نتایج جستجو

3605

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

361

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه ناباروری 3)
 • صفحات: 

  106-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تکنولوژی جدید در زمینه ناباروری باعث شده است که برای درمان مردان عقیم که آزوسپرم بوده اند تحولی ایجاد نماید به طوری که اسپرم با تعداد محدودی که از طریق پونکسیون اپیدیدیم PESA یا با استخراج آن از نسج بیضه TESE حاصل می شود با روش میکرواینجکشن TCSI امکان باروری داشته باشد. لذا با توجه به موقعیت پیش آمده در درمان این افراد یافتن همان تعداد کم اسپرمها نیز اهمیت پیدا کرده است و از طرفی Silber مشخص کرده است که 50% موارد آزوسپرمی غیر انسدادی دارای کانونهای اسپرماتوژنر هستند. بنابراین چنانچه به روشهای مناسبی دسترسی پیدا کرد امکان یافتن تعداد کم اسپرم در بیماران و باروری وجود دارد. مطالعات مختلفی از نظر بیوفیزیکی و وضعیت ظاهری بیضه ها، میزان عروق آن، آزمایشات هورمونی، ایمونولوژی و همچنین چگونگی نمونه برداری انجام شده تا بهترین و موثرترین راه در مشخص کردن و استخراج اسپرم از بیضه شناخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Rahbar T. | KAMRANPOUR S.B. | ALIZADEH SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  112
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

Introduction: In different studies worldwide, gender ratios derived from ICSI (Assisted reproductive techniques) have been reported differently. Objective: Evaluation of neonatal gender in ICSI women referred to Mehr Infertility Research Center of Rasht. Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the cases of infertile women referred to Mehr Infertility Research Center in Rasht for ICSI were examined to determine the sex ratio of the neonates. Data were analyzed using SPSS 21 and descriptive and an alytical (Chi-square and independent t) tests. Results: The results showed that 52% of single-born neonates, 60% of multiple pregnancies (single sex) and 52. 5% of multiple pregnancy (two sexes) were male. Conclusion: The ratio of male in single and multiple pregnancies in ICSI was higher than female.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 30)
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

سابقه و هدف: واریکوسل از جمله عوامل ناباروری در مردان است. این بیماری، با تغییر در دما و درناژ وریدهای بیضوی موجب اختلال در اسپرماتوژنز و کاهش باروری می گردد. هر چند واریکوسلکتومی، درمان اینگونه بیماران می باشد اما امروزه روشهای کمک باروری و آماده کردن به روشهای مختلف از جمله sperm processing و انجام swin up کمک قابل توجهی به این بیماران جهت بارور شدن می نماید.مواد و روشها: این مطالعه به روش مداخله ای در 155 نفر در سال 83 در مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. پارامترهای اسپرم افراد واریکوسل قبل و بعد از Processing مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن بیماران 31.8 سال بود. حرکت اسپرم در Grade III و Grade IV قبل از sperm processing بترتیب 53.9% و 12.9% بود که بعد از آماده سازی، بترتیب به 78.8% و 56.8% افزایش یافت. Total motility در گروه کمتر از 40 درصد حرکت اسپرم، از 19 نفر به 87 نفر یعنی بیش از 80 درصد افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در این نوع بیماران می توان به آماده سازی و جمع آوری اسپرمهای مناسب، شانس باروری را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مقدمه: ناباروری به عنوان بحرانی در دوره زندگی شناخته شده است که تهدیدکننده ثبات فردی و روابط اجتماعی است. در بسیاری از موارد نازایی مردانه استفاده از اسپرم اهدایی تنها راه درمان ناباروری است اگر چه نگرانی های اخلاقی در این مورد وجود دارد...

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 26
مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1385
تعامل: 
 • بازدید: 

  152
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق با استفاده از شیب غلظتی هشت لایه ای از Pure sperm در روی نمونه های اسپرم انسانی که شامل اسپرم نرمال، الیگواسپرمی است. (مایع سمن در صورتی نرمال است که غلظت آن 106×20 اسپرم در هر میلی لیتر باشد و تحریک پیش رونده آن 40% بوده و میزان اسپرم با مورفولوژی نرمال در آن بیش از 30 درصد باشد). از گرادیان های 35 و 84 درصد عمل جداسازی اسپرم ها صورت می گیرد و سپس با استفاده از تکنیک هیبریدکردن درجا با استفاده از مواد فلورسنس (FISH) و پروب خاص مربوط به کروموزوم X وY نوع اسپرم های جدا شده و درصد جداسازی حاصل از هرگرادیان مشخص می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  90-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

