نتایج جستجو

56643

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5665

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

هدف با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش، هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسیولیت اجتماعی فوتبال " بود. روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود. بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسایل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد. یافته ها 192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، الگوسازی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه محوری، قانون مداری، بسترسازی اخلاقی، اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسیولیت اجتماعی فوتبال هستند. نتیجه گیری نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسیولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسیولیت اجتماعی برنامه های خود، درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پنداشته پور محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکت ها به ذهن متبادر می شود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکت ها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکت ها نه تنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت می نمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکت ها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بین المللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها صحه می گذارد که مهمترین آن ها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجه گیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولت ها امکان پذیر نیست و این شرکت ها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، می توانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  975
 • دانلود: 

  809
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی است. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تعهدات و وظایفی است که واحدهای تجاری برای حداکثر سازی ثروت سهامداران در برابر جامعه و محیط زیست به عهده دارد. روش تحقیق این مقاله، روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت متنوع و گوناگون می باشند. این نظریه ها در چهار گروه نظریه های ابزاری، نظریه های سیاسی، نظریه های یکپارچه و مکمل؛ و نظریه های اخلاقی قابل طبقه بندی است. در نظریه های ابزاری، شرکت بعنوان ابزاری برای خلق ثروت دیده می شود، و فعالیتهای اجتماعی آن تنها وسیله ای برای دستیابی به نتایج اقتصادی هستند. نظریه های سیاسی، بر قدرت شرکتها در جامعه و استفاده مسئولانه از این قدرت در عرصه سیاسی تاکید دارند. نظریه های یکپارچه و مکمل، بر برآورده ساختن مطالبات اجتماعی توسط شرکت متمرکز می شوند. نظریه های اخلاقی نیز بر مسئولیت های اخلاقی شرکتها نسبت به جامعه اشاره دارند. در واقع، این نظریه ها بر چهار بُعد سودآوری، عملکرد سیاسی، مطالبات اجتماعی و ارزش های اخلاقی متمرکز می شوند. این یافته ها نشان دهنده آن است که با ادغام این چهار گروه از نظریه ها، می توان نظریه جدیدی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تدوین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 975

دانلود 809 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MISHRA H.G. | SINHA P.K. | SINGH S. | KOUL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63241
 • دانلود: 

  10936
چکیده: 

The present paper focus on ITC notebook and try to understand consumer social responsibility for  cause related brand and how their preference level changes with different firm donations, and how this activity leads to brand loyalty in long run. An experimental design with 693 participants was used. The results shows that consumers like cause related marketing campaigns and ready to do extra effort for that brand, provided the donation amount invested by companies should be high as much high as company can provide for the cause. Elaborative offers and attitude toward the advertisement affect the social brand image of the company, and these two affects along with brand image produce positive results on brand loyalty among consumers for such low involvement products.

آمار یکساله:  

بازدید 63241

دانلود 10936 استناد 0 مرجع 11544
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه مسئولیت اخلاقی به دلیل جایگاه برجسته ای که در زندگی فردی و اجتماعی دارد، یکی از مهم ترین مسائل حوزه اخلاق تلقی می گردد. مسئولیت اجتماعی هم که ذیل مسئولیت اخلاقی تعریف می شود، دارای چنین اهمیت و جایگاهی خواهد بود. اما آنچه به طور معمول در مباحث مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد، اراده انسانی است. اغلب مسئولیت را مبتنی بر اراده آزاد می دانند. در فهم متعارف نیز کسی را که مجبور و فاقد اختیار باشد، نمی توان مسئول دانست. به همین جهت بحث از مسئولیت و اراده انسان، به شدت به هم وابسته بوده و حتی منکران مسئولیت، نبود اراده را به عنوان دلیل مدعای خود ذکر کرده اند. از سوی دیگر هر تعریفی از اراده ناگزیر به بحث جبر مربوط بوده و به آن وابسته است. در مقابل اراده آزاد انسان، اقسام گوناگونی از جبر مطرح می شود که جبر اجتماعی، یکی از این موارد است. دیدگاه هایی که در تبیین نهایی امور، شرایط اجتماعی را تعیین کننده دانسته و جایگاهی برای انسان و اراده او در نظر نمی گیرند، قائل به جبر اجتماعی هستند. با توجه به این مسائل، سوال اصلی پژوهش، نسبت مسئولیت اخلاقی و اجتماعی با جبر اجتماعی است. نتیجه گیری دیدگاه های جبر گرایانه، با نادیده گرفتن و یا حداقلی تعریف نمودن اراده انسان، مسئولیت اخلاقی را به عنوان بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی ما، نادیده می گیرند. چنین اتفاقی پیامدهای گسترده ای برای زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MCWILLIAMS A. | SIEGEL D.S. | WRIGHT P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4227
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4227

