نتایج جستجو

22127

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2213

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

امروزه اثرگذاری های برون منطقه ای فرسایش، یعنی آسیب ها وزیان هایی که به وسیله رسوب وارد می شود یک مشکل زیست محیطی جدی است. یکی از راهکارهای تثبیت موقت خاک پیش از استقرار دایمی پوشش گیاهی به ویژه در اراضی شیب دار به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی، بهره گیری از موادی است که ویژگی سیمان کنندگی ذرات پراکنده در سطح خاک را دارند. گچ ماده ای است که ذرات و خاکدانه های ناپایدار موجود در سطح خاک را به هم می چسباند و از تخریب آنها در اثر نیروهای فرساینده جلوگیری می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر بهینه گچ در کاهش رواناب و رسوب، افزایش مقاومت برشی و پایداری خاکدانه های سطحی شیب های ناپادار تپه های مارنی استان زنجان با استفاده از ناودان (فلوم) و همانند ساز باران، دستگاه الک تر و پره برش می باشد. این تپه ها که مشرف به یکی از بزرگترین مخازن آبی کشور (سد سفیدرود) هستند، به علت داشتن رس فراوان دشواری های پرشمار را برای منطقه ایجاد می کنند. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف گچ به صورت مخلوط با پنج میلیمتر سطح خاک تولید رواناب و رسوب را به ترتیب نسبت به شاهد بین صفر تا 13 درصد و 11 تا 92 درصد کاهش داد. همچنین در شیب 30 درصد و باران 75 میلیمتر بر ساعت تاثیر 20 تن در هکتار گچ در کاهش غلظت رسوب پس از گذشت حدود 35 دقیقه از آغاز رواناب از بین می رفت. در حالی که کاربرد 30 تن در هکتار گچ در همین شیب و شدت باران حتی پس از گذشت 60 دقیقه از آغاز رواناب تاثیر خود را در کاهش غلظت رسوب حفظ می کرد. همچنین مشخص شد که کاربرد گچ در اثر بهبود ویژگی های فیزیکی خاک و تشکیل خاکدانه های پایدار در آب، جداشدن ذرات خاک و فرسایش ناشی از آن را کاهش می دهد. بنابراین با توجه به قیمت به نسبت ارزان گچ می توان ذرات ناپایدار و پراکنده موجود در سطح خاک را با پرداخت هزینه کم تثبیت کرد و آلودگی های مختلف ناشی از پراکندگی آنها را به کمترین رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

استفاده از پوشش های بتنی جهت کنترل فرسایش مجاری انتقال آب در مناطق صعب العبور و کوهستانی، به علت هزینه های بالای تهیه و حمل مصالح در بسیاری مواقع دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. این مسئله در خاکهای گچی به علت انحلال و فرسایش پذیری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهد که با افزودن سیمان و دیگر مصالح به خاک محل می توان، مقاومت فشاری خاکها را افزایش داد. استفاده از پودر میکروسیلیس در تثبیت خاک های گچی و بررسی مقاومت فشاری و فرسایشی می تواند تفاوت عمده ای با تحقیقات قبلی داشته باشد. در پژوهش حاضر مقاومت فشاری و فرسایشی ناشی از بر خورد جت آب صفحه ای بر نمونه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد، شروع فرسایش در نمونه ها وابسته به سرعت و زاویه برخورد جت آب به نمونه ها و زمان فرسایش داشته و برای نمونه هایی با 10% میکروسیلیس، در سرعت 4متر بر ثانیه و زاویه برخورد عمودی(Ө =0)، ترکیبی با 10% سیمان تا زمان 6 ساعت و ترکیبی با 12% سیمان در کل زمان آزمایش(8 ساعت) و در سرعت 6 متر بر ثانیه و زاویه برخورد افقی (90Ө =) هر دو ترکیب (10% و 12%سیمان) در کل زمان آزمایش(8 ساعت)، در مقابل فرسایش، مقاومت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5699
 • دانلود: 

  969
چکیده: 

