نتایج جستجو

41510

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  757-772
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

تزریق با فشار بسیار بالا روشی برای اصلاح خاک است که در آن آب یا دوغاب، با فشار بسیار بالا و سرعت زیاد از طریق نازل هایی به داخل خاک تزریق شده و باعث تخریب ساختار خاک می شود. طی این فرآیند، بخشی از ذرات خاک و دوغاب از درون گمانه حفاری بیرون آمده و بخشی دیگر به صورت درجا با دوغاب مخلوط می شوند. در نتیجه این فرآیند، توده ای از خاک اصلاح شده به وجود می آید که به آن اصطلاحا توده خاک - سیمان اطلاق می شود. ستون های خاک- سیمان ایجاد شده از طریق روش تزریق با فشار بالا در داخل خاک، دارای مقاومت بالا، تغییر شکل پذیری اندک و نفوذپذیری بسیار پایین هستند و باعث تقویت خصوصیات خاک محل می شوند. در مقاله حاضر ابتدا اصول تزریق با فشار بالا و عوامل موثر در این روش تشریح شده است، سپس به بررسی نتایج حاصل از خاک برداری اطراف ستون های خاک- سیمان ایجادشده با تزریق با فشار بسیار بالای آزمایشی و آزمایش های انجام شده روی نمونه های اخذ شده از این ستون ها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های مذکور، عملیات تزریق با فشار بسیار بالا باعث افزایش و تقویت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک محل از جمله مقاومت فشاری تک محوری، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تا چندین برابر شده است. در پایان نیز مقادیر پارامترهای تزریق با فشار بسیار بالا برای دست یابی به اقطار بیشتر در سایت مذکور (بر اساس نتایج تزریق آزمایشی)، از قبیل سرعت بالا کشیدن مانیتور، سرعت دوران مانیتور، فشار آب، فشار دوغاب و فشار هوا پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این تحقیق غلظت محلول سیلیکات سدیم در بهسازی سیلت غیر خمیری با روش تزریق الکتروکینتیک بررسی شده است. محلول های سیلیکات از طریق یک مخزن در کنار الکترود آند به درون خاک تزریق شده اند. تزریق سیلیکات سدیم مقاومت خاک را بسته به غلظت محلول، در مجاورت الکترود آند بین 5 تا 8 برابر افزایش داده است. تزریق 5 و 10 درصد از این محلول مقاومت خاک را در کل طول نمونه به مقدار قابل توجه افزایش می دهد. اگر چه محلول 20 درصد سیلیکات سدیم، مقاومت خاک را در مجاورت آند به شدت افزایش می دهد، اما تغییر قابل ملاحظه ای در مقاومت در سایر بخش های نمونه دیده نمی شود. بیشترین افزایش مقاومت در طول نمونه (طول نفوذ دوغاب) به تزریق محلول 5 درصد سیلیکات سدیم در آند و محلول 10 درصد اسید فسفریک در کاتد اختصاص دارد بطوری که مقاومت 3.3 تا 4.0 برابر شده است. کمترین عمق نفوذ دوغاب به تزریق محلول 20 درصد سیلیکات سدیم در آند اختصاص دارد. در این پژوهش نشان داده می شود که می توان با این روش برای شکل گیری یک شمع و یا بهسازی لرزه ای در زیر پی های موجود اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHAZAVI M. | BASTAEE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ONE GROUP OF DEVICES FOR soil COMPACTION ARE ROLLERS. STATIC, VIBRATORY AND IMPACT ROLLERS HAVE THE MOSTPRACTICAL APPLICATIONS AMONG THEM. THE LATTER HAS THE GREATER DEPTH OF INFLUENCE IN COMPARISON WITH THEOTHERS. HENCE, IT HAS MORE EFFECT IN soil improvement THAN OTHER TRADITIONAL VEHICLES WITH FEWER NUMBER OFPASSES. SO, NUMERICAL SIMULATION OF ROLLER IS SUITABLE FOR RECOGNIZING ITS SIGNIFICANT COMPONENTS. AT TONOW, DIFFERENT SHAPES OF ROLLERS ARE EXAMINED IN PRACTICE THAT HAVE SOME PROBLEMS IN soil REHABILITATION. INTHIS PAPER, A NEW 6 SIDED IMPACT ROLLER IS INTRODUCED AND SIMULATED WITH “F.E.M” BASED SOFTWARE“ABAQUS”. FURTHERMORE, ITS SIMILARITY WITH HAMMER IN “W.A.K” TEST IS STUDIED. RESULTS SHOW THAT WITHINCREASING THE FACES OF ROLLER, IMPACT SURFACE OF ROLLER IS INCREASED AND DEPTH OF improvement WILL BEGREATER THAN EVER.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

