نتایج جستجو

68034

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6804

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 22
همکاران: 

-

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1395
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

نویسندگان: 

NEZHADFARHANI MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31941
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The social Media have changed the power structures in the marketplace; evidence points to a major power migration taking place and to emergence of a new breed of powerful and sophisticated customer, difficult to influence, persuade and retain The paper outlines the nature, effects and present status of the social Media, underlying their role as customer empowerment agents. It explains their aptitude and possible roles as part of the corporate Marketing strategy and identifies different ways of engaging them as marketing tools. The paper proposes two possible social Media marketing strategies: a. The passive approach focusing on utilizing the social Media domain as source of customer voice and market intelligence.b. The active approach i.e. engaging the social Media as direct marketing and PR channels, as channels of customer influence, as tools of personalizing products and last but not least develop them as platforms of co-operation and customer-generated innovation. Finally the paper identifies future research directions around this new element of the marketing landscape.

آمار یکساله:  

بازدید 31941

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

امروزه، صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع اقتصادی جهان محسوب شده و پیش بینی می شود در سال 2020 میلادی به صنعت شماره یک جهان تبدیل شود. بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه گردشگری تا کنون، از جنبه های جامعه شناسی، جغرافیایی و مدیریتی به گردشگری و توسعه آن پرداخته و کمتر از رویکردهای کمی و ریاضی برای مطالعه و برنامه ریزی سیستم گردشگری استفاده گردیده است. این تحقیق، تکنیک ها و مقیاس هایی از تجزیه و تحلیل شبکه را که برای بررسی مشخصه های ساختاری اجزای شبکه مناسب هستند، معرفی نموده و ضمن تعمیم آن به صنعت گردشگری، یک متدولوژی برای واکافت شبکه مقاصد گردشگری ارائه نموده است. سپس این مقیاس ها را برای شبکه مقاصد گردشگری استان مازندران به عنوان یکی از مناطق معروف گردشگری در کشور ایران، اندازه گیری نموده و نتایج آن را تحلیل می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  143-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  779
چکیده: 

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل سواد رسانه ای کاربران رسانه های اجتماعی بامطالعه موردی تلگرام است. داده های پژوهش در میان کاربران در رسانه اجتماعی تلگرام با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با بیست چهار گویه در زمینه سواد رسانه ای گرداوری شدند. تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد، میانگین شاخص های بررسی شده سطح سواد رسانه ای کاربران از نمره 20 به ترتیب برابر است با تحلیل پیام (355/12)، حقیقت جویی پیام (299/12)، خودنظم دهی (676/11)، تفسیر پیام (535/11)، کنجکاوی (146/10)، توضیح (131/10) که درمجموع سواد رسانه ای کاربران رسانه اجتماعی برابر (357/11) است. همچنین سطح سواد رسانه ای در جنسیت کاربران یکسان نبود. علاوه بر این تفاوت معناداری بین تحصیلات و حوزه رشته تحصیلی و نوع دانشگاه کاربران با سطح سواد رسانه ای آن ها وجود داشت. نتایج دیگر پژوهش رابطه مستقیمی (مثبت) بین سن کاربران با سطح سواد رسانه ای آن ها و رابطه معکوسی (منفی) بین میزان استفاده از رسانه ای اجتماعی و سواد رسانه ای کاربران وجود داشت. همچنین با توجه به آزمون رگرسیون هم زمان دو متغیر تحصیلات به میزان (217/0) و میزان استفاده از تلگرام (586/0-) تبیین کننده سواد رسانه ای بودند. درنهایت سطح سواد رسانه ای در رسانه های اجتماعی (رسانه اجتماعی تلگرام) در بین کاربران در حد متوسط، حدود 567/0 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 779 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  27 (مسلسل 59)
 • صفحات: 