خاک های ماسه ای و رسی بخش وسیعی از خاک های شمال کشور را تشکیل می دهند. اغلب خاک های رسی در این مناطق اگر چه در حالت خشک مقاومت خوبی دارند، در حالت اشباع، تضعیف شده و مقدار تورم قابل توجهی را متحمل می گردند. خاک های ماسه ای مناطق ساحلی که به ماسه بادی معروفند، در حالت محدودشده قابلیت باربری قابل توجهی دارند، ولی در حالت محدود نشده در صورتی که در مسیر جریان آب قرار بگیرند، به دلیل دانه بندی یکنواخت و نداشتن چسبندگی، شسته می شوند. در این تحقیق اثرات سیمان آب زدا بر خصوصیات رفتاری این خاک ها، با اثرات سیمان نوع 2 و آهک مقایسه شده است. برای تولید سیمان آب زدا، در مرحله آسیاب کلینکر سیمان پرتلند معمولی، حدود 2 درصد اسید چرب به آن اضافه می گردد. این تغییر باعث افزایش دوام در برابر رطوبت و تاخیر هیدراسیون تا زمان اختلاط کامل می گردد. در عملیات تثبیت ابتدا ماده تثبیت کننده بر روی لایه مورد نظر پخش شده سپس عملیات اختلاط آغاز می گردد. بنابراین در صورت استفاده از سیمان معمولی با توجه به وجود رطوبت در خاک بخشی از سیمان قبل از شروع عملیات اختلاط هیدراته شده و درصد سیمان هیدراته نشده که با خاک مخلوط می گردد کمتر از مقدار بهینه تعیین شده می باشد. بنابراین در صورت تایید اثرات مفید سیمان آب زدا بر خصوصیات رفتاری خاک، استفاده از این سیمان با توجه به هزینه های تولید یکسان آن با سیمان معمولی مفیدتر می باشد. آزمایش های مورد استفاده در این تحقیق شامل حدود اتربرگ، مقاومت فشاری محدود نشده و CBR می باشند. نتایج حاکی از اثرات بسیار مناسب سیمان آب زدا بر خصوصیات مقاومتی و اثرات متوسط آن بر خصوصیات خمیری خاک ها می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 5699

دانلود 969 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  54-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از اپلاینس های اکلوزالی در درمان بیماران دارای اختلالات مفصل گیجگاهی فکی شایع است. گزارش شده که این اپلاینس ها سمپتوم ها و علایم کلینیکی این بیماران را بهبود می بخشند، هر چند هنوز شواهد علمی کافی برای اثبات این ادعای کلینیکی در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کوتاه مدت (هشت هفته) اسپلینت‎های stabilization در درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی هفده بیمار با اختلال مفصل گیجگاهی فکی که به دنبال درمان بیماری خود بودند، معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و به مدت هشت هفته تحت درمان توسط اسپلینت‎های stabilization قرار گرفتند، بیماران قبل و پس از درمان به سوالهای پرسشنامه پاسخ داده و معاینات کلینیکی سیستم جونده نیز از ایشان به عمل آمد. در پایان یافته های مطالعه توسط آزمون Wilcoxon Signed Ranks مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.یافته ها: پس از اسپلینت تراپی کاهش آماری معنی داری در Clinical dysfunction index (P=0.000) و همچنین Anamnestic dysfunction index (P=0.020) مشاهده شد؛ میزان حساسیت عضلات به لمس یا Muscle pain index نیز کاهش آماری معنی داری (0.002=P) داشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد اسپلینت تراپی در درمان سمپتوم ها و علایم کلینیکی اختلالات TMD، بخصوص حساسیت عضلات به لمس موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  659-674
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

One of the best methods for improvement of clayey soils is stabilization. Traditional stabilizer such as lime, and cement have been used extensively for improving engineering properties of poor soils by earlier researcher. But using these additives involved with environmentof problems. However, lignin is a kind of natural polymer that is derived as a by-product from paper and timber processing industry, and according to government figures, annual amount of 50 million tons of lignin is discarded. This brown powder is not toxic or corrosive and does not endanger the health of humans and the environment. In this study, the effect of adding different percentages of lignin on atterberg limits, compaction properties and unconfined strength of clay is studied. Also, the effect of adding lignin with different mixing methods on resistance and soil morphology is investigated. The results of this investigation shows that the addition of lignin, generally improves the mechanical properties of soil, decreases the soil's plastic index, and enhances the strength and ductility of the soil. For soil used in this study, the optimum percentage of calcium lignosulfonate is determined as 1% of dry weight, which allowes to increase soil strength from 322 to 828 kPa after 28 days. Also, the mixing method has a significant effect on the resistance of the samples. In soil stabilization, the proper distribution of the additive among soil particles can affect the soil engineering properties. For example, mixed specimens in different ways, their maximum strength increased by up to 80%.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

برای مدیریت و برنامه ریزی های آبیاری،بررسی و اندازه گیری مداوم رطوبت خاک الزامی است. یکی از روش های اندازه گیری رطوبت، استفاده از بلوک های گچی است که تحت تاثیر غلظت الکترولیت محلول خاک و ساختار بلوک گچی قرار می گیرد. این تحقیق روی 90 بلوک گچی در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش ابتدا بلوک های گچی در آب مقطر واسنجی شدند. سپس قرائت بلوک ها در محلول های آبی با سطوح شوری 2، 6، 10 و 18 دسی زیمنس بر متر ثبت گردید. همچنین سه محیط خاکی با بافت های لوم شنی، لوم و لوم رسی و در پنج سطح شوری (ناچیز، 2، 6، 10 و 18 دسی زیمنس بر متر در عصاره اشباع) به عنوان 15 تیمار مورد بررسی قرار گرفتند. قرائت بلوک ها، در رطوبت های مختلف، به کمک دستگاه رطوبت سنج ELE مدل 5910A انجام گردید. برای هر تیمار قرائت ها در مقابل مقادیر رطوبت ها رسم شدند. این منحنی ها با منحنی استاندارد (همان بافت خاک و بدون شوری) مقایسه گردیدند. در انتها روابطی برای تصحیح قرائت بلوک گچی و حذف اثر شوری بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

اصلاح خاک های شور و سدیمی معمولاً از طریق آبشویی نمک اضافی و به روش های شیمیایی، فیزیکی و زیستی و همچنین با استفاده از به سازهای معدنی و آلی انجام می شود. آزمایش انکوباسیون با استفاده از ستون هایی از جنس پلی اتیلن جهت بررسی اثر کاربرد 4 به ساز آلی و معدنی در یک خاک شور و سدیمی (dS. m-1 7/18EC= و 33SAR=) انجام شد. تیمارها شامل؛ کود سبز، کود دامی، بقایای گیاهی، گچ و شاهد بودند. جهت آبیاری ستون ها از آب منطقه مورد مطالعه با dS. m-1 19/2EC= استفاده شد. تغییرات برخی از شاخص های شوری و سدیمی و غلظت عناصر در نمونه های خاک ستون ها در فواصل 40، 80، 120 و 160 روز در عمق های 10-0، 20-10 و 30-20 سانتی متر اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای آلی به ویژه کود سبز در مقایسه با شاهد در طی دوره ماند pH خاک را به طور معنی داری (P<0. 01) کاهش دادند. کاربرد همه به سازها EC خاک را در مقایسه با شاهد به طور معنی داری (P<0. 01) افزایش دادند. بیشترین مقدار EC در تیمار کود سبز و بعد از آن به ترتیب در گچ، بقایای گیاهی و کود دامی مشاهده شد. گچ و کود سبز در مقایسه با شاهد SAR خاک را به طور معنی داری (P<0. 01) کاهش دادند که گچ موثرترین تیمار بود. کاربردکود دامی تغییری در SAR خاک نشان نداد ولی بقایای گیاهی نسبت به شاهد SAR را به طور معنی داری افزایش داد. در تیمار گچ و کود سبز، غلظت کلسیم و منیزیم در محلول خاک به طور معنی داری (P<0. 01) افزایش مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANGIZI F. | HADDAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18263
 • دانلود: 

  6372
چکیده: 

Subgrade soil stabilization is one of the primary and major processes in the construction of any highway; also environmental authorities are concerned about the growing amount of polyethylene (PET) bottles produced by household sectors. This research in order to study effect of adding recycled polyester fiber on soil engineering properties, especially shear strength and California Bearing Ratio (CBR) used clay soil with low liquid limit (CL) and atterberg limits used high liquid limit (CH). Clay soil with recycled polyester fibers are mixed with soil in three different percentages 0.1%, 0.3% & 0.5% (the portion of stabilizer matters to soil net weight). Shear strength, CBR, atterberg limits of stabilizer samples were measured by direct shear test and CBR test and atterberg limits test. Experiments results show this fact that using of recycled polyester leads to increasing shear strength and CBR and reduction, plasticity index. It is remarkable that according to economic problems, the most optimum quantity of recycled polyester fiber to reach to favorite strength is 0.5%.

آمار یکساله:  

بازدید 18263

دانلود 6372 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  429-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2550
 • دانلود: 

  556
چکیده: 

در این تحقیق، لجن ضایعات سنگی به دست آمده از برش سنگ در کارخانجات سنگبری، برای تثبیت خاک رس به همراه آهک مورد استفاده قرار گرفت. پودر ریز دانه لجن سنگ با خاک رس و آهک ترکیب شد. بنابراین، تاثیرات استفاده از پودر ضایعات سنگی و آهک در تثبیت خاک ریز دانه رسی (CL) در آزمایشگاه بررسی شد. نمونه های خاک در حالت طبیعی و زمانی که با درصد های مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی ترکیب شدند، برای تست های آزمایشگاهی شامل آزمایش حدود آتربرگ، آزمایش دانه بندی، آزمایش تراکم استاندارد، آزمایش مقاومت فشاری و آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده، کاهش معنا داری در پلاستیسیته و تغییر در رطوبت بهینه و وزن واحد حجم ماکزیمم خاک رس را با افزایش مقادیر پودر ضایعات سنگی و آهک نشان می دهد. نتایج آزمایش های مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا نشان می دهد که در زمان های عمل آوری مختلف، افزودن پودر ضایعات سنگی و آهک باعث افزایش مقدار مقاومت فشاری تا 6% پودر ضایعات سنگی و 7% آهک، وافزایش مقدار نسبت باربری کالیفرنیا تا 6% پودر ضایعات سنگی و 9% آهک شده است، و برای درصدهای بیشتر، مقادیر مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2550

دانلود 556 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9807
 • دانلود: 

  8229
چکیده: 

Background. Dental plaster, white orthodontic gypsum, and construction gypsum have β-hemihydrate particles. Setting time is an essential property of dental gypsum, which can affect the strength of the material. This research aimed to compare construction gypsum, dental plaster, and white orthodontic gypsum’ s initial and final setting times. Methods. Three groups were included in this experimental laboratory study: construction gypsum (A), dental plaster (B), and white orthodontic gypsum (C). Each group consisted of 10 samples. gypsum manipulation consisted of using 120 gr of powder and 60 mL of water. gypsum powder and water were mixed using a gypsum mixer at 120 rpm. A homogeneous mixture was poured into a mold, and the setting time was measured using a Gillmore needle, according to ASTM C03-266. The initial setting time test was measured using 113. 4 grams and a-2. 12mm needle. The final setting time was measured using 453. 6 grams and a-1. 06mm needle. This test was repeated until the needle failed to penetrate the gypsum’ s surface. All the data were analyzed with one-way ANOVA and post hoc Tukey tests using SPSS 23. Results. The average initial setting time for groups A, B, and C were 1. 40± 16. 17, 1. 19± 10. 39, and 1. 51± 24. 46, respectively. The average final setting time for groups A, B, and C were, 0. 79± 15. 97 0. 88± 24. 31) and 0. 66± 33. 37, respectively. One-way ANOVA and post hoc Tukey tests showed significant differences in the initial and final setting times between the three groups (P<0. 05). Conclusion. There were differences in setting time between dental plaster, white orthodontic gypsum, and construction gypsum. The construction gypsum’ s setting time is suitable as a type II dental gypsum, according to ADA No. 25.

آمار یکساله:  

بازدید 9807

دانلود 8229 استناد 0 مرجع 0
litScript