نتایج جستجو

65

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

SEYED FAKHARI SEYED AMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LET K BE A FIELD AND S=K [X1, ..., XN] BE THE POLYNOMIAL RING IN N VARIABLES OVER THE FIELD K. IN 1982, stanley DEFINED WHAT IS NOW CALLED THE stanley DEPTH OF A MULTIGRADED S-MODULE. HE CONJECTURED THAT stanley DEPTH IS AN UPPER FOR THE DEPTH OF THE MODULE. THIS CONJECTURE HAS BEEN RECENTLY DISPROVED BY DUVAL ET AL., [2]. IN THIS TALK, WE DESCRIBE THEIR COUNTEREXAMPLE. WE ALSO PRESENT THE RECENT DEVELOPMENTS IN THIS TOPIC.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی و مقایسه ساختار بصری آثاری است که بعد از مسیحیت طی قرون متمادی، با موضوع شام واپسین یا شام آخر زیر چتر سبک ها و شیوه های متعدد شکل می گیرد، و بسیار از «پارودی» یا «نقیضه» تأثیر می پذیرد. در این پژوهش سعی شده است، تا ابتدا به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ داده شود که، آیا انتخاب موضوع شام واپسین توسط هنرمندان تنها به اوج دوران مسیحیت و توجه به امور مذهبی برمی گردد یا اینکه نقاشان، چاپگران و عکاسان در دوران افول مسایل دینی نیز به این مهم می پردازند؟ و آیا برگزیدن این موضوع توسط هنرمندان سراسر جهان به برداشتی یگانه منجر می شود یا با توجه به دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی گوناگون و سودجستن از ُسنن و آداب و رسوم متعدد، به نظریات و رویکردهای مختلف راه می گشاید؟ به عنوان یافته های این پژوهش می توان چنین اظهار کرد که با گذشت زمان و سپری شدن قرون متمادی از یک سو، و با توجه به گونه گونگی فرهنگ ها، جوامع بشری، تغییر و تحولات تکنیکی از دیگر سو، این موضوع دستخوش تغییرات شگرفی می شود که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است؛ و متعاقباً در این گونه آثار، تفاوت ها و همسانی های قابل توجهی دیده می شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که ابتدا، این موضوع از رویکردی کاملاً قدسی و مذهبی سرچشمه گرفته است؛ اما بعدها با بهره گیری از دستاورد های «پارودی» و برداشت های طنزآلود و ُمضحک، این موضوع جدی و عمیق مذهبی، به نگاهی پارادوکسال (متناقص و خلاف عقیده عمومی) تبدیل شده است؛ در واقع، استفاده از پارودی یا به دیگر سخن، نقیضه، همیشه برای به طنز کشیدن و نفی ارزش های آثار مطروحه نبوده است؛ بلکه گاهی هنرمندان از پارودی در قالب تراژدی و ُکمدی، برای بیداری و آگاه سازی جامعه استفاده کرده اند. در این پژوهش، روش تحقیق اتخاذ شده، توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است؛ و گردآوری منابع کتابخانه ای بوده، و در برخی موارد از مآخذ و سرچشمه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM C.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10105
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10105

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15660
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

stanley G. Weinbaum was one of the American science fiction writers of the 1920s and 1930s who anticipated virtual reality early in the development of the genre in the United States. The machine in Weinbaum’s science fiction plays a crucial role in the production of virtual space and time. Not only does Weinbaum’s gadgetry function within the domain of spatial alterity, but they also provide temporal escapes in terms of time travel requiring no physical presence on the part of the traveler. But the consequent alterity is not necessarily utopian, as one is usually witness to the destruction or modification of the invented gadget as soon as the utopian plans of the inventor yield dystopian results. Weinbaum appears to have launched an allegorical relationship between the function of the mind and the machine as two agents capable of procuring virtual reality not only as means of escape, but also maturation. Creating his fiction, Weinbaum seems to have been inspired by Francis Bacon’s mindset in The New Atlantis. The present research seeks to study the influence of the Baconian utopia of science on Weinbaum’s interpretation of the machine and the mind in the process of the production of technology. Employing a comparative method, the researchers try to discover the similarities and differences between Weinbaum’s science fiction and Bacon’s fictional utopia to prove that the Baconian utopian-scientific discourse in the seventeenth century was resuscitated by Weinbaum’s science fiction in the early twentieth century.

آمار یکساله:  

بازدید 15660

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روحانی سیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  61-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1477
 • دانلود: 

  638
چکیده: 

یکی از مفاهیم اجتماعی و فلسفی رایج در عصر جدید، مفهوم عقلانیت ابزاری است که تفاوت های مهمی با انواع عقل دارد و رواج آن به پیدایش سازمان های عقلانی یا همان نهادهای بوروکراتیک معاصر انجامیده است. مزایا و معایب غلبه ی عقلانیت ابزاری در جهان معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان معاصر بوده است و هریک کوشیده اند نسبت به این نوع از عقلانیت موضع گیری کنند. این تلاش ها به واکاوی بیشترِ زیستن در سپهر عقلانیت ابزاری در جوامع مدرن انجامیده است. در پژوهش حاضر ابتدا عقلانیت ابزاری به کمک آرای ماکس وبر تشریح و نشان داده می شود که چگونه به باور او عقل ابزاری در بستر عوامل تاریخی، در شکل گیری جوامع مدرن نقشی اساسی ایفا کرده است. سپس به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد که چگونه کنش های مبتنی بر هدف، به غلبه ی عقلانیت ابزاری می انجامند و چگونه عقلانیت ابزاری با آن انضباط و فرمانبرداری که پدید می آورد، محدود کننده ی کنشگر است و در نهایت در وجهی تراژیک، مقوّم مفهوم قفس آهنین خواهد بود. در ادامه، پس از اشاره به برخی از نمودهای عقلانیت ابزاری در هنر معاصر، با واکاوی سینمای استنلی کوبریک، نشان داده می شود که چگونه عقلانیت ابزاری و بحران حاصل از آن موضوع محوری این فیلمساز بوده است و تفاوت رویکرد او با سایر رویکردها چیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1477

دانلود 638 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  137-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

یکی از مهم ترین شعایر دینی که در میان اقوام و ملل مختلف به شیوه های گوناگون رواج داشته و دارد، آیین قربانی است. این آیین که خود دربر دارنده بخش های مختلف و دارای گوناگونی های بسیار در زمینه موضوع، چگونگی و هدف قربانی است، مضمون تحقیق پژوهشگران دین شناس بوده است. این محققان در طی دو سده گذشته رهیافت های متنوعی، همچون رویکرد جامعه شناختی، روان شناختی، اسطوره شناختی و پدیدارشناختی را در بررسی این آیین به کار برده اند و نظریه های گوناگونی را در این باره مطرح کرده اند. این مقاله کوشیده است تا در بررسی مختصر خود، پژوهش ها و نظریه های سه تن از این محققان، یعنی هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور و جیمز جورج فریزر را به اجمال معرفی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  119
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  230-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18982
 • دانلود: 

  9494
چکیده: 

The notion of peace, regardless of theorizations accepted in the field and since the Enlightenment Period, and the era known as Modernism, has, constantly, been one of the challenges of mankind, and also scientists in the field of political sciences and international relations. Contrary to the presentation of the idea of peace and respect to the human rights in some of the foreign policy doctrines of the USA in different periods, this country has had the largest number of cases of application of army rage in its file, during the 20th century. This article sheds a brief look on the moments of the US foreign policy during the years of war with Vietnam, in combination with anti- war cinema introduced by stanley Kubrick, the famous American film producer. In his movie, “Full Metal Jacket” he criticizes the American politicians, regarding Vietnam War. Although he has not provided a theory of peace, he is wholeheartedly, an antiwar Film producer.

آمار یکساله:  

بازدید 18982

دانلود 9494 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1307-1317
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

هدف این مقاله شناسایی پارامترهای مدل پارامتریک اسپنسر برای یک دمپر مگنتورئولوژیک دوسرمتحرک با قطرهای مختلف پودر آهن-کربونیل معلق در سیال مگنتورئوژیک است. تاکنون در ادبیات فن، مطالعه ای روی شناسایی پارامترهای مدل اسپنسر برای ذرات کروی شکل آهن با قطرهای متفاوت در سیال مگنتورئولوژیک گزارش نشده است. بنابراین در این تحقیق ابتدا دو نوع سیال مگنتورئولوژیک با قطرهای مختلف پودر آهن-کربونیل در درصد حجمی یکسان متناسب با حجم دمپر ساخته می شود. سپس با به کارگیری یک دمپر مگنتورئولوژیکال دوسرمتحرک، آزمون های دینامیک با تحریک هارمونیک در جریان ها و فرکانس های مختلف انجام می شود. مدل پارامتری اسپنسر برای مدل سازی دمپر مورد بررسی و شناسایی پارامترها انتخاب می شود. ده پارامتر این مدل از طریق حلگر غیرخطی حداقل مربعات غیرخطی و استفاده از الگوریتم بهینه سازی درجه دوم متوالی برای جریان ها و فرکانس های مختلف در دو سیال مگنتورئولوژیک شناسایی می شوند. پارامترهایی از مدل که نسبت به افزایش جریان الکتریکی به صورت سیستماتیک و معنی دار تغییر می کنند، برای حالت های مختلف آزمون از طریق برازش منحنی به صورت چندجمله ای هایی از جریان استخراج می شوند. سپس با ترسیم منحنی های هیسترزیس تئوری و تجربی، در جریان ها، فرکانس ها و سیال های متفاوت سعی می شود که میزان توانایی مدل پارامتری اسپنسر در انطباق با منحنی های تجربی بررسی شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل اسپنسر با پارامترهای شناسایی شده با منحنی های تجربی حاکی از آن است که این مدل در پیش بینی رابطه نیرو-سرعت انطباق مناسبی با منحنی های تجربی دارد، ولی برای نیرو-جابه جایی، در شناسایی اثر تاخیر نیرو و نقاط تیز منحنی ناموفق است.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARE NAHANDI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15468
 • دانلود: 

  6469
کلیدواژه: 
چکیده: 

Here, we provide a simple proof for the fact that two simplicial complexes are isomorphic if and only if their associated stanley-Reisner rings, or their associated facet rings are isomorphic as K-algebras. As a consequence, we show that two graphs are isomorphic if and only if their associated edge rings are isomorphic as K-algebras. Based on an explicit K-algebra isomorphism of two stanley-Reisner rings, or facet rings or edge rings, we present a fast algorithm to find explicitly the isomorphism of the associated simplicial complexes, or graphs.

آمار یکساله:  

بازدید 15468

دانلود 6469 استناد 0 مرجع 0
litScript