشد از شاخص کارآیی انرژی در چارچوب برنامه ریزی کسری استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که یک رابطه معکوس بین شاخص کارایی انرژی و بازده برنامه ای وجود دارد. بدین معنی که با اولویت دادن به بهینه سازی انرژی، از مقدار بازده برنامه ای کاسته شده و محصولاتی در الگوی کشت قرار می گیرند که دارای کارایی انرژی بالاتر می باشند و بالعکس. با توجه به شاخص کارایی انرژی محصولات مورد بررسی، تولید برخی از محصولات، از جمله گوجه فرنگی و خربزه در جهت ناپایداری و تولید محصولاتی مانند گندم، جو، عدس، چغندرقند و سیب زمینی در جهت پایداری کشاورزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2842
 • دانلود: 

  1071
چکیده: 

زمینه: امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه ‏های امنیت انسانی است. در دهه ‏های اخیر، روشهای ناپایدار کشاورزی که صرفا برای افزایش تولید گسترش یافته ‏اند، نه تنها جایگاه انسان در قالب نگاهبان طبیعت را زیر سوال برده‏ اند، بلکه عدم پایداری در تولید، امنیت غذایی انسان را نیز به مخاطره انداخته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی دستیابی به امنیت غذایی در کشاورزی پایدار، ضمن رعایت ملاحظات اخلاق زیستی است.نتیجه گیری: یافته ‏های این بررسی نشان می‏ دهد در چند دهه اخیر با توجه به ناپایداری سامانه ‏های رایج کشاورزی، انسان در مواجهه با طبیعت، جنبه‏ های اخلاقی را زیر پا گذاشته و نسبت به آن بی‏ توجه بوده است. کشاورزی پایدار رسالت خویش را زمانی به فرجام رسانده که ضمن تامین امنیت غذایی، جنبه ‏های اخلاقی تولید نیز رعایت گردد. در حالی که کشاورزی رایج قائل به تفکری انسان ‏محور بوده و هیچ موجودی را به غیر از انسان واجد جایگاه اخلاقی نمی‏ شمارد. کشاورزی طبیعی که از شاخه‏ های کشاورزی پایدار و بر گرفته از نگرشی غیر انسان محور است، جایگاه اخلاقی را به سایر موجودات زنده یا چرخه حیات به عنوان یک کلیت تعمیم می دهد. نتایج این بررسی نشان می ‏دهد کشاورزی طبیعی امنیت غذایی بشر را در گرو امنیت و حفظ تمامیت طبیعت می‏ پندارد و حفظ تمامیت طبیعت را منوط به حفظ جایگاه اخلاقی آن می‏ داند. جنبه های اخلاق زیستی در کشاورزی پایدار نه تنها با تولید منافات ندارد، بلکه از پیش ‏شرط‏ های نیل به امنیت غذایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2842

دانلود 1071 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  110-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان آشنایی و گرایش ذهنی و عملی محققان کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار و پاسخگویی به سوالاتی مانند اینکه محققان کشاورزی چقدر با مفهوم کشاورزی پایدار آشنایی دارند؟ محققان کشاورزی چه تصور ذهنی نسبت به کشاورزی پایدار دارند؟ و رفتار محققان در قبال کشاورزی پایدار چگونه است؟ می باشد. این تحقیق از نوع مطالعات کمی است که به سنجش گرایش محققان کشاورزی نسبت به مفهوم کشاورزی پایدار پرداخته است. متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق شامل مشخصات فردی و سازمانی محققان، گرایش پاسخگویان به مفهوم کشاورزی پایدار و میزان دانش و اطلاعات پاسخگویان نسبت به مفهوم کشاورزی پایدار می شدند. پرسشنامه مهمترین تکنیک مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات بوده و جامعه آماری شامل کلیه محققان شاغل در مراکز و موسسات تحقیقات زراعی بودند که برای نمونه گیری از جمعیت های مورد بررسی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که جهت گیری تحقیقاتی پاسخگویان عمدتا در جهت تدوین نیازها و مسایل تحقیقاتی در جهت رفع مسایل و مشکلات بخش کشاورزی و نیز بهره مندی از نظرات و همکاری محققان با تخصص ها و رشته های مختلف در انجام این گونه فعالیت ها بود. از نظر پاسخگویان، نتایج تحقیقات آنان پیامدهایی همچون افزایش عملکرد در واحد سطح، حفظ تولیدات کشاورزی در درازمدت، حفظ منابع طبیعی و کشاورزی و نیز افزایش تولید و درآمد کشاورزان را در بر داشته است. هر چند یافته ها نشانگر دیدگاه مثبت محققان نسبت به کشاورزی پایدار و آشنایی و دانش بالای آنها با این مفهوم بود لکن آن نشان داد که محققان به بهره گیری از مشارکت روستاییان و مزارع آنان جهت انجام طرحهای تحقیقاتی توجه کمی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 132 استناد 3 مرجع 5
litScript