  7-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان به وجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. در این مقاله با تمرکز بر ارزش اسلامی عفاف، به عنوان یکی از نمودهای ارزش های اسلامی و واکاوی ابعاد آن در آموزه های دینی در دو بعد فقهی و اخلاقی، نظریه های ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه گری رایانه (جاذبه، مدیریت ادراک و نفوذ اجتماعی) را مورد بررسی قرار داده و سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی به کشف چگونگی ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. هویت مجازی، ارتباط صمیمانه در فضای عمومی، ارتباط مداوم با غیر همجنس و... ازجمله چالش هایی است که چگونگی ارتباط عفیفانه در آن بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAJIKETABI ALI | ALIZADEH FARIBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  6405
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ICT INCREASINGLY IS DEVELOPING AND ITS CONTEXTS SUCH AS INTERNET, SMARTPHONES, AND EVOLUTION IN COMMUNICATIONS MANIFOLD MAKE TO STRENGTHEN social networkS IN WORLDWIDE. TODAY social networkS ARE A POPULAR MEDIA FOR networkING USERS. THESE PROVIDE AN EXPANDED RANGE OF SERVICE AND FUNCTIONS TO USERS AND ARE DIFFERENT AT THE TYPE OF SERVICE PROVIDING; THESE TYPES ARE CLASSIFIED INTO PUBLIC AND PROFESSIONAL networkS. AT THE FORMER TYPE, THE USERS PURSUE VARIOUS GOALS AND MOTIVATIONS VIA THESE networkS; AGAINST, PROFESSIONAL social networkS BE FORMED AROUND THE SPECIFIC SUBJECT AND HAVE MORE LIMITED USERS.ACCORDINGLY, THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO ANALYZE SOME OF THE social network'S PUBLIC CHARACTERISTIC AND PARTICULARLY ANALYZE LINKED-IN PROFESSIONAL social network FROM THE POINT IN VIEW OF TECHNICAL AND social DIMENSIONS SUCH AS THE NUMBER OF USERS, THE VARIETY OF SERVICE, THE INCOME MODEL AND STRATEGIES OF USER ATTRACTION. THIS RESEARCH HAS BEEN DONE BY STUDYING AND REVIEWING ARTICLES AND LIBRARY DOCUMENTS, AND IN PARTICULAR THE WEBSITE OF LINKED-IN; RESULTS SHOW THAT HOW LINKED-IN CURRENTLY IS A MOST SUCCESSFUL PROFESSIONAL social network AND HOW IT CAN ATTRACT MORE THAN 500 MILLION USERS BETWEEN OTHER PROFESSIONAL social networkS. IN ADDITION, IT IS THE FIRST PROFESSIONAL social networkS THAT EARN HIGH INCOME FROM PROVIDING BUSINESS AND HIRING SERVICE IN THE WORLD. AT THE END OF THIS RESEARCH, ONE OF THE MOST IMPORTANT REASONS FOR THE FAILURE OF THIS network IN IRAN THAT RECOGNIZE IS THE LACK OF SUPPORT FOR THE PERSIAN LANGUAGE BY THIS network; SO THIS CAN USE AS A GUIDE TO START social network-BASED BUSINESSES IN IRAN. ANOTHER REASON MAY BE SANCTIONS AGAINST IRAN, THEREFORE, IRANIAN USER CANNOT USE ITS BUSINESS SERVICE EFFECTIVELY.

آمار یکساله:  

بازدید 6405

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  3255
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Increasing and ease of access to big data have led to new developments in e-learning and increased attention and research in the field of learning analytics. The purpose of this research is to introduce The social network Analysis (SNA) method as one of the new applications of learning analytics for detecting learning networks in e-learning environments. This study discusses the importance of social network analysis and its definition, then introduces its applications in different domains, followed by analytical methods and evaluation criteria in social network analysis. The research results show that because of the achievements of multi-disciplines like mathematics, sociology, computer science and education, social network analysis is an interdisciplinary and high-performance domain for studying and demonstrating communication patterns that have never been easier to use. For this reason, it requires communities of professionals with different disciplines.

آمار یکساله:  

بازدید 3255

دانلود 0
نویسندگان: 

BURT R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10586
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10586

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript