نتایج جستجو

604

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

61

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 8 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MENGER F.M. | KEIPER J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1906-1920
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5084
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5084

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BUTTE W. | EILERS J. | ERTL H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GAUTAM K.K. | TIAGI V.K.

نشریه: 

JOURNAL OF OLEO SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  155-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HALLIDAY H.L.

نشریه: 

JOURNAL OF PERINATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3692
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3692

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

AMINI SAEED | BASHIRBANAEM PARINAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO STUDY THE FUNCTION OF GEMINI SURFACTANT AS CELL MEMBRANE MIMETIC IN THE IN VITRO STUDIES, INTERACTION TYPES OF THIS LIPID COMPOSED OF NHEXADECYLE TAILS, DIMETHYL AMMONIUM HEADS AND (CH2)5 CARBON LINKER (GSP) WITH AN ANIONIC PROTEIN, RIBONUCLEASE SA (RNASE SA), WAS INVESTIGATED BY MOLECULAR DYNAMICS (MD) SIMULATIONS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

DRAPPIER J. | DIVOUX T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  198-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

چاپاتی نوعی نان مسطح و عمدتا غیر تخمیری است که غذای اصلی جمعیت شبه قاره هندوستان را تشکیل می دهد. تاثیر سورفاکتانت ها بر خواص ژلاتینه شدن نشاسته آرد کامل گندم (Whole Wheat Flour = WWF) تجارتی و نیز کیفیت نان چاپاتی تهیه شده از آن در طی نگهداری به مدت 1. 24 و 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه نان چاپاتی از آرد کامل گندم حاوی 0.25، 0.50 و 0.75 درصد گلیسرول مونواستئارات (Glycerol Mono Stearate = GMS)، سدیم استئاریل لاکتیلات (Sodium Stearyol-2-Lactylate = SSL) و مخلوط (50:50) GMS+SSL استفاده شد. خواص ژلاتینه شدن آرد با استفاده از دستگاه Rapid Visco Analyzer و ویژگی های بافت چاپاتی به کمک دستگاه Texture Analyzer تعیین گردید. امتیاز نهایی در مورد ویژگی های ارگانولپتیکی به عنوان شاخصی از کیفیت ظاهری، عطر و بو، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر پارگی و کیفیت خوراکی در طول نگهداری نان چاپاتی بسته به نوع و مقدار سورفاکتانت ها تغییر نمود. نان چاپاتی تهیه شده از آرد کامل گندم به علاوه 0.5 درصد GMS نرم و از لحاظ ظاهری مطلوب تر بوده و ضمن داشتن عطر و بوی مطلوب در طی مدت نگهداری در برابر پارگی از خود مقاومت مطلوبی نشان داد به طوری که می توان آن را یکی از مناسب ترین سورفاکتانت ها برای تهیه و نگهداری نان چاپاتی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PURPOSE: THIS WORK WAS PREPARED A NIOSOMAL FORMULATION OF SILIBININ FOR IMPROVEMENT OF DRUG EFFICIENCY AND ALSO REDUCING THE REQUIRE DOSE AND ITS SIDE EFFECTS. NIOSOMES ARE AN ALREADY ESTABLISHED ENCAPSULATION TECHNOLOGY IN DIFFERENT AREAS INCLUDING FOOD, BIOTECHNOLOGY, COSMETICS AND PHARMACEUTICS. THIS STUDY AIMED TO PREPARE AND INSPECT THE GENERAL PROPERTIES OF NIOSOMAL SILIBININ AS A NEW DRUG DELIVERY SYSTEM [1].MATERIALS AND METHODS: NIOSOMES WAS PROVIDED THROUGH REVERSE PHASE EVAPORATION METHOD. IN THIS METHOD, DIFFERENT PROPORTIONS OF SPAN 20, CHOLESTEROL, MPEG-2000 AND SILIBININ WERE MIXED TOGETHER IN DICETYL PHOSPHATE AS SOLVENT. AFTER SEPARATION OF THE SOLVENT USING ROTARY EVAPORATOR, THE GELLOSE FILM WAS HYDRATED IN BUFFER PHOSPHATE SALINE, SONICATED AND THEN HOMOGENIZED. ENTRAPMENT EFFICIENCY, VESICLES SIZE, STABILITY AND DRUG RELEASE PATTERN WAS STUDIED BY RELATED METHODS [2-4].RESULTS AND DISCUSSION: THE MEAN DIAMETER OF NIOSOMAL SILIBININ WAS OBTAINED 178.4±4 BY ZETA SIZER DEVICE. THEIR ENCAPSULATION EFFICIENCY WAS MEASURED BY INDIRECT METHOD USING HIGH SPEED CENTRIFUGE AND WAS OBTAINED 94±2%. RELEASE STUDY OF NIOSOMAL SILIBININ WAS DONE BY DIALYSIS METHOD AND THE RESULTS SHOW THAT THE NEW FORMULATION IS STABLE AT 4°C AFTER 4 WEEKS. STABILITY AND THE RESULTANT EASE OF STORAGE OF NIOSOMES HAVE LED TO THE EXPLOITATION OF THESE CARRIERS AS ALTERNATIVES TO OTHER NANOENCAPSULATION TECHNOLOGIES.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
litScript