نتایج جستجو

67544

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6755

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1671
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1671

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  2055-2073
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

TONSING K. | ZIMET G.D. | TSE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  164-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6947
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6947

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MALLINCKRODT B. | WEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  358-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUNG K.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14744
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14744

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ARDAHAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  68-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13441
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13441

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AHMADI ALIYAR

نشریه: 

WOMENS HEALTH BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15553
 • دانلود: 

  10619
چکیده: 

Context: social relations have been found to affect different aspects of people’s life. This article is a systematic review of attempts to consider the social support as a major determinant of health during life span.Evidence Acquisition: For our research we retrieved data from the J Store, Springer, Wiley Online Library, Elsevier, Science Direct, PubMed database as well-known sources of scientific studies. The study comprised all studies considering social ties and relationships and health outcomes of both genders in different aspects of medical sociology and social epidemiology, with particular emphasis on comprehensive studies to identify the implications of and the effect of social support on women’s health.Results: The results obtained from this review are presented in three main sections. These include perceived versus received social support, main effect versus buffering effect of social support, and finally the consideration of women’s health. Overall, empirical studies confirm the importance of social relationship to health and longevity and its different implications in women’s health.Conclusions: To be healthier and more usefully active in the society, women need to have different kinds of support from social relationships. Women are required to be better informed about the significance of enjoying positive social relationships which provide potential health benefits, by social support, from both relatives and other people.

آمار یکساله:  

بازدید 15553

دانلود 10619 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدانی فرشید

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10 (ویژه نامه سیاست اجتماعی)
 • صفحات: 

  31-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

واژه های "رفاه" و "تامین " به خصوص با صفت "اجتماعی" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت."رفاه اجتماعی" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است.سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود.تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 439 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

در این مقاله به بررسی مراحل مختلف طراحی پروانه های دریایی و مراحل مقدماتی در راه ایجاد یک سیستم تصمیم گیری پشتیبانی (Decision support System) برای طراحی پروانه های دریایی می پردازیم. این سیستم به فعالیت هایی که می بایست پشتیبانی شوند و سازمانی که قصد دارد از این سیستم در فعالیت های طراحی خود استفاده نماید وابسته می باشد. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از یک ساختار تقریبی پیروی می نماید. در این تحقیق به معرفی این ساختار، جزئیات آن و اجرای مراحل اولیه آن پرداخته می شود راه حل اصلی در این سیستم به چهار مرحله کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: تحلیل وظایف (Task Analysis)، مشخص نمودن روش محاسباتی (Knowledge Used)، روشهای حل مساله (Problem - Solving) وابزارهای محاسباتی (Computational Tools). در انتها نیز از این مراحل در طراحی مقدماتی یک پروانه به روش اکارد - مورگان (Eckhard - Morgans Method) کمک گرفته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی شبکه های اجتماعی زنان و مردان سالمند شهر تهران و تاثیر کمیت و کیفیت این روابط بر تبادل حمایت های اجتماعی است.این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را افراد سالمند تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه 195 نفر است. تعداد 150 پرسش نامه را سالمندان در سطح شهر و 45 پرسش نامه را سالمندان ساکن در سرای سالمندان تکمیل کردند.بر اساس یافته های تحقیق 68.1 درصد شبکه سالمندان را خویشاوندان تشکیل می دهند. شبکه مردان بزرگ تر و متنوع تر از شبکه زنان است. در مقابل، زنان سالمند در مقایسه با مردان حمایت های بیشتر و متنوع تری از اعضای شبکه خود دریافت می کنند. مردان و زنان در زمینه ارائه حمایت نیز متفاوت عمل می کنند. متغیرهای فراوانیِ تماس و میزان صمیمیت در کنار متغیر جنسیت و وضعیت تاهل بر تبادل حمایت اجتماعی موثر هستند. سالمندانی که تماس حضوری و میزان صمیمیت بیشتری با اعضای شبکه خود دارند حمایت های بیشتری را با اعضای شبکه رد و بدل می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 104 استناد 2 مرجع 3
litScript