یکی از روش های متداول بهسازی خاک، استفاده از افزودنی ها به منظور بهبود خصوصیات مقاومتی و نفوذپذیری خاک است. اغلب از سیمان یا مواد شیمیایی به عنوان عامل چسبنده ذرات خاک استفاده می شود که باعث افزایش مقاومت برشی خاک و کاهش هدایت هیدرولیکی آن می شود. در این پژوهش با استفاده از آخرین فناوری زیستی میکروبی، نوع جدیدی از مصالح ساختمانی، یعنی سیمان زیستی، به عنوان جایگزینی برای سیمان و یا مواد شیمیایی ایجاد شده است. سمنتاسیون زیستی یا فرآیند رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP)، بهبود مقاومت و سختی خاک و سنگ با استفاده از فعالیت های میکروبی و فرآورده های آن هاست. در این پژوهش از خاک ماسه ای با درصد متفاوت سیلت %0، %5، %10، %15 و %20 و در دو حالت سست (Dr=40%) و متراکم (Dr=100%) و از باکتری Sporosarcina Pasteurii به دلیل فعالیت اوره آزی بالا و غیر بیماری زا بودن در فرآیند MICP استفاده شد. به منظور در نظر گرفتن شرایط خاک بر عملکرد این نوع روش بهسازی، پارامترهای آزمایش تک محوری و میزان رسوب کربنات کلسیم موردبررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، افزایش درصد ریزدانه از 0 تا 20 درصد منجر به کاهش %40 و %46 در میزان رسوب کربنات کلسیم، افزایش %57 و %41 در مقاومت تک محوری و افزایش %79 و %71 در مدول الاستیسیته نمونه ها به ترتیب در دو حالت سست و متراکم گردید. بنظر می رسد این تغییرات ناشی از کم شدن فضای خالی و افزایش سطح تماس بین ذرات خاک بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پیشینه و هدف: پوسته های زیستی خاک مجموعه ای از گلسنگ ها، خزه ها، قارچ ها، سیانوباکتری ها و غیره هستند که بخش از اکوسیستم خاک را تشکیل داده اند. برآورد تراکم و نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ایران که موضوع فرسایش و هدر رفت خاک از اهم مسائل است، اهمیت بسزایی دارد. روش های مبتنی بر تکنیک سنجش ازدور به لحاظ هزینه و زمان کمتر روش هایی کارآمد برای دستیابی به این هدف مهم می باشند. دشت سگزی یکی از نقاط بحرانی فرسایش بادی در ایران است و شناسایی و تعیین نحوه توزیع پوسته های زیستی خاک به عنوان عامل اصلاح کننده خاک گامی مؤثر در کاهش فرسایش بادی منطقه است. در این تحقیق شاخص BSCI (Biological soil Crust) برای تهیه نقشه پراکنش پوسته های زیستی خاک با غالبیت گلسنگ به کار گرفته شده است. مواد و روش ها: محدوده موردمطالعه بخشی از بیابان سگزی (بیابان های مرکزی ایران) است که در استان اصفهان از کشور ایران واقع شده است. محدوده موردمطالعه با مساحت 199. 5 هکتار بین طول های شرقی"32 ́ 52 ̊ 51 تا "41 ́ 27 ̊ 52 و عرض های شمالی "31 ́ 33 ̊ 32 تا "01 ́ 55 ̊ 32 گسترده شده است. شیب متوسط دشت سگزی 1. 08 درصد و ارتفاع متوسط آن 1680 متر است. بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی شرق اصفهان (ایستگاه شهید بهشتی) متوسط بارش سالیانه منطقه 106 میلی متر است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی دومارتن، اقلیم منطقه از نوع خشک و براساس طبقه بندی آمبرژه از نوع خشک سرد است. شاخص BSCI شاخصی ترکیبی از روابط مورداستفاده برای برآورد پوشش گیاهی و سطح خاک لخت است و رابطه ریاضی آن شیب خط خاک لحاظ شده است. برای محاسبه خط خاک در یک منطقه، نخست باید پیکسل هایی که دارای خاک لخت بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارند جدا شوند. به منظور محاسبه معادله خط خاک، در چهارفصل سال تصاویر ماهواره Landsat OLI 8 مربوط به سال 1397ز سایت سازمان زمین شناسی آمریکا دانلود شده و تعداد 20 الی 30 پیکسل خالص خاک لخت استخراج و با ترسیم مقادیر بازتاب این پیکسل ها در محدوده باند قرمز و مادون قرمز نزدیک ضرایب خط خاک برای هر یک از فصل های سال در دشت سگزی محاسبه شد. بر اساس این شاخص، شناسایی پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ، با استفاده از انعکاس طیفی حداقل VIS-NIR و شیب بین باند قرمز و سبز در مقایسه با خاک لخت و پوشش گیاهی خشک صورت می گیرد. با استفاده از نرم افزار ENVI نقشه پراکنش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ در چهارفصل از سال 1397 در دشت سگزی تهیه شدند. سپس نقشه های تهیه شده براساس نقاط زمینی اعتبارسنجی شده و میزان صحت کل و شاخص کاپا در هر چهارفصل محاسبه شدند. نمونه های گلسنگ جمع آوری شده بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی آن ها و با استفاده از استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ معمولی و معرف های رنگی متداول از قبیل هیدروکسید پتاسیم (KOH) شناسایی شدند. پس از اعمال شاخص BSCI بر روی تصویر ماهواره لندست 8، با استفاده از نرم افزار ENVI پروفیل طیفی مربوط به 4 نقطه از دشت سگزی در چهارفصل از سال تهیه شد و میزان بازتابش طیفی در چهارفصل از سال در نقاط مختلف بررسی شدند. نتایج و بحث: شیب خط خاک در فصل بارش که هم زمان با رشد گیاهان علفی و یک ساله است در مقایسه با فصل تابستان که حداقل میزان بارش را داشته و همچنین گیاهان یک ساله خشک شده و از بین رفته اند، کمتر است. در اردیبهشت ماه شیب خط خاک حداقل بوده (0. 39) و در اواخر تابستان حداکثر مقدار خود را دارد (0. 78). در حقیقت شیب خط خاک از اسفندماه تا اردیبهشت رو به کاهش نهاده و سپس با از بین رفتن پوشش گیاهی یک ساله و افزایش سطح خاک لخت بیشتر شده است. نقشه های پراکنش پوسته های زیستی در هر چهارفصل سال طی بازدیدهای میدانی اعتبار سنجی شدند و سال معلوم شد که بیشترین میزان صحت نقشه مربوط به نقشه تولیدشده از تصویر لندست 8 مربوط به فصل تابستان با میزان صحت کل 94 درصد و شاخص کاپا برابر با 0. 7412 بوده است. تفسیر پروفیل طیفی شاخص BSCI نشان دادن که بازتابش طیف مربوط به زفره و فشارک که بر روی نقاط با پراکنش گلسنگ ها تهیه شده است بسیار نزدیک به هم بوده و همچنین پروفیل طیف مربوط به اواسط پاییز و اوایل بهار کاملاً منطبق بر هم است. درحالی که در فساران که فاقد پوشش پوسته های زیستی بود مقدار بازتابش بیشتر است و اختلافی جزئی بین نمودار بازتابش پاییز و بهار وجود داشت. هرچند مقادیر بازتابش طیفی از اراضی کشاورزی و نقاط پراکنش پوسته های زیستی بسیار نزدیک به هم است لیکن نمودار طیفی هر چهارفصل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. لیکن در همه فصول از سال و در همه نقاط کمترین بازتابش در اول زمستان و بیشترین بازتابش در فصل تابستان اتفاق افتاده است. اقلیم دشت سگزی مدیترانه ای بوده و بارش در فصل سرد سال انجام می شود هم زمان با افزایش بارش ها از اواسط پاییز گیاهان یک ساله و خزه ها در پای بوته ها شروع به رشد نموده و در اوایل زمستان به اوج خود رسیده اند و دوباره در آغاز بهار هم زمان با کاهش بارندگی ها رو تراکم آن ها کاهش یافته است. چنانچه طیف مربوط به زمستان در همه نقاط کمترین بازتابش را داشته است. درحالی که در اواخر فصل تابستان که گیاهان یک ساله و خزه ها خشک شده اند بیشترین بازتابش طیفی را داشته است. در فساران که منطقه ای لم یزرع و محل دپوی زباله هاست، حداکثر میزان بازتابش را نشان داده است. بنابراین شاخص BSCI نسبت به درصد ماده آلی خطای فاحشی در تشخیص پوسته های زیستی خاک دارد و درجایی که ماده آلی بالا باشد ممکن است تشخیص درستی از پوسته های زیستی خاک ارائه ندهد. البته ازآنجاکه شاخص BSCI برای تشخیص ترکیبات گلوگان در بافت های گلسنگ تعریف شده است. میزان خطای در خصوص ماده آلی به حداقل کاهش می یابد. همان طور که مشاهده شده است در نقشه نهایی در فساران پوشش پوسته های زیستی وجود ندارد و تنها در نواحی اطراف فساران در مناطق زراعی پوسته های زیستی خاک مشاهده می شوند. در مناطق زراعی با توجه به دخالت انسان و کشت و زرع میزان گیاهان یک ساله متفاوت با عرصه منابع طبیعی در فصول مختلف سال است و به همین دلیل بااینکه بازتابش طیفی تقریباً نزدیک به زفره و فشارک است لیکن نمودار طیفی پاییز و زمستان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: شباهت طیفی مهم ترین پوشش سطحی خاک ازجمله پوشش گیاهی، دخالت عوامل انسانی در افزایش یا کاهش ماده آلی خاک، خاک لخت و غیره میزان کارایی شاخص BSCI را محدود می کند و ازاین رو در بازه زمانی تصاویر ماهواره ای و شرایط منطقه ای تأثیر زیادی در میزان دقت شاخص BSCI دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

در این مطالعه به بررسی تأثیر افزودن نانوذرات کائولینیت بر ویژگی های ژئوتکنیکی خاک رسی پرداخته شده است. جهت تهیه نانوکائولینیت از روش مکانیکی آسیاب گلوله ای استفاده شده است و پودر اولیه کائولینیت به مدت 10 ساعت در دستگاه Planetary Ball Mill خرد شده و به مقیاس نانومتر(کوچک تر از 100 نانومتر) در آمده است که تصاویر تهیه شده توسط FESEM از نانوذرات مؤید این مطلب است. سپس نانوذرات به دست آمده با نسبت های متفاوتی از وزن خاک با خاک رسی (CL) ترکیب شده و میزان تغییر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک قبل و بعد از اضافه کردن نانوذرات توسط آزمایش های تراکم، برش مستقیم و کاساگرانده مورد تحقیق قرار گرفت و میزان بهینه افزودن نانوذرات به دست آمد. نتایج نشان داد که حدود روانی و خمیری خاک رسی با افزایش میزان نانوذرات به ترکیب خاک افزایش می یابد؛ ولی از آنجایی که آهنگ افزایش حد خمیری نسبت به حد روانی بیشتر است؛ شاخص خمیری کاهش می یابد که نتیجه ای مطلوب در مهندسی ژئوتکنیک جهت اجرای پروژه های عمرانی است. همچنین با توجه به نتایج آزمایش تراکم، وزن واحد حجم خاک رسی تا حد خاصی از افزودن نانوکائولینیت افزایش می یابد و بعد از آن حد دچار کاهش می شود. میزان چسبندگی خاک رسی نیز با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش برش مستقیم تا افزودن حد مشخصی از نانوذرات افزایش یافته و بعد از آن حد تغییر چندانی نمی کند. نتایج آزمایش های XRD و XRF نشان دادند که ترکیب شیمیایی نانوذرات حاصل از روش آسیاب گلوله ای مشابه ترکیب شیمیایی پودر مادر است و تغییری نمی یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASHRAFI S.F. | BEHZAD M. | NASERI A. | GHAFARIAN MALMIRI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  PRI. NO. 1
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24423
 • دانلود: 

  12561
چکیده: 

In this study, the feasibility of using magnetic technology to reduce the dispersion of soil has been investigated. The reference treatment was potable water and 3 magnetic water devices (with different magnetic intensities) were used for magnetizing the potable water. The results showed that the magnetic field has a significant effect in order of 5 percent on increasing of magnesium concentration in soil columns and the calcium concentration in magnetic treatment was more than the reference treatment. It seemed that improving in hydrogen bonding between water molecules and clay particles and water trapping in soil caused reduction of salt in the soil. According to the increase of calcium and magnesium bivalent Cations in the soil, it is suggested that the use of magnetic field could improve soil’s dispersion and decrease the degree of soil’s dispersion.

آمار یکساله:  

بازدید 24423

دانلود 12561 استناد 0 مرجع 1332
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  687-706
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در بسیاری از مناطق در سراسر جهان پیدایش روش های جدید و سازگار با محیط زیست برای به سازی خاک ها در حال افزایش است. استفاده از سیمانتاسیون زیستی به وسیله ی رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) برای بهبود خصوصیات مکانیکی خاک های ضعیف، روشی است که از طریق هیدرولیز اوره به وسیله ی باکتری حاوی آنزیم اوره آز و در حضور یون های کلسیم محلول منجر به ترسیب کربنات کلسیم بین دانه های خاک و درنتیجه اتصال بین آن ها می شود. در این پژوهش با به سازی خاک ماسه انزلی (با ریزدانه بسیار اندک و کم تر از یک درصد) و مخلوط های جداگانه آن با یک نوع خاک ریزدانه چسبنده و یک نوع خاک ریزدانه غیرچسبنده در درصد وزنی 30 به روش MICP و با استفاده از آزمایش برش مستقیم کوچک مقیاس (6×6) برای ارزیابی پارامترهای مقاومتی خاک، به بررسی تأثیر افزایش ریزدانه ها بر روند به سازی خاک ماسه انزلی پرداختیم. متوسط تنش برشی حداکثر نمونه های به سازی شده حاصل از تنش های قائم 50، 100 و 150 کیلوپاسکال نشان می دهد که افزایش ریزدانه چسبنده سبب کاهش مقاومت برشی متوسط نمونه به سازی شده به میزان 9/11 درصد در مقایسه با ماسه انزلی شده است، درحالی که با افزایش ریزدانه غیرچسبنده مقاومت برشی متوسط نمونه به سازی شده نسبت به ماسه انزلی 8/20 درصد افزایش یافته است. در آنالیزهای SEM و EDX که از نمونه خاک ماسه انزلی در شرایط قبل و بعد از به سازی گرفته شده است، وجود عناصر تشکیل دهنده ی رسوب کربنات کلسیم در نمونه به سازی شده تأیید شده و هم چنین توزیع مناسب آن در بین دانه های خاک مشاهده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, soil improvement WORKS BY MEANS OF COMPACTION METHOD PERFORMED FOR THE soil THAT HAVE EFFECT IN INTEGRAL-ABUTMENT BRIDGE’S DISPLACEMENT .THE MAIN ISSUE RELATED TO THE ANALYSIS OF THIS TYPE OF BRIDGES IS DEALING WITH soil-STRUCTURE INTERACTION OF THE ABUTMENTS AND THE SUPPORTING PILES. VARIOUS soil CONSTITUTIVE MODELS HAVE BEEN USED IN STUDIES OF soil-STRUCTURE INTERACTION IN THIS KIND OF BRIDGES BY RESEARCHERS. EMPHASIS IS PLACED ON INTEGRAL ABUTMENT BEHAVIOR, SINCE ABUTMENTS TOGETHER WITH PIERS ARE THE MOST CRITICAL ELEMENTS IN SECURING THE INTEGRITY OF BRIDGE SUPERSTRUCTURES. WITH IMPROVING THE soil BEHIND OF THE BRIDGE , THE DISPLACEMENT OF THE BRIDGE CAN BE REDUCED AND IT CAN HELP THE BRIDGE TO PERFORMS BETTER.THE BEHAVIOUR OF THE soil CAN BE STUDIED IN PLAXIS SINCE PLAXIS MAY SHOW THE RESULTS IN MANY WAYS SUCH AS PATTERNS FOR DISPLACEMENTS, MOMENT- AND FORCE DISTRIBUTIONS, THE STRESSES IN THE soil.THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO INVESTIGATED THE INFLUENCE OF DRY DENSITY OF VARIOUS soilS THAT BE GAINED FROM COMPACTION, IN LONGITUDINAL AND TRANSVERSE DISPLACEMENTS. THE BRIDGE’S RESULTS THAT USED IN THIS PAPER ARE FROM A SKEWED PC GIRDER INTEGRAL-ABUTMENT BRIDGE IN THE STATE OF IOWA WERE INSTRUMENTED OVER A TWO-YEAR PERIOD TO MEASURE STRUCTURAL BEHAVIOR.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

فولادمند حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41 (الف)
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

یک روش برای تخمین منحنی مشخصه آب خاک بر پایه استفاده از منحنی دانه بندی و چگالی ظاهری خاک استوار می باشد. در این روش، منحنی دانه بندی را به چند قطعه بر مبنای اندازه ذرات تقسیم کرده و با توجه به میانگین شعاع ذرات و درصد ذرات بزرگ تر از هر اندازه و روابط موجود می توان منحنی مشخصه آب خاک را به دست آورد. در این روش از یک پارامتر مقیاس به نام a استفاده می شود که می تواند مقداری ثابت فرض شود و یا از روش های خطی و لجستیک به دست آید. از طرف دیگر، در بسیاری از مواقع منحنی دانه بندی خاک مورد نظر به طور کامل وجود ندارد و تنها درصد ذرات رس، سیلت و شن خاک در اختیار می باشد. در این صورت، ابتدا منحنی دانه بندی خاک تخمین زده شده و سپس منحنی مشخصه آب خاک به دست می آید. بر اساس نتایج به دست آمده قبلی استفاده از حد انتهایی شعاع 999 میکرومتر برای تخمین منحنی دانه بندی مناسب تر از شعاع 125 میکرومتر می باشد. هم چنین ضرایبی اصلاحی برای تخمین منحنی دانه بندی برای شعاع های 1 تا 20 میکرومتر به دست آمده است. در این پژوهش از اطلاعات درصد ذرات و چگالی ظاهری 19 خاک مختلف از مجموعه آنسودا استفاده گردید و منحنی مشخصه خاک های فوق به روش های لجستیک و خطی و بر اساس تخمین منحنی دانه بندی به روش اولیه و روش اصلاح شده تخمین زده شد و با نتایج اندازه گیری شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در اغلب خاک ها استفاده از ترکیب روش لجستیک و منحنی دانه بندی اصلاح شده برای تخمین منحنی دانه بندی مناسب تر از سایر حالت ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 240 استناد 2 مرجع 1
litScript