نتایج جستجو

2140

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

214

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر حجم تولید فوم های پلی استایرن بسیار زیاد شده است. بیشتر این فوم ها در صنایع غذایی و بسته بندی استفاده می شوند. افزایش نگرانی های زیست محیطی نیاز به توسعه مواد زیست تخریب پذیر را ایجاد کرده است. نشاسته زیست پلیمری قابل دسترس، قابل تجدید، ارزان و زیست تخریب پذیر و قابل ترموپلاست شدن است. این عوامل دلایل علاقه مندی زیاد به استفاده از نشاسته به عنوان جایگزین پلیمرهای سنتزی (مثل پلی استایرن) می باشد. اما فوم نشاسته دارای خصوصیات گرمایی و مکانیکی ضعیفی است. یکی از راه های مهم بهبود خواص فوم نشاسته استفاده از نانوالیاف سلولز به عنوان تقویت کننده در ساختار فوم است. چالش اصلی برسر راه فوم کردن نشاسته تقویت شده با نانوالیاف سلولز، وجود آب فراوان در ژل NFC (nanofibrillated cellulose)است. این میزان آب سبب ایجاد حفرات درشت در هنگام تشکیل فوم می شود که خصوصیات فوم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه نانوالیاف سلولز در اکسترودر با نشاسته ترموپلاستیک( TPS، Thermoplastic starch) مخلوط می شود تا پخش مناسبی از NFC در ماده زمینه پلیمری به دست آید. سپس فوم TPS/NFC تشکیل شده و اثر NFC بر خواص گرمایی و مکانیکی فوم حاصل بررسی می گردد. مواد وروش ها: . به منظور ساخت نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/ نانو الیاف سلولز گرانول نشاسته ذرت به صورت پودر، گلیسرول و ژل NFC و آزودی کربنامید تهیه شد. گلیسرول به میزان 30 درصد وزنی به عنوان ماده نرم کننده برای تولید TPS استفاده شد. نانو الیاف سلولز به میزان 5/0، 1 و 5/1 درصد وزنی برای تقویت نشاسته استفاده شد. پودر آزودی کربنامید به عنوان عامل فوم زا به میزان 2/0 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. مواد مورد نیاز برای هر تیمار در یک اکسترودر دو ماردونه همسو گرد مخلوط شدند وگرانول هایNFC TPS/ دارای ماده فوم زا تهیه شدند. در مرحله بعد گرانول های به دست آمده از اکسترودر به پرس گرم با دمایی بالاتر از دمای عملکرد ماده فوم زا منتقل شدند و فوم نانوبیوکامپوزیت TPS/NFC ساخته شد. به منظور بررسی ساختار مورفولوژیکی نمونه ها عکس های FE-SEM تهیه شد. آزمون های گرما وزن سنجی(TGA), کالری متری پویش تفاضلی(DSC) و آنالیز دینامیکی – مکانیکی – گرمایی(DMTA) برای بررسی خصوصیات گرمایی و مکانیکی نمونه ها انجام شد. یافته ها: عکس های FE-SEM نشان داد فوم نانوبیوکامپوزیت TPS/NFC حفرات بیشتر و کوچک تری در مقایسه با فوم TPS دارد و این موضوع به علت اثر هسته زایی NFC است. نتایج TGA نشان داد با افزایش NFC ثبات گرمایی نانوبیوکامپوزیت های فوم TPS/NFC بیشتر شد نتایج DSC نشان داد با افزایش NFC دمای انتقال شیشه ای نمونه ها افزایش یافت. نتایج DMTA نشان داد مدول ذخیره نمونه ها بعد از اضافه کردن NFC افزایش یافت. دلیل این امر ایجاد فوم میکروسلولی و نیز تقویت دیواره سلولی فوم توسط نانوالیاف سلولز می باشد. همچنین نتایج نشان داد مدول اتلاف و فاکتور اتلاف با افزایش NFC افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادNFC خواص گرمایی و مکانیکی فوم TPS/NFC را بهبود داد. اضافه کردن NFC به TPS سبب می شود در هنگام فوم شدن سلول های کوچک تر و همگن تری تولید شود.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

POLYURETHANES (PU) HAVE BEEN USED IN DIVERSE AREAS AND ARE ONE OF THE MOST IMPORTANT GROUPS OF PLASTICS BECAUSE OF THEIR VERSATILITY. FLEXIBLE PU foamS ARE THE MOST IMPORTANT GROUP AMONG PU SPECIALTIES. THE GOAL OF CHEMICAL RECYCLING OF FLEXIBLE foamS IS TO REGAIN THE POLYOLS SUITABLE FOR MANUFACTURING NEW PUR foam. …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارائه روش ساخت فوم سلول باز مسی با سطح ویژه بالا به روش شیمی تر است. از میان روش های مختلف تولید فوم سلول باز فلزی، روش رسوب دهی الکتریکی به دلیل تمیز و ارزان بودن نسبت به روش های دیگر انتخاب شد. در این روش از اسفنج سلول باز پلیمری (پلی اورتان) به عنوان پیش ماده استفاده شد. سپس با انتخاب محلول های شیمیایی مناسب طبق یک دانش فنی مشخص، ابتدا سطح فوم پلیمری فعال شده و سپس به کمک روش رسوب دهی الکترولس، سطوح فعال شده پلیمر با یک لایه بسیار نازک از فلز مس پوشش گرفت. در مرحله نهایی با به کارگیری فرآیند رسوب دهی الکتریکی، لایه نازک مسی حاصل از فرآیند الکترولس به ضخامتی که دارای حداقل استحکام لازمه است، افزایش داده شد. نتایج نشان می دهد که در روش رسوب دهی الکتریکی می توان ضخامت 3-5 میکرونی مرحله الکترولس را به مقادیر 100-150 میکرون افزایش داد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می دهد، ریزساختار پوشش حاصله به صورت گلوبولار است. همچنین با کنترل ضخامت رسوب مس در مرحله الکترولیز می توان سطح ویژه فوم را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که زمان بهینه فرآیند الکترولس بین 5 تا 7 دقیقه و زمان الکترولیز یک ساعت است و فوم سلول باز مسی به دست آمده سبک بوده و سطح ویژه بالایی برای تبادل حرارت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OETJEN K. | BILKE KRAUSEA C. | MADANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  460
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  280-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6201
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6201

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

استفاده از کف قیر به منظور کاهش کندروانی قیر و اختلاط سهل تر آن با مصالح دانه ای سال ها در مخلوطهای سرد کاربرد داشته است؛ ولیکن در سال های اخیر، نوع جدیدی از مخلوط ها با بکارگیری این تکنولوژی معرفی شده اند که کیفیتی مشابه با مخلوط آسفالت داغ مشابه را دارا می باشند و با نام مخلوط های گرم کف قیری شناخته می شوند. برای این مخلوط ها که در دمای کمتری نسبت به مخلوط داغ مشابه تهیه و متراکم می شوند، هنوز روش طرح اختلاط مشخصی وجود ندارد. نگرانی عمده در مورد جایگزین کردن مخلوط های گرم کف قیری با آسفالت داغ مشابه، مقاومت کمتر در برابر تغییر شکل و تاثیر رطوبت به دلیل کاهش سختی قیر و احتمال عدم چسبندگی قیر به سنگدانه ها در اثر وجود حرارت کمتر در زمان اختلاط و تراکم می باشد.در این تحقیق، با بکارگیری روش ترکیب دو نوع قیر شل و سفت که قیر اول بصورت خالص و گرم شده به مصالح درشت دانه و قیر دوم بصورت کف قیر به کل مخلوط اضافه می شود، نمونه های گرم کف قیری در دماهای متفاوت تولید و متراکم شدند. ویژگی های ظاهری و مقاومتی نمونه ها با استفاده از روش مارشال تعیین و با محدوده مشخصات آسفالت داغ مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که امکان کاهش دمای اختلاط با بکارگیری این روش تا حد 30 درجه سانتیگراد نسبت به آسفالت داغ مشابه فراهم می شود. همچنین درصد فضای خالی مخلوط به عنوان موثرترین پارامتر به منظور تعیین محدوده دمای اختلاط و تراکم شناخته شد.به منظور بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها از آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه های خشک و اشباع استفاده شد. نتایج نشان داد که حساسیت رطوبتی نمونه های گرم کف قیری از محدوده تعیین شده برای آسفالت داغ مشابه بیشتر می باشد؛ ولیکن استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی تا حد مطلوبی این نقص را جبران می سازد. نتایج آزمایش مقاومت در برابر شیار افتادگی چرخ نیز نشان داد که با وجود بیشتر بودن تغییر شکل نمونه های گرم نسبت به نمونه های داغ مشابه، با افزودن پودر آهک شکفته می توان تغییر شکل مخلوط را تا حد آسفالت داغ مشابه کاهش داد. نهایتا از نتایج بدست آمده، روشی برای طرح اختلاط مخلوط های گرم کف قیری ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19431
 • دانلود: 

  11970
چکیده: 

In the recent years, considerable attention has been allocated in the area of using natural preservatives in foods, especially vegetable oils. starch foams prepared from high amylose starch are useful for encapsulation of substances such as chemicals, liquids or solids, including flavor compounds, pharmaceuticals and essential oils. The foams have the ability to trap the active material and subsequently release the activity. Cinnamon oil is absorbed to foam starch micro-particles and acts as an antimicrobial agent. This study was designed and implemented to evaluate the use of starch foam containing vegetable oil to prevent mold growth and improve packaged bread shelf life. For this purpose, first cinnamon essential oil was extracted with water by distillation method then, 250 groups of bread were prepared within polypropylene plastic bags. Various amounts of cinnamon essential oil (500, 700, 1000 and 1500 ppm) with g of starch foam powder inside sterilized filter paper were added to these packages. The obtained results of multi-way and intergroup repeated tests indicated that there was a significant difference (P<0.05) between the control groups and various groups containing cinnamon essential oil in terms of microbial load. In the groups containing essential oils, less increase was showed in microbial load and with increasing concentrations of cinnamon essential oil, mold and yeast growth rate decreased. It concluded that by using starch foam containing cinnamon essential oil in bulky bread packing at ambient temperature (25oC), the spoilage process of bulky bread can be postponed to days, and it can be used as an appropriate natural and antifungal preservative in packaging of bread.

آمار یکساله:  

بازدید 19431

دانلود 11970 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CAO P.L. | HU Z.Y. | CHEN B.Y. | ZHENG Z.C. | MA W.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13039
 • دانلود: 

  10238
چکیده: 

The annular foam breaker is one which uses the vacuum and shear force generated by the Coanda effect to break foam. Its effectiveness in destroying drilling foam has been tested in wellbore flow simulation loop experimental stand. Experimental results showed that the operating pressure of the annular foam breaker should be larger than 0.6 MPa and the stabilizers concentration of the foam drilling fluid should be as low as possible so as to obtain higher foam-breaking efficiency. Moreover, the annular foam breaker was more effective to destroy wet foam system. When the gas to liquid ratio of the foam was lower than 100, the foam-breaking efficiency was up to 85%. From the results obtained in Yuanba-10 well located in Sichuan province of China, it can be drawn that the annular foam breaker had a high efficiency that only 400 m3 foaming solutions was consumed with total 672 m of foam drilling footage in 26 in. section. The consumption of ingredient additives and water were decreased drastically with using the annular foam breaker, which reduced the foam drilling cost sharply.

آمار یکساله:  

بازدید 13039

دانلود 10238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALI Q.M. | MAHARAJ R.N. | REID S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7369
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7369

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

starch, a naturally abundant nutrient carbohydrate, can be found in almost all agricultural crops. Raw starch does not have most of the characteristics demanded by food and non-food industries, hence it must be modified. To target starch granules during its biosynthesis specifically, we have developed a novel platform technology called starch Binding Domain technology (SBD). Luciferase reporter gene, Granule Bound starch synthase I (GBSSI), and important genes involved in starch biosynthesis were fused to the carboxyl (C) as well as the amino (N) terminal part of SBD. All genes were driven by the GBSSI promoter and targeting to the amyloplast was censured by the GBSSI transit peptide. Two different backgrounds, namely the mutant amf and wild type Kardal were transformed with Agrobactrium-mediated transformation. Luciferase was accumulated inside the granules when it was fused to the SBDs but luciferase alone did not. Expression of different fusion proteins resulted in new starch phenotypes with new functionalities. Depending on the fusion protein, starch properties such as amylose/amylopectin ratio, viscosity behaviour, and DSC characteristics changed. Moreover, in most cases fusion proteins expression resulted in new starch phenotypes. We think that SBD technology can be developed into a true platform technology, in which SBDs can be fused to a large choice of effector proteins to generate potato starches with new or improved functionalities.

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
نویسنده: 

ASADY JAFAR | BAFKARY REZA | BAGHERY YOUSEF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

starch IS DISTINGUISHED FOR ITS EXCELLENT BIOCOMPATIBILITY AND CONTROLLABLE BIODEGRADABILITY AND HAVE NEW USES IN SPECIALIZED TECHNICAL AREAS. HOWEVER, DESPITE OF WIDESPREAD USE IN THE FOOD INDUSTRY, THE USE OF starch FILMS FOR FOOD PACKAGING HAS BEEN STRONGLY LIMITED BECAUSE OF THE POOR BARRIER PROPERTIES AND WEAK MECHANICAL STRENGTH [1]. starch/starch NANO CRYSTAL (SNC) BIO HYBRID NANO COMPOSITE FILMS WERE PREPARED WITH SNC AND starch AQUEOUS SOLUTION [2]. IN THIS WORK, WE INCORPORATED SNC, WHICH WERE ACIDIC HYDROLYZED FROM POTATO starch GRANULES, INTO WATERBORNE starch SOLUTION IN DIFFERENT AMOUNT OF SNC. SNC SIZE WAS ABOUT 75±10 NM THAT DETERMINED BY USING DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS). X-RAY DIFFRACTION PATTERNS SUGGESTED THAT EXFOLIATED NANO COMPOSITE COULD BE ACHIEVED. FURTHERMORE, THE TENSILE STRENGTH AND YOUNG’S MODULUS WERE IMPROVED NOTABLY, WHICH INCREASING SNC CONTENT. THE COMPLEXATION OF starch WITH SNC WAS CONFIRMED BY DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY IN WHICH A SECOND GLASS TRANSITION WAS DETECTED AT HIGHER TEMPERATURES. BASED ON THE OBTAINED RESULTS, IT CAN BE INFERRED THAT THE starch BASED BIO HYBRID FILMS ARE POTENTIAL MATERIALS TO BE USED IN FOOD PACKAGING TECHNOLOGY [3].

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
litScript