نتایج جستجو

58500

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5850

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  16 (دوره دوم)
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  94-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

در راستای کاهش استفاده از حلال های آلی در استخراج ترکیبات گیاهی از زیست توده های مختلف، استخراج با آب مادون بحرانی یکی از مطرح ترین فن آوری های دوست دار محیط زیست در چند سال اخیر است. مواد زیست فعال گیاهی همچون ترکیبات فنولی، اسانس های فرار و کربوهیدرات ها، کاربرد بی شماری در صنعت دارو، مواد غذایی و سایر صنایع دارند. هدف از این مقاله مروری است بر گزارشاتی که موقعیت کنونی استخراج با آب مادون بحرانی در تولید ترکیبات گیاهی را توصیف می کند. این مقاله تلاش می کند تا یک دید کلی در مورد جنبه های مختلف استخراج با آب مادون بحرانی شامل، ویژگی های آب مادون بحرانی، عوامل موثر بر استخراج (مانند دما، سرعت جریان، نوع استخراج، ویژگی های نمونه، pH، فشار و افزودنی ها)، روش بهبود استخراج مواد حساس به حرارت، مطالعه سنتیک و مدل سازی استخراج، کاربرد آب به عنوان حلال و ضد حلال، رسوب دهی و تشکیل ذره توسط آب مادون بحرانی و چشم انداز آینده این فن آوری را ارائه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 112 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  83-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در این مطالعه، استخراج اسانس آویشن شیرازی با آب دمای زیر بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و مهم ترین بخش اسانس آویشن را ترکیب تیمول تشکیل می دهد. یک مدل ریاضی دو فازی برای شبیه سازی بازده استخراج در شرایط عملیاتی متفاوت در بستر پرشده ذرات به کار گرفته شد. سه مرحله عمده انتقال جرم شامل نفوذ حل شونده داخل ذرات، جابه جایی حل شونده درون لایه ساکن اطراف ذرات و شستشوی حل شونده با جریان توده سیال در نظر گرفته شد. موازنه جرم حالت ناپایدار برای حل شونده در فازهای جامد و زیربحرانی منجر به دو معادله دیفرانسیل پاره ای شد که به صورت عددی با استفاده از رابطه تعادلی خطی حل شدند. این مدل شامل سه پارامتر ضریب انتقال جرم، ضریب پراکندگی محوری و ضریب نفوذ موثر بود. آخرین پارامتر به عنوان پارامتر تنظیم مدل انتخاب شده و بقیه با استفاده از روابط تجربی موجود تخمین زده شدند. ضریب نفوذ موثر و انحراف میانگین داده ها برای شدت جریان های 1، 2 و ml/min 4 به ترتیب 5´10 -12 m2/s، 0.073، 0.180 و 0.294 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1966
 • دانلود: 

  503
چکیده: 

ببیش از یک دهه است که از آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال برای استخراج ترکیب های آلی متنوع استفاده می شود. آب زیر دمای بحرانی مزایای زیادی نسبت به روش هایی دارد که از حلال های آلی برای حل ترکیب های آلی آب گریز استفاده می کنند. در این مقاله، پیشرفت های گزارش شده در منابع علمی درباره فرایندهای آب زیر دمای بحرانی مرور می شود. این مقاله ها شامل مطالعه های انجام شده در مورد استخراج با آب زیر دمای بحرانی، اندازه گیری حلالیت ترکیب های آلی در آب زیر دمای بحرانی و استفاده از داده های انحلال پذیری در مدل سازی است. همچنین عامل های موثر بر کارایی استخراج با آب زیر دمای بحرانی شامل دما، ساختار شیمیایی عصاره، سینتیک استخراج، دبی جریان، تخریب، فشار و pH بررسی شده و انواع روش های مدل سازی حلالیت ترکیب های آلی در آب زیر دمای بحرانی از قبیل مدل های تجربی و نیم تجربی، مدل محلول منظم (RST)، مدل ثابت دی الکتریک، معادلات حالت و مدل های بر پایه ضرایب فعالیت کاربردی  (UNIFAC)شرح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1966

دانلود 503 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  84-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

در این مطالعه به بررسی انتقال جرم و مدل سازی انحلال پذیری استخراج با آب زیر بحرانی پرداخته شده است. روش های تخمین انحلال حل شونده ها در آب زیر بحرانی شامل مدل های تجربی، پارامترهای انحلال پذیری هانسن، مدل انحلال پذیری بر اساس خواص اجزای خالص، مدل UNIFAC اصلاح شده، مدل ثابت دی الکتریک می شوند. روش های موجود بر اساس داده های انحلال پذیری محدود هستند. داده های موجود انحلال حل شونده های گوناگون شامل هیدروکربن ها، ترکیبات اسانسی، آفت کش ها، ترکیبات پلی فنولی در دمای بالا و پایین نقطه جوش آب می باشند. دانش تعادل فازی، سرعت انتقال جرم و اطلاعات انحلال پذیری برای طراحی فرایندهای استخراج و تجهیزات، مهم هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  12 (TRANSACTIONS c: Aspects)
 • صفحات: 

  1991-2000
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15447
 • دانلود: 

  54660
چکیده: 

Ginger is one of the commonly used spices that has been exhibited to have pharmaceutical activities. These therapeutic properties are mainly attribute to gingerols and shogaols. To extract these bioactive compounds, subcritical water extraction (SWE) was employed as a green method. The influence of adding co-solvents, temperature, retention time and particle size on extraction yield were investigated. In addition the impact of ultrasonic and enzyme pretreatment was studied. Enzyme-assisted SWE with 2% ethanol as co-solvent and using ginger having particle size of 1mm, operated at 130° C and 20 bars for 30 min, is approved as optimized condition. At this condition, the total obtained polyphenol content and the concentration of total gingerols and shogaol were 5325 μ g GAE/g dried ginger and 2990. 5 μ g bioactive/g dried ginger, respectively. Pretreatment of ginger powder with α-amylase prior to SWE, resulted in a 2. 8 and 2. 22 folds increase in total polyphenol content and concentration of total gingerols and shogaol, respectively. SEM analysis was conducted to evaluate the effect of pretreatment on morphology of ginger and analyze the extraction process.

آمار یکساله:  

بازدید 15447

دانلود 54660 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

سابقه و هدف: استخراج به کمک آب فوق داغ به دلیل داشتن مزایایی از قبیل سرعت و بازدهی بالا، کاهش مقدار حلال های آلی مورد استفاده نسبت به روش های سنتی و همچنین به دلیل سازگار بودن با محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه استخراج اسانس از بذر گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill. ) با استفاده از روش استخراج با آب فوق داغ انجام شد و با روش تقطیر با آب مقایسه قرار گردید. ترانس آنتول به عنوان ترکیب اصلی، هدف انجام آزمایش های بعدی قرار گرفت. جداسازی و تشخیص ترانس آنتول استخراج شده به وسیله GC-FID و GC/MS انجام شد. تاثیر پارامترهای دما، متوسط اندازه ذره و شدت جریان بر روی میزان استخراج در روش آب فوق داغ بررسی شدند. به منظور تسهیل روند آزمایش ها و مقایسه پارامترهای موثر از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد. نسبت مساحت ترانس آنتول به استاندارد داخلی حاصل از کروماتوگرافی گازی به عنوان معیار ارزیابی تاثیر پارامترها و روش های استخراج اسانس از دانه رازیانه محاسبه شد. یافته ها: نتایج آنالیز واریانس نشان داد که دما و متوسط اندازه ذره تاثیر قابل توجهی بر میزان استخراج ترانس آنتول دارند. بیشترین نسبت سطح ترانس آنتول به استاندارد داخلی در دمای 175 درجه سانتی گراد، متوسط اندازه 398/0 میلی متر و شدت جریان 3 میلی لیتر در دقیقه به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استخراج با آب فوق داغ در مقایسه با روش تقطیر با آب یک شیوه سریع با بازدهی بالا به منظور استخراج ترانس آنتول به عنوان یک ترکیب اکسیژن دار با ارزش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

REACTIVE FREE RADICALS, SUCH AS SUPEROXIDE ANION, HYDROXYL RADICAL AND PEROXY RADICAL MAY LEAD TO THE DISRUPTION OF MEMBRANE FLUIDITY, LIPID PEROXIDATION, PROTEIN DENATURATION, OXIDATION OF DNA AND VARIATION OF PLATELET ACTIVITIES IN THE HUMAN BODY [1]. …

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  49-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  349-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

در ده اخیر استفاده از افزودنی های طبیعی جایگزین برای ترکیبات سنتزی و شیمیایی مورد استفاده در صنایع غذایی، اهمیت بسزایی داشته است. از سوی دیگر به دلیل مشارکت ترکیبات فنولی در فعالیت آنتی اکسیدانی هدف پژوهش حاضر اندازه گیری میزان کل این ترکیبات و توکوفرول کل، با استفاده از آزمون های سه گانه اندازه گیری قدرت مهار رادیکال های آزاد DPPH، توان احیاء آهن و رنگبری بتاکاروتن در عصاره دارچین استخراج شده به دو روش غرقابی(SO) و آب زیر بحرانی (SWE) و همچنین ارزیابی ویژگی های ضدمیکروبی این عصاره ها بر روی هر دو گونه باکتری های گرم منفی و گرم مثبت است. نتایج حاصل نشان داد مقادیر ترکیبات فنولی و توکوفرولی کل حاصل از روشهای استخراج مختلف، از نظر آماری باهم اختلاف معنی داری داشتند. بطوری که عصاره حاصل از روش غرقابی حاوی ترکیبات فنولی بیشتر ( 13/1 35/30) و عصاره آب زیر بحرانی دارای ترکیبات توکوفرولی بیشتری ( 5/0 86/2) بود. نتایج آزمون های آنتی اکسیدانی سه گانه انجام شده نیز نشاندهنده فعالیت ضداکسیداتیو بالاتر عصارهSO می باشد. قدرت رقابت هر دو عصاره در آزمون های سه گانه در مقایسه با TBHQ بسیار متفاوت بود. نتایج آزمون ضدمیکروبی نشان داد که کمترین غلظت عصاره SO (ppm500) اثر کشندگی بر کلیه میکروارگانیسم های مطالعه شده داشت، درحالی که عصاره SWE در غلظت های متفاوت بر باکتری های مختلف اثر کشندگی خود را اعمال نمود. بطوری که، غلظت ppm500 تنها قادر به از بین بردن باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بود.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

پوست بنه (Pistacia atlantica) حاوی مقدار بالایی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است. هدف از انجام این پژوهش، بدست آوردن شرایط بهینه استخراج مواد زیست فعال پوست بنه با آب مادون بحرانی و با استفاده از روش سطح پاسخ بود. دما (110-200oC)، مدت زمان فرایند (30-60 min) و نسبت اختلاط حلال (50:1-10:1) فاکتورهای مورد مطالعه بودند. طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی محوری انجام گرفت. شرایط بهینه استخراج برای بدست آوردن عصاره ای با حداکثر قدرت آنتی اکسیدانی دمای 196.81oC، مدت زمان 52.57 دقیقه و نسبت اختلاط 43.61:1 (پوست بنه - آب) تعیین شد. تحت این شرایط میزان ترکیبات پلی فنلی، قدرت احیاکنندگی بر حسب EC50 و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH بر حسب  EC50به ترتیب برابر با 2284 میلی گرم اسید گالیک / 100 گرم ماده اولیه، 0.2002 میلی گرم بر میلی لیتر و 0.6284 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد. استخراج و آنالیز عصاره ها در نقطه بهینه نتایج بدست آمده را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
litScript