نتایج جستجو

20251

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2026

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اسماعیل نیا علی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4-5 (پیاپی 53-52)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 28 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1284
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل state Space در فرم ARIMAپرداخته می شود. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود. نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل state Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1284

دانلود 248 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  143-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقانی زهرا | فروزش فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  109
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  187-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله، ابتدا مفهوم ایده آل حالت توسعه یافته از I وابسته به B در MV-جبرهای حالت را معرفی می کنیم و سپس به بررسی پاره ای از ویژگی های مربوط به آن ها می پردازیم. در ادامه، یک قضیه ساختاری از ایده آل های حالت توسعه یافته در MV-جبر حالت را بیان می کنیم. در پایان، ثابت می کنیم کلاس S(B) مجموعه همه ایده آل های حالت توسعه یافته پایدار تحدید به B⊆ A، در MV– جبرحالت (A, σ )، یک مشبکه و یک جبر هایتینگ است.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1485
 • دانلود: 

  437
چکیده: 

 هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلARIMA ،GARCH ، ARIMA-GARCH و state Space در تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) است. برای این منظور، داده های روزانه 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل های مذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها با معیار RMSE ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل GARCH در سه دوره زمانی (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت)، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار می باشد و در هنگام مقایسه با درون داده، مدل ARIMA مدل مناسب تری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1485

دانلود 437 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Neuroradiol J

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ZARINDAST M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  3255
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Learning is acquisition of information from experiences and memory is retention, storage and retrieval of this information. state-dependent learning is a phenomenon in which the retrieval of newly acquired information is possible only if the subject is in the same sensory context and physiological state as during the encoding phase. The experimental model of this learning type can be made by different drugs. Pharmacological studies in our laboratory and by others have shown that many of drugs including opioids, alcohol, lithium and cholinergic drugs, etc can induce state-dependent learning. These studies usually involve training laboratory animals in simple learning tasks and testing their memory a day or so later. Drugs can be administered to the animals before or after training the learning tasks and their effects on learning would be assessed on the test day. If drug would be administered only before or after training, the animal cannot retrieve the memory in absence of the drug and shows memory impairment. But if the drug was also administered before the test, the animal could retrieve the first day training well and memory impairment will be reversed. Using this simple method of learning not only the bases mechanisms of learning and memory will be elucidated but also but infusions of drugs into different brain areas the involvement of these areas in learning and memory processes will be examined.

آمار یکساله:  

بازدید 3255

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

جهانی سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفه حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطه تمایز آن از سایر آموزه های رفتاری می دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
litScript