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ذکاوتی قراگوزلو علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (37)
 • صفحات: 

  121-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

نقطه آغازین اندیشه ورزی کانت در فلسفه، نقادی وی به نظریه مهم او در باب آنتی نومی ها باز می گردد. کانت سرچشمه آنتی نومی ها را در گذر از فهم، به خرد می یابد. نظریه آنتی نومی همواره به مثابه محوری بنیادی در اندیشه های وی مورد توجه قرار می گیرد. با مطالعه آرا و اندیشه های وی در حوزه حیات اجتماعی به خوبی و به روشنی می توان دریافت که تا چه حد آرا فلسفی وی در باب خرد و خردورزی و اخلاق که در دو اثر گرانبهای وی یعنی نقد خرد نظری و نقد خرد عملی سامان یافته اند در اندیشه های اجتماعی وی موثر واقع شده اند. کانت برای تبیین اندیشه های تربیتی و سیاسی خود بر آن بود تا تفسیری از حیات تاریخی «نوع انسان» ارایه دهد. به این ترتیب صلح را یکی از مسایل مهم جهانی شمرد و صلح جویی، خودبیداری، عقل نظری، خردورزی، اندیشه ورزی و جامعه مدنی را از اهداف اصولی روشنگری و نیز تربیت دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 420 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  31-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

سازمان، ابزاری جهت خدمت به اجتماع است. از این رو، تبیین وظایف و مسوولیت های آن در قبال اجتماع، امری ضروری است. ایجاد حوزه ای به نام مسوولیت اجتماعی سازمان و تبیین ابعاد آن، تلاشی به منظور تبیین این وظایف است. این مفهوم در غرب با تغییر مبانی فلسفی و دیدگاه دانشمندان نسبت به سازمان و محیط آن، تحولاتی داشته است. مسوولیت اجتماعی سازمان در بستر اندیشه غرب و متناسب با نیازهای جامعه غربی شکل گرفته و در قرن اخیر، موضوع گفت وگو و تضارب آرای دانشمندان علم مدیریت قرار گرفته است. متاسفانه این موضوع در بین دانشمندان مدیریت اسلامی، استقبال کمی داشته است. جهت شروع پژوهش اسلامی در این موضوع، ابتدا باید به تبیین وجود مفهومی به نام مسوولیت اجتماعی سازمان در اندیشه اسلامی پاسخ داد. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که در منظر دین اسلام، مفهومی به نام مسوولیت اجتماعی سازمان وجود دارد؟ برای پاسخگویی به این سوال، از برهان عقلی، یکی از منابع معرفت شناسی دین اسلام استفاده شده است. در این مقاله پس از تبیین اصالت سازمان، به حقوق و مسوولیت های ملازم آن حقوق پرداخته شده و در نهایت به وجود مسوولیت برای سازمان نسبت به اجتماع در قالب مسوولیت های سلبی و ایجابی دست یافته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COCHRAN P.L.

نشریه: 

BUSINESS HORIZONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  449-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LUNGU C.I. | CARAIANI CH. | DASCALU C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  117-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3336
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3336

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript