نتایج جستجو

21907

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  843-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16847
 • دانلود: 

  9333
چکیده: 

Background: Cryopreservation of embryos has been an usual component of clinic in assisted reproductive technology (ART) programs. Recently the dramatic increase in cryobiology activity in the clinical centers has enhanced methods of freezing and improved vitrification protocols are being developed.Objective: The aim of our study was to assess the effect of storage duration of frozen embryo on ART outcome.Materials and Methods: In this retrospective study the data of 651 frozen-thawed embryo transfer cycles were assessed over a 36-months period. Our patients were categorized according to storage time of freeze. Group I: less than 90 days, Group II: between 90-365 days. Group III: between 365-730 days. Group IV: between 730-1095 days. Group V: more than 1095 days. Clinical pregnancy and implantation rate were defined and statistical analysis was performed using Student t-test and Chi-square.Results: According to our finding patient’s mean age was 31.05±5.231 years (range, 18-53 years), and 1204 embryos were transferred. The mean storage duration was 296.72±301.82 days. The mean number of embryo transferred per cycle was similar between groups (p=0.224). According to our analysis clinical pregnancy rate per embryo transfer cycle was similar between groups (p=0.563).Conclusion: Our results showed that duration of storage had no negative effects on implantation of cryopreserved embryos. In our literature review we found a little article In this context. However our study showed duration of freezing don’t have any negative effects on implantation and pregnancy outcome, but more studies are needed to evaluate long term effects of storage duration on babies were born by cryopreserved embryos.

آمار یکساله:  

بازدید 16847

دانلود 9333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

امروزه ناباروری یکی از مشکلات شایع برای زوجین محسوب میشود و نیمی از علل آن مربوط به مردان است. حفظ پارامتر های اسپرم و کروماتین آن در آزمایشگاه برای باروری موفقیت آمیزاین زوج ها ازاهمیت خاصی برخوردار است. عوامل متعددی از جمله دما، مدت زمان و روش های مختلف نگهداری اسپرم بر روی پارامتر های اسپرم و کروماتین آن موثر هستند. روش های مختلف نگهداری اسپرم هر یک دارای مزایا و معایبی هستند، از میان این روش ها انجماد شایع ترین روش است که قابلیت بارورسازی اسپرم را در یک دوره زمانی طولانی تر حفظ می کند. اگرچه باروری اسپرم ها در این روش، در مقایسه با مایع جنسی تازه کمتر است اما مزایای این روش از معایب آن بیشتر بوده و هنوز به عنوان ابزار مهمی برای نگهداری اسپرم در کلینیک های ناباروری مطرح است. ما با استفاده از پایگاه داده PubMed به انجام جستجو پرداختیم. درمطالعه ما، ترکیبی از اصطلاحات مرتبط با دما و مدت زمان نگهداری و هم چنین روش های مختلف نگهداری اسپرم و پارامتر های باروری وجود دارد. جستجو با استفاده ازAdvanced Search Builder انجام شد وکلمات کلیدی در "عنوان یا چکیده" یافت شدند. این مطالعه، مروری براثرات دما، مدت زمان و روش های مختلف نگهداری بر پارامتر های اسپرم و کرماتین آن می باشد تا بتوانیم شرایط و روش های بهینه برای نگهداری اسپرم را دریابیم.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 92 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پی آیند 55) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  86-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این پروژه تاثیر دمای انجماد بر انتقال فلزات سنگین در بافتهای مختلف بدن (اسکلت خارجی، کاراپاس و عضله) دو گونه میگوMetapenaeus affinis, Penaeus  merguiensis)  بررسی گردید. علاوه بر این روابط بین طول کلی بدن و جنسیت نمونه ها با میزان تجمع عناصر مورد نظر در بافت های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. میزان تجمع فلزات مورد نظر (Cr,Cd,Zn,Ni,Mn,Fe,Cu) در نمونه ها به وسیله طیف سنج نشر اتمی (ICP-AES) اندازه گیری گردید. تنها در مورد نیکل و روی تفاوتهای مرتبط با جنسیت نمونه های مشهود بود و به استثنا Cu در مورد سایر فلزات اختلاف معنی داری میان بافت ها از نظر تجمع فلزات مشاهده گردید. تنها در مورد Mn اختلاف معنی داری بین دو گونه از نظر تجمع زیستی قابل تشخیص بود. رابطه طول بدن با مقادیر فلزات تنها در مورد Ni مشاهده شد. همبستگی بین Mn و Fe در تمامی موارد مثبت و کاملا معنی دار بود. مقادیر تمامی فلزات مذکور در عضله میگوها با سایر نقاط جهان قابل قیاس بود. میانگین Cu و Zn در بافت های مأکول آن دسته از نمونه های M.affinis که در دمای 10- درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند. از برخی از استانداردهای موجود بیشتر بود. در صورتیکه در مورد نمونه هایی که در دمای 30- درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند مورد مزبور مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  383-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثرات زمان برداشت و مدت انبارمانی بر شاخص های کیفی و عمر انبارمانی میوه عروسک پشت پرده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1395 انجام شد. برگ خریدهای آزمایش شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله (سبز بالغ، سبز مایل به زرد و زردرنگ) و مدت زمان انبارمانی (صفر، 10، 20 و 30 روز پس از برداشت) بود. نتایج نشان داد که زمان های مختلف برداشت میوه و مدت انبارمانی تأثیر معنی داری بر شاخص های کیفی میوه و عمر انبارمانی میوه داشت. بیشترین شاخص طعم و رنگ میوه، میزان ویتامین ث (54/201 میلی گرم) و مواد جامد محلول (6/7 درصد بریکس) در میوه های برداشت شده در مرحله زردرنگ در 10 روز بعد از انبارمانی مشاهده شد، با طولانی شدن دوره انبارمانی میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کاهش یافت. حداکثر مقدار اسید قابل تیتراسیون (71/1 میلی گرم در 100گرم) و خاصیت اسیدیته در میوه های سبزرنگ در زمان برداشت به دست آمده آمد. نمودار اختلاف رنگ طی انبارمانی با روندی صعودی همراه بود که این میزان در میوه های سبز بالغ دارای اختلاف معنی داری نسبت به میوه های سبز مایل به زرد و زردرنگ بود. با توجه به نتایج، به دلیل فراز گرا بودن میوه های عروسک پشت پرده و رسیدن تدریجی و تغییر رنگ میوه ها، برداشت میوه در مرحله سبز بالغ، مدت انبارمانی را در دمای 15درجه سانتی گراد نسبت به میوه های برداشت شده در زمان های دیگر تا 30 روز افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1909-1917
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

میوه زردآلو به دلیل داشتن شدت تنفسی زیاد و سرعت فرآیند رسیدگی، عمر انباری کوتاهی داشته و بایستی در زمان کوتاهی پس از برداشت، به بازار عرضه شود. این پژوهش با هدف تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زردآلو، افزایش عمر انباری و کاهش ضایعات آن انجام شد. طرح آزمایشی اسپلیت- اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بود که در آن میوه های چهار رقم تجارتی زردآلو شامل ارقام «قرمز شاهرود»، «قربان مراغه»، «اردوباد» و «نصیری» (فاکتور اصلی) در سه مرحله از رسیدگی میوه (فاکتور فرعی) بر اساس شاخص رنگ پوست (رنگ پوست میوه زمینه سبز با لکه های زرد، زمینه زرد با لکه های سبز و زمینه زرد با لکه های نارنجی) از درخت برداشت شدند. سپس میوه ها در جعبه های دارای پوشش پلی اتیلن بسته بندی شده و در سردخانه (دمای صفر تا 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85%) بمدت 0، 7، 14، 21 و 28 روز (فاکتور فرعی فرعی) نگهداری شدند. پس از هر مرحله از نگهداری میوه ها در سردخانه، خصوصیات کیفی میوه شامل چروکیدگی پوست، ژله ای شدن گوشت و میزان فساد میوه ها از نظر وضعیت کیفی ارزیابی شده و همچنین سفتی میوه، میزان مواد جامد محلول، pH و EC نیز اندازه گیری و تجزیه واریانس شدند. صفات کیفی پس از تجزیه کلاستر با استفاده از فاصله اقلیدوسی، دندروگرام حاصل به چهار کلاس متمایز گردید. نتایج نشان داد که مناسب ترین زمان برداشت میوه زردآلو در همه ارقام مرحله دوم برداشت (رنگ پوست میوه زمینه زرد با لکه های سبز) بوده و در افزایش عمر انباری آنها اثر معنی داری دارد. در این شرایط میوه های ارقام «قرمز شاهرود» تا 21 روز، «قربان مراغه» تا 28 روز، «اردوباد» تا 21 روز و «نصیری» تا 28 روز با کیفیت مناسب در سردخانه قابل نگهداری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 52 استناد 0 مرجع 11
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  563-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EBADI M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  588-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6137
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6137

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10291
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The effect of ice-storage duration (0, 3, 6, 9, 12, and 15 days) of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) on qualitative properties of its surimi powder was assessed by analyzing proximate composition, color changes, density, oil adsorptioncapacity, protein solubility, emulsifying capacity, emulsion stability, gel form ingability, and thiobarbituric acid. Increase in ice-storage duration increased the densityand thiobarbituric acid of surimi powder (p<0.05); proximate composition, color indices, protein solubility, oil adsorption and gel forming decreased significantly (p<0.05); emulsifying capacity and emulsion stability decreased with storage duration, although no regular trends were detected (p<0.05). The present study indicated that long-term ice-storage of silver carp led to reduction of qualitative properties of the surimi powder.

آمار یکساله:  

بازدید 10291

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  784-791
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript