نتایج جستجو

43408

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4341

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حیدری ج. | منتصری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در این مقاله موضوع انتخاب بهترین حس گرها برای رهگیری هدف در شبکه حسگر بی سیم بیان می شود. با توجه به آرایش متراکم حس گرها و مساله افزونگی اطلاعات نیازی به فعال بودن تمام حس گرها در هر لحظه نیست. برای حل مساله انتخاب حس گرهای فعال از ویژگی همبستگی مکانی بین آنها و برای رهگیری هدف از روش تخمین نامتمرکز بر مبنای فیلتر اطلاعات توسعه یافته استفاده می شود. در این راستا آلگوریتم جستجوی spatial-Split برای حل تابع هزینه تعریف شده جهت انتخاب حس گرها پیشنهاد می شود که در آن حوزه سنجش را بر مبنای ویژگی های دو پارامتر همبستگی مکانی موثر در تابع هزینه به نواحی کوچکتر تقسیم نموده و در نتیجه روش جستجوی زیربهینه ای را معرفی می نماییم. نتایج شبیه سازی آلگوریتم مذکور با آلگوریتم های دیگر نشان می دهد که دقت رهگیری قابل مقایسه با روش جستجوی بهینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 10
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 19
نویسندگان: 

SOLTANI LEILA | HOSEINI AFSHIN | AMRAEE DAVER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26335
 • دانلود: 

  7102
چکیده: 

Introduction: After industrial revolution, driving vehicles became a necessity in fulfilling human needs in different aspects of life. This is a positive phenomenon but is not without negative side effects, such as, for example, accidents, air pollution, traffic jam etc. In many countries, road construction and maintenance is far behind innovations of new vehicles. In many places the road quality or size is not able to bare the traffic load, hence the reason for significant rise in accidents and human life loss in the second half of the twentieth century in developed and developing countries. That is, 1.2 million deaths worldwide are caused by vehicle accidents. Accidents are the first cause of injuries and second cause of death in the population of Iran at ages bellow 40. In vehicle accidents, three factors are involved: human, vehicle and road quality. The human factor is more apparent since it governs the other two. Since the human factor is influenced by social, economic, cultural, political and other environmental aspects, its behavior in driving varies with respect to space and time. Consequently the question addressed in this paper is as follow: is there a correlation between where does the driver live and how his driving behavior is? And how is the driver’s spatial distribution manner when it comes to improper driving behavior on the intra-city routs? The megacity of Isfahan as a touristic city is of concern in this respect. Thus the broader questions are: which are the factors involved in affecting the driving behavior of drivers in Isfahan? What are the patterns which influence driving behaviors and what are the effective factors involved in developing these behaviors? For this purpose, the drivers’ behavior of different sections of the city are evaluated based on different variables and the local roads. Finally, the worst exposed driving behaviors of domestic drivers on domestic roads are identified.

آمار یکساله:  

بازدید 26335

دانلود 7102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1357
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

در کشور ما جهت ساخت عرشه پل ها معمولا از بتن استفاده می شود اما وزن بالای عرشه های بتنی و عدم امکان اجرای آنها به عنوان عرشه پل های با دهانه های طولانی موجب گردیده که مهندسین به فکر مصالح جدیدی باشند که علاوه بر سبکی و سهولت اجرا، مقاومت مناسبی نیز در مقابل بارهای وارده اعم از بارهای مرده و متحرک ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری از خود نشان داده و همچنین باعث تسریع اجرای پروژه نسبت به نمونه های ساخته شده با مصالح بتنی گردد. سازه های فضایی به علت سبکی، سهولت و سرعت اجرا، جایگزین مناسبی برای عرشه پل ها به حساب می آیند. از آنجایی که تغییرات ابعاد اعضا می تواند در میزان خیز ناشی از بارهای مرده و متحرک تاثیرگذار باشد، بنابراین انتخاب یک قطر و ضخامت مناسب برای هر عضو، علاوه بر تاثیر در رفتار سازه و خیز ناشی از بارهای مرده و متحرک، در کمانش هر عضو نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا در این پژوهش با تغییرات قطر اعضا، به بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1357

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (پیاپی 87)
 • صفحات: 

  27-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1359
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

چگونگی رفتار زمانی- مکانی همدید پرفشار سیبری در محدوده (80-20 درجه شمالی و 140-40 درجه شرقی) با استفاده از داده های فشار تراز دریا پایگاه داده NCEP/NCAR در ساعت 12GMT، با تفکیک مکانی 2.5 درجه در یک دوره زمانی 56 ساله از اول ژانویه سال 1950 تا 31 دسامبر 2005 بررسی شد. هر یک از نقشه های فشار تراز دریا به یک ماتریس 25x41 تبدیل شد که در مجموع شامل 1025 یاخته است، سپس با در نظر گرفتن دوره زمانی 20454 روزه، یک پایگاه داده به ابعاد 20454x1025 با آرایش S به دست آمد. سطرهای این ماتریس (فشار تراز دریا بر حسب هکتوپاسکال)، نماینده زمان بر حسب روز و ستون های ماتریس نماینده مکان بر حسب فواصل 2.5 درجه قوسی هستند.بررسی ها نشان داد که پرفشار سیبری به عنوان یک سامانه همدید فصلی، از میانه مهرماه تا میانه فروردین ماه بر آسیا حاکم است و به سبب گستردگی زیاد از عوامل اصلی اقلیم اوراسیا در نیمه سرد سال است. برای داوری درباره بود و نبود این سامانه، بود و نبود همفشار 1024 هکتوپاسکال به دلیل تضمین پیوستگی زمانی و یکپارچگی مکانی معیار مناسبی است. آرایش مکانی پرفشار سیبری از یک سو به موقعیت مکانی، وسعت و شدت کم فشار جنب قطبی وابسته است و از سوی دیگر، به فلات تبت و پامیر بستگی دارد. به همین دلیل، پرفشار سیبری شکلی همانند مثلث نامنظم دارد. بر این اساس نقش پرفشار سیبری در آب و هوای ایران در نیمه سرد سال نه به شدت این سامانه، بلکه به شدت کم فشار جنب قطبی و به تبع آن رانده شدن پرفشار سیبری و زبانه های آن به درون ایران بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1359

دانلود 87 استناد 2 مرجع 4
نویسندگان: 

رنجبر محمد | خبیری فرحناز

نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)
 • صفحات: 

  25-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3014
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: رفتارهای پرخطرمهمترین عامل به خطر افتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص درنوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده است. علیرغم فعالیتهای پیگیرانه سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است و هزینه پزشکی و مراقبتی آن رو به افزایش است. حال آنکه پیشگیری، تنها راه مقابله تشخیص داده شده است. تغییر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطلاع و آگاهی آنهاست که در این میان آموزش بهداشت می توانند سهم بسیار مهمی در ارتقا آگاهی مردم درجهت کنترل وپیشگیری از رفتارهای پرخطر در مدرسه، خانواده و جامعه داشته باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پرخطر انجام گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری می باشد که با هدف بررسی نقش آموزش بهداشت در پیشگیری از رفتارهای پر خطر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه به روش کتابخانه ای و از طریق بررسی سایتها، مجلات، کتابها و مقالات مرتبط جمع آوری گردیده است. برای این منظور تلاش شد نتایج منتشر شده تحقیقات و گزارشهایی که حاوی اطلاعاتی در این مورد بود از کتابخانه های دیجیتال و سایتهای مختلف، جمع آوری و مورد بررسی قرار گیرند. اسناد مرورشده شامل مقالات منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی، پایان نامه ها، مقالات اراسوه شده در کنگره ها و گزارشات سازمانی می باشد.نتایج: مطالعه نشان می دهد که اساسی ترین راه کار مقابله با مشکلات رفتاری، ارتقا سطح آگاهیهای عمومی در خصوص ماهیت رفتارهای پرخطر و مشکلات ناشی از آن، راههای انتقال و پیشگیری از آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3014

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

جنس Rana از خانواده Ranidae می باشد که دارای پراکندگی جهانی با 6 زیر خانواده، 30 جنس و 500 گونه است. در خصوص بررسی های اکولوژیکی، مطالعه مختصری در مورد تغذیه این جنس صورت گرفته است و تا کنون سایر جنبه های اکولوژیکی و جغرافیایی این جنس در ایران بررسی نشده است. اگرچه فون این جنس از قورباغه ها بصورت گسترده مطالعه گردیده و 2 جنس و 4 گونه زیر در ایران ثبت شده استRana ridibunda ،Rana Camerani ،Rana macrocnemis وEuphlyctis Cyanophlyctis  ولی هنوز فاکتورهای موثر برپراکنش این جانوران تعیین نشده است. در این پژوهش به منظور پی بردن به تاثیر فاکتورهای محیطی بر توزیع جغرافیایی این جانوران، از 93 محل مختلف متعلق به 19 استان کشور ایران، چهار گونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در تمامی این محل ها نمونه گیری انجام شده و فاکتورهای محیطی هر ایستگاه مورد سنجش واقع شده است، سپس توسط نرم افزار SAM v4.0  ارتباط این فاکتورها با محل های حضور جانور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی، عرض جغرافیایی و ارتفاع موثرترین فاکتورهای موثر در پراکنش جنس رانا معرفی می شوند (p<0.05) .همچنین بصورت تفکیک شده برای گونهRana macronemis  و Rana camerani فاکتورهای ارتفاع، پوشش گیاهی و عرض جغرافیایی، برای گونه Rana ridibunda فاکتور عرض جغرافیایی و برای  گونه Rana (Euphylectis)  cyanophylectis فاکتورهای عرض جغرافیایی، بارش و ارتفاع مهمترین عوامل تعیین کننده پراکنش و محل حضور برای این جانوران هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 27 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 111)
 • صفحات: 

  67-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

در این پژوهش، رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری (SH) در سطح 1000 هکتوپاسکال با استفاده از داده های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل ساعت 12 GMT پایگاه داده (NCEP/NCAR) و با تفکیک مکانی 2.5×2.5 درجه قوسی در یک دوره زمانی 55 ساله شامل 20089 روز از اول ژانویه سال 1951 (یازدهم دی ماه 1329) تا 31 دسامبر سال 2005 (دهم دی ماه 1384) بررسی شد. اعمال تحلیل خوشه ای پایگانی انباشتی به روش ادغام «وارد» بر روی مقادیر میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل شش آرایش گردشی اصلی را در قالب دوره های سرد و گرم در این تراز جوی آشکار ساخت. بر اساس این تحلیل آماری مشخص شد که تنها در آرایش گردشی سرد (2-1) و پیش دوره سرد (2-1-1)، زبانه های غربی سامانه سیبری از روی بخش های شمالی و شمال شرقی ایران عبور می کند.آرایش گردشی1-1 که منطبق بر دوره سرد سال است، در مجموع، اوج کنش پرفشار سیبری را آشکار می سازد. تحلیل نگاره مربوط به آرایش گردشی دوره سرد نیز نشان داد که آرایش مکانی پرفشار سیبری از یک سو به آرایش کم فشارهای جنب قطبی و از دیگر سو به فلات تبت و پامیر بستگی دارد. بر این اساس، نقش پرفشار سیبری در اقلیم ایران در دوره سرد سال نه به شدت این سامانه بلکه به شدت کم فشار جنب قطبی و به تبع آن رانده شدن پرفشار سیبری و زبانه های آن به درون ایران بستگی دارد. به منظور تحلیل رفتار زمانی پرفشار سیبری نیز با انتخاب چارچوب پوش مناسب، میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز جوی 1000 هکتوپاسکال برای هر یک از روزهای تقویم خورشیدی1383-1330 محاسبه و استانداردسازی شد. بدین ترتیب، آرایه ای به ابعاد 1×19724 تحت عنوان شاخص استانداردشده شدت پرفشار سیبری (SSHI) بدست آمد که شامل ناهنجاری های فاز مثبت (نمود پرفشار سیبری) و منفی (نبود پرفشار سیبری) در هر روز بود. تحلیل سریهای زمانی شاخص مزبور آشکار ساخت که شاخص مزبور سرشتی دو وضعیتی دارد. مقایسه فراوانی روزهای رخداد فاز مثبت با فراوانی روزهای رویداد فاز منفی در تراز مورد بررسی نیز نشان داد که در طی نیم سده گذشته روزهای حضور قوی پرفشار سیبری به مراتب بیش از روزهای نبود این سامانه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
litScript