امروزه انجماد اسپرم به منظور حفظ آن در کلینیک های درمان ناباروری امری رایج است. یکی از روش های جایگزین در حفظ اسپرم، خشکاندن انجمادی است. این فرایند شامل سه مرحله است. مرحله اول، انجماد است که طی آن حلال از حل شونده جدا می شود و آب بلور های یخ را شکل می دهد. مرحله دوم خشک شدن اولیه است، که در این مرحله فشار کاهش می یابد و گرما برای آغاز تصعید بلور های یخ به کار می رود. در طول مرحله سوم که خشک شدن ثانویه است، جذب نهایی آب باقیمانده صورت می گیرد. برای استفاده مجدد از اسپرم، باید آبدهی انجام گردد. خشکاندن انجمادی مزایای زیادی دارد از جمله این که نیاز به نیتروژن مایع برای نگهداری طولانی مدت را مرتفع می نماید و این قابلیت را فراهم می آورد که نمونه خشک شده در دمای C4 یا دمای اتاق نگهداری شود. در حفظ اسپرم به روش خشکاندن انجمادی، فقدان کلی حرکت در نمونه های آبدهی شده دیده می شود. زنده مانی اسپرم به دنبال این روش می تواند حفظ شود. یکی از ناهنجاری هایی که به دنبال خشکاندن انجمادی در اسپرم رخ می دهد، ناهنجاری مورفولوژیک است به خصوص در ناحیه دم که دم های خمیده بیشترین نسبت این ناهنجاری ها را به خود اختصاص می دهند. آکروزوم بخشی از اسپرم است که در همه محیط های کشت بسیار تحت تاثیر خشکاندن انجمادی است که البته می تواند با این روش حفظ شود. برخی مطالعات حیوانی آسیب به DNA اسپرم به دنبال خشکاندن انجمادی را نشان می دهند اما مطالعاتی هم حفظ یکپارچگی DNA را نشان داده اند. استفاده از تری هالوز در خشکاندن انجمادی می تواند منجر به حفظ میکروتوبول ها گردد. در این مقاله مروری به مطالعات انجام شده در زمینه خشکاندن انجمادی اسپرم و اثرات آن بر پارامترهای اسپرم پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NARU T. | SULAIMAN M.N. | KIDWAI A. | ATHER M.H. | WAQAR S. | VIRK S. | RIZVI H.J.

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24884
 • دانلود: 

  13316
چکیده: 

Introduction: We aimed to determine pregnancy and miscarriage rates following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles using retrieved epididymal and testicular sperm in azoospermic men and ejaculated sperm in oligospermic and normospermic men.Materials and Methods: This retrospective study was carried out on 517 couples who underwent ICSI. They included 96 couples with azoospermia and 421 with oligospermia or normal sperm count in the male partner. Of the men with azoospermia, 69 underwent percutaneous epididymal aspiration (PESA) and 47 underwent testicular sperm extraction (TESE). In the 421 men with oligospermia or normal sperm count, ejaculated sperm was used for ICSI. The differences in the outcomes of ICSI using PESA or TESE and ejaculated sperm were evaluated. The main outcome measures were pregnancy and miscarriage rates.Results: No significant differences were seen in pregnancy and miscarriage rates with surgically retrieved and ejaculated sperm. The pregnancy rates (including frozen embryo transfer) were 43.5%, 36.2%, and 41.4% in couples with PESA, TESE, and ejaculated sperm, respectively (P = .93). The miscarriage rates were 16.7%, 23.5%, and 12.1%, respectively (P = .37).Conclusion: Intracytoplasmic sperm injection in combination with PESA and TESE is an effective method and can successfully be performed to treat men with azoospermia. The outcomes with these procedures are comparable to ICSI using ejaculated sperm.

آمار یکساله:  

بازدید 24884

دانلود 13316 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

RAJAEI F. | NASERI S. | JAVADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (67)
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13306
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Infertility treatment is important due to the high prevalence and destructive effects of psychological and social concerns of infertility. Intra Uterine sperm Insemination (IUI) is a costeffective and noninvasive treatment method of infertility.Objective: The aim of this study was to examine the relationship between sperm count, sperm motility, women's age and IUI success.Methods: This analytical study was performed on 55 couples, with 63 treatment cycles, in Kosar infertility center, Qazvin during 2009-2010. Basic information on women's age and their husband’s occupation was obtained through questionnaires. sperm count and sperm motility were determined according to the WHO criteria. sperm were prepared by swim up method and were transferred to the uterus with a catheter. After two weeks, the pregnancy was confirmed by urinary b-HCG test.Data were analyzed by Chi-square and Fisher exact tests and P£0.05 was considered significant.Findings: The success rate was 9.5% per cycle of IUI. No significant difference was seen between the mean age of women in both successful and unsuccessful IUI groups. The relationship between the mean number of spermatozoa, the mean percentage of sperm progressive motility in the semen and pregnancy was not statistically significant.Conclusion: With regard to the results, women’s age and percentage of sperm progressive motility could not be used to predict the success rate of IUI, accurately.

آمار یکساله:  

بازدید 13306

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  189-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

مقدمه: حدود 10 الی 15 درصد زوج ها دارای مشکل ناباروری می باشند و برای آن هایی که به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند استفاده از روش های کمک باروری، اجتناب ناپذیر است. Swim up یکی از روش هایی است که باعث بهبود کیفیت اسپرم می شود.هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر Swim up بر حرکت، غلظت و مورفولوژی اسپرم انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی - آزمایشگاهی، بر روی نمونه های مایع منی 345 مرد مراجعه کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد کاندید لقاح داخل رحمی (IUI) انجام شد. قبل و بعد از Swim up اطلاعات لازم شامل تعداد، حرکت و مورفولوژی اسپرم ها ثبت گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 11 و آزمون های تی تست زوج، تی تست دو نمونه ای مستقل و ANOVA آنالیز شد.نتایج: میانگین تعداد اسپرم ها بعد از Swim up ((84.14×106 به طور معنی داری کمتر از قبل از Swim up (55.92×106) بود. میانگین حرکت اسپرم قبل از Swim up 55.6 درصد و بعد از Swim up 92.3 درصد بود. Swim up منجر به بهبود حرکت اسپرم در گرید a به میزان 22.11±7.40 واحد شده بود.نتیجه گیری: بعد از آماده سازی به روش Swim up، میزان مورفولوژی طبیعی، حرکت و گریدینگ اسپرم به نحو مطلوبی افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLIVEIRA J.B. | PETERSEN C.G. | MASSARO F.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9017
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9017

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript